Εύρεση και αντικατάσταση κειμένου και άλλων δεδομένων σε ένα έγγραφο του Word

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Το Word προσφέρει πολλές επιλογές για τον εντοπισμό συγκεκριμένου περιεχομένου στο έγγραφό σας. Μπορείτε να αναζητήσετε και να αντικαταστήσετε στοιχεία όπως κείμενο, εικόνες, λεζάντες, σελιδοδείκτες ή συγκεκριμένους τύπους μορφοποίησης όπως παραγράφους ή αλλαγές σελίδας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή Μετάβαση σε για να μεταβείτε σε μια συγκεκριμένη παρουσία του περιεχομένου στο έγγραφό σας και μπορείτε επίσης να επεκτείνετε την αναζήτησή σας με τη χρήση χαρακτήρων μπαλαντέρ, κωδικούς ή κανονικές εκφράσεις για να βρείτε λέξεις ή φράσεις που περιέχουν συγκεκριμένους χαρακτήρες ή συνδυασμούς χαρακτήρων.

Σημειώσεις: 

 • Word Online αυτήν τη στιγμή περιλαμβάνει μόνο τα βασικά Εύρεση και αντικατάσταση δυνατότητες. Ανοίξτε το έγγραφο στην εφαρμογή υπολογιστή του Word για να χρησιμοποιήσετε τα πρόσθετα κριτήρια εύρεσης και αντικατάστασης δυνατότητες, όπως η εύρεση αντικειμένων, μπορείτε να βρείτε μορφοποίησης, χρησιμοποιώντας Μετάβαση σε και τη χρήση χαρακτήρων μπαλαντέρ, κωδικούς και κανονικές εκφράσεις.

 • Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτού του θέματος μπορεί να μην ισχύουν για κάποιες γλώσσες.

Εύρεση και αντικατάσταση

Μπορείτε γρήγορα να αναζητήσετε όλες τις εμφανίσεις της μια συγκεκριμένη λέξη ή φράση.

 1. Στην καρτέλα κεντρική, στην ομάδα Επεξεργασία, επιλέξτε Εύρεση. Ή πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + F στο πληκτρολόγιό σας.

  Η επιλογή "Εύρεση" στην κεντρική καρτέλα

  Εμφανίζεται το παράθυρο περιήγησης.

  Παράθυρο περιήγησης
 2. Στο πλαίσιο αναζήτησης, πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε να βρείτε. Όλες τις εμφανίσεις του κειμένου που εντοπίστηκε είναι επισημασμένο στο έγγραφο και να εμφανίζεται στο παράθυρο περιήγησης.

  Αποτελέσματα αναζήτησης επισημαίνονται στο παράθυρο περιήγησης και των εγγράφων
 3. Αναζητήστε τα αποτελέσματα με τη χρήση στο επάνω και κάτω βέλος στοιχεία ελέγχου.

Σημείωση: Εάν κάνετε μια αλλαγή στο έγγραφό σας και να εξαφανιστούν τα αποτελέσματα της αναζήτησης, κάντε κλικ στο κάτω βέλος κάτω από το πλαίσιο αναζήτησης για να προβάλετε τη λίστα των αποτελεσμάτων ξανά.

 1. Στην καρτέλα κεντρική, στην ομάδα Επεξεργασία, επιλέξτε Αντικατάσταση. Ή πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + H στο πληκτρολόγιό σας.

  Η επιλογή "Αντικατάσταση" επισημαίνεται στην "Κεντρική" καρτέλα.

 2. Στο πλαίσιο Εύρεση του, πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε να αναζητήσετε και να αντικαταστήσετε.

 3. Στο πλαίσιο Αντικατάσταση με, πληκτρολογήστε το κείμενο αντικατάστασης.

  Εύρεση και αντικατάσταση κειμένου

 4. Επιλέξτε Εύρεση επόμενου και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να αντικαταστήσετε το κείμενο με επισήμανση, κάντε κλικ στην επιλογή Αντικατάσταση.

  • Για να αντικαταστήσετε όλες τις εμφανίσεις του κειμένου στο έγγραφό σας, κάντε κλικ στην επιλογή Αντικατάσταση όλων.

  • Για να παραλείψετε αυτή η παρουσία του κειμένου και συνεχίστε με την επόμενη εμφάνιση, κάντε κλικ στο κουμπί Εύρεση επόμενου.

  Αντικατάσταση καρτέλα στο παράθυρο διαλόγου Εύρεση και αντικατάσταση

  Σημείωση: Στο Word Web App, δεν υπάρχει κουμπί Εύρεση επόμενου. Αναζητήστε τα αποτελέσματα, χρησιμοποιώντας τα βέλη επάνω και δικό για να αντικαταστήσετε τις εμφανίσεις του κειμένου με επισήμανση.

Για να αναζητήσετε αντικείμενα όπως πίνακες, γραφικά, σχόλια, υποσημειώσεις, σημειώσεις τέλους ή εξισώσεις, κάντε τα εξής:

 1. Στην καρτέλα κεντρική, στην ομάδα Επεξεργασία, κάντε κλικ στην επιλογή Εύρεση. Ή πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + F στο πληκτρολόγιό σας.

  Η επιλογή "Εύρεση" στην κεντρική καρτέλα

  Εμφανίζεται το παράθυρο περιήγησης.

  Παράθυρο περιήγησης
 2. Κάντε κλικ στο βέλος στη δεξιά πλευρά του πλαισίου αναζήτησης και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε μια επιλογή από τη λίστα.

  Λίστα με επιλογές αυτόματης διόρθωσης για την εύρεση αντικειμένων

  Τα αποτελέσματα της αναζήτησης εμφανίζονται κάτω από το πλαίσιο αναζήτησης.

 3. Επιλέξτε ένα αποτέλεσμα για να δείτε στο έγγραφό σας, ή να περιηγηθείτε σε όλα τα αποτελέσματα, κάνοντας κλικ στα στοιχεία ελέγχου βέλος.

Αναζητάτε το παράθυρο διαλόγου Εύρεση και αντικατάσταση;

Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για προχωρημένους, χρησιμοποιώντας το παράθυρο διαλόγου Εύρεση και αντικατάσταση, κάντε ένα από τα εξής:

 • Στην καρτέλα κεντρική, στην ομάδα Επεξεργασία, επιλέξτε το βέλος δίπλα στην επιλογή Εύρεση και, στη συνέχεια, επιλέξτε Πρόσθετα κριτήρια εύρεσης.

  ή

 • Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στο βέλος στη δεξιά πλευρά του πλαισίου αναζήτησης και, στη συνέχεια, επιλέξτε Πρόσθετα κριτήρια εύρεσης.

Στο παράθυρο διαλόγου Εύρεση και αντικατάσταση, κάντε κλικ στην επιλογή περισσότερα για τις επιλογές λεπτομερείς αναζήτησης.

Σημείωση: Για ένα μικρότερο σύνολο επιλογών σύνθετης αναζήτησης, όπως Ταίριασμα πεζών-κεφαλαίων ή μόνο ολόκληρες λέξεις, στο παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στο βέλος στη δεξιά πλευρά του πλαισίου αναζήτησης και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επιλογές.

Μπορείτε να αναζητήσετε και να αντικαταστήσετε ή να καταργήσετε μορφοποίηση χαρακτήρων στο έγγραφό σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για μια συγκεκριμένη λέξη ή φράση και να αλλάξετε το χρώμα της γραμματοσειράς ή μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για τη συγκεκριμένη μορφοποίηση, όπως έντονη γραφή ή επισήμανση και να το αλλάξετε.

 1. Στην καρτέλα κεντρική, στην ομάδα Επεξεργασία, επιλέξτε Αντικατάσταση. Ή πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + H στο πληκτρολόγιό σας.

  Η επιλογή "Αντικατάσταση" επισημαίνεται στην "Κεντρική" καρτέλα.

 2. Εάν δεν βλέπετε το κουμπί " Μορφοποίηση ", κάντε κλικ στην επιλογή περισσότερα.

  Κουμπί "Περισσότερα"

 3. Για να αναζητήσετε κείμενο με συγκεκριμένη μορφοποίηση, πληκτρολογήστε το κείμενο στο πλαίσιο Εύρεση του. Για να βρείτε μόνο μορφοποίηση, αφήστε κενό το πλαίσιο.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη μορφοποίηση που θέλετε να βρείτε και να αντικαταστήσετε. Για παράδειγμα, για να βρείτε κείμενο με επισήμανση, κάντε κλικ στην επιλογή μορφή > επισημάνετε; Για να βρείτε κείμενο με έντονη γραφή, κάντε κλικ στην επιλογή μορφή > γραμματοσειρά, και, στη συνέχεια, στο παράθυρο διαλόγου Εύρεση γραμματοσειράς, επιλέξτε έντονη γραφή στη λίστα στυλ γραμματοσειράς.

 5. Κάντε κλικ στο πλαίσιο Αντικατάσταση με, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση και, στη συνέχεια, επιλέξτε τις μορφοποιήσεις αντικατάστασης, όπως περιγράφεται στο βήμα 4.

  Σημείωση: Εάν θέλετε να αντικαταστήσετε το κείμενο, πληκτρολογήστε το κείμενο αντικατάστασης στο πλαίσιο Αντικατάσταση με.

 6. Για να βρείτε και να αντικαταστήσετε κάθε εμφάνιση της συγκεκριμένης μορφοποίησης, κάντε κλικ στο κουμπί Εύρεση επόμενου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αντικατάσταση. Για να αντικαταστήσετε όλες τις εμφανίσεις της συγκεκριμένης μορφοποίησης, κάντε κλικ στην επιλογή Αντικατάσταση όλων.

Μπορείτε να αναζητήσετε και να αντικαταστήσετε ειδικούς χαρακτήρες και στοιχεία εγγράφου όπως καρτέλες παραγράφου επισημαίνει (χαρακτήρες επαναφοράς) και μη αυτόματων αλλαγών σελίδας. Για παράδειγμα, μπορείτε να βρείτε όλα τα κενά διαστήματα διπλή γραμμή (δύο σημάδια παραγράφου) και να τις αντικαταστήσετε με μία μόνο γραμμή διαστήματα (ένα σημάδι παραγράφου).

Συμβουλή: Για να εμφανίσετε κρυφές συμβόλων μορφοποίησης, όπως κενά διαστήματα, σημάδια παραγράφου και αλλαγές σελίδας, κάντε κλικ στην επιλογή στην ομάδα παράγραφος στην κεντρική καρτέλα.

 1. Στην καρτέλα κεντρική, στην ομάδα Επεξεργασία, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Εύρεση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πρόσθετα κριτήρια εύρεσης.

  Επιλογή για προχωρημένους Εύρεση στο μενού Εύρεση

 2. Εάν δεν βλέπετε το κουμπί " ειδική ", κάντε κλικ στην επιλογή περισσότερα.

  Κουμπί "Περισσότερα"

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή ειδική και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο που θέλετε.

 4. Εάν θέλετε να αντικαταστήσετε το στοιχείο, κάντε κλικ στην καρτέλα Αντικατάσταση και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε αυτό που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως αντικατάσταση στο πλαίσιο Αντικατάσταση με.

 5. Για να βρείτε και να αντικαταστήσετε κάθε παρουσία του συγκεκριμένου είδους, κάντε κλικ στο κουμπί Εύρεση επόμενου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αντικατάσταση. Για να αντικαταστήσετε όλες τις εμφανίσεις του καθορισμένου στοιχείου, κάντε κλικ στην επιλογή Αντικατάσταση όλων.

Βρείτε χρησιμοποιώντας Μετάβαση σε

 1. Στην καρτέλα κεντρική, στην ομάδα Επεξεργασία, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Εύρεση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μετάβαση σε.

  Μεταβείτε στην επιλογή από το μενού Εύρεση

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Μετάβαση σε, κάντε κλικ στον τύπο του στοιχείου.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να μεταβείτε σε ένα συγκεκριμένο στοιχείο, πληκτρολογήστε τις κατάλληλες πληροφορίες αναγνώρισης για το στοιχείο στο πλαίσιο Τύπος στοιχείου Enter και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μετάβαση σε.

  • Για να μεταβείτε στο επόμενο ή το προηγούμενο στοιχείο του καθορισμένου τύπου, αφήστε κενό το πλαίσιο Enter και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επόμενο ή Προηγούμενο.

Αναζήτηση με τη χρήση χαρακτήρων μπαλαντέρ

Χρησιμοποιήστε χαρακτήρες μπαλαντέρ για να αναζητήσετε κείμενο. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το χαρακτήρα μπαλαντέρ του αστερίσκου (*) για να αναζητήσετε μια συμβολοσειρά χαρακτήρων (για παράδειγμα, "s * d" εντοπίζει τις λέξεις "Θλιμμένο" και "αποτελέσματα").

 1. Στην καρτέλα κεντρική, στην ομάδα Επεξεργασία, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Εύρεση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πρόσθετα κριτήρια εύρεσης.

  Επιλογή για προχωρημένους Εύρεση στο μενού Εύρεση

 2. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Χρήση χαρακτήρων μπαλαντέρ.

  Εάν δεν βλέπετε το πλαίσιο ελέγχου Χρήση χαρακτήρων μπαλαντέρ, κάντε κλικ στην επιλογή περισσότερα.

  Κουμπί "Περισσότερα"

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να επιλέξετε ένα χαρακτήρα μπαλαντέρ από μια λίστα, κάντε κλικ στην επιλογή ειδική, κάντε κλικ στην επιλογή ένα χαρακτήρα μπαλαντέρ και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε οποιοδήποτε πρόσθετο κείμενο στο πλαίσιο Εύρεση του. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον πίνακα χαρακτήρες μπαλαντέρ για στοιχεία που θέλετε να βρείτε και να αντικαταστήσετε, κάτω από το στοιχείο.

  • Πληκτρολογήστε ένα χαρακτήρα μπαλαντέρ απευθείας στο πλαίσιο Εύρεση του. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον πίνακα χαρακτήρες μπαλαντέρ για στοιχεία που θέλετε να βρείτε και να αντικαταστήσετε, κάτω από το στοιχείο.

 4. Εάν θέλετε να αντικαταστήσετε το στοιχείο, κάντε κλικ στην καρτέλα Αντικατάσταση και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε αυτό που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως αντικατάσταση στο πλαίσιο Αντικατάσταση με.

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Εύρεση επομένου ή Εύρεση όλων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αντικατάσταση ή κάντε κλικ στο κουμπί Αντικατάσταση όλων για να αντικαταστήσετε όλες τις εμφανίσεις του στοιχείου.

  Σημείωση: Για να ακυρώσετε μια αναζήτηση, πατήστε το πλήκτρο ESC.

Χρήση παρενθέσεων για να δημιουργήσετε ομάδες των χαρακτήρων μπαλαντέρ και το κείμενο στο πλαίσιο Εύρεση του και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε \n στο πλαίσιο Αντικατάσταση με για να χρησιμοποιήσετε τα αποτελέσματα της expression κάθε.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το χαρακτήρα μπαλαντέρ \n, για να αναζητήσετε μια παράσταση και, στη συνέχεια, να την αντικαταστήσετε με αναδιατεταγμένα παράστασης. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε (Παπαδοπούλου) (Chris) στο πλαίσιο Εύρεση του και \2 \1 στο πλαίσιο Αντικατάσταση με. Το Word θα βρείτε Παπαδοπούλου Chris και να το αντικαταστήσετε με Παπαδοπούλου Chris.

 • Όταν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Χρήση χαρακτήρων μπαλαντέρ, το Word εντοπίζει μόνο το ακριβές κείμενο που καθορίζετε. Παρατηρήστε ότι τα πλαίσια ελέγχου Ταίριασμα πεζών-κεφαλαίων και μόνο ολόκληρες λέξεις είναι διαθέσιμο (αχνό) για να υποδείξει ότι αυτές οι επιλογές είναι ενεργοποιείται αυτόματα. Δεν μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτές τις επιλογές.

 • Για να αναζητήσετε ένα χαρακτήρα που καθορίζεται ως χαρακτήρας μπαλαντέρ, πληκτρολογήστε μια ανάστροφη κάθετο (\) πριν από το χαρακτήρα. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε \; για να βρείτε ένα ερωτηματικό ή \ για να βρείτε μια ανάστροφη κάθετο (συχνά αυτό ονομάζεται "χαρακτήρα διαφυγής").

 • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε παρενθέσεις για να ομαδοποιήσετε τους χαρακτήρες μπαλαντέρ και το κείμενο και για να υποδείξετε τη σειρά υπολογισμού. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε < (προ)*(νος) > για να βρείτε τις λέξεις "προκατασκευασμένος" και "εμπόδισε".

Για να βρείτε

Πληκτρολογήστε

Παράδειγμα

Οποιονδήποτε μεμονωμένο χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων των χαρακτήρων χώρο και των σημείων στίξης

?

s?t εντοπίζει σαν, να ορίσετεκαι s t.

Έναν από αυτούς τους χαρακτήρες

[ ]

w [ΙΡ] ο εντοπίζει win και ολοκληρωμένες.

Οποιονδήποτε μεμονωμένο χαρακτήρα σε αυτήν την περιοχή

[-]

δεξιά [π-σ] βρίσκει δεξιάορατούςκαι Ερμητική. Περιοχές πρέπει να είναι σε αύξουσα σειρά.

Στην αρχή μιας λέξης

<

< (μεταξύ) εντοπίζει ενδιαφέρον και του σημείου τομής, αλλά δεν λέξη "σαπούνι".

Το τέλος μιας λέξης

>

(στο) > εντοπίζει στο και μέσα, αλλά δεν ενδιαφέρον.

Παράσταση

()

Το Word απομνημονεύει τα αποτελέσματα ενός συνδυασμού αναζήτησης για να χρησιμοποιήσετε σε μια λειτουργία αντικατάστασης.

Οποιονδήποτε μεμονωμένο χαρακτήρα εκτός από τους χαρακτήρες της περιοχής εντός των αγκυλών

[! x-z]

t [!-π] όδι εντοπίζει βόδι και ενώστε, αλλά όχι και οριζόντια ή υποδιαίρεσης.

Ακριβώς n εμφανίσεις του προηγούμενου χαρακτήρα ή της παράστασης

{n}

FE {2} α εντοπίζονται τροφοδοσίας , αλλά δεν τροφοδοσία.

Τουλάχιστον n εμφανίσεις του προηγούμενου χαρακτήρα ή της παράστασης

{n}

FE {1}, d βρίσκει τροφοδοσία και τροφοδοσία.

Από n για να m εμφανίσεις του προηγούμενου χαρακτήρα ή της παράστασης

{n, m}

10 {1,3} εντοπίζει 10, 100και 1000.

Μία ή περισσότερες εμφανίσεις του προηγούμενου χαρακτήρα ή της παράστασης

@

Lo@t βρίσκει πολλές και "κλασσικός".

Οποιαδήποτε συμβολοσειρά χαρακτήρων, συμπεριλαμβανομένων των χαρακτήρες διαστήματος και των σημείων στίξης

*

s * d εντοπίζει Θλιμμένο, αποτελέσματακαι αλλάξει σημαντικά.

Χρήση κωδικών για την εύρεση γραμμάτων, μορφοποίησης, πεδίων ή ειδικών χαρακτήρων

Για να βρείτε

Πληκτρολογήστε

Σημάδι παραγράφου ( Σημάδι παραγράφου )

^p (δεν λειτουργεί στο πλαίσιο Εύρεση του όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Χρήση χαρακτήρων μπαλαντέρ ), ή ^ 13

Χαρακτήρας tab ( χαρακτήρας Tab )

^t or ^9

Χαρακτήρων ASCII

^ nnn, όπου nnn είναι ο κωδικός χαρακτήρα

Χαρακτήρων ANSI

^0 nnn, όπου 0 είναι μηδέν και nnn είναι ο κωδικός χαρακτήρα

Μεγάλη παύλα (—)

^+

Παύλα (-)

^=

Σύμβολο εκθέτη χαρακτήρα

^^

Μη αυτόματη αλλαγή γραμμής ( μη αυτόματη αλλαγή γραμμής )

^l or ^11

Αλλαγή στήλης

^n or ^14

Αλλαγή σελίδας ή ενότητας

^12 (κατά την αντικατάσταση, εισάγει μια αλλαγή σελίδας)

Μη αυτόματη αλλαγή σελίδας

^m (εντοπίζει επίσης ή αντικαθιστά αλλαγές ενότητας, όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Χρήση χαρακτήρων μπαλαντέρ )

Διάστημα χωρίς διακοπή ( διάστημα χωρίς διακοπή )

^ s

Ενωτικό χωρίς διακοπή ( Ενωτικό χωρίς διακοπή )

^~

Προαιρετικό ενωτικό ( προαιρετικό ενωτικό )

^-

Για να βρείτε

Πληκτρολογήστε

Οποιονδήποτε χαρακτήρα

^?

Οποιοδήποτε ψηφίο

^#

Οποιοδήποτε γράμμα

^$

Εικόνα ή το γραφικό (μόνο ενσωματωμένο)

^ g

Σημάδι υποσημείωσης

^f or ^2

Σημάδι σημείωσης τέλους

^ e

Πεδίο (όταν τους κωδικούς πεδίων είναι ορατοί)

^ d ή ^ 19 ή ^ 21

Σχόλιο (όταν τα σχόλια είναι ενσωματωμένη)

^a or ^5

Αλλαγή ενότητας

^ b

Κενό διάστημα

^w (οποιοδήποτε κενό διάστημα ή οποιονδήποτε συνδυασμό κανονικής και χωρίς κενά διαστήματα, και τους χαρακτήρες tab)

Για να βρείτε

Πληκτρολογήστε

Περιεχόμενα Πρόχειρο των Microsoft Windows

^ c

Εύρεση και αντικατάσταση κειμένου με τη χρήση κανονικές εκφράσεις (για προχωρημένους)

Μπορείτε να αυτοματοποιήσετε πολλές εργασίες εύρεσης και αντικατάστασης, χρησιμοποιώντας χαρακτήρες μπαλαντέρ για να δημιουργήσετε κανονικών παραστάσεων, η οποία είναι συνδυασμοί ακριβές κείμενο και τους χαρακτήρες μπαλαντέρ. Οι χαρακτήρες ακριβές κείμενο δηλώνουν κείμενο που πρέπει να υπάρχει στη συμβολοσειρά προορισμού του κειμένου. Οι χαρακτήρες μπαλαντέρ υποδεικνύουν το κείμενο που μπορεί να μεταβάλλεται στη συμβολοσειρά προορισμού. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κανονικές εκφράσεις, για να βρείτε και να καταργήσετε διπλότυπες γραμμές από ένα μεγάλο πίνακα ή να αντιμεταθέσετε μια λίστα με ονόματα (αλλαγή τους από "Όνομα Επώνυμο" σε "Επώνυμο, όνομα").

Ακολουθεί ένα δείγμα που μπορείτε να δοκιμάσετε. Τα βήματα αυτής της ενότητας εξηγούν πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια κανονική έκφραση που μεταφέρει ονόματα. Λάβετε υπόψη ότι χρησιμοποιείτε πάντα το παράθυρο διαλόγου Εύρεση και αντικατάσταση για να εκτελέσετε τις κανονικές εκφράσεις. Επίσης, να θυμάστε ότι εάν μια παράσταση δεν λειτουργεί με τον αναμενόμενο τρόπο, μπορείτε να πάντα πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + Z για να αναιρέσετε τις αλλαγές σας και, στη συνέχεια, δοκιμάστε μια άλλη έκφραση.

 1. Ξεκινήστε το Word και ανοίξτε ένα νέο, κενό έγγραφο.

 2. Αντιγράψτε τα ακόλουθα ονόματα στο έγγραφο.

  Josh Barnhill

  Doris Hartwig

  Τζόνστον Tamara

  Χρήστος Shimshoni

 3. Στην καρτέλα κεντρική, στην ομάδα Επεξεργασία, κάντε κλικ στην επιλογή Αντικατάσταση για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Εύρεση και αντικατάσταση.

  Η επιλογή "Αντικατάσταση" επισημαίνεται στην "Κεντρική" καρτέλα.

 4. Εάν δεν βλέπετε το πλαίσιο ελέγχου Χρήση χαρακτήρων μπαλαντέρ, κάντε κλικ στην επιλογή περισσότερα και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου. Εάν δεν επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου, το Word αντιμετωπίζει τους χαρακτήρες μπαλαντέρ ως κείμενο.

 5. Πληκτρολογήστε τους ακόλουθους χαρακτήρες στο πλαίσιο Εύρεση του . Βεβαιωθείτε ότι που περιλαμβάνει το διάστημα μεταξύ των δύο συνόλων παρενθέσεων και δεν περιλαμβάνει ένα κενό διάστημα στο τέλος.

  (<> *) (<> *)

 6. Στο πλαίσιο Αντικατάσταση με, πληκτρολογήστε τους ακόλουθους χαρακτήρες. Φροντίστε να συμπεριλάβετε το διάστημα μεταξύ του κόμμα και το δεύτερο καθέτου.

  \2, \1

 7. Επιλέξτε τα ονόματα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αντικατάσταση όλων. Το Word μετατρέπει τα ονόματα και τα διαχωρίζει με κόμμα, ως εξής:

  Αμπατζόγλου, Αλέξανδρος

  Hartwig, Doris

  Τζόνστον, Tamara

  Shimshoni, Χρήστος

Καθορίζει το περιεχόμενο του εγγράφου πιο (αλλά όχι όλα) της σχεδίασης των κανονικών παραστάσεων σας. Στο παραπάνω παράδειγμα, κάθε στοιχείο (όνομα) περιείχε δύο λέξεις. Εάν το στοιχείο περιείχε δύο λέξεις και ένα αρχικό πατρώνυμου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια διαφορετική παράσταση.

Ας εξετάσουμε κάθε παράσταση από μέσα προς τα έξω.

Στην πρώτη παράσταση, (<> *) (<> *):

 • Ο αστερίσκος (*) επιστρέφει όλο το κείμενο στο word.

 • Το μικρότερο από και μεγαλύτερο από συμβόλων σήμανση (< >) την έναρξη και λήξη κάθε λέξης, αντίστοιχα. Εξασφαλίζουν ότι τα αποτελέσματα της αναζήτησης επιστρέφει μία λέξη.

 • Οι παρενθέσεις και την απόσταση μεταξύ τους διαίρεση των λέξεων σε ξεχωριστές ομάδες: (πρώτα το word) (δεύτερο word). Οι παρενθέσεις υποδεικνύουν επίσης τη σειρά με την οποία θέλετε αναζήτησης για την αξιολόγηση της παράστασης κάθε.

Με άλλα λόγια, η παράσταση εμφανίζεται η ένδειξη: "Εύρεση και τις δύο λέξεις".

Από τη δεύτερη παράσταση, \2, \1:

 • Την κάθετο (\) λειτουργεί με τους αριθμούς που θα χρησιμοποιηθεί ως ένα σύμβολο κράτησης θέσης. (Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την κάθετο για να βρείτε άλλους χαρακτήρες μπαλαντέρ. Ανατρέξτε στην επόμενη ενότητα για περισσότερες πληροφορίες.)

 • Το ερωτηματικό μετά το πρώτο χαρακτήρα κράτησης θέσης εισάγει το σωστό σημεία στίξης μεταξύ των εναλλαγή ονομάτων.

Με άλλα λόγια, η παράσταση εμφανίζεται η ένδειξη: "Σύνταξη τη δεύτερη λέξη, να προσθέσετε ένα κόμμα, Συντάξτε την πρώτη λέξη."

Τα παρακάτω παραδείγματα σας δείχνουν ορισμένους από τους τρόπους που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χαρακτήρες μπαλαντέρ και κανονικές εκφράσεις στο Word. Για μια λίστα με τους χαρακτήρες μπαλαντέρ που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, ανατρέξτε στην ενότητα χαρακτήρες μπαλαντέρ για στοιχεία που θέλετε να βρείτε και να αντικαταστήσετε παραπάνω.

Παράδειγμα 1: Αντιμετάθεση ονόματα με αρχικά πατρώνυμου

Παράδειγμα 2: Αντιμετάθεση ημερομηνιών

Παράδειγμα 3: Προσθήκη περιόδων που θα ή καταργήστε τις από χαιρετισμών

Παράδειγμα 4: Εύρεση διπλότυπων παραγράφους ή γραμμές


Παράδειγμα 1: Αντιμετάθεση ονόματα με αρχικά πατρώνυμου

Αυτό το παράδειγμα χρησιμοποιεί ένα συνδυασμό των χαρακτήρων μπαλαντέρ και κωδικούς χαρακτήρων για να αντιμεταθέσετε ονόματα που περιέχουν αρχικά πατρώνυμου. Εάν δεν είστε εξοικειωμένοι με τους κωδικούς χαρακτήρων, ανατρέξτε στην ενότητα Χρησιμοποιήστε κωδικούς για την εύρεση γραμμάτων, μορφοποίησης, πεδία, ή ειδικούς χαρακτήρες παραπάνω.

Να θυμάστε ότι αυτά τα δεδομένα καθώς προχωράτε:

 • Κάθε φορά που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την παράσταση σε ονόματα που βρίσκονται σε έναν πίνακα, πρέπει πρώτα να μετατρέψετε αυτόν τον πίνακα σε κείμενο.

 • Εάν ο πίνακας περιέχει περισσότερες από μία στήλες, αντιγράψτε τη στήλη που περιέχει τα ονόματα σε ένα κενό έγγραφο και μετατρέψτε το σε κείμενο εκεί.

 • Μετά την αντιμετάθεση των ονομάτων, μετατροπή του κειμένου σε έναν πίνακα. Στη συνέχεια, μπορείτε να διαγράψετε την αρχική στήλη και να αντικαταστήσετε με τροποποιημένα δεδομένα σας.

Αρχικά, προετοιμάστε το δείγμα δεδομένων:

 1. Εάν έχετε κάνει ήδη, ξεκινήστε το Word και δημιουργήστε ένα νέο, κενό έγγραφο.

 2. Εισαγάγετε έναν κενό πίνακα στο έγγραφο. Κάντε το πλάτος στήλης πίνακα 1 4 ύψους γραμμών.

 3. Αντιγράψτε μεμονωμένα αυτά τα ονόματα και επικολλήστε κάθε μία σε ένα κελί κενό πίνακα:

  Ανδρέας Αμπατζόγλου Quentin
  Hartwig χ. Doris
  Tamara Y. Τζόνστον
  Χρήστος Shimshoni

  Ο πίνακάς σας πρέπει να μοιάζει κάπως έτσι:

  Ανδρέας Αμπατζόγλου Quentin

  Doris Hartwig χ.

  Τζόνστον Y. Tamara

  Χρήστος Shimshoni

 4. Επιλέξτε τον πίνακα και, στην καρτέλα Εργαλεία πίνακα/διάταξη, στην ομάδα δεδομένα, κάντε κλικ στην επιλογή Μετατροπή σε κείμενο.

 5. Επιλέξτε τα σημάδια παραγράφου ως το διαχωριστικό κειμένου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αντιμετάθεση τώρα τα ονόματα:

 1. Στην καρτέλα κεντρική, στην ομάδα Επεξεργασία, κάντε κλικ στην επιλογή Αντικατάσταση για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Εύρεση και αντικατάσταση.

 2. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Χρήση χαρακτήρων μπαλαντέρ (ίσως χρειαστεί να κάντε κλικ στην επιλογή περισσότερα για να δείτε το πλαίσιο ελέγχου) και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε την ακόλουθη παράσταση στο πλαίσιο Εύρεση του:

  (*) ([! ] @) ^ 13

  Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να συμπεριλάβετε ένα κενό διάστημα μεταξύ των δύο συνόλων παρενθέσεων και μετά από το θαυμαστικό. Εάν δεν το έχετε δει το ^ 13 χαρακτήρας πριν, θα σας εξηγούν τι κάνει στην επόμενη ενότητα.

 3. Στο πλαίσιο Αντικατάσταση με, πληκτρολογήστε την ακόλουθη παράσταση:

  \2, \1^p

 4. Επιλέξτε τη λίστα των ονομάτων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αντικατάσταση όλων. Το Word μετατρέπει τα ονόματα και είτε αρχικά πατρώνυμου ή μέσο, ως εξής:

  Αμπατζόγλου, Ανδρέας Quentin
  Hartwig, χ. Doris
  Τζόνστον, Tamara Y.
  Shimshoni, Χρήστος

Μετατροπή το τροποποιημένο κείμενο σε πίνακα:

 1. Επιλέξτε τη λίστα των ονομάτων εναλλαγή.

 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα πίνακες, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μετατροπή κειμένου σε πίνακα.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Μετατροπή κειμένου σε πίνακα, στην περιοχή Διαχωρισμός κειμένου κατά, κάντε κλικ στην επιλογή παραγράφων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αντιμετάθεση με αρχικά πατρώνυμου, τμήμα από μήνυμα

Ας εξετάσουμε μεμονωμένα τμήματα της παράστασης για να δείτε πώς λειτουργούν, ξεκινώντας με την παράσταση στο πλαίσιο Εύρεση του.

Ολόκληρη η έκφραση αναζητά δύο ομάδες μοτίβα: μια πρώτη όνομα με ένα αρχικό πατρώνυμου (ή Πατρώνυμο) και ένα επώνυμο. Το (*) εντοπίζει όλα τα ονόματα πρώτα. Παρατηρήστε ότι υπάρχει ένα διάστημα μετά από αυτό.

Αυτό το τμήμα της παράστασης συμφωνεί με το επώνυμο:

([! ] @) ^ 13

Το θαυμαστικό αποκλείει τους οποιαδήποτε χαρακτήρα που καθορίζεται στις αγκύλες. Σε αυτήν την περίπτωση, [!] σημαίνει "βρείτε τα πάντα αλλά κενά διαστήματα." Το αποτέλεσμα είναι να αποκόψετε το διάστημα from in front of το επώνυμο.

Ο χαρακτήρας @ βρίσκει μία ή περισσότερες εμφανίσεις του προηγούμενου χαρακτήρα, ώστε να απλώς εξασφαλίζει ότι όλα τα κενά διαστήματα μπροστά από το τελευταίο όνομα καταργούνται.

Πρέπει να γνωρίζουμε όπου τελειώνει το επώνυμο, ώστε να χρησιμοποιήσουμε επίσης το ^ 13 χαρακτήρα για να αναζητήσετε το σημάδι παραγράφου στο τέλος κάθε γραμμής. Ωστόσο, επειδή θα σας δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε εκ νέου το σημάδι παραγράφου, θα σας περικλείουν οτιδήποτε άλλο σε παρενθέσεις.

Μπορείτε να το δοκιμάσετε, αντιγράφοντας ξανά τα ονόματα στο έγγραφό σας δοκιμής (βεβαιωθείτε ότι τα διαχωρίζετε με σημάδια παραγράφου), και, στη συνέχεια, αναζήτηση χρησιμοποιώντας ([!] @) ^ 13 στο πλαίσιο Εύρεση του . Αναζήτηση αντιστοιχίζει κάθε επώνυμο.

Επειδή η αναζήτηση ξεκινά ξανά από την αρχή της επόμενης γραμμής, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το χαρακτήρα μπαλαντέρ αστερίσκου (*) ώστε να συμφωνεί με τα πάντα από εκεί στην αρχή του επόμενου επωνύμου.

Επειδή θα σας δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε εκ νέου το διάστημα μπροστά από το επώνυμο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε παρενθέσεις για να εξαιρείται από τις δύο ομάδες:

(*) ([! ] @) ^ 13

Σημαντικό: Να είστε προσεκτικοί κατά τη χρήση του ^ 13 κωδικός χαρακτήρα. Κανονικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ^ p χαρακτήρας κώδικα για να αναζητήσετε σημάδια παραγράφου. Ωστόσο, αυτός ο κώδικας δεν λειτουργεί σε αναζητήσεις με χαρακτήρες μπαλαντέρ. Αντί για αυτό, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό substitute ^ 13. Παρόλο που το ^ κωδικό χαρακτήρα p δεν λειτουργεί σε αναζητήσεις με χαρακτήρες μπαλαντέρ, πρέπει να χρησιμοποιείτε στις λειτουργίες αντικατάσταση μπαλαντέρ επειδή περιλαμβάνει πληροφορίες, μορφοποίησης και το ^ 13 χαρακτήρα δεν. Επιπλέον, δεν μπορείτε να αντιστοιχίσετε πληροφορίες στυλ για να το ^ 13 χαρακτήρας καθόλου. Κατάχρησης το ^ 13 κώδικα σε μια λειτουργία αντικατάσταση ουσιαστικά να μετατρέψετε το έγγραφό σας σε ένα αρχείο που δεν μπορείτε να μορφοποιήσετε.

Η παράσταση "Αντικατάσταση" (\2 \1 ) κάνει την πραγματική ενσωμάτωσης. Στο πλαίσιο Αντικατάσταση με, τους χαρακτήρες \2, ενημερώστε αναζήτησης για να συντάξετε το δεύτερο μοτίβο πρώτα και για να προσθέσετε ένα ερωτηματικό μετά το μοτίβο. Οι χαρακτήρες \1^p πείτε αναζήτησης πού να συντάξετε το πρώτο μοτίβο και για να συντάξετε ένα σημάδι παραγράφου μετά από αυτό το μοτίβο.


Παράδειγμα 2: Αντιμετάθεση ημερομηνιών

Αυτό το παράδειγμα χρησιμοποιεί κανονικές εκφράσεις για να μετατρέψετε τις ημερομηνίες στην Ευρωπαϊκή μορφή ημερομηνιών στη μορφή η.π.α..

 1. Αντιγράψτε και επικολλήστε την ακόλουθη ημερομηνία στο έγγραφό σας: 28η Μαΐου 2003

 2. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου Εύρεση και αντικατάσταση και πληκτρολογήστε την ακόλουθη παράσταση στο πλαίσιο Εύρεση του:

  ([0-9] {1; 2}) ([dhnrst] {2}) (< [ADFJMNOS] * >) ([0-9] {4})

  Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να εισαγάγετε ένα διάστημα μεταξύ των παρακάτω άνοιγμα και τις δεξιές παρενθέσεις: 2}) (< [ και * >) ([0.

 3. Εισαγάγετε την ακόλουθη παράσταση στο πλαίσιο Αντικατάσταση με:

  \3 \1, \4

  Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να εισαγάγετε ένα κενό διάστημα μεταξύ κάθε σύνολο χαρακτήρων.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Αντικατάσταση όλων.

  Αναζήτηση αντικαθιστά 28η Μαΐου 2003 με 28 Μαΐου 2003.

Αντιμετάθεση ημερομηνίες, τμήμα από μήνυμα

Ας ξεκινήσουμε με την παράσταση στο πλαίσιο Εύρεση του. Η παράσταση λειτουργεί διαιρώντας τις ημερομηνίες προς τα κάτω σε τέσσερα μοτίβα, δηλώνεται από τα σύνολα παρενθέσεις. Κάθε μοτίβο περιλαμβάνει τα στοιχεία που βρίσκεται σε όλες τις ημερομηνίες που εγγράφονται στο στυλ που χρησιμοποιούνται στο παράδειγμα. Εργασία από αριστερά προς τα δεξιά:

 • Η περιοχή αριθμού [0-9] αντιστοιχίζει τα μονοψήφιοι αριθμοί από το πρώτο μοτίβο. Επειδή οι ημερομηνίες μπορούν να αποτελούνται από δύο αριθμών, ενημερώσουμε αναζήτησης για να επιστρέψετε μονοψήφιο ή διψήφιο ημερομηνίες: {12}. Το αποτέλεσμα είναι το πρώτο μοτίβο: ([0-9] {1,2}).

  Τακτικά αριθμητικά απαρτίζουν το δεύτερο μοτίβο. Τακτικά αριθμητικά αποτελούνται από "κο," "Τέλος", "st," και "rd,", ώστε να προσθέσουμε αυτά τα γράμματα σε μια περιοχή [dhnrst]. Επειδή τακτικά αριθμητικά πάντα αποτελούνται από δύο γράμματα, θα σας περιορισμός το πλήθος γράμμα σε δύο: ([dhnrst] {2}).

 • Επόμενο παρέχεται ένα διάστημα, ακολουθούμενο από λεκτικής σταθεράς και τους χαρακτήρες μπαλαντέρ που βρείτε ονόματα μηνών. Όλα τα ονόματα μηνών που ξεκινούν με αυτά τα κεφαλαία γράμματα: ADFJMNOS. Δεν γνωρίζετε το πλήθος των χαρακτήρων, ακολουθήστε κάθε κεφαλαίο γράμμα, έτσι ώστε να σας τους με τον αστερίσκο (*). Θα σας ενδιαφέρεστε μόνο το όνομα του μήνα μόνη της, ώστε να χρησιμοποιήσουμε μεγαλύτερο-από και λιγότερο-από χαρακτήρες για να περιορίσετε τα αποτελέσματα σε μεμονωμένες λέξης. Το αποτέλεσμα είναι το τέταρτο μοτίβο: (< [ADFJMNOS] * >).

 • Τέλος, γίνεται αναζήτηση για το έτος. Χρησιμοποιούμε την ίδια περιοχή αριθμών, αλλά αυτήν τη φορά θα σας περιορισμός της καταμέτρησης σε τέσσερα γράμματα ([0-9] {4}).

Παρατηρήστε ότι στο πλαίσιο Αντικατάσταση με μας συντάξατε μόνο τρεις από τα τέσσερα μοτίβα διεύθυνση. Θα σας παραλειφθεί το τακτικά (το "οστό"), από την ημερομηνία, επειδή οι ημερομηνίες σε μορφή ΗΠΑ δεν χρησιμοποιείτε τακτικά αριθμητικά. Εάν θέλετε να αφήσετε το σειράς της ημερομηνίας, εισαγάγετε \3 \1\2, \4 στο πλαίσιο Αντικατάσταση με. Σε αυτήν την περίπτωση, πληκτρολογήστε ένα διάστημα μετά το 3 και μετά το κόμμα, αλλά προορισμό άλλο.

Σε αυτό το σημείο, μπορείτε να ζητήσετε από τον τρόπο χειρισμού των ημερομηνιών στις οποίες δεν έχει γραφτεί των το όνομα του μήνα, όπως 28/05/03. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την παράσταση:

([0-9]{1,2})/([0-9]{1,2})/([0-9]{2})

Μπορείτε να αντικαταστήσετε με χρήση αυτή η παράσταση:

\3/\1/\2

Εάν η ημερομηνία διαρκεί η μορφή 28/05/2003, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε {4} στο τελευταίο μοτίβο αντί για {2}.

Σχετικά με τη χρήση λίστας διαχωριστικά κανονικές εκφράσεις

Το προηγούμενο παράδειγμα χρησιμοποιεί τα ακόλουθα ορίσματα για να βρείτε μονοψήφιο ή διψήφιο ημερομηνίες: {12}. Σε αυτήν την περίπτωση, ένα κόμμα διαχωρίζει τις δύο τιμές. Ωστόσο, τις τοπικές ρυθμίσεις των Windows ελέγχετε το διαχωριστικό λίστας που χρησιμοποιείτε. Εάν οι τοπικές ρυθμίσεις καθορίσετε τη χρήση του ελληνικά ερωτηματικά ως διαχωριστικά λίστας, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τους αντί για κόμμα.

Για να μάθετε ποια διαχωριστικό λίστας καθορίζει το λειτουργικό σας σύστημα, κάντε τα εξής:

 1. Ανοίξτε τον πίνακα ελέγχου. (Κάντε δεξί κλικ στο κουμπί Έναρξη των Windows και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας ελέγχου στα Windows 8 και νεότερες εκδόσεις. Στα Windows 7, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας ελέγχου.)

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή ώρα, γλώσσα και περιοχή.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή ημερομηνίας, ώρας, ή μορφή αριθμού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή πρόσθετες ρυθμίσεις.

 4. Κάντε κλικ στην καρτέλα αριθμών και, στη συνέχεια, εντοπίστε την καταχώρηση διαχωριστικό λίστας.


Παράδειγμα 3: Προσθήκη περιόδων που θα ή καταργήστε τις από χαιρετισμών

Σε ορισμένες χώρες, honorific τίτλους (κ κα και ούτω καθεξής) δεν περιλαμβάνει τελείες. Αυτό το παράδειγμα δείχνει πώς μπορείτε να προσθέσετε περιόδων που θα ή να καταργήσετε από honorifics. Από αυτό το σημείο, θα σας λαμβάνεται ως δεδομένο ότι γνωρίζετε πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο διαλόγου Εύρεση και αντικατάσταση.

Αυτή η παράσταση εντοπίζει Mr, Ms, Mrs και Dr χωρίς περιόδων:

< ([DM] [rs] {1; 2}))

Σημειώστε ότι η παράσταση χρησιμοποιεί ένα δεύτερο μοτίβο που περιέχει ένα κενό διάστημα. Αυτό το χώρο κανονικά θα ακολουθήστε το Προσφωνήσεις αν η περίοδος δεν ήταν εκεί. Αυτή η παράσταση προσθέτει την περίοδο:

\1.\2

Για να εκτελέσετε το αντίστροφο, αναζήτηση χρησιμοποιώντας αυτή η παράσταση:

< ([DM] [rs] {1; 2}).

Και να τον αντικαταστήσετε με χρήση αυτή η παράσταση:

\1


Παράδειγμα 4: Εύρεση διπλότυπων παραγράφους ή γραμμές

Όταν χρησιμοποιείτε αυτή η παράσταση, μπορείτε να ταξινομήσετε τη λίστα πρώτα, για να τοποθετήσετε διπλότυπες γραμμές μία δίπλα στην άλλη. Επίσης, πρέπει να καταργήσετε όλα τα σημάδια παραγράφου κενό. Με άλλα λόγια, εάν χρησιμοποιείτε το κενό παραγράφων για να διαχωρίσετε μπλοκ κειμένου, όπως, ώστε να:

Ανδρέας Quentin Barnhill¶

Quentin Barnhill¶ Ανδρέας

Doris Hartwig¶ χ.

πρέπει να καταργήσετε αυτές τις παραγράφους, ως εξής:

Ανδρέας Quentin Barnhill¶
Quentin Barnhill¶ Ανδρέας
Doris Hartwig¶ χ.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο που προτιμάτε για να καταργήσετε τις κενές παραγράφους, αλλά ορίστε ένα που εντοπίζει δύο χαρακτήρες διαδοχικές παραγράφου. Αναζήτηση με τη χρήση αυτή η παράσταση (ο χαρακτήρας @ επαναλαμβάνει τη λειτουργία Εύρεση και αντικατάσταση και καταργεί όλες οι πολλές κενές γραμμές):

(^ 13) \1@

Αντικαταστήστε τα αποτελέσματα με το αυτή η παράσταση:

^ p

Τώρα ας εξετάσουμε τους τρόπους για να αντικαταστήσετε κείμενο. Αυτή η παράσταση εντοπίζει οποιασδήποτε ακολουθίας δύο διαδοχικές πανομοιότυπα παραγράφους:

(* ^ 13) \1

Αυτή η παράσταση επίσης ταιριάζει περισσότερο επαναλήψεων του κειμένου που τελειώνει σε παραγράφους. Για παράδειγμα, εκτελέστε την παράσταση σε σχέση με την παρακάτω λίστα:

Ανδρέας Quentin Barnhill¶
Doris Hartwig¶ χ.
Ανδρέας Quentin Barnhill¶
Hartwig¶ χ. Doris
Tamara Y. Johnston¶

Η αναζήτηση εντοπίζει τις πρώτες τέσσερις γραμμές και διακόπτει μόνο όταν αλλάζει το συνολικό μοτίβο. Αντίθετα, εάν εκτελείτε την παράσταση σε αυτήν τη λίστα:

Ανδρέας Quentin Barnhill¶
Ανδρέας Αμπατζόγλου Quentin
Hartwig¶ χ. Doris
Doris Hartwig¶ χ.

Η παράσταση εντοπίζει μόνο τα πρώτα δύο παραγράφους.

Για να αναζητήσετε έναν μεγαλύτερο αριθμό πανομοιότυπα στοιχείων, προσθέστε περισσότερα σύμβολα κράτησης θέσης. Για παράδειγμα, αυτή η παράσταση εντοπίζει τρεις διαδοχικές πανομοιότυπες παραγράφους:

(* ^ 13) \1\1

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε άγκιστρα για να κάνετε το ίδιο. Τα παρακάτω παραδείγματα βρείτε δύο και τρία πανομοιότυπα παραγράφων, αντίστοιχα:

(*^13){2} (*^13){3}

Εναλλακτικά, μπορείτε να βρείτε δύο ή τρεις πανομοιότυπες παραγράφους:

(* ^ των 13 ετών). {2,3}

Μπορείτε επίσης να βρείτε δύο ή περισσότερες παραγράφους πανομοιότυπες:

(* ^ των 13 ετών). {2},

Μπορείτε να αντικαταστήσετε οποιαδήποτε από αυτές τις παραστάσεις με την ακόλουθη συμβολοσειρά:

\1

Επιπλέον, μπορείτε να επαναλάβετε τη λειτουργία Εύρεση και αντικατάσταση, όπως απαιτείται για να αντικαταστήσετε όλες τις διπλότυπες παραγράφους στο έγγραφό σας, ή μπορείτε να προσθέσετε το σύμβολο @ μπαλαντέρ χαρακτήρας και έχουν την παράσταση επαναλάβετε τη διαδικασία για εσάς:

(* ^ 13) \1@

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη μέθοδο για να αντικαταστήσετε διπλότυπες γραμμές σε έναν πίνακα. Για να το κάνετε, πρώτα να καταργήσετε οποιαδήποτε συγχωνευμένων κελιών και, στη συνέχεια, να ταξινομήσετε τον πίνακα για να τοποθετήσετε αναπαραγωγή κελιών δίπλα στην άλλη. Στη συνέχεια, Μετατροπή πίνακα σε κείμενο. (Στο μενού " Πίνακας ", τοποθετήστε το δείκτη για να μετατρέψετε, και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή πίνακα σε κείμενο, όταν σας ζητηθεί, χρησιμοποιήστε την καρτέλα οριοθέτη.) Αφού κάνετε τις αντικατάστασης ελέγχου, μετατροπή του κειμένου σε έναν πίνακα.

Περισσότερα παραδείγματα

Για περισσότερα παραδείγματα του τρόπου χρήσης των κανονικών παραστάσεων στο Word, ανατρέξτε στο θέμα Εύρεση και αντικατάσταση χαρακτήρων χρησιμοποιώντας χαρακτήρες μπαλαντέρ στην τοποθεσία MVP συνήθεις Ερωτήσεις.

Δείτε επίσης

Ρύθμιση των παραμέτρων ή απενεργοποίηση της αυτόματης μορφοποίησης κειμένου (Αυτόματη Μορφοποίηση)

Διαγραφή αριθμών σελίδας

Διαγραφή σελίδας στο Word

Εισαγωγή συμβόλων

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×