Εξαγωγή δεδομένων στο Excel

Μπορείτε να αντιγράψετε δεδομένα από μια βάση δεδομένων της Microsoft Office Access 2007 σε ένα φύλλο εργασίας κάνοντας εξαγωγή του αντικειμένου βάσης δεδομένων σε ένα βιβλίο εργασίας του Microsoft Office Excel 2007. Αυτό μπορείτε να το κάνετε με χρήση του "Οδηγού εξαγωγής" στην Office Access 2007.

Σε αυτό το άρθρο

Εξαγωγή δεδομένων στο Excel: βασικά στοιχεία

Προετοιμασία για τη λειτουργία εξαγωγής

Εκτέλεση της λειτουργίας εξαγωγής

Επίλυση προβλημάτων τιμών που λείπουν ή λανθασμένων τιμών στο φύλλο εργασίας

Εξαγωγή δεδομένων στο Excel: βασικά στοιχεία

Εάν ο στόχος σας είναι να μετακινήσετε προσωρινά ή μόνιμα μερικά από τα δεδομένα της Access στο Office Excel 2007, πρέπει να τα εξαγάγετε από τη βάση δεδομένων της Access σε ένα βιβλίο εργασίας του Excel. Όταν εξάγετε δεδομένα, η Access δημιουργεί ένα αντίγραφο των επιλεγμένων δεδομένων ή του αντικειμένου βάσης δεδομένων και κατόπιν αποθηκεύει το αντίγραφο σε ένα φύλλο εργασίας του Excel.

Επίσης, η εξαγωγή είναι η καλύτερη τεχνική εάν πρόκειται να αντιγράφετε συχνά δεδομένα από την Access στο Excel. Όταν εκτελείτε μια λειτουργία εξαγωγής, μπορείτε να αποθηκεύετε τις λεπτομέρειες για μελλοντική χρήση, ακόμα και να προγραμματίζετε τη λειτουργία εξαγωγής, ώστε να εκτελείται αυτόματα σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα.

Κοινά σενάρια στην εξαγωγή δεδομένων στο Excel

 • Το τμήμα ή η ομάδα εργασίας σας χρησιμοποιεί και την Access και το Excel όταν εργάζεται με δεδομένα. Αποθηκεύετε τα δεδομένα σε βάσεις δεδομένων της Access, αλλά χρησιμοποιείτε το Excel για να αναλύσετε τα δεδομένα και να κατανείμετε τα αποτελέσματα της ανάλυσης. Η ομάδα σας εξάγει προς το παρόν δεδομένα στο Excel όπως και όταν πρέπει, αλλά εσείς θέλετε να κάνετε αυτή τη διαδικασία πιο αποτελεσματική.

 • Είστε παλιός χρήστης της Access, αλλά ο προϊστάμενός σας προτιμά να εργάζεται με τα δεδομένα στο Excel. Σε τακτικά διαστήματα, αντιγράφετε τα δεδομένα στο Excel, αλλά θέλετε να αυτοματοποιήσετε αυτή τη διαδικασία για να μη χάνετε χρόνο.

Εάν είναι η πρώτη φορά που εξάγετε δεδομένα στο Excel

 • Για την εξαγωγή δεδομένων από την Access στο Excel, πρέπει να εργάζεστε στην Access. (Το Excel δεν παρέχει μηχανισμό εισαγωγής δεδομένων από μια βάση δεδομένων της Access.) Επίσης, δεν μπορείτε να αποθηκεύσετε μια βάση δεδομένων ή έναν πίνακα της Access ως βιβλίο εργασίας του Excel, χρησιμοποιώντας την εντολή Αποθήκευση ως της Access. Είναι σημαντικό να παρατηρήσετε ότι η εντολή Αποθήκευση ως της Access, σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε ένα αντικείμενο της Access στην τρέχουσα βάση δεδομένων, μόνο ως άλλο αντικείμενο βάσης δεδομένων της Access.

 • Μπορείτε να εξαγάγετε πίνακα, ερώτημα ή φόρμα. Μπορείτε επίσης να εξαγάγετε επιλεγμένες εγγραφές σε μια προβολή.

 • Δεν μπορείτε να εξαγάγετε μακροεντολές ή λειτουργικές μονάδες στο Excel. Όταν εξάγετε μια φόρμα, μια αναφορά ή ένα φύλλο δεδομένων που περιέχει δευτερεύουσες φόρμες, δευτερεύουσες αναφορές ή δευτερεύοντα φύλλα δεδομένων, εξάγεται μόνο η κύρια φόρμα, η κύρια αναφορά ή το κύριο φύλλο δεδομένων. Πρέπει να επαναλάβετε τη λειτουργία εξαγωγής για κάθε δευτερεύουσα φόρμα, δευτερεύουσα αναφορά και δευτερεύον φύλλο δεδομένων που θέλετε να εξαγάγετε στο Excel.

 • Μπορείτε να εξαγάγετε μόνο ένα αντικείμενο βάσης δεδομένων σε μία λειτουργία εξαγωγής. Ωστόσο, μπορείτε να συγχωνεύσετε τα δεδομένα σε πολλαπλά φύλλα εργασία του Excel μετά την ολοκλήρωση των μεμονωμένων λειτουργιών εξαγωγής.

Αρχή της σελίδας

Προετοιμασία για τη λειτουργία εξαγωγής

 1. Ανοίξτε τη βάση δεδομένων προέλευσης.

 2. Στο "Παράθυρο πλοήγησης", επιλέξτε το αντικείμενο που περιέχει τα δεδομένα που θέλετε να εξαγάγετε.

  Μπορείτε να εξαγάγετε πίνακα, αναφορά, ή φόρμα.

 3. Εξετάστε τα δεδομένα προέλευσης για να βεβαιωθείτε ότι δεν περιέχουν δείκτες σφαλμάτων ή λανθασμένες τιμές.

  Εάν υπάρχουν σφάλματα, πρέπει να τα επιλύσετε πριν εκτελέσετε εξαγωγή των δεδομένων στο Excel. Διαφορετικά, τα σφάλματα ενδέχεται να εμφανιστούν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας εξαγωγής, και μπορεί να εισαχθούν σε πεδία μηδενικές τιμές.

 4. Εάν το αντικείμενο προέλευσης είναι πίνακας ή ερώτημα, αποφασίστε εάν θέλετε να εξαγάγετε τα δεδομένα με ή χωρίς τη μορφοποίησή τους.

  Αυτή η απόφαση επηρεάζει δύο πλευρές του βιβλίου εργασίας που προκύπτει   την ποσότητα των εξαγόμενων δεδομένων και τη μορφή εμφάνισης των δεδομένων. Στον πίνακα που ακολουθεί περιγράφεται το αποτέλεσμα εξαγωγής μορφοποιημένων και μη μορφοποιημένων δεδομένων.

Εξαγωγή

Αντικείμενο προέλευσης

Πεδία και εγγραφές

Μορφοποίηση

Χωρίς μορφοποίηση

Πίνακας ή ερώτημα

Σημείωση: Οι φόρμες και αναφορές δεν μπορούν να εξαχθούν χωρίς τη μορφοποίησή τους.

Όλα τα πεδία και οι εγγραφές στο υποκείμενο αντικείμενο εξάγονται.

Οι ρυθμίσεις της ιδιότητας Μορφή αγνοούνται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

Για πεδία αναζήτησης, εξάγονται μόνο οι τιμές αναγνωριστικού αναζήτησης.

Για πεδία υπερ-συνδέσεων, τα περιεχόμενα εξάγονται ως στήλη κειμένου, η οποία εμφανίζει τις συνδέσεις στη μορφή displaytext#address#.

Με μορφοποίηση

Πίνακας, ερώτημα, φόρμα ή αναφορά

Εξάγονται μόνο πεδία και εγγραφές που εμφανίζονται στην τρέχουσα προβολή ή στο τρέχον αντικείμενο. Φιλτραρισμένες εγγραφές, κρυφές στήλες σε ένα φύλλο δεδομένων και πεδία που δεν εμφανίζονται σε μια φόρμα ή μια αναφορά, δεν εξάγονται.

Ο οδηγός τηρεί τις ρυθμίσεις ιδιοτήτων Μορφή.

Για πεδία αναζήτησης, εξάγονται οι τιμές αναζήτησης.

Για πεδία υπερ-συνδέσεων, οι τιμές εξάγονται ως υπερ-συνδέσεις.

Για πεδία εμπλουτισμένου κειμένου, εξάγεται το κείμενο, αλλά όχι η μορφοποίησή του.

 1. Επιλέξτε το βιβλίο εργασίας προορισμού και τη μορφή του αρχείου

  Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας εξαγωγής, η Access σας ζητά να καθορίσετε το όνομα του αρχείου προορισμού. Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζεται συνοπτικά το πότε δημιουργείται ένα βιβλίο εργασίας (εάν δεν υπάρχει ήδη) και πότε αντικαθίσταται (εάν υπάρχει ήδη)

Εάν το βιβλίο εργασίας προορισμού

Και το αντικείμενο προέλευσης είναι

Και θέλετε να εξαγάγετε

Τότε

Δεν υπάρχει

Πίνακας, ερώτημα, φόρμα ή αναφορά

Τα δεδομένα, με ή χωρίς τη μορφοποίηση

Το βιβλίο εργασίας δημιουργείται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας εξαγωγής.

Υπάρχει ήδη

Πίνακας ή ερώτημα

Τα δεδομένα, αλλά όχι τη μορφοποίηση

Το βιβλίο εργασίας δεν αντικαθίσταται. Ένα νέο φύλλο εργασίας προστίθεται στο αρχείο και του δίνεται το όνομα του αντικειμένου από το οποίο εξάγονται τα δεδομένα. Εάν υπάρχει ήδη ένα φύλλο εργασίας με αυτό το όνομα, η Access σας ζητά είτε να αντικαταστήσετε το περιεχόμενο του αντίστοιχου φύλλου εργασίας είτε να καθορίσετε ένα άλλο όνομα για το νέο φύλλο.

Υπάρχει ήδη

Πίνακας, ερώτημα, φόρμα ή αναφορά

Τα δεδομένα, με τη μορφοποίηση

Το βιβλίο εργασίας αντικαθίσταται από τα εξαγόμενα δεδομένα. Όλα τα υπάρχοντα φύλλα εργασίας καταργούνται και δημιουργείται ένα νέο φύλλο εργασίας, που έχει το ίδιο όνομα με το εξαγόμενο αντικείμενο. Στα δεδομένα στο φύλλο εργασίας του Excel μεταβιβάζονται οι ρυθμίσεις μορφής του αντικειμένου προέλευσης.

Τα δεδομένα προστίθενται πάντα σε ένα νέο φύλλο εργασίας. Δεν μπορείτε να προσαρτήσετε τα δεδομένα σε οποιοδήποτε υπάρχον φύλλο εργασίας ή επώνυμη περιοχή.

Αρχή της σελίδας

Εκτέλεση της λειτουργίας εξαγωγής

 1. Εάν το βιβλίο εργασίας προορισμού του Excel είναι ανοικτό, κλείστε το πριν συνεχίσετε.

 2. Στο "Παράθυρο πλοήγησης" της βάσης δεδομένων προέλευσης, επιλέξτε το αντικείμενο που περιέχει τα δεδομένα που θέλετε να εξαγάγετε.

  Εξαγωγή μόνο ενός τμήματος δεδομένων

  Εάν το αντικείμενο είναι πίνακας, ερώτημα ή φόρμα και εάν θέλετε να εξαγάγετε μόνο ένα τμήμα των δεδομένων, ανοίξτε το αντικείμενο σε προβολή φύλλου δεδομένων και επιλέξτε τις εγγραφές που θέλετε.

  Για να ανοίξετε μια φόρμα σε προβολή φύλλου δεδομένων:    

  1. Κάντε διπλό κλικ στη φόρμα για να ανοίξει.

  2. Κάντε δεξί κλικ στη φόρμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή φύλλου δεδομένων. Εάν αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη:

   1. Κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή σχεδίασης.

   2. Πατήστε το πλήκτρο F4 για να εμφανιστεί το παράθυρο εργασιών "Φύλλο ιδιοτήτων".

   3. Ενεργοποιήστε την επιλογή Φόρμα στην αναπτυσσόμενη λίστα, στο επάνω μέρος του φύλλου ιδιοτήτων.

   4. Στην καρτέλα "Μορφή" του φύλλου ιδιοτήτων, ορίστε την ιδιότητα Δυνατότητα προβολής φύλλου δεδομένων σε Ναι.

   5. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Προβολές κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή φύλλου δεδομένων.

    Σημείωση: Δεν είναι δυνατό να εξαγάγετε ένα τμήμα μιας αναφοράς. Ωστόσο, μπορείτε να επιλέξετε ή να ανοίξετε τον πίνακα ή το ερώτημα στο οποίο βασίζεται η αναφορά και, στη συνέχεια, να εξαγάγετε ένα τμήμα των δεδομένων σε αυτό το αντικείμενο.

 3. Στην καρτέλα Εξωτερικά δεδομένα, στην ομάδα Εξαγωγή, κάντε κλικ στο στοιχείο Excel. Εικόνα κουμπιού

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Εξαγωγή - Υπολογιστικό φύλλο του Excel , αναθεωρήστε το προτεινόμενο όνομα αρχείου για το βιβλίο εργασίας του Excel (Η Access χρησιμοποιεί το όνομα του αντικειμένου προέλευσης). Εάν θέλετε, μπορείτε να τροποποιήσετε το όνομα αρχείου.

 5. Στο πλαίσιο Μορφή αρχείου, επιλέξτε τη μορφή αρχείου που θέλετε.

 6. Εάν εξάγετε πίνακα ή ερώτημα, και θέλετε να εξαγάγετε μορφοποιημένα δεδομένα, επιλέξτε το κουμπί Εξαγωγή δεδομένων με μορφοποίηση και διάταξη. . Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Προετοιμασία για τη λειτουργία εξαγωγής.

  Σημείωση: Εάν εξάγετε φόρμα ή αναφορά, αυτή η επιλογή είναι πάντα επιλεγμένη, αλλά εμφανίζεται ως μη διαθέσιμη (εμφανίζεται αχνή).

 7. Για να προβάλετε το βιβλίο εργασίας προορισμού του Excel μετά την ολοκλήρωση της λειτουργίας εξαγωγής, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Άνοιγμα του αρχείου προορισμού μετά την ολοκλήρωση της λειτουργίας εξαγωγής.

  Εάν το αντικείμενο προέλευσης είναι ανοικτό και έχετε επιλέξει μία ή περισσότερες εγγραφές στην προβολή, πριν ξεκινήσετε τη λειτουργία εξαγωγής, μπορείτε να επιλέξετε Εξαγωγή μόνο των επιλεγμένων εγγραφών . Για να εξαγάγετε όλες τις εγγραφές που εμφανίζονται σε μια προβολή, αφήστε αυτό το πλαίσιο ελέγχου καθαρό.

  Σημείωση: Αν δεν έχουν επιλεγεί εγγραφές, το πλαίσιο ελέγχου παραμένει μη διαθέσιμο (αχνό).

 8. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Εάν η λειτουργία εξαγωγής αποτύχει λόγω σφάλματος, η Access εμφανίζει ένα μήνυμα που περιγράφει την αιτία του σφάλματος. Διαφορετικά, σύμφωνα με τις επιλογές εξαγωγής που έχουν καθοριστεί στον οδηγό, η Access εξάγει τα δεδομένα, και είτε ανοίγει είτε δεν ανοίγει το βιβλίο εργασίας προορισμού στο Excel. Σε αυτή την περίπτωση, η Access εμφανίζει ένα πλαίσιο διαλόγου,στο οποίο μπορείτε να δημιουργήσετε μια προδιαγραφή που χρησιμοποιεί τις λεπτομέρειες της λειτουργίας εξαγωγής.

Αποθήκευση της προδιαγραφής εξαγωγής

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι για να αποθηκεύσετε τις λεπτομέρειες της λειτουργίας εξαγωγής για μελλοντική χρήση.

  Η αποθήκευση των λεπτομερειών σάς βοηθάει να επαναλάβετε την ίδια λειτουργία εξαγωγής στο μέλλον, χωρίς να χρειάζεται να ακολουθείτε κάθε φορά τα βήματα του οδηγού.

 2. Στο πλαίσιο Αποθήκευση ως, πληκτρολογήστε ένα όνομα για την προδιαγραφή εξαγωγής. Προαιρετικά, πληκτρολογήστε μια περιγραφή στο πλαίσιο Περιγραφή.

 3. Εάν θέλετε να εκτελείτε τη λειτουργία σε τακτά διαστήματα (όπως κάθε εβδομάδα ή κάθε μήνα), επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Δημιουργία εργασίας στο Outlook.

  Με αυτή την ενέργεια δημιουργείται μια εργασία στο Microsoft Office Outlook 2007, που σας επιτρέπει να εκτελείτε την προδιαγραφή κάνοντας κλικ σε ένα κουμπί.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση εξαγωγής.

  Εάν το Outlook είναι εγκατεστημένο, η Access το ξεκινά.

  Σημείωση: Εάν το Outlook δεν είναι εγκατεστημένο, εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος. Εάν το Outlook δεν έχει σωστά ρυθμισμένες παραμέτρους, θα ξεκινήσει ο "Οδηγός εγκατάστασης του Outlook". Ακολουθήστε τις οδηγίες του οδηγού για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του Outlook.

 5. Στο Outlook, εξετάστε και επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις εργασίας (όπως Προθεσμία και Υπενθύμιση ).

  Για να επαναλαμβάνεται μια εργασία, κάντε κλικ στην εντολή Επανάληψη. Το σχήμα αυτό δείχνει το χρονοδιάγραμμα εργασίας με κάποιες τυπικές ρυθμίσεις:

  Προγραμματισμός εργασιών του Outlook

  Για πληροφορίες σχετικά με τον προγραμματισμό των εργασιών του Outlook, δείτε το άρθρο Προγραμματισμός μιας λειτουργίας εισαγωγής ή εξαγωγής.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση και κλείσιμο.

Εκτέλεση μιας αποθηκευμένης εργασίας

 1. Στο Παράθυρο περιήγησης του Outlook, κάντε κλικ στην επιλογή Εργασίες και στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στην εργασία που θέλετε να εκτελέσετε.

 2. Στην καρτέλα Εργασία, στην ομάδα Microsoft Office Access, κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση εισαγωγής Εικόνα κουμπιού .

 3. Στο Excel, ανοίξτε το βιβλίο εργασίας προορισμού και κατόπιν, επιβεβαιώστε ότι όλα τα δεδομένα έχουν αντιγραφεί στα σωστά κελιά.

  Εάν επιλέξετε να αντιγράψετε στο υπάρχον βιβλίο εργασίας μόνο τα δεδομένα και όχι τη μορφοποίηση, το βιβλίο εργασίας ενδέχεται να περιέχει πολλαπλά φύλλα εργασίας. Εντοπίστε το φύλλο που αντιστοιχεί στη λειτουργία εξαγωγής και εξετάστε τα κελιά σε αυτό το φύλλο.

Αρχή της σελίδας

Επίλυση προβλημάτων τιμών που λείπουν ή λανθασμένων τιμών στο φύλλο εργασίας

Στον πίνακα που ακολουθεί περιγράφονται διάφοροι τρόποι επίλυσης κοινών σφαλμάτων.

Συμβουλή: Εάν διαπιστώσετε ότι λείπουν μόνο μερικές τιμές, διορθώστε τις στο βιβλίο εργασίας του Excel. Διαφορετικά, διορθώστε το αντικείμενο προέλευσης στη βάση δεδομένων της Access και κατόπιν επαναλάβετε τη λειτουργία εξαγωγής.

Θέμα

Περιγραφή και επίλυση

Πεδία πολλαπλών τιμών

Πεδία που υποστηρίζουν πολλαπλές τιμές εξάγονται ως λίστα τιμών που χωρίζονται με ελληνικά ερωτηματικά (;). Ανατρέξτε στη "Βοήθεια του Excel", για περισσότερες πληροφορίες.

Εικόνες, αντικείμενα και συνημμένα

Στοιχεία με γραφικά (όπως λογότυπα, περιεχόμενα πεδίων αντικειμένων OLE και συνημμένα που αποτελούν μέρος των δεδομένων προέλευσης) δεν εξάγονται. Προσθέστε τα στο φύλλο εργασίας με μη αυτόματο τρόπο, μετά την ολοκλήρωση της λειτουργίας εξαγωγής.

Γράφημα

Όταν εξάγετε μια φόρμα ή μια αναφορά που περιέχει ένα αντικείμενο με γράφημα Microsoft, το αντικείμενο με το γράφημα δεν εξάγεται.

Δεδομένα σε λάθος στήλη

Στο φύλλο εργασίας που προκύπτει, οι μηδενικές τιμές αντικαθίστανται μερικές φορές από τα δεδομένα που θα έπρεπε να βρίσκονται στην επόμενη στήλη.

Τιμές ημερομηνιών που λείπουν

Τιμές ημερομηνιών προγενέστερων από την 1η Ιαν. 1900 δεν εξάγονται. Τα αντίστοιχα κελιά στο φύλλο εργασίας θα περιέχουν μια μηδενική τιμή.

Παραστάσεις που λείπουν

Οι παραστάσεις που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό τιμών δεν εξάγονται στο Excel. Εξάγονται μόνο τα αποτελέσματα των υπολογισμών. Προσθέστε τον τύπο με μη αυτόματο τρόπο στο φύλλο εργασίας του Excel, μετά την ολοκλήρωση της λειτουργίας εξαγωγής.

Δευτερεύουσες φόρμες, δευτερεύουσες αναφορές και δευτερεύοντα φύλλα δεδομένων που λείπουν

Όταν εξάγετε μια φόρμα, μια αναφορά ή ένα φύλλο δεδομένων, εξάγεται μόνο η κύρια φόρμα, η κύρια αναφορά ή το κύριο φύλλο δεδομένων. Πρέπει να επαναλάβετε τη λειτουργία εξαγωγής για κάθε δευτερεύουσα φόρμα, δευτερεύουσα αναφορά και δευτερεύον φύλλο δεδομένων που θέλετε να εξαγάγετε.

Στήλες που λείπουν ή έχουν λανθασμένη μορφοποίηση

Εάν καμία από τις στήλες δεν εμφανίζεται μορφοποιημένη στο φύλλο εργασίας που προκύπτει, επαναλάβετε τη λειτουργία εξαγωγής και βεβαιωθείτε ότι επιλέγετε το πλαίσιο ελέγχου Δεδομένα εξαγωγής με μορφοποίηση και διάταξη στον οδηγό. Αντίθετα, εάν μόνο μερικές στήλες εμφανίζονται με διαφορετική μορφοποίηση από τις εκδόσεις στο αντικείμενο προέλευσης, εφαρμόστε τη μορφοποίηση που θέλετε με μη αυτόματο τρόπο στο Excel.

Μορφοποίηση στήλης στο Excel

 1. Ανοίξτε το βιβλίο εργασίας προορισμού στο Excel και κατόπιν εμφανίστε το φύλλο εργασίας που περιέχει τα εξαγόμενα δεδομένα.

 2. Κάντε δεξί κλικ σε μια στήλη ή σε ένα επιλεγμένο εύρος κελιών και, κατόπιν, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφή κελιών.

 3. Στην καρτέλα Αριθμός , στην ενότητα Κατηγορίες , επιλέξτε μια μορφοποίηση, όπως Κείμενο , Αριθμός , Ημερομηνία ή Ώρα .

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Τιμή "#" σε μια στήλη

Ενδέχεται να δείτε την τιμή # σε μια στήλη που αντιστοιχεί σε ένα πεδίο Ναι/Όχι σε μια φόρμα. Αυτό μπορεί να είναι το αποτέλεσμα της εκκίνησης της λειτουργίας εξαγωγής από το "Παράθυρο πλοήγησης" ή σε προβολή φόρμας. Για να επιλύσετε αυτό το θέμα, ανοίξτε τη φόρμα σε προβολή φύλλου δεδομένων, πριν εξαγάγετε τα δεδομένα.

Δείκτες σφάλματος ή λανθασμένες τιμές

Ελέγξτε τα κελιά για δείκτες σφάλματος (πράσινα τρίγωνα στις γωνίες) ή για λανθασμένες τιμές (συμβολοσειρές που αρχίζουν με το χαρακτήρα # αντί για τα κατάλληλα δεδομένα).

Αρχή της σελίδας

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×