Εξισώσεις για τον υπολογισμό των ποσών σφάλματος

Τυπική απόκλιση

Εξίσωση

όπου:

s = αριθμός σειράς

i = αριθμός σημείου της σειράς s

m = πλήθος σειρών για το σημείο y του γραφήματος

n = πλήθος σημείων σε κάθε σειρά

yis = τιμή δεδομένων της σειράς s στο σημείο i

ny = συνολικό πλήθος των τιμών δεδομένων σε όλες τις σειρές

M = αριθμητικός μέσος

Τυπικό σφάλμα

Εξίσωση

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×