Επισήμανση φόντου κελιών

Στο Microsoft Office Project 2007, μπορείτε να επισημάνετε τα κελιά σε μια προβολή φύλλο ώστε να εμφανίζονται με διαφορετικό χρώμα φόντου. Μπορείτε να επισημάνετε συγκεκριμένα κελιά ή κελιά που ικανοποιούν συγκεκριμένα κριτήρια, όπως για παράδειγμα ορόσημο ή εξωτερική εργασία.

Επισήμανση επιμέρους κελιών

 1. Σε μια προβολή φύλλου, κάντε κλικ στα κελιά που θέλετε να επισημάνετε.

  • Για να επιλέξετε πολλά κελιά που δεν είναι διαδοχικά στη λίστα, κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο CTRL και κάντε κλικ σε κάθε κελί που θέλετε να επισημάνετε.

   Σημείωση: Μπορείτε να επιλέξετε μέχρι 10 τη φορά.

  • Για να επιλέξετε πολλά κελιά που εμφανίζονται διαδοχικά στη λίστα, κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο SHIFT και μετά κάντε κλικ στο τελευταίο κελί της λίστας που θέλετε να επιλέξετε.

 2. Στο μενού Μορφή, κάντε κλικ στην εντολή Γραμματοσειρά .

 3. Αλλάξτε τις επιλογές γραμματοσειράς για τα επιλεγμένα κελιά, συμπεριλαμβάνοντας ένα νέο χρώμα φόντου από τη λίστα Χρώμα φόντου.

Αρχή της σελίδας

Επισήμανση κατηγοριών κελιών

 1. Στο μενού Μορφή, κάντε κλικ στην εντολή Στυλ κειμένου.

 2. Επιλέξτε την κατηγορία των κελιών που θέλετε να επισημάνετε από τη λίστα Στοιχείο για αλλαγή.

  Οι επιλογές που περιλαμβάνουν χρώμα φόντου είναι οι εξής:

  • Κρίσιμες εργασίες     Κάντε αυτή την επιλογή για να επισημάνετε τα κελιά των εργασιών στα οποία το πεδίο Κρίσιμη έχει την τιμή Ναι.

  • Εξωτερικές εργασίες     Κάντε αυτή την επιλογή για να επισημάνετε τα κελιά των εργασιών που παρακολουθούνται σε άλλο έργο.

  • Προβαλλόμενες εργασίες     Κάντε αυτή την επιλογή για να επισημάνετε τα κελιά των εργασιών που ικανοποιούν τα κριτήρια ενός φίλτρου όταν οι εργασίες εμφανίζονται σε μια φιλτραρισμένη λίστα εργασιών.

  • Επισημασμένες εργασίες     Κάντε αυτή την επιλογή για να επισημάνετε τα κελιά των εργασιών στα οποία το πεδίο Με επισήμανση έχει την τιμή Ναι.

  • Μη κρίσιμες εργασίες     Κάντε αυτή την επιλογή για να επισημάνετε τα κελιά των εργασιών στα οποία το πεδίο Κρίσιμη έχει την τιμή Όχι.

  • Εργασίες ορόσημων     Κάντε αυτή την επιλογή για να επισημάνετε τα κελιά των εργασιών στα οποία το πεδίο Ορόσημο έχει την τιμή Ναι.

  • Εργασίες σύνοψης     Κάντε αυτή την επιλογή για να επισημάνετε τα κελιά των εργασιών σύνοψης.

  • Κελιά που άλλαξαν     Κάντε αυτή την επιλογή για να επισημάνετε τα κελιά των εργασιών που άλλαξαν ως αποτέλεσμα της αλλαγής συγκεκριμένων δεδομένων.

 3. Αλλάξτε τις επιλογές γραμματοσειράς για την επιλεγμένη κατηγορία κελιών, συμπεριλαμβάνοντας ένα νέο χρώμα φόντου από τη λίστα Χρώμα φόντου.

Αρχή της σελίδας

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×