Εξαγωγή εικόνων

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Εξαγωγή εικόνων όταν θέλετε να αποθηκεύσετε ταυτόχρονα πολλές εικόνες σε μια διαφορετική τοποθεσία ή με διαφορετικά ονόματα, μεγέθη ή μορφή αρχείων.

 1. Επιλέξτε τις εικόνες που θέλετε να εξαγάγετε.

  Πώς γίνεται;

  1. Βεβαιωθείτε ότι εμφανίζονται οι φάκελοι που περιέχουν τις εικόνες που θέλετε να εργαστείτε στο τμήμα παραθύρου Συντομεύσεων εικόνας. Εάν δεν είναι στη λίστα των φακέλων, προσθέστε τους στο τμήμα παραθύρου.

   Πώς γίνεται;

   1. Στο παράθυρο Συντόμευση εικόνας, κάτω από την ενότητα Συντομεύσεις εικόνας, κάντε κλικ στην εντολή Προσθήκη συντόμευσης εικόνας.

   2. Περιηγηθείτε στο φάκελο που περιέχει τις εικόνες με τις οποίες θέλετε να εργαστείτε.

   3. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

  2. Επιλέξτε τους φακέλους που περιέχουν εικόνες με τις οποίες θέλετε να εργαστείτε.

   Πώς γίνεται;

   Στη λίστα Συντομεύσεις εικόνων κάντε ένα από τα εξής:

   • Για να εργαστείτε με εικόνες σε ένα φάκελο, επιλέξτε το φάκελο.

   • Για να εργαστείτε με εικόνες σε πολλούς φακέλους που βρίσκονται ο ένας δίπλα στον άλλο, επιλέξτε το φάκελο στην ομάδα, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT και στη συνέχεια επιλέξτε τον τελευταίο φάκελο στην ομάδα.

   • Για να εργαστείτε με εικόνες σε πολλούς φακέλους που δεν βρίσκονται η μία δίπλα στην άλλη, επιλέξτε ένα φάκελο, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL και, στη συνέχεια, επιλέξτε κάθε πρόσθετο φάκελο που θέλετε να εργαστείτε με.

    Όταν είναι επιλεγμένοι πολλοί φάκελοι, όλες οι εικόνες των επιλεγμένων φακέλων εμφανίζονται με τη σειρά που είναι ταξινομημένοι στο παράθυρο προεπισκόπησης.

  3. Επιλέξτε τις εικόνες με τις οποίες θέλετε να εργαστείτε.

   Πώς γίνεται;

   Στο παράθυρο προεπισκόπησης, κάντε ένα από τα εξής:

   • Για να επιλέξετε μια εικόνα, κάντε κλικ στην εικόνα. Στην προβολή μικρογραφίας ή φιλμ, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο Εικόνα κουμπιού ή Προηγούμενο Εικόνα κουμπιού για να αλλάξετε την επιλεγμένη εικόνα. Εάν εργάζεστε σε προβολή Μίας εικόνας, η τρέχουσα εικόνα είναι η προεπιλεγμένη.

   • Για να επιλέξτε πολλές εικόνες που βρίσκονται η μία δίπλα στην άλλη, σε προβολή μικρογραφίας ή φιλμ, επιλέξτε την πρώτη εικόνα της ομάδας, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT και στη συνέχεια επιλέξτε την τελευταία εικόνα της ομάδας.

   • Για να επιλέξετε πολλές εικόνες που δεν βρίσκονται δίπλα στην άλλη, σε προβολή μικρογραφίας ή λωρίδας φιλμ, επιλέξτε μια εικόνα, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL και, στη συνέχεια, επιλέξτε κάθε επιπλέον εικόνα που θέλετε να εργαστείτε με.

   • Για να επιλέξετε όλες τις εικόνες, σε προβολή σμίκρυνσης ή φιλμ, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογή όλων στο μενού Επεξεργασία.

 2. Από το μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Εξαγωγή για να ανοίξει το παράθυρο εργασιών Εξαγωγήπαράθυρο εργασιών.

 3. Για να επιλέξετε μια τοποθεσία εξαγωγής, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για την αντικατάσταση πολλών εικόνων με τις επιλεγμένες εκδόσεις, βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Αρχικές τοποθεσίες.

  • Για την εξαγωγή εικόνων σε νέα τοποθεσία, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Αρχικές τοποθεσίες και πληκτρολογήστε ένα όνομα διαδρομής στο πλαίσιο κειμένου ή κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση.

 4. Για να εξαγάγετε με διαφορετικά ονόματα αρχείων, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για την εξαγωγή εικόνων με το αρχικό όνομα αρχείου, βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Αρχικά ονόματα αρχείων.

  • Για την εξαγωγή με διαφορετικά ονόματα αρχείων, με χρήση μιας προεπιλεγμένης ακολουθίας αρίθμησης, πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα στο πλαίσιο κειμένου.

  • Για εξαγωγή με διαφορετικά ονόματα αρχείων με χρήση μιας προσαρμοσμένης ακολουθίας αρίθμησης, κάντε κλικ στο κουμπί Μετονομασία και στη συνέχεια κάντε τις επιλογές που θέλετε.

 5. Για εξαγωγή σε μορφή διαφορετικά από την αρχική, επιλέξτε μια άλλη μορφή αρχείου από τη λίστα Εξαγωγή σε αυτήν τη μορφή αρχείου .

 6. Για εξαγωγή σε διαφορετικό μέγεθος από αυτό της αρχικής εικόνας, επιλέξτε μία από τις επιλογές της λίστας Εξαγωγή σε αυτό το μέγεθος αρχείου.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×