Επιλογή κειμένου

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Επιλογή κειμένου σε Word για αντιγραφή, μετακίνηση ή τη μορφοποίηση μεγάλα τμήματα κειμένου κάθε φορά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σύντομο, πληκτρολογίου Ctrl + A, για να επιλέξετε όλο το κείμενο ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία επεξεργασίας.

Επιλογή όλου του κειμένου

  1. Κάντε κλικ οπουδήποτε μέσα στο έγγραφο.

  2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + A στο πληκτρολόγιό σας για να επιλέξετε όλο το κείμενο στο έγγραφο.

Επιλέξτε συγκεκριμένο κείμενο

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε μια συγκεκριμένη λέξη, γραμμή κειμένου ή μία ή περισσότερες παραγράφους.

  1. Τοποθετήστε το δρομέα μπροστά από το πρώτο γράμμα του word, την πρόταση ή παράγραφο που θέλετε να επιλέξετε.

  2. Κάντε κλικ και κρατήστε πατημένο ενώ σύρετε το δρομέα για να επιλέξετε το κείμενο που θέλετε.

Άλλοι τρόποι για να επιλέξετε κείμενο

  • Για να επιλέξετε μία λέξη, γρήγορα κάντε διπλό κλικ σε αυτήν τη λέξη.

  • Για να επιλέξετε μια γραμμή κειμένου, τοποθετήστε το δρομέα στην αρχή της γραμμής, πατήστε το πλήκτρο Shift + κάτω βέλος.

  • Για να επιλέξετε μια παράγραφο, τοποθετήστε το δρομέα στην αρχή της παραγράφου, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + Shift + κάτω βέλος.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Δείτε επίσης

Επιλογή όλου του κειμένου με παρόμοια μορφοποίηση

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×