Επισκόπηση των συνδέσεων δεδομένων

H σύνδεση δεδομένων είναι μια δυναμική σύνδεση που χρησιμοποιείται για τη λήψη ή την υποβολή δεδομένων ανάμεσα σε μια φόρμα του Microsoft InfoPath και στα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα εκτός της φόρμας, όπως σε ένα διακομιστή SharePoint, μια υπηρεσία Web ή μια βάση δεδομένων. Για παράδειγμα, σε μια φόρμα παραγγελίας που περιέχει μια λίστα των διαθέσιμων προϊόντων, η στατική λίστα με τα ονόματα προϊόντων δεν ήταν δυνατό να αποθηκευτεί στη φόρμα. Ωστόσο, κάθε φορά που προστίθεται ή καταργείται ένα προϊόν, η λίστα προϊόντων στη φόρμα πρέπει να ενημερώνεται.

Για να βεβαιωθείτε ότι η φόρμα παραμένει ενημερωμένη, αποθηκεύστε και διατηρήστε τις πληροφορίες για το προϊόν εκτός της φόρμας. Δημιουργήστε μια σύνδεση δεδομένων για να προσθέσετε αυτές τις πληροφορίες στη φόρμα, όταν οι χρήστες συμπληρώνουν τη φόρμα. Το όφελος από τη χρήση μιας σύνδεσης δεδομένων για την ανάκτηση των πληροφοριών προϊόντος είναι ότι οι πληροφορίες αυτές μπορούν να αποθηκευτούν σε ένα σημείο με το οποίο μπορούν να συνδεθούν πολλές φόρμες. Επίσης, είστε βέβαιοι ότι οι χρήστες έχουν πάντα τις πιο πρόσφατες πληροφορίες κατά τη συμπλήρωση μιας φόρμας.

Εκτός από τη λήψη δεδομένων, οι συνδέσεις δεδομένων μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για την υποβολή δεδομένων. Όταν ένας χρήστης έχει συμπληρώσει μια φόρμα, πρέπει να υποβάλει τη φόρμα. Με την προσθήκη συνδέσεων υποβολής δεδομένων σε φόρμες, μπορείτε να καθορίσετε τη θέση στην οποία υποβάλλονται τα δεδομένα. Για παράδειγμα, μια φόρμα μπορεί να υποβληθεί ως ένα έγγραφο σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων του SharePoint ή να αποσταλεί με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σε αυτό το άρθρο

Τοπικά έναντι εξωτερικών δεδομένων

Τύποι συνδέσεων εξωτερικών δεδομένων

Σύνδεση υποβολής δεδομένων

Σύνδεση λήψης δεδομένων

Αποθήκευση δεδομένων για χρήση χωρίς σύνδεση

Χρήση εξωτερικής προέλευσης δεδομένων ως βάσης για φόρμα

Τοπικά έναντι εξωτερικών δεδομένων

Όλες οι φόρμες του InfoPath αποθηκεύουν τα δεδομένα που καταχωρούνται σε αυτές. Τα στοιχεία ελέγχου χρησιμοποιούνται για την εμφάνιση των δεδομένων στους χρήστες. Όταν ένας χρήστης υποβάλλει τη φόρμα, τα τοπικά δεδομένα στη φόρμα υποβάλλονται σε μία ή περισσότερες εξωτερικές θέσεις.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συνδέσεις δεδομένων όταν χρειάζεται για υποβάλετε ερώτημα για δεδομένα εκτός της φόρμας ή όταν θέλετε οι χρήστες να υποβάλλουν δεδομένα σε πολλές θέσεις. Δεν υπάρχει όριο στον αριθμό των συνδέσεων δεδομένων που μπορούν να δημιουργηθούν.

Εάν δημιουργήσετε μια σύνδεση δεδομένων που υποβάλλει ερώτημα σε δεδομένα, η φόρμα υποβάλλει ερώτημα σε αυτήν τη σύνδεση δεδομένων από προεπιλογή, όταν ανοίγει η φόρμα. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη σύνδεση δεδομένων, ρυθμίζοντας τις παραμέτρους της φόρμας με τους εξής τρόπους:

 • Προσθέστε ένα κουμπί ανανέωσης στο οποίο οι χρήστες κάνουν κλικ για να υποβάλουν ερώτημα στα εξωτερικά δεδομένα

 • Προσθέστε έναν κανόνα για την υποβολή ερωτήματος στα εξωτερικά δεδομένα χρησιμοποιώντας αυτήν τη σύνδεση δεδομένων

 • Προσθέστε προσαρμοσμένο κώδικα που υποβάλλει ερωτήματα στα εξωτερικά δεδομένα βάσει κάποιου άλλου συμβάντος

Αρχή της σελίδας

Τύποι συνδέσεων εξωτερικών δεδομένων

Μπορείτε να δημιουργήσετε συνδέσεις υποβολής δεδομένων ή λήψης δεδομένων για την ανταλλαγή δεδομένων με μια προέλευση δεδομένων εκτός της φόρμας.

Σύνδεση υποβολής δεδομένων

Όταν οι χρήστες υποβάλλουν μια φόρμα που βασίζεται σε μια λίστα ή μια βάση δεδομένων του SharePoint, η λίστα ή η βάση δεδομένων ενημερώνεται με τις αλλαγές που έγιναν από το χρήστη κατά την υποβολή της φόρμας. Μια φόρμα μπορεί επίσης να διαμορφωθεί ώστε να επιτρέπει στους χρήστες την αποστολή δεδομένων σε άλλες θέσεις. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι εξής θέσεις εξωτερικών δεδομένων:

 • Υπηρεσία Web

 • Βιβλιοθήκη εγγράφων σε μια τοποθεσία του SharePoint

 • Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 • Περιβάλλον φιλοξενίας (όπως μια σελίδα ASP.NET ή μια εφαρμογή φιλοξενίας)

Στις περισσότερες περιπτώσεις, χρησιμοποιείται μία σύνδεση υποβολής δεδομένων κατά την υποβολή της φόρμας. Ωστόσο, μια φόρμα μπορεί να υποβάλλει δεδομένα σε πολλές θέσεις, χρησιμοποιώντας κανόνες ή προσαρμοσμένο κώδικα. Για παράδειγμα, οι φόρμες μπορούν να υποβληθούν σε μια υπηρεσία Web, καθώς και με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Συνήθως, οι φόρμες έχουν διαμορφωθεί για την υποβολή όλων των δεδομένων της φόρμας. Ωστόσο, με τον προσαρμοσμένο κώδικα για την υποβολή των δεδομένων φόρμας ή τη ρύθμιση των παραμέτρων της φόρμας για την υποβολή δεδομένων σε μια υπηρεσία Web, μπορείτε να επιλέξετε να υποβάλετε μόνο ένα τμήμα των δεδομένων της φόρμας.

Σύνδεση λήψης δεδομένων

Μια σύνδεση λήψης δεδομένων λαμβάνει δεδομένα από εξωτερική πηγή για να συμπληρώσει τα πεδία στη φόρμα. Στη συνέχεια, μπορείτε να συνδέσετε στοιχεία ελέγχου σε αυτά τα πεδία, για να εμφανίζονται τα δεδομένα από την εξωτερική προέλευση δεδομένων στη φόρμα. Για παράδειγμα, μια σύνδεση λήψης δεδομένων χρησιμοποιείται συνήθως για να συμπληρώσετε ένα αναπτυσσόμενο πλαίσιο λίστας. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι ακόλουθες προελεύσεις:

 • Υπηρεσία Web SOAP

 • Υπηρεσία Web REST

 • Βιβλιοθήκη ή λίστα SharePoint

 • Βάση δεδομένων (μόνο Microsoft SQL Server)

 • Έγγραφο XML

Αρχή της σελίδας

Αποθήκευση δεδομένων για χρήση χωρίς σύνδεση

Μερικές φορές, ένας χρήστης μπορεί να θέλει να συμπληρώσει μια φόρμα του InfoPath όταν δεν είναι συνδεδεμένος σε δίκτυο, το οποίο ονομάζεται και εργασία χωρίς σύνδεση. Μπορείτε να προσθέσετε μια σύνδεση δεδομένων που υποβάλλει ερωτήματα σε δεδομένα από μια σύνδεση δεδομένων και να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της σύνδεσης για να αποθηκεύονται τα αποτελέσματα του ερωτήματος στον υπολογιστή του χρήστη. Αυτό εξασφαλίζει ότι οι χρήστες μπορούν να συμπληρώσουν τη φόρμα, εάν οι υπολογιστές τους είναι εκτός σύνδεσης.

Εάν ρυθμίσετε τις παραμέτρους μιας σύνδεσης δεδομένων με αυτόν τον τρόπο, το ερώτημα αποστέλλεται μέσω της σύνδεσης δεδομένων όταν ο χρήστης συμπληρώσει τη φόρμα και ο υπολογιστής του είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο. Τα αποτελέσματα του ερωτήματος, στη συνέχεια, αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του χρήστη στη φόρμα και εμφανίζονται όταν ο χρήστης τη συμπληρώνει. Τα δεδομένα αποθηκεύονται στο cache κάθε φορά που ο χρήστης εκτελεί ένα νέο ερώτημα, ώστε τα δεδομένα να διατηρούνται όσο το δυνατό περισσότερο ενημερωμένα.

Κατά τη δημιουργία της σύνδεσης δεδομένων, μπορείτε να επιλέξετε αν θα εμφανίζεται ένα προεπιλεγμένο σύνολο αποθηκευμένων δεδομένων στη φόρμα, σε περίπτωση που η σύνδεση εξωτερικών δεδομένων δεν είναι διαθέσιμη. Πρέπει να εξετάσετε αν τα δεδομένα από το ερώτημα είναι κατάλληλα για όλους τους χρήστες ή εάν η φόρμα πρέπει να εμφανίζει δεδομένα ειδικά για το χρήστη. Για παράδειγμα, εάν τα δεδομένα που επιστρέφονται από το ερώτημα βασίζονται στην ταυτότητα ή το ρόλο του χρήστη, η χρήση ενός προεπιλεγμένου συνόλου δεδομένων που έχει ρυθμιστεί σε χρόνο σχεδίασης αντί για τη χρήση των αποτελεσμάτων ερωτήματος μπορεί να οδηγήσει σε ακατάλληλα δεδομένα για τον συγκεκριμένο χρήστη.

Αρχή της σελίδας

Χρήση εξωτερικής προέλευσης δεδομένων ως βάσης για φόρμα

Χρησιμοποιώντας τη λίστα του SharePoint, μια βάση δεδομένων ή μια υπηρεσία Web, μπορείτε να σχεδιάσετε ένα πρότυπο φόρμας που βασίζεται σε μια σύνδεση λήψης δεδομένων. Πεδία και ομάδες, που αντιστοιχούν στα πεδία και τις ομάδες στο εξωτερικό αποθετήριο δεδομένων, δημιουργούνται τοπικά, στη φόρμα. Με άλλα λόγια, το InfoPath 2010 απεικονίζει τοπικά τη δομή δεδομένων των εξωτερικών δεδομένων ώστε, κατά τη φόρτωση των εξωτερικών δεδομένων στη φόρμα, να μην υπάρχουν θέματα ακεραιότητας δεδομένων.

Σημαντικό:  Δεν μπορείτε να τροποποιήσετε στη φόρμα τα τοπικά πεδία που βασίζονται σε πεδία από μια βάση δεδομένων ή μια υπηρεσία Web. Αυτός ο περιορισμός σάς βοηθά να διασφαλίσετε την ακεραιότητα των δεδομένων. Ωστόσο, μπορείτε να προσθέσετε πεδία ή ομάδες στην ομάδα Τα_πεδία_μου στη φόρμα.

Αρχή της σελίδας

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×