Επισήμανση κειμένου

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Στο PowerPoint 2016, οι συνδρομητές του Office 365 τώρα επωφεληθείτε από μια επισήμανση κειμένου για να δώσετε έμφαση σε σημαντικά τμήματα του κειμένου.

Επισημάνετε το κείμενο στο PowerPoint 2016

Για να επισημάνετε το κείμενο, κάντε τα εξής.

 1. Επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να επισημάνετε.

 2. Στην καρτέλα κεντρική, επιλέξτε το βέλος δίπλα στην επιλογή Χρώμα επισήμανσης κειμένου Εμφανίζει την επισήμανση με εικονίδιο κείμενο στο PowerPoint. .

  Εμφανίζει το εργαλείο επισήμανσης κειμένου στην κορδέλα του PowerPoint.

 3. Επιλέξτε το χρώμα που θέλετε. Το κείμενο που επιλέξατε θα επισημανθούν με το χρώμα που επιλέξατε.

Εάν θέλετε να επισημάνετε πολλά τμήματα του μη συνεχόμενων κειμένου χωρίς διακοπή, κάντε τα εξής:

 1. Στην καρτέλα κεντρική, επιλέξτε το βέλος δίπλα στην επιλογή Χρώμα επισήμανσης κειμένου Εμφανίζει την επισήμανση με εικονίδιο κείμενο στο PowerPoint. .

  Εμφανίζει το εργαλείο επισήμανσης κειμένου στην κορδέλα του PowerPoint.

 2. Επιλέξτε το χρώμα που θέλετε.

 3. Επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να empahsize για να επισημάνετε. Για να διακόψετε την επισήμανση, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Χρώμα επισήμανσης κειμένου Εμφανίζει την επισήμανση με εικονίδιο κείμενο στο PowerPoint. και επιλέξτε Διακοπή επισήμανσης ή επιλέξτε το πλήκτρο ESC στο πληκτρολόγιό σας.

Λύση για την επισήμανση κειμένου στο PowerPoint 2013

Ενώ δεν μπορείτε να επισημάνετε κείμενο στο PowerPoint με τον τρόπο που μπορείτε να κάνετε στο PowerPoint 2016 ή στο Word, μπορείτε να κάνετε το κείμενο στο PowerPoint να φαίνεται επισημασμένο χρησιμοποιώντας το εφέ κειμένου λάμψη.

Χρήση του εφέ κειμένου "Λάμψη" για την επισήμανση κειμένου

 1. Επιλέξτε το βίντεο στη διαφάνεια.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφοποίηση.

 3. Κάντε κλικ στις επιλογές Εφέ κειμένου > Λάμψη και κατόπιν επιλέξτε μια Παραλλαγή λάμψης.

  Επιλογή παραλλαγής χρώματος λάμψης

Μπορείτε να συνεχίσετε να εφαρμόζετε τη μορφοποίηση Λάμψη στο κείμενο που θέλετε να επισημάνετε σε ολόκληρη την παρουσίασή σας.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×