Επισκόπηση Ατόμων

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Στο φάκελο Άτομα μπορείτε να αποθηκεύετε τις προσωπικές επαφές σας και να βλέπετε τα βιβλία διευθύνσεων που έχουν ρυθμιστεί για την εταιρεία σας. Για να προβάλετε τη σελίδα Άτομα στο Outlook Web App:

 1. Πραγματοποιήστε είσοδο στην εφαρμογή "Outlook Web App". Για βοήθεια, ανατρέξτε στο θέμα Είσοδος στο Outlook στο web.

 2. Στο επάνω μέρος της σελίδας, επιλέξτε Άτομα. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε την εκκίνηση εφαρμογών Εικονίδιο εκκίνησης εφαρμογών του Office 365 και, στη συνέχεια, να επιλέξετε Άτομα.

  Επιλογές περιήγησης του Office 365

Σε αυτό το άρθρο

Τι βλέπετε στα "Άτομα"

Δημιουργία νέας επαφής

Δημιουργία ομάδας

Δημιουργία κοινόχρηστης ομάδας

Δημιουργία επαφής από μήνυμα

Επεξεργασία επαφής

Σύνδεση και κατάργηση σύνδεσης επαφών

Χρήση του Outlook Web App σε κινητή συσκευή

Μπορώ να κάνετε κοινή χρήση ενός φακέλου επαφών με άλλα άτομα από το Outlook Web App;

Πώς μπορώ να μάθω περισσότερα;

Τι βλέπετε στα "Άτομα"

Προβολή "Επαφές"

 1. Δημιουργήστε μια νέα επαφή επιλέγοντας το στοιχείο νέα Δημιουργία.

 2. Όλα τα σημεία όπου μπορείτε να βρείτε πληροφορίες επαφών.

 3. Αναζήτηση. Πληκτρολογήστε το όνομα ενός ατόμου εδώ για να το αναζητήσετε στις επαφές σας και στο βιβλίο διευθύνσεων της εταιρείας σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Αναζήτηση στο Outlook Web App.

 4. Λίστα όλων των επαφών στον τρέχοντα φάκελο.

 5. Κάρτα επαφής για το επιλεγμένο άτομο.

 6. Ενέργειες που μπορείτε να εκτελέσετε απευθείας από την κάρτα επαφής. Επιλέξτε τα εικονίδια για να στείλετε μήνυμα, να ξεκινήσετε μια συνομιλία ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων ή να δημιουργήσετε μια πρόσκληση σε σύσκεψη.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία νέας επαφής

Για να δημιουργήσετε μια επαφή, κάντε κλικ στο φάκελο στον οποίο θέλετε να δημιουργήσετε την επαφή στην περιοχή Οι επαφές μου και, στη συνέχεια, επιλέξτε νέα Δημιουργία και Δημιουργία επαφής.

Κενή επαφή

Με αυτήν την ενέργεια ανοίγει μια κενή φόρμα επαφής. Συμπληρώστε τις λεπτομέρειες που θέλετε. Επιλέξτε το εικονίδιο Νέο μήνυμα για να δείτε περισσότερες επιλογές για κάθε τύπο πληροφοριών. Για παράδειγμα, εάν το άτομο που προσθέτετε στις επαφές σας έχει πολλούς αριθμούς τηλεφώνου, επιλέξτε το στοιχείο Νέο μήνυμα δίπλα στην επιλογή Τηλέφωνο για να προσθέσετε επιπλέον αριθμούς τηλεφώνου.

Όταν ολοκληρώσετε την εργασία σας, επιλέξτε Αποθήκευση Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας ή διαγραφή Απόρριψη για ακύρωση.

Σημείωση: Εάν θέλετε να δημιουργήσετε μια νέα επαφή του Lync, ανοίξτε το Lync στον υπολογιστή ή τη συσκευή όπου έχει εγκατασταθεί και, στη συνέχεια, προσθέστε μια επαφή από εκεί. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη επαφής στο Lync.

Δημιουργία ομάδας

Μπορείτε να δημιουργήσετε δύο τύπους ομάδων στο Outlook Web App. Ο πρώτος είναι μια προσωπική ομάδα, η οποία είναι μια ομάδα που αποθηκεύεται στο φάκελο επαφών σας και μπορεί να περιέχει καταχωρήσεις από τις προσωπικές σας επαφές και από το βιβλίο διευθύνσεων της εταιρείας σας.

Για να δημιουργήσετε μια προσωπική ομάδα, επιλέξτε το φάκελο στον οποίο θέλετε να δημιουργήσετε την ομάδα στην περιοχή Οι επαφές μου και, στη συνέχεια, επιλέξτε νέα Δημιουργία και Δημιουργία ομάδας.

Νέα προσωπική ομάδα

Με αυτήν την ενέργεια ανοίγει μια κενή φόρμα ομάδας. Πληκτρολογήστε το όνομα της ομάδας που θέλετε και τυχόν σημειώσεις. Για να προσθέσετε μέλη, πληκτρολογήστε το όνομα του ατόμου που θέλετε να προσθέσετε στα Μέλη. Το Outlook Web App θα αναζητήσει μια συμφωνία στις επαφές σας και στο βιβλίο διευθύνσεων της εταιρείας σας. Εάν δεν εντοπίζεται συμφωνία, μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για το συγκεκριμένο άτομο. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απευθείας στην περιοχή Μέλη. Πατήστε το πλήκτρο Enter για να προσθέσετε την επιλογή σας στην ομάδα.

Όταν ολοκληρώσετε την εργασία σας, επιλέξτε Αποθήκευση Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας ή διαγραφή Απόρριψη για ακύρωση.

Δημιουργία κοινόχρηστης ομάδας

Ανάλογα με τις ρυθμίσεις στο λογαριασμό σας, ενδέχεται να μπορείτε να δημιουργήσετε ομάδες που θα εμφανίζονται στο βιβλίο διευθύνσεων της εταιρείας σας. Για να μάθετε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να δημιουργήσετε και να διαχειριστείτε κοινόχρηστες ομάδες, ανατρέξτε στο θέμα Ομάδες διανομής.

Δημιουργία επαφής από μήνυμα

Μπορείτε να προσθέσετε στις επαφές σας οποιαδήποτε επαφή βλέπετε σε ένα μήνυμα. Για να προσθέσετε μια επαφή από ένα μήνυμα:

 1. Επιλέξτε το όνομα για να δείτε την κάρτα επαφής.

 2. Επιλέξτε Προσθήκη στις επαφές.
  Προσθήκη επαφής από κάρτα

 3. Προσθέστε τυχόν πρόσθετες πληροφορίες που θέλετε.

 4. Επιλέξτε Αποθήκευση Αποθήκευση για να προσθέσετε την κάρτα στις επαφές σας ή διαγραφή Απόρριψη για ακύρωση.

Επεξεργασία επαφής

Εντοπίστε και επιλέξτε την επαφή που θέλετε να επεξεργαστείτε. Μπορείτε να επεξεργαστείτε μόνο τις επαφές που περιλαμβάνονται στο φάκελο Οι επαφές μου. Όταν επιλέγετε μια επαφή, εμφανίζονται οι σχετικές λεπτομέρειες στο παράθυρο ανάγνωσης. Για να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες της, επιλέξτε Επεξεργασία. Πραγματοποιήστε τις επιθυμητές αλλαγές και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αποθήκευση Αποθήκευση για να τις αποθηκεύσετε ή διαγραφή Απόρριψη για ακύρωση.

Αρχή της σελίδας

Σύνδεση και κατάργηση σύνδεσης επαφών

Το Outlook Web App εντοπίζει τις επαφές που έχουν ίδια ή παρόμοια εμφανιζόμενα ονόματα και τις συνδέει σε μια ενιαία προβολή. Για να δείτε ποιες επαφές έχουν συνδεθεί μεταξύ τους, επιλέξτε μια κάρτα επαφής και, στη συνέχεια, στο παράθυρο ανάγνωσης επιλέξτε Διαχείριση από την περιοχή "Συνδεδεμένες επαφές". Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τις επαφές που θέλετε να συνδέσετε.

Διαχείριση προφίλ για την επαφή

Με αυτήν την ενέργεια εμφανίζονται οι συνδεδεμένες επαφές για τη συγκεκριμένη κάρτα, εάν υπάρχουν.

Σελίδα "Συνδεδεμένες επαφές"

 1. Δείτε όλες τις συνδεδεμένες επαφές για αυτήν την κάρτα επαφής. Εάν έχει προστεθεί μια σύνδεση που θέλετε να καταργήσετε, επιλέξτε την για να την προβάλετε ή να την καταργήσετε.

 2. Στις προτεινόμενες συνδέσεις εμφανίζονται συνδέσεις που ίσως συμφωνούν με το συγκεκριμένο άτομο.

 3. Μπορείτε να βρείτε πρόσθετες επαφές για σύνδεση πραγματοποιώντας αναζήτηση.

Οι αλλαγές σας αποθηκεύονται αυτόματα ενώ τις πραγματοποιείτε. Όταν ολοκληρώσετε την εργασία σας, επιλέξτε το στοιχείο διαγραφή για να κλείσετε το παράθυρο.

Χρήση του Outlook Web App σε κινητή συσκευή

Εάν χρησιμοποιείτε το Outlook Web App σε μια κινητή συσκευή, όπως tablet ή smartphone, μπορεί να δείτε κάτι διαφορετικό από τις εικόνες παραπάνω.

Επαφές

Οι περισσότερες δυνατότητες λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο όπως όταν χρησιμοποιείτε το Outlook Web App σε επιτραπέζιο ή φορητό υπολογιστή, αλλά ορισμένα πράγματα γίνονται λίγο διαφορετικά.

Πατήστε το εικονίδιο περιήγησης Περιήγηση στην κάτω γωνία για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ Αλληλογραφίας, Ημερολογίου και Ατόμων.

Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση, πατήστε το εικονίδιο αναζήτησης Αναζήτηση . Πατήστε το εικονίδιο προσθήκης στις Επαφές Προσθήκη στις επαφές για να προσθέσετε την επιλεγμένη καταχώρηση από το βιβλίο διευθύνσεων της εταιρείας σας στις Επαφές σας. Πατήστε το εικονίδιο "Περισσότερα" Περισσότερες επιλογές για να εμφανίσετε περισσότερες επιλογές.

Μπορείτε να δημιουργήσετε νέα στοιχεία πατώντας το εικονίδιο νέου στοιχείου Νέο . Αναζητήστε τα εικονίδια διασήμων Διάσημα προς τα επάνω Αριστερά διάσημα για να αναπτύξετε ή να συμπτύξετε το τμήμα της οθόνης στο οποίο εμφανίζονται.

Για να μεταβείτε στις "Επιλογές" όταν χρησιμοποιείτε μια κινητή συσκευή, πατήστε το εικονίδιο "Περισσότερα" Περισσότερες επιλογές και, στη συνέχεια, πατήστε Επιλογές. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Επιλογές σε κινητή συσκευή.

Ανατρέξτε στο θέμα OWA για iPad και OWA για iPhone για πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή OWA για συσκευές.

Μπορώ να κάνετε κοινή χρήση ενός φακέλου επαφών με άλλα άτομα από το Outlook Web App;

Η δυνατότητα για κοινή χρήση ή να προβάλετε έναν κοινόχρηστο φάκελο επαφές δεν υποστηρίζεται στο . Outlook Web AppΕάν θέλετε να κάνετε κοινή χρήση επαφών με άτομα που βρίσκονται εντός ή εκτός της εταιρείας σας, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε την κοινή χρήση επαφών δυνατότητα στο Outlook 2013. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Κοινή χρήση ενός φακέλου επαφών με άλλους. Ένας άλλος τρόπος με τον οποίο μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση επαφών με τα άτομα που βρίσκονται μέσα στην εταιρεία σας είναι να χρησιμοποιήσετε ένα κοινόχρηστο γραμματοκιβώτιο. Ένα κοινόχρηστο γραμματοκιβώτιο είναι κάτι που μπορεί να δημιουργηθεί μόνο από ένα διαχειριστή του στην εταιρεία σας. Με ένα κοινόχρηστο γραμματοκιβώτιο , χρήστες που έχετε το δικαίωμα να το κοινόχρηστο γραμματοκιβώτιο πρόσβαση σε ένα κοινόχρηστο γραμματοκιβώτιο, του ημερολογίου και των επαφών σας.

Πώς μπορώ να μάθω περισσότερα;

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×