Επιλογή της έκδοσης 64 bit ή 32 bit του Office 2016

Από προεπιλογή, το Office 2016 εγκαθιστά την έκδοση 32 bit του Office. Ωστόσο, εφόσον πολλοί νέοι προσωπικοί υπολογιστές εκτελούν εκδόσεις 64 bit των Windows, είναι σημαντικό να αποφασίσετε αν θα εγκαταστήσετε την έκδοση 64 bit του Office ή αν θα συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την έκδοση 32 bit. Η έκδοση που είναι κατάλληλη για εσάς εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το Office.

Αν γνωρίζετε ήδη την έκδοση που θέλετε να εγκαταστήσετε, ανατρέξτε στα βήματα της ενότητας Έτοιμοι για εγκατάσταση;

Λόγοι επιλογής της έκδοσης 64 bit

Οι υπολογιστές που εκτελούν εκδόσεις 64 bit των Windows διαθέτουν συνήθως περισσότερους πόρους, όπως επεξεργαστική ισχύ και μνήμη, σε σχέση με τους προγενέστερους υπολογιστές 32 bit. Επίσης, οι εφαρμογές 64 bit μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε περισσότερη μνήμη σε σχέση με τις εφαρμογές 32 bit (έως 18,4 εκατομμύρια petabyte). Επομένως, αν στα σενάριά σας περιλαμβάνονται μεγάλα αρχεία ή/και εργασία με μεγάλα σύνολα δεδομένων και ο υπολογιστής σας εκτελεί την έκδοση 64 bit των Windows, η έκδοση 64 bit είναι η σωστή επιλογή όταν:

 • Εργάζεστε με μεγάλα σύνολα δεδομένων, όπως βιβλία εργασίας του Excel σε εταιρική κλίμακα με πολύπλοκους υπολογισμούς, πολλούς Συγκεντρωτικούς Πίνακες, συνδέσεις δεδομένων σε εξωτερικές βάσεις δεδομένων, το PowerPivot, το Χάρτη 3D, το PowerView ή τη δυνατότητα λήψης και μετασχηματισμού. Η έκδοση 64 bit του Office μπορεί να έχει καλύτερες επιδόσεις σε αυτές τις περιπτώσεις. Ανατρέξτε στα θέματα Προδιαγραφές και όρια του Excel, Προδιαγραφές και όρια μοντέλων δεδομένων και Χρήση μνήμης της έκδοσης 32 bit του Excel.

 • Εργάζεστε με εξαιρετικά μεγάλες εικόνες, βίντεο ή κινούμενα σχέδια στο PowerPoint. Η έκδοση 64 bit του Office ενδέχεται να είναι πιο κατάλληλη για το χειρισμό αυτών των σύνθετων σειρών διαφανειών.

 • Εργάζεστε με αρχεία με μέγεθος μεγαλύτερο από 2 GB στο Project, ειδικά αν το έργο έχει πολλά δευτερεύοντα έργα.

 • Ο οργανισμός σας απαιτεί Αποτροπή εκτέλεσης δεδομένων (DEP) υλικού για τις εφαρμογές του Office. Το DEP είναι ένα σύνολο τεχνολογιών υλικού και λογισμικού που χρησιμοποιούν ορισμένοι οργανισμοί, για να ενισχύσουν την ασφάλεια. Για εγκαταστάσεις 64 bit το DEP θα επιβάλλεται πάντα, ενώ σε εγκαταστάσεις 32 bit θα χρειαστεί να ρυθμίσετε τις παραμέτρους DEP χρησιμοποιώντας ρυθμίσεις πολιτικής ομάδας.

 • Αναπτύσσετε εσωτερικά λύσεις του Office, όπως πρόσθετα ή προσαρμογές σε επίπεδο εγγράφου. Η χρήση της έκδοσης 64 bit του Office θα σας επιτρέψει την παροχή μιας έκδοσης 64 bit καθώς και μιας έκδοσης 32 bit αυτών των λύσεων. Οι εσωτερικοί προγραμματιστές λύσεων του Office θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στην έκδοση 64 bit του Office 2016 για τη δοκιμή και την ενημέρωση αυτών των λύσεων.

Λόγοι επιλογής της έκδοσης 32 bit

Αν ο υπολογιστής σας εκτελεί την έκδοση 32 bit των Windows, πρέπει να εγκαταστήσετε την έκδοση 32 bit του Office.

Συμβουλή: Εκτός από την παροχή υποστήριξης για τις εκδόσεις 32 bit των Windows, η έκδοση 32 bit του Office υποστηρίζεται σε υπολογιστές που εκτελούν τις εκδόσεις 64 bit των Windows.

Οι επαγγελματίες IT και οι προγραμματιστές ιδίως θα πρέπει επίσης να εξετάσουν τις ακόλουθες περιπτώσεις όπου η έκδοση 32 bit του Office εξακολουθεί να είναι η καλύτερη επιλογή για τον εαυτό σας ή τον οργανισμό σας.

 • Έχετε πρόσθετα COM 32 bit χωρίς εναλλακτική έκδοση 64 bit. Μπορείτε να συνεχίσετε να εκτελείτε πρόσθετα COM 32 bit σε Office 32 bit και Windows 64 bit. Μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε να επικοινωνήσετε με τον προμηθευτή του προσθέτου COM και να ζητήσετε μια έκδοση 64 bit.

 • Χρησιμοποιείτε στοιχεία ελέγχου 32 bit χωρίς εναλλακτική έκδοση 64 bit. Μπορείτε να συνεχίσετε να εκτελείτε στοιχεία ελέγχου 32 bit σε Office 32 bit, όπως τα Κοινά στοιχεία ελέγχου των Microsoft Windows (Mscomctl.ocx, comctl.ocx) ή τυχόν υπάρχοντα στοιχεία ελέγχου 32 bit τρίτων κατασκευαστών.

 • Ο κώδικας VBA χρησιμοποιεί προτάσεις Declare Η αλλαγή του μεγαλύτερου μέρους του κώδικα VBA δεν είναι απαραίτητη κατά τη χρήση του σε έκδοση 64 bit ή 32 bit, εκτός αν χρησιμοποιείτε προτάσεις Declare για την κλήση API των Windows που χρησιμοποιούν τύπους δεδομένων 32 bit, όπως long, για δείκτες και δείκτες χειρισμού. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η προσθήκη του PtrSafe στο Declare και η αντικατάσταση του long με LongPtr θα καταστήσει την πρόταση Declare συμβατή με εκδόσεις τόσο 32 bit όσο και 64 bit, ωστόσο, αυτό μπορεί να μην είναι δυνατό σε σπάνιες περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει API 64 bit για Declare. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές VBA που χρειάζονται ώστε να εκτελεστεί σε Office 64 bit, ανατρέξτε στο θέμα Επισκόπηση Visual Basic for Applications 64 Bit.

 • Έχετε εφαρμογές MAPI 32 bit για το Outlook. Με τον αριθμό πελατών με Outlook 64 bit σε συνεχή αύξηση, η αναδημιουργία εφαρμογών, προσθέτων ή μακροεντολών MAPI 32 bit για Outlook 64 bit είναι η προτεινόμενη επιλογή, αλλά, αν χρειάζεται, μπορείτε να συνεχίσετε επίσης να τις εκτελείτε με Outlook 32 bit μόνο. Αν θέλετε να ενημερωθείτε σχετικά με την προετοιμασία εφαρμογών του Outlook για πλατφόρμες τόσο 32 bit όσο και 64 bit, ανατρέξτε στα θέματα Δημιουργία εφαρμογών MAPI σε πλατφόρμες 32 Bit και 64 Bit και Αναφορά MAPI Outlook.

 • Ενεργοποιείτε διακομιστή ή αντικείμενο OLE 32 bit. Μπορείτε να συνεχίσετε να εκτελείτε την εφαρμογή διακομιστή OLE 32 bit έχοντας εγκατεστημένη μια έκδοση 32 bit του Office.

 • Χρησιμοποιείτε το SharePoint Server 2010 και χρειάζεστε την προβολή "Επεξεργασία σε φύλλο δεδομένων". Μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη λειτουργικότητα της προβολής Επεξεργασία σε φύλλο δεδομένων στον SharePoint Server 2010 με πρόγραμμα-πελάτη Office 32 bit.

 • Χρειάζεστε αρχεία βάσης δεδομένων .mde, .ade και .accde 32 bit της Microsoft Access. Ενώ μπορείτε να μεταγλωττίσετε ξανά αρχεία .mde, .ade και .accde 32 bit ώστε να είναι συμβατά με την έκδοση 64 bit, μπορείτε να συνεχίσετε να εκτελείτε αρχεία .mde, .ade και .accde 32 bit σε Access 32 bit.

 • Χρειάζεστε αρχεία Legacy Equation Editor ή WLL (βιβλιοθήκες προσθέτων του Word) στο Word. Μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το Legacy Word Equation Editor και να εκτελείτε αρχεία WLL σε Word 32 bit.

 • Έχετε ένα παλιό ενσωματωμένο αρχείο πολυμέσων στην παρουσίασή σας του PowerPoint χωρίς διαθέσιμο κωδικοποιητή 64 bit.

Έτοιμοι για εγκατάσταση;

Σημαντικό: πριν από την εγκατάσταση

Δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε εκδόσεις 64 bit του Office παράλληλα με εκδόσεις 32 bit του Office ή μεμονωμένες εφαρμογές 32 bit του Office, όπως την έκδοση 32 bit του Visio ή του Project. Παρομοίως, δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε εκδόσεις 32 bit παράλληλα με εκδόσεις 64 bit.

Για παράδειγμα, αν είχατε εγκαταστήσει ήδη την έκδοση 32 bit του Office 2013 και θέλετε να εγκαταστήσετε την έκδοση 64 bit του Office 2016, πρέπει πρώτα να καταργήσετε την έκδοση 32 bit. Ανατρέξτε στο θέμα Κατάργηση της εγκατάστασης του Office 2016, του Office 2013 ή του Office 365 από ένα PC για τα συγκεκριμένα βήματα.

Η απόπειρα εγκατάστασης δύο διαφορετικών εκδόσεων θα προκαλέσει το ακόλουθο σφάλμα, "Δεν ήταν δυνατή η εγκατάσταση του Office (64 bit ή 32 bit)" κατά την απόπειρα εγκατάστασης.

Επιλέξτε την έκδοση που θέλετε να εγκαταστήσετε

Από προεπιλογή, το Office εγκαθιστά την έκδοση 32 bit. Αν αυτή είναι η έκδοση που θέλετε να εγκαταστήσετε, ακολουθήστε τα βήματα στο θέμα Εγκατάσταση του Office σε PC ή Mac.

Ο τρόπος εγκατάστασης του Office εξαρτάται από το αν το προϊόν Office είναι μέρος ενός προγράμματος Office για οικιακή χρήση ή Office για επιχειρήσεις. Ανατρέξτε στο θέμα Προγράμματα του Office για οικιακή χρήση και του Office για επιχειρήσεις για μια λίστα προϊόντων που ανήκουν σε κάθε πρόγραμμα.

Επιλέξτε το πρόγραμμά σας από την αναπτυσσόμενη λίστα παρακάτω, για να δείτε βήμα προς βήμα οδηγίες εγκατάστασης της έκδοσης 64 bit για το προϊόν σας του Office.

Αν πρόκειται για νέο αντίγραφο του Office και δεν έχετε εξαργυρώσει τον αριθμό-κλειδί προϊόντος (αν υπήρχε αριθμός-κλειδί που συνόδευε το προϊόν σας) ούτε έχει συσχετιστεί με αυτόν Λογαριασμός Microsoft, ανατρέξτε στο θέμα Εξαργύρωση αριθμού-κλειδιού προϊόντος και συσχέτιση λογαριασμού Microsoft με το Office, προτού ολοκληρώσετε τα παρακάτω βήματα.

Έναρξη εγκατάστασης του Office
 1. Μεταβείτε στην τοποθεσία www.office.com/myaccount. Αν δεν έχει ήδη χρησιμοποιηθεί για είσοδο ο Λογαριασμός Microsoft που είναι συσχετισμένος με το αντίγραφό σας του Office, εισέλθετε με αυτόν τώρα. Αν έχετε εισέλθει με διαφορετικό λογαριασμό, εξέλθετε από αυτόν. Πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο σωστός Λογαριασμός Microsoft για είσοδο.

  Στιγμιότυπο οθόνης της Microsoft σελίδα εισόδου σε λογαριασμό

  Συμβουλή: Αν η είσοδός σας δεν ήταν επιτυχής, προσπαθήστε να εισέλθετε ξανά με τον σωστό λογαριασμό ή ανατρέξτε στο θέμα "Αυτό είναι το σωστό σημείο για την εγκατάσταση και επανεγκατάσταση του Office", για να δείτε μια λίστα με επιλογές, όπως τι να δοκιμάσετε αν δεν μπορείτε να θυμηθείτε ποιος είναι ο Λογαριασμός Microsoft που έχετε.

 2. Σημείωση: Αν έχετε μια συνδρομή στο Office 365 και η οθόνη σας μοιάζει με την παρακάτω οθόνη, θα χρειαστεί να επιλέξετε Εγκατάσταση > πρώτα.

  Για τα προγράμματα του Office 365, επιλέξτε "Εγκατάσταση" > στην Αρχική σελίδα του λογαριασμού μου στο Office

  Επιλέξτε Επιλογές γλώσσας και εγκατάστασης. (Για μια εγκατάσταση του Office 2013, επιλέξτε Πρόσθετες επιλογές εγκατάστασης και προχωρήστε στο βήμα 4).

  Επιλογές γλώσσας και εγκατάστασης για το Office 365
 3. Στη σελίδα "Γλώσσες και επιλογές εγκατάστασης", επιλέξτε τη σύνδεση Πρόσθετες επιλογές εγκατάστασης.

  Στη σελίδα "Γλώσσες και επιλογές εγκατάστασης", επιλέξτε τη σύνδεση "Πρόσθετες επιλογές εγκατάστασης".
 4. Στην ενότητα Άλλες εκδόσεις του Office, επιλέξτε Office - 64 bit από την αναπτυσσόμενη λίστα και μετά επιλέξτε Εγκατάσταση.

  Στιγμιότυπο οθόνης της αναπτυσσόμενης λίστας για να επιλέξετε την επιλογή για να εγκαταστήσετε το Office - 64 bit

  Σημείωση: Αν δείτε το μήνυμα "Σταματήστε, θα πρέπει να περιμένετε για την εγκατάσταση του Office 2016", σημαίνει ότι το Office εντόπισε ένα πρόβλημα συμβατότητας με κάποιο άλλο στοιχείο που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας. Επιλέξτε τη σύνδεση Μάθετε γιατί στο μήνυμα σφάλματος ή ανατρέξτε στην ενότητα Αντιμετώπιση προβλημάτων παρακάτω.

 5. Ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησής σας, μεταβείτε στο αναδυόμενο παράθυρο εγκατάστασης που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της σελίδας και επιλέξτε Εκτέλεση (στον Internet Explorer), Ρύθμιση (στον Chrome) ή Αποθήκευση αρχείου (στον Firefox).

  Συμβουλή: Εάν χρησιμοποιείτε το Edge, επιλέξτε πρώτα Αποθήκευση και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εκτέλεση.

  Στιγμιότυπο οθόνης των επιλογών του προγράμματος περιήγησης: στον Internet Explorer, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση, στο Chrome, κάντε κλικ στην επιλογή εγκατάσταση, στο Firefox, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αρχείου

  Εάν εμφανιστεί το μήνυμα "Έλεγχος λογαριασμού χρήστη" το οποίο σας ρωτάει Θέλετε να επιτρέψετε σε αυτή την εφαρμογή να κάνει αλλαγές στη συσκευή σας; Επιλέξτε Ναι.

  Η εγκατάσταση θα ξεκινήσει.

  Παράθυρο που εμφανίζει την πρόοδο της εγκατάστασης του Office
 6. Η εγκατάσταση έχει ολοκληρωθεί όταν δείτε τη φράση, "Είστε έτοιμοι! Το Office έχει εγκατασταθεί τώρα" και αναπαράγονται κινούμενες εικόνες για να σας δείξουν πού θα βρείτε τις εφαρμογές του Office στον υπολογιστή σας. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στο παράθυρο, για παράδειγμα Κάντε κλικ στις επιλογές Έναρξη > Όλες οι εφαρμογές για να δείτε πού βρίσκονται οι εφαρμογές σας και επιλέξτε Κλείσιμο.

  Το Office έχει εγκατασταθεί τώρα. Επιλέξτε "Κλείσιμο"
 7. Μπορείτε να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές του Office αμέσως, ανοίγοντας οποιαδήποτε εφαρμογή όπως το Word ή το Excel. Στις περισσότερες περιπτώσεις, το Office ενεργοποιείται μόλις ξεκινήσετε μια εφαρμογή και αφού συμφωνήσετε με τους όρους της άδειας χρήσης, κάνοντας κλικ στο κουμπί Αποδοχή.

  Αποδεχτείτε τους όρους της άδειας χρήσης, κάνοντας κλικ στην επιλογή "Αποδοχή"
 8. Το Office ενδέχεται να ενεργοποιηθεί αυτόματα. Εάν δείτε τον Οδηγό ενεργοποίησης προϊόντος του Microsoft Office, ακολουθήστε τις οδηγίες για να ενεργοποιήσετε το Office. Εάν χρειάζεστε βοήθεια, ανατρέξτε στο θέμα Ενεργοποίηση του Office 365, του Office 2016 ή του Office 2013.

  Εμφανίζει τον Οδηγό ενεργοποίησης προϊόντος του Microsoft Office

Συμβουλή: Ήταν χρήσιμα αυτά τα βήματα; Στείλτε μας τα σχόλιά σας!

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εάν η εγκατάσταση του Office δείχνει να διαρκεί πολλή ώρα, ενδέχεται να υπάρχει πρόβλημα με τη σύνδεσή σας στο Internet. Για πιθανές λύσεις, ανατρέξτε στο θέμα Γιατί η εγκατάσταση του Office διαρκεί τόσο πολύ; Επίσης, μπορείτε να δοκιμάσετε να εγκαταστήσετε το Office χρησιμοποιώντας το Πρόγραμμα εγκατάστασης χωρίς σύνδεση του Office 2016.

Εμφανίστηκε μήνυμα σφάλματος: Αν εμφανίστηκε μήνυμα σφάλματος κατά την προσπάθεια εγκατάστασης του Office και το μήνυμα περιλαμβάνει μια σύνδεση Μάθετε περισσότερα, κάντε κλικ στη σύνδεση για να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος. Αν δεν υπάρχει σύνδεση, ανατρέξτε στο θέμα Αντιμετώπιση προβλημάτων εγκατάστασης του Office και του Office 365.

Αν το κουμπί Εγκατάσταση είναι απενεργοποιημένο, ανατρέξτε στο θέμα Το κουμπί εγκατάστασης δεν εγκαθιστά το Office.

Αν εμφανιστεί το μήνυμα "Σταματήστε, θα πρέπει να περιμένετε για την εγκατάσταση του Office 2016", σημαίνει ότι το Office εντόπισε ένα πρόβλημα συμβατότητας με κάποιο άλλο στοιχείο που έχετε εγκαταστήσει. Ανατρέξτε σε ένα από τα ακόλουθα άρθρα της βοήθειας για περισσότερες πληροφορίες:

Στείλτε μας τα σχόλιά σας

Ήταν χρήσιμα αυτά τα βήματα; Αν ναι, ενημερώστε μας στο κάτω μέρος αυτού του θέματος. Αν δεν ήταν χρήσιμα και εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε πρόβλημα με την εγκατάσταση του Office, πείτε μας τι προσπαθούσατε να κάνετε και πού αντιμετωπίσατε δυσκολίες. Θα χρησιμοποιήσουμε τα σχόλιά σας, για να ελέγξουμε προσεκτικά τα βήματα και να σας δώσουμε επιπλέον πληροφορίες.

Σημείωση: Εάν δεν είναι δυνατή η είσοδος ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα, ενδέχεται να πραγματοποιείτε είσοδο σε λάθος υπηρεσία του Office 365. Ανατρέξτε στο θέμα Πού μπορώ να πραγματοποιήσω είσοδο στο Office 365.

 1. Πραγματοποιήστε είσοδο με το λογαριασμό σας (εταιρικός ή σχολικός λογαριασμός), στη διεύθυνση http://portal.office.com/OLS/MySoftware.aspx.

  Εάν δεν βλέπετε το Office στη λίστα, το πρόγραμμα πιθανότατα δεν περιλαμβάνει εφαρμογές του Office. Εάν γνωρίζετε ότι το πρόγραμμά σας περιλαμβάνει το Office, ίσως δεν σας έχει εκχωρηθεί άδεια χρήσης. Ανατρέξτε στο θέμα Ποιο προϊόν ή άδεια χρήσης του Office 365 έχω;. Εάν το Office δεν υπάρχει στη λίστα, ζητήστε από το διαχειριστή του Office 365 να σας εκχωρήσει μια άδεια χρήσης.

 2. Στη σελίδα Office, μεταβείτε στην έκδοση του Office που θέλετε να εγκαταστήσετε. Για παράδειγμα, ο διαχειριστής μπορεί να σας έχει δώσει την επιλογή εγκατάστασης του Office 2016 ή του Office 2013.

  Εάν έχετε δυνατότητα επιλογής, επιλέξτε ποια έκδοση του Office θέλετε να εγκαταστήσετε, επιλέξτε γλώσσα και, στη συνέχεια, επιλέξτε "Εγκατάσταση".

  Σημαντικό: Η διαδικασία που εγκαθιστά το Office 2016 απεγκαθιστά επίσης όλα τα προϊόντα του Office 2013. Ανατρέξτε στο θέμα Σφάλμα "Σταματήστε, θα πρέπει να περιμένετε για την εγκατάσταση του Office 2016" ή Πώς μπορώ να εγκαταστήσω ξανά το Office 2013 μετά από αναβάθμιση στο Office 2016;.

 3. Επιλέξτε Γλώσσα και μετά Για προχωρημένους > 64 bit, προτού επιλέξετε Εγκατάσταση.

  Επιλέξτε μια γλώσσα και, στη συνέχεια, επιλέξτε "Για προχωρημένους" Επιλέξτε 64-bit από την αναπτυσσόμενη λίστα "Έκδοση"
 4. Ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησής σας, μεταβείτε στο αναδυόμενο παράθυρο εγκατάστασης που εμφανίζεται και επιλέξτε Εκτέλεση (στον Internet Explorer), Ρύθμιση (στο Chrome) ή Αποθήκευση αρχείου (στο Firefox).

  Συμβουλή: Εάν χρησιμοποιείτε το Edge, επιλέξτε πρώτα Αποθήκευση και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εκτέλεση.

  Στιγμιότυπο οθόνης των επιλογών του προγράμματος περιήγησης: στον Internet Explorer, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση, στο Chrome, κάντε κλικ στην επιλογή εγκατάσταση, στο Firefox, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αρχείου

  Εάν εμφανιστεί το μήνυμα "Έλεγχος λογαριασμού χρήστη" το οποίο σας ρωτάει Θέλετε να επιτρέψετε σε αυτή την εφαρμογή να κάνει αλλαγές στη συσκευή σας; Επιλέξτε Ναι.

 5. Η εγκατάσταση θα ξεκινήσει.

  Παράθυρο που εμφανίζει την πρόοδο της εγκατάστασης του Office
 6. Η εγκατάσταση του Office 2016 έχει ολοκληρωθεί όταν δείτε τη φράση, Είστε έτοιμοι! Το Office έχει εγκατασταθεί τώρα και αναπαράγονται κινούμενες εικόνες για να σας δείξουν πού θα βρείτε τις εφαρμογές του Office στον υπολογιστή σας. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στο παράθυρο, για παράδειγμα Κάντε κλικ στις επιλογές Έναρξη > Όλες οι εφαρμογές για να δείτε πού βρίσκονται οι εφαρμογές σας και επιλέξτε Κλείσιμο.

  Το Office έχει εγκατασταθεί τώρα. Επιλέξτε "Κλείσιμο"
 7. Μπορείτε να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές του Office αμέσως, ανοίγοντας οποιαδήποτε εφαρμογή όπως το Word ή το Excel. Στις περισσότερες περιπτώσεις, το Office ενεργοποιείται μόλις ξεκινήσετε μια εφαρμογή και αφού συμφωνήσετε με τους όρους της άδειας χρήσης, κάνοντας κλικ στο κουμπί Αποδοχή.

  Αποδεχτείτε τους όρους της άδειας χρήσης, κάνοντας κλικ στην επιλογή "Αποδοχή"

Στείλτε μας τα σχόλιά σας

Ήταν χρήσιμα αυτά τα βήματα; Αν ναι, ενημερώστε μας στο κάτω μέρος αυτού του θέματος. Αν δεν ήταν χρήσιμα και εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε πρόβλημα με την εγκατάσταση του Office, πείτε μας τι προσπαθούσατε να κάνετε και πού αντιμετωπίσατε δυσκολίες. Θα χρησιμοποιήσουμε τα σχόλιά σας, για να ελέγξουμε προσεκτικά τα βήματα και να σας δώσουμε επιπλέον πληροφορίες.

Δείτε επίσης

Ποιο λειτουργικό σύστημα Windows χρησιμοποιώ;

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×