Εξοικειωθείτε με το OneNote 2007

Με την πρώτη ματιά δεν είναι εμφανείς οι καλύτερες δυνατότητες του Microsoft Office OneNote 2007. Στο άρθρο αυτό παρουσιάζεται μια σύνοψη του χώρου εργασίας και του περιβάλλοντος χρήστη του Office OneNote και παρέχει συμβουλές για την προσαρμογή τους ώστε να ταιριάζουν στις προσωπικές σας προτιμήσεις, στις συνήθειές σας κατά τη λήψη σημειώσεων και στον τύπο του υπολογιστή σας.

Σε αυτό το άρθρο

Το παράθυρο του προγράμματος

Η Γραμμή περιήγησης

Η σελίδα σημειώσεων

Η συντόμευση οθόνης και το πρόγραμμα εκκίνησης του OneNote

Προσαρμογή του χώρου εργασίας για επιτραπέζιους υπολογιστές

Προσαρμογή του χώρου εργασίας για φορητούς υπολογιστές

Το παράθυρο του προγράμματος

Όπως σε άλλα προγράμματα 2007 Microsoft Office system, μπορεί να προσθέσετε, να αφαιρέσετε ή να αναδιατάσσετε ελεύθερα εντολές μενού και κουμπιά γραμμής εργαλείων στο παράθυρο του προγράμματος σύμφωνα με τις ανάγκες και τις προτιμήσεις σας.

Παράθυρο προγράμματος OneNote 2007

1. Γραμμή μενού

2. Γραμμές εργαλείων

3. Πλαίσιο αναζήτησης

4. Γραμμή περιήγησης

Γραμμή μενού

Κάντε κλικ στις επικεφαλίδες στη γραμμή μενού για να εμφανιστούν οι εντολές μενού. Για να προσαρμόσετε τα μενού OneNote, κάντε δεξιό κλικ στη γραμμή μενού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην Προσαρμογή στο μενού συντόμευσης. Στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμογή, κάντε κλικ στην καρτέλα Εντολές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην Αναδιάταξη εντολών.

Γραμμές εργαλείων

Τα κουμπιά της γραμμής εργαλείων παρέχουν γρήγορες και εύκολες συντομεύσεις στις εντολές μενού. Από προεπιλογή, το OneNote εμφανίζει τις γραμμές εργαλείων Βασική και Μορφοποίηση που περιλαμβάνουν ορισμένες από τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες εντολές του OneNote. Για να εμφανίσετε άλλες γραμμές εργαλείων, κάντε δεξιό κλικ σε οποιοδήποτε κουμπί κάποιας κάποιας γραμμής εργαλείων και, στη συνέχεια, στο μενού συντόμευσης, κάντε κλικ στο όνομα της γραμμής εργαλείων που θέλετε να εμφανίζεται. Μπορείτε να σύρετε τις γραμμές εργαλείων σε οποιαδήποτε θέση στο παράθυρο του προγράμματος OneNote.

Πλαίσιο αναζήτησης

Η ικανότητα αναζήτησης των σημειώσεών σας είναι ένα από βασικά πλεονεκτήματα της λήψης σημειώσεων σε υπολογιστή αντί σε χαρτί. Για να αναζητήσετε σημειώσεις στο υπάρχον σημειωματάριο, πληκτρολογήστε μια λέξη ή φράση στο πλαίσιο Αναζήτηση και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER. Εάν το OneNote εντοπίσει κάποια αντιστοιχία, εμφανίζονται τα στοιχεία ελέγχου περιήγησης ώστε να μπορείτε να περιηγηθείτε στα αποτελέσματα αναζήτησης. (Κάντε κλικ στην Έξοδο από την Αναζήτηση για να επιστρέψετε στο πλαίσιο Αναζήτηση). Για να αλλάξετε το εύρος αναζήτησης, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα από το κουμπί Αναζήτηση.

Γραμμή περιήγησης

Όπως περιγράφεται λεπτομερώς στην επόμενη ενότητα, τα στοιχεία ελέγχου στη Γραμμή περιήγησης μπορούν να παρέχουν γρήγορη πρόσβαση σε σημειωματάρια που βρίσκονται στον υπολογιστή σας και σε κοινόχρηστες θέσεις.

Αρχή της σελίδας

Η Γραμμή περιήγησης

Μπορείτε να αναπτύξετε ή να συμπτύξετε τη Γραμμή περιήγησης για να εμφανίζεται ή να αποκρύπτεται η δομή ενοτήτων των σημειωματάριών σας, να έχετε γρήγορη πρόσβαση στην ενότητα Ενοποιημένες σημειώσεις και να προβάλλετε μια πλήρη λίστα όλων των σημειωματάριων σας. Η παρακάτω εικόνα παρουσιάζει τη Γραμμή περιήγησης σε σύμπτυξη και σε ανάπτυξη.

Γραμμή περιήγησης στο OneNote (σε σύμπτυξη)   Γραμμή περιήγησης στο OneNote (σε ανάπτυξη)

1. Ανάπτυξη/Σύμπτυξη Γραμμής περιήγησης

2. Ονόματα σημειωματάριων

3. Ενοποιημένες σημειώσεις

4. Όλα τα σημειωματάρια

Ανάπτυξη/Σύμπτυξη Γραμμής περιήγησης

Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να προβάλετε ή να αποκρύψετε την ιεραρχία των ενοτήτων κάθε ανοικτού σημειωματάριού σας. Η ανάπτυξη της Γραμμής περιήγησης καθιστά πιο εύκολη την περιήγηση και την οργάνωση μεγαλύτερων σημειωματάριων.

Ονόματα σημειωματάριων

Κάντε κλικ σε αυτά τα κουμπιά για να περιηγηθείτε εύκολα σε ανοικτά σημειωματάρια. Για να εμφανίσετε επιπλέον επιλογές ενός συγκεκριμένου σημειωματάριου, κάντε δεξιό κλικ στο όνομά του.

Ενοποιημένες σημειώσεις

Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να εμφανίζεται η ενότητα Ενοποιημένες σημειώσεις εκεί όπου το OneNote δημιουργεί αυτόματα σελίδες για εισαγόμενο και ενοποιημένο περιεχόμενο, όπως γρήγορες σημειώσεις, αποκόμματα οθόνης, ιστοσελίδες και μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μπορείτε να μετακινήσετε σελίδες εκτός αυτής της ειδικής ενότητας και μέσα στις ενότητες σημειωματάριου που έχετε δημιουργήσει.

Όλα τα σημειωματάρια

Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να δείτε μια σύνοψη όλων των ανοικτών σημειωματάριών σας, ώστε να μπορείτε να περιηγηθείτε εύκολα σε αυτά. Μπορείτε να συμπτύξετε ή να αναπτύξετε την ιεραρχία των ενοτήτων για κάθε σημειωματάριο με αυτή την προβολή.

Αρχή της σελίδας

Η σελίδα σημειώσεων

Η σελίδα σημειώσεων είναι η πραγματική επιφάνεια εργασίας όπου μπορείτε να λαμβάνετε και να συγκεντρώνετε σημειώσεις σε ένα σημειωματάριο.

Η σελίδα σημειώσεων στο OneNote 2007

1. Τίτλος σημειωματάριου

2. Καρτέλες ενοτήτων

3. Καρτέλες σελίδων

4. Δημιουργία σελίδας

5. Ανάπτυξη/σύμπτυξη καρτελών σελίδων

6. Τίτλος σελίδας

7. Πλαίσιο καταγραφής σημειώσεων

8. Λαβές ελέγχου παραγράφου

Τίτλος σημειωματάριου

Εδώ εμφανίζεται το όνομα του σημειωματάριου στο οποίο εργάζεστε αυτή τη στιγμή.

Καρτέλες ενοτήτων

Η οριζόντια γραμμή στις καρτέλες ενοτήτων κοντά στην κορυφή της σελίδας σημειώσεων παρέχει εύκολη πρόσβαση στο τρέχον σημειωματάριο. Μπορείτε να σύρετε τις καρτέλες ενοτήτων αριστερά ή δεξιά στις θέσεις που προτιμάτε και κάντε δεξιό κλικ σε μια καρτέλα για να εμφανιστούν οι επιλογές μορφοποίησης και οργάνωσης.

Καρτέλες σελίδων

Η κάθετη γραμμή των καρτελών σελίδων στο περιθώριο της σελίδας σημειώσεων παρέχει εύκολη πρόσβαση σε κάθε σελίδα στην τρέχουσα ενότητα του σημειωματάριου. Μπορείτε να σύρετε τις καρτέλες σελίδων επάνω ή κάτω στις θέσεις που προτιμάτε και κάντε δεξιό κλικ σε μια καρτέλα για να εμφανιστούν οι επιλογές μορφοποίησης και οργάνωσης.

Ανάπτυξη/σύμπτυξη καρτελών σελίδων

Το κουμπί αυτό μεγεθύνει ή σμικρύνει τις καρτέλες σελίδων στην τρέχουσα ενότητα. Οι μεγαλύτερες καρτέλες σελίδων καθιστούν πιο εύκολη την ανάγνωση των τίτλων σελίδων και οι μικρότερες καρτέλες αφήνουν περισσότερο χώρο για την τρέχουσα σελίδα σημειώσεων.

Δημιουργία σελίδας

Αυτό το κουμπί δημιουργεί γρήγορα νέες σελίδες στο τέλος της τρέχουσας ενότητας του σημειωματάριου. Για να δημιουργήσετε μια υποσελίδα ή για να εφαρμόσετε ένα πρότυπο σε μια νέα σελίδα, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα από το κουμπί αυτό.

Τίτλος σελίδας

Σε αυτό το πλαίσιο κειμένου, μπορείτε να πληκτρολογήσετε ή να γράψετε έναν τίτλο για την τρέχουσα σελίδα. Το OneNote δημιουργεί αυτόματα αντίγραφα των τίτλων των σελίδων σας στις αντίστοιχες καρτέλες σελίδων.

Πλαίσιο καταγραφής σημειώσεων

Τα πλαίσια που περιέχουν ηλεκτρονικές ή χειρόγραφες σημειώσεις ονομάζονται πλαίσια καταγραφής σημειώσεων. Εκτός από το ηλεκτρονικό ή χειρόγραφο κείμενο, τα πλαίσια καταγραφής σημειώσεων μπορούν να περιέχουν, επίσης, εικόνες, πίνακες, γραφικά και άλλα αντικείμενα. Μπορείτε να μορφοποιήσετε, να μετακινήσετε, να αλλάξετε το μέγεθος και ακόμη να συγχωνεύσετε πλαίσια καταγραφής σημειώσεων στις σελίδες των σημειωματάριών σας.

Λαβές ελέγχου παραγράφου

Το εικονίδιο αυτό εμφανίζεται στα αριστερά κάθε παραγράφου του κειμένου καθώς μετακινείτε το δείκτη του ποντικιού πάνω από τα πλαίσια καταγραφής σημειώσεων στην τρέχουσα σελίδα. Χρησιμοποιήστε τις λαβές ελέγχου για να σύρετε παραγράφους κειμένου σε νέες θέσεις στη σελίδα ή κάντε δεξιό κλικ σε μια λαβή ελέγχου παραγράφου για να δείτε επιπλέον πληροφορίες και επιλογές μορφοποίησης.

Αρχή της σελίδας

Η συντόμευση οθόνης και το πρόγραμμα εκκίνησης του OneNote

Όταν εγκαθιστάτε για πρώτη φορά το Office OneNote 2007, το εικονίδιο της συντόμευσης οθόνης και του προγράμματος εκκίνησης του OneNote τοποθετείται στην περιοχή ειδοποιήσεων της γραμμής εργασιών των Windows. Για να ξεκινήσετε την ηχογράφηση, να καταγράψετε ένα απόκομμα οθόνης, ή να ανοίξετε μια νέα γρήγορη σημείωση χωρίς να ξεκινήσετε πρώτα το OneNote, κάντε δεξιό κλικ στο εικονίδιο για να εμφανιστεί το μενού συντόμευσης.

Συντόμευση οθόνης και πρόγραμμα εκκίνησης του OneNote

 • Άνοιγμα νέας γρήγορης σημείωσης     Η επιλογή αυτή εμφανίζει ένα μικρό παράθυρο του OneNote επάνω από τα υπόλοιπα προγράμματά σας, ώστε να μπορείτε να πληκτρολογείτε ή να επικολλάτε σημειώσεις. Οι γρήγορες σημειώσεις αποθηκεύονται στην ενότητα Ενοποιημένες σημειώσεις , από όπου μπορείτε να τις σύρετε αργότερα στην κατάλληλη ενότητα του σημειωματάριού σας.

 • Άνοιγμα του OneNote     Με την επιλογή αυτή ξεκινά η λειτουργία του Office OneNote 2007.

 • Έναρξη ηχογράφησης     Με την επιλογή αυτή ξεκινά μια ηχογράφηση, χρησιμοποιώντας είτε το ενσωματωμένο είτε ένα εξωτερικά συνδεδεμένο μικρόφωνο χωρίς να πρέπει να ξεκινήσετε πρώτα το OneNote. Οι ολοκληρωμένες ηχογραφήσεις τοποθετούνται σε μια νέα γρήγορη σημείωση, η οποία αποθηκεύεται στην ειδική ενότητα Ενοποιημένες σημειώσεις.

 • Δημιουργία αποκόμματος οθόνης     Με την επιλογή αυτή δημιουργείται ένα απόκομμα οθόνης, φέρνοντας το τελευταίο πρόγραμμα στο παρασκήνιο, ώστε να μπορείτε να σχεδιάσετε ένα πλαίσιο γύρω από τις πληροφορίες της οθόνης σας που θέλετε να καταγράψετε. Το ολοκληρωμένο απόκομμα οθόνης τοποθετείται σε μια νέα σελίδα στην ενότητα Ενοποιημένες σημειώσεις, από όπου μπορείτε να το μετακινήσετε ή να το αντιγράψετε στις σημειώσεις σας.

 • Επιλογές     Σας παρέχει σημεία καταχωρίσεων για τον καθορισμό της προεπιλεγμένης ενέργειας που θα πραγματοποιείται όταν κάνετε κλικ στο εικονίδιο της συντόμευσης οθόνης και του προγράμματος εκκίνησης του OneNote στην περιοχή ειδοποιήσεων, καθώς και για τη ρύθμιση των παραμέτρων του τρόπου με τον οποίο θα καταγράφει το OneNote τα αποκόμματα οθόνης.

 • Κατάργηση εικονιδίου του OneNote     Η επιλογή αυτή απενεργοποιεί το εικονίδιο της συντόμευσης οθόνης και του προγράμματος εκκίνησης του OneNote.

Συμβουλή: Εάν απενεργοποιήσατε το εικονίδιο του OneNote που βρίσκεται στην περιοχή ειδοποιήσεων της γραμμής εργασιών των Windows, πρέπει να το ενεργοποιήσετε ξανά πριν μπορέσετε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του. Από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές. Στη λίστα Κατηγορία, κάντε κλικ στην επιλογή Άλλο και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Τοποθέτηση του εικονιδίου του OneNote στην περιοχή ειδοποιήσεων της γραμμής εργασιών.

Αρχή της σελίδας

Προσαρμογή του χώρου εργασίας για επιτραπέζιους υπολογιστές

Ρυθμίζοντας τις παραμέτρους ορισμένων επιλογών του περιβάλλοντος χρήστη σύμφωνα με τις ανάγκες σας, μπορείτε να βελτιστοποιήσετε το χώρο εργασίας του OneNote ανάλογα με τον τύπο του υπολογιστή που χρησιμοποιείτε.

Εάν χρησιμοποιείτε το OneNote σε επιτραπέζιο υπολογιστή με μεγάλη οθόνη, μπορείτε να επιλέξετε τη μόνιμη ανάπτυξη ορισμένων συμπτυγμένων στοιχείων του περιβάλλοντος χρήστης για ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση.

 • Ανάπτυξη της Γραμμής περιήγησης    Εμφανίζοντας την ιεραρχία την ιεραρχία των ενοτήτων για κάθε ανοικτό σημειωματάριό σας που βρίσκεται στη Γραμμή περιήγησης, καθιστά πιο εύκολη την προβολή, την περιήγηση και την οργάνωση όλων των ενοτήτων σας και ειδικότερα των μεγάλων σημειωματάριων.

 • Ανάπτυξη των καρτελών σελίδων    Εάν οι καρτέλες σελίδων είναι συμπτυγμένες, κάντε κλικ στο κουμπί Ανάπτυξη καρτελών σελίδων για να αυξηθεί το πλάτος των καρτελών σελίδων. Μπορείτε να αυξήσετε το πλάτος των καρτελών ακόμη περισσότερο, τοποθετώντας το δείκτη του ποντικιού ανάμεσα στην κατακόρυφη γραμμή κύλισης και στις καρτέλες σελίδων, σύροντας, στη συνέχεια, το δείκτη αριστερά ή δεξιά.

 • Εμφάνιση των γραμμών εργαλείων εκεί που θέλετε    Από προεπιλογή, οι γραμμές εργαλείων Βασική και Μορφοποίηση χρησιμοποιούν την ίδια γραμμή και προσαρμόζονται αυτόματα στο πλάτος του παραθύρου του OneNote. Μπορείτε να επεκτείνετε την περιοχή των γραμμών εργαλείων προσθέτοντας περισσότερες γραμμές, ώστε να μπορούν να εμφανίζονται περισσότερες εντολές. Από το μενού Προβολή, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Γραμμές εργαλείων και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Προσαρμογή. Στην καρτέλα Επιλογές, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση των γραμμών εργαλείων "Μορφοποίηση" και "Βασική" σε δύο γραμμές.

 • Μπορείτε να δημιουργήσετε περισσότερες γραμμές, σύροντας μία γραμμή εργαλείων κάτω από κάποια άλλη. Για να μετακινήσετε τις γραμμές εργαλείων ή να τις απομακρύνετε από την περιοχή γραμμών εργαλείων, σύρετε τη λαβή μετακίνησης η οποία βρίσκεται αριστερά από κάθε γραμμή εργαλείων, είτε κάτω από τη γραμμή μενού είτε πάνω από τη σελίδα σημειώσεων ως κινητή γραμμή εργαλείων. Μπορείτε, επίσης, να αγκυρώσετε μια γραμμή εργαλείων στην αριστερή, δεξιά ή κάτω άκρη του παραθύρου του προγράμματος OneNote, μετακινώντας τη γραμμή εργαλείων προς την άκρη του παραθύρου, έως ότου σταθεροποιηθεί στη θέση αυτή.

 • Εμφάνιση του παραθύρου εργασιών    Στο OneNote, τα παράθυρα εργασιών απενεργοποιούνται από προεπιλογή και εμφανίζονται μόνο όταν επιλέξετε ορισμένες εντολές μενού. Για παράδειγμα, όταν χρησιμοποιείτε την εντολή Γραμματοσειρά στο μενού Μορφή, το OneNote ανοίγει το παράθυρο εργασιών Γραμματοσειρά, όπου μπορείτε να κάνετε διάφορες επιλογές μορφοποίησης κειμένου. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε μόνιμα τα παράθυρα εργασιών για να εξερευνείτε πρόσθετες δυνατότητες και εντολές. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στο Παράθυρο εργασιών (ή πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+F1 για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τα παράθυρα εργασιών).

Αρχή της σελίδας

Προσαρμογή του χώρου εργασίας για φορητούς υπολογιστές

Εάν χρησιμοποιείτε το OneNote σε φορητό υπολογιστή, μπορείτε να ελαχιστοποιήσετε ή να αποκρύψετε πολλά στοιχεία του περιβάλλοντος χρήστη του OneNote προκειμένου να μεγιστοποιήσετε το χώρο λήψης σημειώσεων.

 • Λήψη σημειώσεων σε προβολή πλήρους σελίδας    Όταν δεν οργανώνετε, δεν αναζητάτε και δεν διαχειρίζεστε τις σημειώσεις σας, μπορείτε να αυξήσετε το χώρο στην οθόνη σας, επιλέγοντας Προβολή πλήρους σελίδας. Μεγάλο μέρος του περιβάλλοντος χρήστη του OneNote αποκρύπτεται σε αυτή την προβολή, ώστε να μπορείτε να καταγράφετε και να διαβάζετε τις σημειώσεις σας πιο εύκολα. Κάντε κλικ στο κουμπί Προβολή πλήρους σελίδας στα δεξιά της γραμμής μενού του OneNote ή πατήστε το πλήκτρο F11 για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτή την προβολή.

 • Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των γραμμών εργαλείων    Στο μενού Προβολή, στρέψτε το δείκτη του ποντικιού στις Γραμμές εργαλείων και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τις διαθέσιμες γραμμές εργαλείων. Μπορείτε να σύρετε δύο ή περισσότερες γραμμές εργαλείων στην ίδια γραμμή και να τις προσαρμόσετε ανάλογα με τις ανάγκες σας. Οι χρήστες Tablet PC μπορούν να αξιοποιήσουν τις γραμμές εργαλείων Εργαλεία σχεδίασης, Τα στυλό μου και Εργαλεία σύνταξης κειμένου ενεργοποιώντας τες για να εμφανίζουν συγκεκριμένα εργαλεία για tablet pc.

 • Αλλαγή της θέσης ορισμένων στοιχείων του περιβάλλοντος χρήστη    Εάν χρησιμοποιείτε touchpad ή στυλό σε ένα φορητό υπολογιστή, μπορείτε να εξοικονομήσετε χρόνο μετακινώντας τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα στοιχεία του περιβάλλοντος χρήστη σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους. Από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές. Στην κατηγορία Εμφάνιση, επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή των πλαισίων ελέγχου Εμφάνιση καρτελών σελίδων στα αριστερά, Εμφάνιση Γραμμής περιήγησης στα αριστερά και Εμφάνιση κατακόρυφης γραμμής κύλισης στα αριστερά.

Συμβουλή: Μπορείτε να προσαρμόσετε περαιτέρω το φορητό υπολογιστή σας, καθορίζοντας το ποσό της μπαταρίας που θα καταναλώνει το OneNote. Από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές, κάντε κλικ στην επιλογή Άλλο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Βελτιστοποίηση για την ακόλουθη επιλογή διάρκειας ζωής της μπαταρίας.

Αρχή της σελίδας

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×