Ζητήματα συμβατότητας πινάκων του Excel

Ο "Έλεγχος συμβατότητας" εντόπισε ένα ή περισσότερα ζητήματα συμβατότητας σχετικά με την προσαρμογή

Σημαντικό: Ζητήματα που προκαλούν μικρή απώλεια πιστότητας μπορεί ή δεν μπορεί να επιλυθούν πριν συνεχίσετε την αποθήκευση του βιβλίου εργασίας — τα δεδομένα ή η λειτουργικότητα δεν χάνονται αλλά το βιβλίο εργασίας μπορεί να μη φαίνεται ή να μη δουλεύει με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όταν το ανοίξετε σε παλαιότερη έκδοση του Excel.

Ζητήματα συμβατότητας που προκαλούν μικρή απώλεια πιστότητας:

Ζήτημα

Λύση

Ο πίνακας περιέχει έναν προσαρμοσμένο τύπο ή κείμενο στη γραμμή συγκεντρωτικών στοιχείων. Σε προηγούμενες εκδόσεις του Excel, τα δεδομένα εμφανίζονται χωρίς πίνακα.

Στο Excel 2007, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τύπους και κείμενο στη γραμμή συνόλου ενός πίνακα, αλλά η ενέργεια αυτή δεν υποστηρίζεται σε παλαιότερες εκδόσεις του Excel. Αν και οι τύποι θα παραμείνουν ανέπαφοι, η περιοχή δεν θα είναι πλέον πίνακας. Εάν θέλετε να παραμείνει ο πίνακας σε παλαιότερες εκδόσεις του Excel, ίσως θελήσετε να καταργήσετε το προσαρμοσμένο κείμενο και να χρησιμοποιήσετε μόνο τους τύπους που είναι διαθέσιμοι στη γραμμή συνόλου.

Στον "Έλεγχο συμβατότητας", κάντε κλικ στην εντολή Εύρεση για να εντοπίσετε τον πίνακα που περιέχει έναν προσαρμοσμένο τύπο ή κείμενο και, στη συνέχεια, καταργήστε αυτόν τον τύπο ή το κείμενο από τη γραμμή συνόλου.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο

Άθροισμα των δεδομένων σε έναν πίνακα του Excel

Ένας πίνακας σε αυτό το βιβλίο εργασίας δεν εμφανίζει γραμμή κεφαλίδων. Σε παλαιότερες εκδόσεις του Excel, τα δεδομένα προβάλλονται χωρίς πίνακα, εκτός αν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Γραμμή κεφαλίδων (Εργαλεία πίνακα, καρτέλα Σχεδίαση, ομάδα Επιλογές στυλ πίνακα).

Στο Excel 2007, έχετε τη δυνατότητα εμφάνισης ή απόκρυψης της γραμμής κεφαλίδων ενός πίνακα. Σε παλαιότερες εκδόσεις του Excel, ένας πίνακας εμφανίζεται πάντοτε στη γραμμή κεφαλίδων.

Στον "Έλεγχο συμβατότητας", κάντε κλικ στην επιλογή Εύρεση για να εντοπίσετε τον πίνακα που εμφανίζεται χωρίς γραμμή κεφαλίδας και, στη συνέχεια, να εμφανίσετε μια γραμμή κεφαλίδας.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των κεφαλίδων ενός πίνακα του Excel

Ένα στυλ πίνακα εφαρμόζεται σε έναν πίνακα σε αυτό το βιβλίο εργασίας. Η μορφοποίηση στυλ πίνακα δεν είναι δυνατόν να εμφανιστεί σε παλαιότερες εκδόσεις του Excel.

Στο Excel 2007, μπορείτε να μορφοποιήσετε γρήγορα έναν πίνακα, εφαρμόζοντας ένα στυλ πίνακα που βασίζεται σε ένα θέμα. Σε παλαιότερες εκδόσεις του Excel, μπορείτε να μορφοποιήσετε έναν πίνακα μόνο με μη αυτόματο τρόπο.

Στον "Έλεγχο συμβατότητας", κάντε κλικ στην επιλογή Εύρεση για να εντοπίσετε του πίνακα στον οποίο έχει εφαρμοστεί κάποιο στυλ πίνακα και, στη συνέχεια, καταργήστε αυτό το στυλ πίνακα.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο

Μορφοποίηση ενός πίνακα του Excel

Ένας πίνακας σε αυτό το βιβλίο εργασίας είναι συνδεδεμένος με εξωτερική προέλευση δεδομένων. Η λειτουργικότητα του πίνακα θα χαθεί, αλλά τα δεδομένα θα παραμείνουν συνδεδεμένα. Εάν οι γραμμές του πίνακα αποκρύπτονται από κάποιο φίλτρο, παραμένουν κρυφές σε παλαιότερες εκδόσεις του Excel.

Για να αποτρέψετε την απώλεια λειτουργικότητας πινάκων σε παλαιότερες εκδόσεις του Excel, ίσως θελήσετε να αποσυνδέσετε την εξωτερική προέλευση δεδομένων προτού αποθηκεύσετε το βιβλίο εργασίας στην παλαιότερη μορφή αρχείου του Excel.

Στον "Έλεγχο συμβατότητας", κάντε κλικ στο κουμπί Εύρεση για να εντοπίσετε τον πίνακα που συνδέεται με μια προέλευση εξωτερικών δεδομένων και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε τον πίνακα από την προέλευση των εξωτερικών δεδομένων. Στην παλαιότερη έκδοση του Excel, μπορείτε, στη συνέχεια, να συνδέσετε τα δεδομένα με την εξωτερική προέλευση δεδομένων

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο

Χρήση του Microsoft Query για την ανάκτηση εξωτερικών δεδομένων

Δημιουργία, επεξεργασία και διαχείριση συνδέσεων με εξωτερικά δεδομένα

Κατάργηση σύνδεσης δεδομένων από μια εξωτερική περιοχή δεδομένων.

Ένας πίνακας σε αυτό το βιβλίο εργασίας διαθέτει μια σύνδεση μόνο για ανάγνωση με μια λίστα των υπηρεσιών Windows SharePoint Services. Η λειτουργικότητα του πίνακα θα χαθεί, καθώς και η δυνατότητα ανανέωσης ή επεξεργασίας της σύνδεσης. Εάν οι γραμμές του πίνακα αποκρύπτονται από κάποιο φίλτρο, παραμένουν κρυφές σε παλαιότερες εκδόσεις του Excel.

Για να αποτρέψετε την απώλεια λειτουργικότητας πινάκων σε παλαιότερες εκδόσεις του Excel, ίσως θελήσετε να αποσυνδέσετε τον πίνακα από τη λίστα των υπηρεσιών Windows SharePoint Services προτού αποθηκεύσετε το βιβλίο εργασίας σε παλαιότερη μορφή αρχείου του Excel.

Μπορείτε επίσης να αποφασίσετε αν θα δημιουργήσετε μια λίστα SharePoint για ανάγνωση/γραφή μόνο στην παλαιότερη έκδοση Excel και, στη συνέχεια, να εργαστείτε σε αυτό το βιβλίο εργασίας σε "Κατάσταση λειτουργίας συμβατότητας" στο Excel 2007, η οποία το διατηρεί σε μορφή αρχείου Excel 97-2003.

Στον "Έλεγχο συμβατότητας", κάντε κλικ στο κουμπί Εύρεση για να εντοπίσετε τον πίνακα όπου διαθέτει τη σύνδεση μόνο για ανάγνωση με τη Λίστα των υπηρεσιών των Windows SharePoint Services και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε τον πίνακα από τη Λίστα του SharePoint. Στο Excel 2003, μπορείτε, στη συνέχεια, να εισαγάγετε τη λίστα SharePoint ως λίστα ανάγνωσης/γραφής.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο

Χρήση του Office Excel 2007 με παλαιότερες εκδόσεις του Excel

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×