Εξαγωγή πίνακα του Excel στο SharePoint

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Όταν θέλετε να κάνετε κοινή χρήση του πίνακα του Excel με την ομάδα σας σε συνεχή βάση, η εργασία με λίστες του SharePoint μπορεί να είναι ευκολότερη για την προβολή και την επεξεργασία δεδομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους πίνακες, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία και διαγραφή πίνακα του Excel σε ένα φύλλο εργασίας.

Σημαντικό:  Πριν από την εξαγωγή του πίνακα, βεβαιωθείτε ότι έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα για να δημιουργήσετε μια λίστα στην τοποθεσία του SharePoint (επικοινωνήστε με το διαχειριστή του διακομιστή, εάν δεν είστε βέβαιοι για τα δικαιώματά σας), καθώς και τη διεύθυνση της τοποθεσίας όπου θέλετε να δημοσιεύσετε τον πίνακα.

Όταν εξάγετε δεδομένα πίνακα σε λίστα του SharePoint, μπορείτε να:

 • Δεδομένα πίνακα κοινή χρήση με άλλους χρήστες που χρησιμοποιούν την τοποθεσία του SharePoint    Στην τοποθεσία του SharePoint, οι άλλοι χρήστες να συνεχίσετε να ενημερώσετε τη λίστα, ανοίγοντας τη λίστα και αλλαγή των δεδομένων.

 • Δημιουργία μια μονόδρομη σύνδεση με τα δεδομένα στη λίστα του SharePoint    Με μια μονόδρομη σύνδεση με τα δεδομένα στη λίστα του SharePoint, οι αλλαγές που γίνονται στα δεδομένα στη λίστα του SharePoint μπορεί να ενσωματωθεί στο Excel. Όταν ανανεώνετε τα δεδομένα του πίνακα στο Excel, τα πιο πρόσφατα δεδομένα από την τοποθεσία SharePoint αντικαθιστά τα δεδομένα του πίνακα στο φύλλο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αλλαγές που κάνατε σε τα δεδομένα του πίνακα. Στο Office Excel 2007, μπορείτε να ενημερώσετε δεν είναι πλέον μια λίστα του SharePoint με τις αλλαγές που κάνετε για να τα δεδομένα του πίνακα στο Excel μετά την εξαγωγή αυτών των δεδομένων.

  Εάν δεν θέλετε να διατηρήσετε τα δεδομένα του πίνακα σε φύλλο εργασίας του Excel με τις αλλαγές που γίνονται στη λίστα του SharePoint, μπορείτε να εξαγάγετε τα δεδομένα χωρίς σύνδεση στη λίστα του SharePoint.

  Για πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία μια μονόδρομη σύνδεση, ανατρέξτε στο θέμα Εξαγωγή πίνακα σε λίστα του SharePoint.

Υποστηριζόμενοι τύποι δεδομένων

Δεν είναι δυνατή η εξαγωγή ορισμένοι τύποι δεδομένων του Excel σε μια λίστα σε τοποθεσία του SharePoint. Κατά την εξαγωγή μη υποστηριζόμενους τύπους δεδομένων, αυτοί οι τύποι δεδομένων μετατρέπονται σε τύπους δεδομένων που είναι συμβατό με τις λίστες του SharePoint. Για παράδειγμα, οι τύποι που δημιουργείτε στο Excel μετατρέπονται σε τιμές σε μια λίστα του SharePoint. Μετά τη μετατροπή των δεδομένων, μπορείτε να δημιουργήσετε τύπους για τις στήλες στην τοποθεσία του SharePoint.

Κατά την εξαγωγή ενός πίνακα του Excel σε μια τοποθεσία του SharePoint, κάθε στήλη σε μια λίστα του SharePoint ανατίθεται ένας από τους παρακάτω τύπους δεδομένων:

 • Κείμενο (μονή γραμμή)

 • Κείμενο (πολλές γραμμές)

 • Νομισματική μονάδα

 • Ημερομηνία/Ώρα

 • Αριθμός

 • Υπερ-σύνδεσης (URL)

Εάν μια στήλη περιέχει κελιά με διαφορετικούς τύπους δεδομένων, το Excel εφαρμόζει έναν τύπο δεδομένων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για όλα τα κελιά στη στήλη. Για παράδειγμα, εάν μια στήλη περιέχει αριθμούς και κείμενο, ο τύπος δεδομένων στη λίστα του SharePoint θα είναι κείμενο.

Εξαγωγή πίνακα σε λίστα του SharePoint

 1. Κάντε κλικ μέσα στον πίνακα που θέλετε να εξαγάγετε και επιλέξτε διαδοχικά Σχεδίαση > Εξαγωγή > Εξαγωγή πίνακα σε λίστα του SharePoint.

  Σημείωση:  Θα δείτε την καρτέλα Σχεδίαση μόνο όταν κάνετε κλικ μέσα στον πίνακα.

  Οδηγός εξαγωγής πίνακα

  Συμβουλή: Συντόμευση πληκτρολογίου: πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Alt + J, T, X, E (ένα πλήκτρο κάθε φορά).

 2. Στο πλαίσιο Διεύθυνση, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ή τη διεύθυνση URL της τοποθεσίας του SharePoint.

  Σημαντικό: Πληκτρολογήστε όλες τις πληροφορίες της διεύθυνσης Web που εμφανίζονται πριν από το "/default.aspx". Για παράδειγμα, εάν η διεύθυνση είναι http://contoso/default.aspx, πληκτρολογήστε http://contoso.

  Παράθυρο διαλόγου του "Οδηγού εξαγωγής στο Sharepoint"

 3. Εάν θέλετε να είναι σε θέση να προβάλετε τις ενημερώσεις δεδομένων για το SharePoint λίστα και επίσης να ενημερώσετε τον πίνακα στο Excel, ελέγχου το πλαίσιο Δημιουργία σύνδεσης μόνο για ανάγνωση με τη νέα λίστα του SharePoint.

  Σημείωση: Όταν δημιουργείτε μια σύνδεση μόνο για ανάγνωση, δύο στήλες προστίθενται στον πίνακα, ώστε να τους φακέλους που περιέχουν τη λίστα του SharePoint μπορεί να συμπεριλαμβάνονται. Μια στήλη Τύπος στοιχείου υποδεικνύει εάν μια γραμμή αντιπροσωπεύει ένα φάκελο ή ένα στοιχείο λίστας του SharePoint. Μια στήλη διαδρομή εμφανίζει τη διαδρομή του φακέλου για ένα στοιχείο (για παράδειγμα, mylist/φάκελος). Όταν φιλτράρετε τα δεδομένα του πίνακα, μπορείτε να φιλτράρετε μέσα σε συγκεκριμένες φακέλους που αναφέρονται σε αυτές τις στήλες. Μπορείτε επίσης να ταξινομήσετε τη στήλη διαδρομή για να ομαδοποιήσετε όλες τις γραμμές στον ίδιο φάκελο.

 4. Στο το πλαίσιο όνομα, πληκτρολογήστε ένα όνομα που θα Βοηθήστε τους άλλους χρήστες να βρουν τη λίστα.

  Σημείωση:  Οι επιλογές Επόμενο και Τέλος γίνονται διαθέσιμες μόνο αφού προσθέσετε το Όνομα.

 5. Προαιρετικά, μπορείτε να προσθέσετε πληροφορίες στο πλαίσιο Περιγραφή.

 6. Επιλέξτε Επόμενο.

 7. Εξετάστε τις πληροφορίες για τα στοιχεία Στήλες και Τύποι δεδομένων πριν κάνετε κλικ στο κουμπί Τέλος. Εάν πρέπει να επεξεργαστείτε κάτι, κάντε κλικ στην επιλογή Άκυρο.

 8. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να δημοσιεύσετε τον πίνακα.

Όταν δείτε ένα μήνυμα που υποδεικνύει ότι ο πίνακας δημοσιεύεται μαζί με μια σύνδεση, μπορείτε να προβάλετε τη λίστα σας αμέσως ή να το προβάλετε αργότερα, κάνοντας κλικ στην επιλογή Σχεδίαση >Άνοιγμα σε πρόγραμμα περιήγησης από το βιβλίο εργασίας.

Ενημέρωση πίνακα από λίστα του SharePoint

Μπορείτε περιοδικά να ενημερώνετε το φύλλο εργασίας του Excel με τις αλλαγές από τη λίστα.

Σημαντικό: Όταν ανανεώνετε τα δεδομένα στο φύλλο εργασίας σας, αντικαθιστάτε τυχόν αλλαγές που ενδέχεται να έχουν γίνει στο φύλλο εργασίας μετά την τελευταία εξαγωγή.

 1. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο του πίνακα που θέλετε να ενημερώσετε.

 2. Επιλέξτε Σχεδίαση >Ανανέωση.

Σημείωση:  Αν και δεν είναι δυνατό να ενημερώσετε μια υπάρχουσα λίστα του SharePoint με τις αλλαγές από το φύλλο εργασίας του Excel, μπορείτε να εξαγάγετε τον τροποποιημένο πίνακα ως νέα λίστα με διαφορετικό όνομα.

Κατάργηση σύνδεσης πίνακα από λίστα του SharePoint

Εάν δεν θέλετε πλέον να υπάρχει σύνδεση μεταξύ του πίνακα δεδομένων στο φύλλο εργασίας και της λίστας του SharePoint, αποσυνδέστε τον πίνακα κάνοντας κλικ σε οποιοδήποτε σημείο του πίνακα και επιλέγοντας στη συνέχεια Σχεδίαση > Κατάργηση σύνδεσης.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×