Επιλογές ετικέτας

Χρησιμοποιήστε αυτές τις επιλογές για να κάνετε αλλαγές στα περιεχόμενα και τη μορφοποίηση των ετικέτα δεδομένων οι οποίες εμφανίζονται με τα σημεία δεδομένων στο γράφημά σας.

Σημαντικό: Ορισμένες επιλογές ετικετών είναι διαθέσιμες μόνο σε συγκεκριμένους τύπους γραφημάτων.

Η ετικέτα περιέχει

Όνομα σειράς     Εμφανίζει το όνομα σειράς που σχετίζεται με όλα τα σημεία δεδομένων.

Όνομα κατηγορίας     Εμφανίζει το όνομα κατηγορίας που σχετίζεται με όλα τα σημεία δεδομένων.

Τιμή     Εμφανίζει την τιμή που αντιπροσωπεύεται από όλα τα σημεία δεδομένων.

Τιμή Χ     Εμφανίζει τις τιμές x σε γραφήματα xy (διασποράς) και φυσαλίδας.

Τιμή Y     Εμφανίζει τις τιμές y σε γραφήματα xy (διασποράς) και φυσαλίδας.

Ποσοστό     Εμφανίζει το ποσοστό ενός συνόλου για όλα τα σημεία δεδομένων σε γραφήματα πίτας και δακτυλίου.

Εμφάνιση κατευθυντήριων γραμμών     Σε γραφήματα πίτας και δακτυλίου, εμφανίζει γραμμές μεταξύ ετικετών που είναι τοποθετημένες έξω από τα σημεία δεδομένων και τα σημεία δεδομένων όταν οι ετικέτες είναι πλατύτερες από τα σημεία δεδομένων που αντιπροσωπεύουν.

Μέγεθος φυσαλίδας     Σε γραφήματα φυσαλίδας, εμφανίζει τα μεγέθη για κάθε φυσαλίδα, βάσει των τιμών της τρίτης σειράς δεδομένων.

Επαναφορά κειμένου ετικέτας     Στην περίπτωση που οι ετικέτες δεδομένων έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία με μη αυτόματο τρόπο, αυτή η επιλογή επαναφέρει το κείμενο αυτών των ετικετών στα ονόματα και τις τιμές των επιλεγμένων πλαισίων ελέγχου, στην ενότητα Η ετικέτα περιέχει.

Θέση ετικέτας

Στο κέντρο     Τοποθετεί τις ετικέτες στο κέντρο όλων των σημείων δεδομένων.

Εσωτερικά     Τοποθετεί τις ετικέτες στην εσωτερική πλευρά των σημείων δεδομένων και κοντά στο τέλος.

Εσωτερικά κάτω     Τοποθετεί τις ετικέτες στην εσωτερική πλευρά των σημείων δεδομένων και προς τα κάτω.

Εξωτερικά     Τοποθετεί τις ετικέτες στην εξωτερική πλευρά των σημείων δεδομένων, κοντά στο τέλος.

Βέλτιστο πλάτος     Στα γραφήματα πίτας, τοποθετεί τις ετικέτες εκεί όπου φαίνονται περισσότερο, είτε μέσα είτε έξω από τα σημεία δεδομένων.

Αριστερά     Σε ένα γράφημα γραμμών, xy (διασποράς) ή φυσαλίδας, τοποθετεί τις ετικέτες στην αριστερή πλευρά των σημείων δεδομένων.

Δεξιά     Σε ένα γράφημα γραμμών, xy (διασποράς) ή φυσαλίδας, τοποθετεί τις ετικέτες στη δεξιά πλευρά των σημείων δεδομένων.

Επάνω από     Σε ένα γράφημα γραμμών, xy (διασποράς) ή φυσαλίδας, τοποθετεί τις ετικέτες επάνω από τα σημεία δεδομένων.

Κάτω από     Σε ένα γράφημα γραμμών, xy (διασποράς) ή φυσαλίδας, τοποθετεί τις ετικέτες κάτω από τα σημεία δεδομένων.

Συμπερίληψη κλειδιού υπομνήματος στην ετικέτα     Τοποθετεί τα κλειδιά υπομνήματος, με την αντιστοιχισμένη μορφή και χρώμα, δίπλα στις ετικέτες δεδομένων του γραφήματος, εφόσον επιλέξετε αυτό το πλαίσιο ελέγχου.

Διαχωριστικό     Σας επιτρέπει να επιλέξετε τον τρόπο διαχωρισμού των περιεχομένων της ετικέτας δεδομένων. Στο πλαίσιο λίστας Διαχωριστικό, επιλέξτε το διαχωριστικό που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ή πληκτρολογήστε ένα προσαρμοσμένο διαχωριστικό.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×