Επισήμανση κειμένου

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Υπάρχει κάποιο κείμενο που θέλετε να επισημάνετε στη διαφάνειά σας αλλά δεν μπορείτε να βρείτε το κουμπί επισήμανσης. Αυτό συμβαίνει επειδή το κουμπί δεν βρίσκεται εκεί. Ωστόσο, υπάρχει ένας τρόπος για την αναπαραγωγή του εφέ επισήμανσης κειμένου.

Επισήμανση κειμένου

  1. Πληκτρολογήστε το κείμενο.

  2. Στην καρτέλα Εισαγωγή, κάντε κλικ στο ορθογώνιο σχήμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη διαφάνεια, για να το εισαγάγετε.

    Εισαγωγή ορθογώνιου σχήματος

  3. Με επιλεγμένο το σχήμα, στην καρτέλα Εργαλεία σχεδίασης, Μορφοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Γέμισμα σχήματος και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα χρώμα επισήμανσης.

Επιλογή χρώματος επισήμανσης

  1. Με επιλεγμένο το σχήμα, στην καρτέλα Εργαλεία σχεδίασης, Μορφοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Περίγραμμα σχήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς περίγραμμα.

Χωρίς περίγραμμα

  1. Κάντε κλικ στο σχήμα μέχρι να εμφανιστεί ένα βέλος τεσσάρων κεφαλών και, στη συνέχεια, σύρετε το σχήμα επάνω από το επάνω μέρος του κειμένου που θέλετε να επισημάνετε.

    Βέλος τεσσάρων κεφαλών

Συμβουλή: Μπορεί να χρειαστεί να προσαρμόσετε το μέγεθος του σχήματος για να καλύψει το κείμενο.

  1. Κάντε δεξί κλικ στο σχήμα, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Μεταφορά στο φόντο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Μεταφορά στο φόντο.

Αποστολή σχήματος στο φόντο (πίσω από το κείμενο)

Συμβουλή:  Εάν προσπαθήσετε να μετακινήσετε στοιχεία μετά την αποστολή του ορθογωνίου στο φόντο, θα μετακινήσετε ολόκληρο το πλαίσιο κειμένου. Εάν δεν θέλετε να μετακινήσετε το πλαίσιο κειμένου, κάντε κλικ στην επιλογή Αναίρεση μέχρι το ορθογώνιο με την επισήμανση να επιστρέψει σε πρώτο πλάνο, τοποθετήστε το ακριβώς εκεί που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μεταφορά στο φόντο.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×