Επιλογή σχήματος ή άλλου αντικειμένου

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Λαβές αλλαγής μεγέθους υποδεικνύουν ότι έχει επιλεγεί ένα σχήμα ή αντικείμενο.

Ποιο πρόγραμμα του 2007 Microsoft Office system χρησιμοποιείτε;

Excel

Outlook

PowerPoint

Word

Συμβουλές για την επιλογή σχημάτων και αντικειμένων

Excel

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Επεξεργασία, κάντε κλικ στην επιλογή Εύρεση και επιλογή.

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να επιλέξετε αντικείμενα με απόκρυψη, σώρευση, ή αντικείμενα που βρίσκονται πίσω από κείμενο, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογή αντικειμένων και, στη συνέχεια, σχεδιάστε ένα πλαίσιο επάνω από τα αντικείμενα.

  • Για να ανοίξετε το παράθυρο εργασιών όπου μπορεί να γίνει επιλογή, πολλαπλή επιλογή, εμφάνιση, απόκρυψη ή αλλαγή της σειράς των αντικειμένων, επιλέξτε Παράθυρο επιλογής και στη συνέχεια κάντε κλικ στις επιλογές που θέλετε.

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε συντομεύσεις για να επιλέξετε σχήματα ή αντικείμενα.

Αρχή της σελίδας

Outlook

 1. Σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην καρτέλα Μορφοποίηση κειμένου, στην ομάδα Επεξεργασία, κάντε κλικ στην επιλογή.

  Εικόνα της Κορδέλας του Outlook

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να επιλέξετε όλο το κείμενο του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογή όλων.

  • Για να επιλέξετε αντικείμενα με απόκρυψη, σώρευση, ή αντικείμενα που βρίσκονται πίσω από κείμενο, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογή αντικειμένων και, στη συνέχεια, σχεδιάστε ένα πλαίσιο επάνω από τα αντικείμενα.

  • Για να επιλέξετε κείμενο με παρόμοια μορφοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογή κειμένου με παρόμοια μορφοποίηση.

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στο περίγραμμα του αντικειμένου για να το επιλέξετε.

Αρχή της σελίδας

PowerPoint

 1. Στην καρτέλα κεντρική, στην ομάδα Επεξεργασία, κάντε κλικ στην επιλογή.

  Εικόνα της Κορδέλας του PowerPoint

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να επιλέξετε όλα τα αντικείμενα και τα σύμβολα κράτησης θέσης στη διαφάνεια, επιλέξτε Επιλογή όλων.

  • Για να επιλέξετε αντικείμενα με απόκρυψη, σώρευση, ή αντικείμενα που βρίσκονται πίσω από κείμενο, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογή αντικειμένων και, στη συνέχεια, σχεδιάστε ένα πλαίσιο επάνω από τα αντικείμενα.

  • Για να ανοίξετε το παράθυρο επιλογής όπου μπορεί να γίνει επιλογή, πολλαπλή επιλογή, εμφάνιση, απόκρυψη ή αλλαγή της σειράς των αντικειμένων, επιλέξτε Παράθυρο επιλογής και στη συνέχεια κάντε κλικ στις επιλογές που θέλετε.

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε συντομεύσεις για να επιλέξετε σχήματα ή αντικείμενα.

Αρχή της σελίδας

Word

 1. Στην καρτέλα κεντρική, στην ομάδα Επεξεργασία, κάντε κλικ στην επιλογή.

  Εικόνα κορδέλας του Word

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να επιλέξετε όλο το κείμενο στο έγγραφο, επιλέξτε Επιλογή όλων.

  • Για να επιλέξετε τα σχήματα που είναι κρυφά, σε στοίβα ή πίσω από κείμενο, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογή αντικειμένων και, στη συνέχεια, σχεδιάστε ένα πλαίσιο επάνω από τα σχήματα.

   Για να επιλέξετε άλλα αντικείμενα, όπως εικόνες, γραφικά SmartArt ή γραφήματα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ επιλέγετε τα αντικείμενα που θέλετε.

  • Για να επιλέξετε κείμενο με παρόμοια μορφοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογή κειμένου με παρόμοια μορφοποίηση.

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε συντομεύσεις για να επιλέξετε σχήματα ή αντικείμενα.

Σημείωση: Τα εργαλεία Επιλέξτε δεν λειτουργούν στις εικόνες που έχουν εισαχθεί στο Word. Για να επιλέξετε εικόνες, προτείνουμε να εισαγάγετε τις εικόνες σε καμβά σχεδίασης. Όταν εισάγετε σχήματα και εικόνες στον καμβά σχεδίασης, μπορείτε να τις επιλέξετε, σύροντας ένα πλαίσιο επάνω από τα αντικείμενα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη σχεδίου σε ένα έγγραφο.

Αρχή της σελίδας

Συμβουλές για την επιλογή σχημάτων και αντικειμένων

Για

Κάντε τα εξής

Επιλέξετε πολλά αντικείμενα.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT ή το πλήκτρο CTRL ενώ κάνετε κλικ στα αντικείμενα.

Επιλογή αντικειμένου που βρίσκεται κάτω από άλλα αντικείμενα και μετακίνηση προς τα εμπρός στη στοίβα αντικειμένων.

Επιλέξτε το επάνω αντικείμενο και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο TAB.

Επιλογή αντικειμένου που βρίσκεται κάτω από άλλα αντικείμενα και μετακίνηση προς τα πίσω στη στοίβα αντικειμένων.

Επιλέξτε το επάνω αντικείμενο και στη συνέχεια πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων SHIFT+TAB.

Επιλογή αντικειμένων που είναι μέρος μιας ομάδα.

Επιλέξτε την ομάδα και κατόπιν κάντε ένα από τα ακόλουθα:

 • Για να επιλέξετε ένα αντικείμενο, κάντε κλικ στο αντικείμενο.

 • Για να επιλέξετε πολλά σχήματα σε μια ομάδα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT ή το πλήκτρο CTRL ενώ κάνετε κλικ στα σχήματα.

Κατάργηση της επιλογής ενός αντικειμένου κάθε φορά.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT ή το πλήκτρο CTRL ενώ κάνετε κλικ σε κάθε αντικείμενο.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×