Επίλυση διενέξεων στο Business Contact Manager

Κατά την επανασύνδεση της τοπική βάση δεδομένων με την έκδοση κοινής χρήσης, οποιεσδήποτε αλλαγές έχουν πραγματοποιηθεί ενώ εργαζόσασταν χωρίς σύνδεση πρέπει να διευθετηθούν τώρα που είστε σε σύνδεση. Οι αλλαγές αυτές περιλαμβάνουν αυτές από την τοπική βάση δεδομένων καθώς και αυτές που πραγματοποιήθηκαν από άλλα άτομα στην κοινόχρηστη βάση δεδομένων.

Προηγούμενα, στην καρτέλα Επίλυση διένεξης, στο παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις λειτουργίας χωρίς σύνδεση, κάνατε την επιλογή Με ερώτηση για να αναθεωρείτε κάθε αλλαγμένη εγγραφή ανάλογα με την περίπτωση: είτε να διατηρήσετε τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στην τοπική βάση δεδομένων ή να αποδεχτείτε τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στην βάση δεδομένων κοινής χρήσης.

Επίλυση διενέξεων

  1. Για κάθε εγγραφή που άλλαξε από την τελευταία φορά που εργαστήκατε με σύνδεση, οι συγκεκριμένες αλλαγές θα επισημανθούν: Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

    • Τοπική      Αποδοχή της αλλαγής που πραγματοποιήθηκε στην συγκεκριμένη εγγραφή στην τοπική βάση δεδομένων.

    • Κοινόχρηστη      Αποδοχή της αλλαγής που πραγματοποιήθηκε σε αυτή την εγγραφή στην κοινόχρηστη βάση δεδομένων ενώ εργαζόσασταν χωρίς σύνδεση.

  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Ίδια επιλογή για όλες τις επόμενες διενέξεις, εάν αποφασίσετε ότι όλες οι αλλαγές στις εγγραφές που πραγματοποιούνται στην τοπική βάση δεδομένων ενώ εργάζεστε χωρίς σύνδεση έχουν προτεραιότητα σε σχέση με τις αλλαγές που πραγματοποιούνται στην κοινόχρηστη βάση δεδομένων ή το αντίστροφο.

Σημείωση: Για να προσπελάσετε αυτές τις ρυθμίσεις στη λειτουργία χωρίς σύνδεση, στο μενού Διαχείριση επαγγελματικών επαφών (Business Contact Manager), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Χωρίς σύνδεση και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Ρυθμίσεις για λειτουργία χωρίς σύνδεση.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×