Ζητήματα συμβατότητας πινάκων του Excel

Ο ’Έλεγχος συμβατότητας’ εντόπισε ένα ή περισσότερα ζητήματα συμβατότητας σχετικά με τους πίνακες του Excel

Σημαντικό: Τα ζητήματα που προκαλούν μικρή απώλεια πιστότητας μπορεί να έχουν επιλυθεί ή όχι πριν συνεχίσετε την αποθήκευση του βιβλίου εργασίας — τα δεδομένα ή η λειτουργικότητα δεν χάνονται αλλά το βιβλίο εργασίας ενδέχεται να μη φαίνεται ή να μη δουλεύει με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όταν το ανοίξετε σε παλαιότερη έκδοση του Microsoft Excel.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Έλεγχο συμβατότητας, ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση του Office Excel 2010 με παλαιότερες εκδόσεις του Excel

Ζητήματα που προκαλούν μικρή απώλεια πιστότητας

Ζήτημα

Λύση

Ο πίνακας περιέχει έναν προσαρμοσμένο τύπο ή μη έγκυρο κείμενο στη γραμμή συγκεντρωτικών στοιχείων. Σε προηγούμενες εκδόσεις του Excel, τα δεδομένα εμφανίζονται χωρίς πίνακα.

Τι σημαίνει    Αν και οι τύποι και το κείμενο θα παραμείνουν ανέπαφα στις εκδόσεις του Excel 97-2003, η περιοχή δεν θα παραμείνει σε μορφή πίνακα.

Τι να κάνετε    Στον ’Έλεγχο συμβατότητας’, κάντε κλικ στην εντολή Εύρεση για να εντοπίσετε τον πίνακα που περιέχει έναν προσαρμοσμένο τύπο ή κείμενο, καταργήστε αυτόν τον τύπο ή το κείμενο από τη γραμμή συνόλου και, συνέχεια, χρησιμοποιήστε μόνο τύπους που είναι διαθέσιμοι στη γραμμή συνόλου.

Ένας πίνακας σε αυτό το βιβλίο εργασίας δεν εμφανίζει γραμμή κεφαλίδων. Σε παλαιότερες εκδόσεις του Excel, τα δεδομένα προβάλλονται χωρίς πίνακα, εκτός αν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Γραμμή κεφαλίδων (Εργαλεία πίνακα, καρτέλα Σχεδίαση, ομάδα Επιλογές στυλ πίνακα).

Τι σημαίνει    Στις εκδόσεις 97-2003 του Excel, δεν είναι δυνατή η εμφάνιση ενός πίνακα χωρίς γραμμή κεφαλίδων.

Τι να κάνετε    Στον "Έλεγχο συμβατότητας", κάντε κλικ στην επιλογή Εύρεση για να εντοπίσετε τον πίνακα που εμφανίζεται χωρίς γραμμή κεφαλίδας και, στη συνέχεια, να εμφανίσετε μια γραμμή κεφαλίδας.

Ένα στυλ πίνακα εφαρμόζεται σε έναν πίνακα σε αυτό το βιβλίο εργασίας. Η μορφοποίηση στυλ πίνακα δεν είναι δυνατόν να εμφανιστεί σε παλαιότερες εκδόσεις του Excel.

Τι σημαίνει    Στο Excel 97-2003, τα στυλ πίνακα που βασίζονται σε θέμα δεν είναι διαθέσιμα και δεν είναι δυνατή η εμφάνισή τους.

Τι να κάνετε    Στον ’Έλεγχο συμβατότητας’, κάντε κλικ στην επιλογή Εύρεση για να εντοπίσετε του πίνακα στον οποίο έχει εφαρμοστεί κάποιο στυλ πίνακα, καταργήστε αυτό το στυλ και, στη συνέχεια, μορφοποιήστε τον πίνακα με μη αυτόματο τρόπο.

Ένας πίνακας σε αυτό το βιβλίο εργασίας είναι συνδεδεμένος με εξωτερική προέλευση δεδομένων. Η λειτουργικότητα του πίνακα θα χαθεί, αλλά τα δεδομένα θα παραμείνουν συνδεδεμένα. Εάν οι γραμμές του πίνακα αποκρύπτονται από κάποιο φίλτρο, παραμένουν κρυφές σε παλαιότερες εκδόσεις του Excel.

Τι σημαίνει    Οι λειτουργικότητα του πίνακα έχει χαθεί στο Excel 97-2003.

Τι να κάνετε    Στον ’Έλεγχο συμβατότητας’, κάντε κλικ στο κουμπί Εύρεση για να εντοπίσετε τον πίνακα που συνδέεται με μια προέλευση εξωτερικών δεδομένων και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε τον πίνακα από την προέλευση των εξωτερικών δεδομένων. Στις εκδόσεις 97-2003 του Excel, μπορείτε, στη συνέχεια, να συνδέσετε τα δεδομένα με την εξωτερική προέλευση δεδομένων ξανά.

Ένας πίνακας σε αυτό το βιβλίο εργασίας διαθέτει μια σύνδεση μόνο για ανάγνωση σε μια λίστα του SharePoint. Η λειτουργικότητα του πίνακα θα χαθεί, καθώς και η δυνατότητα ανανέωσης ή επεξεργασίας της σύνδεσης. Εάν οι γραμμές του πίνακα αποκρύπτονται από κάποιο φίλτρο, παραμένουν κρυφές σε παλαιότερες εκδόσεις του Excel.

Τι σημαίνει    Οι λειτουργικότητα του πίνακα έχει χαθεί στο Excel 97-2003.

Τι να κάνετε    Στον ’Έλεγχο συμβατότητας’, κάντε κλικ στο κουμπί Εύρεση για να εντοπίσετε τον πίνακα όπου διαθέτει τη σύνδεση μόνο για ανάγνωση με τη Λίστα των υπηρεσιών Microsoft SharePoint Foundation και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε τον πίνακα από τη Λίστα του SharePoint. Στο Excel 2003, μπορείτε, στη συνέχεια, να εισαγάγετε τη λίστα SharePoint ως λίστα ανάγνωσης/γραφής.

Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε μια λίστα για ανάγνωση/γραφή σε ένα βιβλίο εργασίας του Excel 2003 και, στη συνέχεια, να εργαστείτε σε αυτό το βιβλίο εργασίας σε ’Κατάσταση λειτουργίας συμβατότητας’ στο Excel 2010, η οποία το διατηρεί σε μορφή αρχείου Excel 97-2003.

Έχει εφαρμοστεί εναλλακτικό κείμενο σε έναν πίνακα σε αυτό το βιβλίο εργασίας. Το εναλλακτικό κείμενο στους πίνακες θα καταργηθεί σε εκδόσεις παλαιότερες από το Excel 2007.

Τι σημαίνει    Εναλλακτικό κείμενο δεν είναι διαθέσιμο στο Excel 2007 και στο Excel 97-2003, και δεν είναι δυνατή η εμφάνιση του σε αυτές τις προηγούμενες εκδόσεις του Excel.

Τι να κάνετε    Στον ’Έλεγχο συμβατότητας’, κάντε κλικ στο κουμπί Εύρεση για να εντοπίσετε τον πίνακα του Excel που περιέχει εναλλακτικό κείμενο. Για να εμφανιστεί το εναλλακτικό κείμενο στην προηγούμενη έκδοση του Excel, μπορείτε να το αντιγράψετε σε ένα κενό κελί στο φύλλο εργασίας, ή μπορείτε να εισαγάγετε ένα σχόλιο που περιέχει το κείμενο.

Κάντε δεξιό κλικ οπουδήποτε στον πίνακα, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακα και μετά κάντε κλικ στην επιλογή Εναλλακτικό κείμενο. Στο πλαίσιο Περιγραφή, επιλέξτε το εναλλακτικό κείμενο και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+C για να το αντιγράψετε.

Έχει εφαρμοστεί εναλλακτικό κείμενο σε έναν πίνακα σε αυτό το βιβλίο εργασίας. Το εναλλακτικό κείμενο στους πίνακες δεν μπορεί να εμφανιστεί στο Excel 2007.

Τι σημαίνει    Το εναλλακτικό κείμενο δεν είναι διαθέσιμο στο Excel 2007 και δεν είναι δυνατή η εμφάνισή του.

Τι να κάνετε    Στον ’Έλεγχο συμβατότητας’, κάντε κλικ στο κουμπί Εύρεση για να εντοπίσετε τον πίνακα του Excel που περιέχει εναλλακτικό κείμενο. Για να εμφανιστεί το εναλλακτικό κείμενο στην προηγούμενη έκδοση του Excel, μπορείτε να το αντιγράψετε σε ένα κενό κελί στο φύλλο εργασίας, ή μπορείτε να εισαγάγετε ένα σχόλιο που περιέχει το κείμενο.

Κάντε δεξιό κλικ οπουδήποτε στον πίνακα, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακα και μετά κάντε κλικ στην επιλογή Εναλλακτικό κείμενο. Στο πλαίσιο Περιγραφή, επιλέξτε το εναλλακτικό κείμενο και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+C για να το αντιγράψετε.

Αρχή της σελίδας

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×