Ενημέρωση, επιδιόρθωση ή κατάργηση της εγκατάστασης προϊόντων του Office "Χρήση με ένα κλικ"

Μπορείτε να ενημερώσετε, να επιδιορθώσετε ή να καταργήσετε την εγκατάσταση προϊόντων του Microsoft Office "Χρήση με ένα κλικ". Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Office "Χρήση με ένα κλικ", ανατρέξτε στο άρθρο Περισσότερες πληροφορίες για το Office Χρήση με ένα κλικ.

Τι θέλετε να κάνετε;

Ενημέρωση προϊόντων του Office "Χρήση με ένα κλικ"

Επιδιόρθωση προϊόντων του Office "Χρήση με ένα κλικ"

Windows 7

Windows Vista

Windows XP

Κατάργηση εγκατάστασης προϊόντων του Office "Χρήση με ένα κλικ"

Windows 7

Windows Vista

Windows XP

Ενημέρωση προϊόντων του Office "Χρήση με ένα κλικ"

Οι ενημερώσεις προϊόντων "Χρήση με ένα κλικ" διατίθενται αυτόματα στον υπολογιστή σας, αλλά ίσως χρειαστεί να κλείσετε τα προγράμματα του Office, για να είναι δυνατή η εφαρμογή των ενημερώσεων.

Όταν γίνεται λήψη των ενημερώσεων αλλά εμποδίζεται η εφαρμογή τους, λαμβάνετε μια ειδοποίηση, ένα μικρό αναδυόμενο παράθυρο που εμφανίζεται στην περιοχή ειδοποιήσεων.

Οι περισσότερες ενημερώσεις δεν απαιτούν σύνδεση στο Internet σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης. Ωστόσο, εάν απαιτείται σύνδεση στο Internet σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, θα λάβετε ένα μήνυμα που θα σας ενημερώνει ότι πρέπει να παραμείνετε συνδεδεμένοι μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση.

Κάντε κλικ σε μια από τις παρακάτω επιλογές:

 • OK    Πριν να κάνετε κλικ στο κουμπί OK, πρέπει να αποθηκεύσετε τυχόν ανοιχτά αρχεία και να κλείσετε τυχόν ανοιχτά προγράμματα του Microsoft Office.

Σημαντικό    Εάν είναι ανοιχτό κάποιο από τα προγράμματα του Office αφού κάνετε κλικ στο κουμπί OK, η διαδικασία ενημέρωσης το κλείνει και τυχόν μη αποθηκευμένα αρχεία ή δεδομένα χάνονται.

 • Άκυρο    Μπορείτε να περιμένετε να εγκαταστήσετε τις ενημερώσεις. Όταν είστε έτοιμοι να εγκαταστήσετε τις ενημερώσεις, κάντε τα εξής:

 • Σε ένα πρόγραμμα του Office, κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 • Επιλέξτε το στοιχείο Βοήθεια και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή ενημερώσεων.

 • Απενεργοποίηση ενημερώσεων    Δεν προτείνεται αυτή η επιλογή. Εάν απενεργοποιήσετε τις ενημερώσεις, δεν θα λαμβάνετε τις ενημερώσεις ασφαλείας ή αξιοπιστίας.

Αρχή της σελίδας

Επιδιόρθωση προϊόντων του Office "Χρήση με ένα κλικ"

Σημαντικό    Η επιδιόρθωση προϊόντων του Office "Χρήση με ένα κλικ" απαιτεί να είναι διαθέσιμη μια σύνδεση στο Internet σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας επιδιόρθωσης.

Τα αρχεία που δημιουργήσατε χρησιμοποιώντας το Microsoft Office δεν διαγράφονται. Ωστόσο, μπορείτε να επιλέξετε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις του Microsoft Office ή τις προσαρμογές που δημιουργήσατε στα προγράμματα του Office.

Windows 7

 1. Στον Πίνακα Ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Προγράμματα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Προγράμματα και δυνατότητες.

Σημείωση    Στην κλασική προβολή, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Προγράμματα και δυνατότητες.

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή Microsoft Office 2010 Έκδοση για οικιακή χρήση και μικρές επιχειρήσεις, το Microsoft Office 2010 Έκδοση για οικιακή χρήση και μαθητές ή το Microsoft Office Starter 2010 και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή.

 2. Για το πλαίσιο ελέγχου Κατάργηση ρυθμίσεων χρήστη του Office, κάντε ένα από τα εξής:

 3. Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις του Microsoft Office, όπως τις προσαρμογές της Κορδέλας, μην επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου.

 4. Εάν δεν θέλετε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις του Office, όπως τις προσαρμογές της Κορδέλας, ή εάν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα με ρυθμίσεις τις οποίες θέλετε να επιδιορθώσετε, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου.

Σημείωση    Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε τις προσαρμογές της Κορδέλας, αλλά όχι και τις υπόλοιπες ρυθμίσεις του Office, εξαγάγετε τις προσαρμογές της Κορδέλας πρώτα (οι προσαρμογές της Κορδέλας δεν είναι διαθέσιμες στο Office Starter 2010).

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιδιόρθωση.

Windows Vista

 1. Στον Πίνακα Ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Προγράμματα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Προγράμματα και δυνατότητες.

Σημείωση    Στην κλασική προβολή, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Προγράμματα και δυνατότητες.

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή Microsoft Office 2010 Έκδοση για οικιακή χρήση και μικρές επιχειρήσεις, το Microsoft Office 2010 Έκδοση για οικιακή χρήση και μαθητές ή το Microsoft Office Starter 2010 και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή.

 2. Για το πλαίσιο ελέγχου Κατάργηση ρυθμίσεων χρήστη του Office, κάντε ένα από τα εξής:

 3. Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις του Microsoft Office, όπως τις προσαρμογές της Κορδέλας, μην επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου.

 4. Εάν δεν θέλετε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις του Office, όπως τις προσαρμογές της Κορδέλας, ή εάν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα με ρυθμίσεις τις οποίες θέλετε να επιδιορθώσετε, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου.

Σημείωση    Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε τις προσαρμογές της Κορδέλας, αλλά όχι και τις υπόλοιπες ρυθμίσεις του Office, εξαγάγετε τις προσαρμογές της Κορδέλας πρώτα (οι προσαρμογές της Κορδέλας δεν είναι διαθέσιμες στο Office Starter 2010).

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιδιόρθωση.

Windows XP

 1. Στον Πίνακα Ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθαφαίρεση προγραμμάτων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Αλλαγή ή κατάργηση προγραμμάτων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Στην κλασική προβολή, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Προσθαφαίρεση προγραμμάτων.

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή Microsoft Office 2010 Έκδοση για οικιακή χρήση και μικρές επιχειρήσεις, το Microsoft Office 2010 Έκδοση για οικιακή χρήση και μαθητές ή το Microsoft Office Starter 2010 και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή.

 2. Για το πλαίσιο ελέγχου Κατάργηση ρυθμίσεων χρήστη του Office, κάντε ένα από τα εξής:

 3. Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις του Microsoft Office, όπως τις προσαρμογές της Κορδέλας, μην επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου.

 4. Εάν δεν θέλετε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις του Office, όπως τις προσαρμογές της Κορδέλας, ή εάν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα με ρυθμίσεις τις οποίες θέλετε να επιδιορθώσετε, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου.

Σημείωση    Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε τις προσαρμογές της Κορδέλας, αλλά όχι και τις υπόλοιπες ρυθμίσεις του Office, εξαγάγετε τις προσαρμογές της Κορδέλας πρώτα.

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιδιόρθωση.

Αρχή της σελίδας

Κατάργηση εγκατάστασης προϊόντων του Office "Χρήση με ένα κλικ"

Τα αρχεία που δημιουργήσατε χρησιμοποιώντας το Microsoft Office δεν διαγράφονται. Ωστόσο, μπορείτε να επιλέξετε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις του Microsoft Office ή τις προσαρμογές που δημιουργήσατε στα προγράμματα του Office.

Σημαντικό    Οι προσαρμογές μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο στο ίδιο προϊόν του Microsoft Office και την ίδια έκδοση γλώσσας.

Windows 7

 1. Στον Πίνακα Ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Προγράμματα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Προγράμματα και δυνατότητες.

Σημείωση    Στην κλασική προβολή, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Προγράμματα και δυνατότητες.

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή Microsoft Office 2010 Έκδοση για οικιακή χρήση και μικρές επιχειρήσεις, Microsoft Office 2010 Έκδοση για οικιακή χρήση και μαθητές ή Microsoft Office Starter 2010.

 2. Για το πλαίσιο ελέγχου Κατάργηση ρυθμίσεων χρήστη του Office, κάντε ένα από τα εξής:

 3. Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις του Microsoft Office, όπως τις προσαρμογές της Κορδέλας, μην επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου.

 4. Εάν δεν θέλετε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις του Office, όπως τις προσαρμογές της Κορδέλας, ή εάν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα με ρυθμίσεις τις οποίες θέλετε να επιδιορθώσετε, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου.

Σημείωση    Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε τις προσαρμογές της Κορδέλας, αλλά όχι και τις υπόλοιπες ρυθμίσεις του Office, εξαγάγετε τις προσαρμογές της Κορδέλας πρώτα (οι προσαρμογές της Κορδέλας δεν είναι διαθέσιμες στο Office Starter 2010).

 1. Επιλέξτε το στοιχείο Κατάργηση εγκατάστασης.

Windows Vista

 1. Στον Πίνακα Ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Προγράμματα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Προγράμματα και δυνατότητες.

Σημείωση    Στην κλασική προβολή, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Προγράμματα και δυνατότητες.

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή Microsoft Office 2010 Έκδοση για οικιακή χρήση και μικρές επιχειρήσεις, Microsoft Office 2010 Έκδοση για οικιακή χρήση και μαθητές ή Microsoft Office Starter 2010.

 2. Για το πλαίσιο ελέγχου Κατάργηση ρυθμίσεων χρήστη του Office, κάντε ένα από τα εξής:

 3. Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις του Microsoft Office, όπως τις προσαρμογές της Κορδέλας, μην επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου.

 4. Εάν δεν θέλετε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις του Office, όπως τις προσαρμογές της Κορδέλας, ή εάν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα με ρυθμίσεις τις οποίες θέλετε να επιδιορθώσετε, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου.

Σημείωση    Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε τις προσαρμογές της Κορδέλας, αλλά όχι και τις υπόλοιπες ρυθμίσεις του Office, εξαγάγετε τις προσαρμογές της Κορδέλας πρώτα (οι προσαρμογές της Κορδέλας δεν είναι διαθέσιμες στο Office Starter 2010).

 1. Επιλέξτε το στοιχείο Κατάργηση εγκατάστασης.

Windows XP

 1. Στον Πίνακα Ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθαφαίρεση προγραμμάτων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Αλλαγή ή κατάργηση προγραμμάτων.

Σημείωση    Στην κλασική προβολή, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Προσθαφαίρεση προγραμμάτων.

 1. Επιλέξτε το στοιχείο Microsoft Office " Χρήση με ένα κλικ".

 2. Για το πλαίσιο ελέγχου Κατάργηση ρυθμίσεων χρήστη του Office, κάντε ένα από τα εξής:

 3. Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις του Microsoft Office, όπως τις προσαρμογές της Κορδέλας, μην επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου.

 4. Εάν δεν θέλετε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις του Office, όπως τις προσαρμογές της Κορδέλας, ή εάν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα με ρυθμίσεις τις οποίες θέλετε να επιδιορθώσετε, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου.

Σημείωση    Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε τις προσαρμογές της Κορδέλας, αλλά όχι και τις υπόλοιπες ρυθμίσεις του Office, εξαγάγετε τις προσαρμογές της Κορδέλας πρώτα.

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση.

Αρχή της σελίδας

Ισχύει για: Excel 2010, OneNote 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Word 2010, Excel Starter, Word StarterΣας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Ναι Όχι

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

255 χαρακτήρες που απομένουν

Για να προστατεύσετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μην συμπεριλαμβάνετε στοιχεία επικοινωνίας στα σχόλιά σας. Αξιολογήστε πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Πόροι υποστήριξης

Αλλαγή γλώσσας