Επισήμανση κειμένου στον Publisher

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Δυστυχώς, δεν έχετε τη δυνατότητα επισήμανσης κειμένου στον Publisher. Ωστόσο, μπορείτε να επισημάνετε κείμενο αλλάζοντας το χρώμα ή το στυλ της γραμματοσειράς.

  1. Επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να επισημάνετε.

  2. Ενεργοποιήστε τις επιλογές που προτιμάτε από την καρτέλα Εργαλεία πλαισίου κειμένου - Μορφοποίηση. Κάποιες επιλογές επισήμανσης κειμένου είναι οι εξής: Χρώμα γραμματοσειράς, Έντονη γραφή ή Πλάγια γραφή και WordArt.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×