Επισημάνετε το κείμενο στο OneNote Online

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Εάν σας αρέσει να επισημαίνετε τα σημαντικά αποσπάσματα σε συμβατικά χάρτινα σημειωματάρια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο επισήμανσης στο OneNote Online με παρόμοιο τρόπο.

  1. Επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να επισημάνετε.

  2. Στην Κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο κουμπί Χρώμα επισήμανσης κειμένουκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο χρώμα επισήμανσης που θέλετε.

  3. Επιλέξτε οποιοδήποτε πρόσθετο κείμενο στις σημειώσεις σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Χρώμα επισήμανσης κειμένουγια να εφαρμόσετε σε αυτό το πιο πρόσφατο χρώμα που επιλέξατε. 

Αλλαγή του χρώματος επισήμανσης

Μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα επισήμανσης του κειμένου στις σημειώσεις σας οποιαδήποτε στιγμή.

  1. Επιλέξτε την επισήμανση που θέλετε να αλλάξετε.

  2. Στην Κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο κουμπί Χρώμα επισήμανσης κειμένου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε ένα διαφορετικό χρώμα επισήμανσης.

  3. Επιλέξτε οποιοδήποτε πρόσθετη επισήμανση θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Χρώμα επισήμανσης κειμένου.

Κατάργηση επισήμανσης

Εάν δεν θέλετε κάτι να έχει πλέον επισήμανση, μπορείτε να την καταργήσετε.

  1. Επιλέξτε το κείμενο με επισήμανση.

  2. Στην Κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο κουμπί Χρώμα επισήμανσης κειμένου και κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς χρώμα.

Για γρήγορη κατάργηση όλων των επισημάνσεων οποιουδήποτε χρώματος (ή συνδυασμού χρωμάτων) από μια παράγραφο σημειώσεων, επιλέξτε ολόκληρη την παράγραφο, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο κουμπί Χρώμα επισήμανσης κειμένου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς χρώμα.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×