Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση μακροεντολών σε έγγραφα του Office

Το άρθρο αυτό αφορά την ασφάλεια των μακροεντολών και επεξηγεί τους κινδύνους της ενεργοποίησης μακροεντολών και τον τρόπο με τον οποίο το Κέντρο αξιοπιστίας στο 2007 Microsoft Office system μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων.

Τι νέο υπάρχει στο Office 2010

Το ιστολόγιο του Office

Σε αυτό το άρθρο

Τι είναι μια μακροεντολή και ποιος είναι ο κίνδυνος για την ασφάλεια;

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση μακροεντολών με το Κέντρο αξιοπιστίας

Τι είναι μια μακροεντολή και ποιος είναι ο κίνδυνος για την ασφάλεια;

Οι μακροεντολές αυτοματοποιούν εργασίες που χρησιμοποιούνται συχνά. Πολλές δημιουργούνται με τη Visual Basic for Applications (VBA) και συντάσσονται από προγραμματιστές λογισμικού. Ωστόσο, ορισμένες μακροεντολές κρύβουν κινδύνους ασφαλείας. Ένας χρήστης με κακόβουλες προθέσεις μπορεί να εισαγάγει μια καταστροφική μακροεντολή σε ένα έγγραφο ή αρχείο, η οποία μπορεί να διαδώσει έναν ιός στον υπολογιστή σας.

Αρχή της σελίδας

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση μακροεντολών με το Κέντρο αξιοπιστίας

Οι ρυθμίσεις ασφαλείας των μακροεντολών βρίσκονται στο Κέντρο αξιοπιστίας. Ωστόσο, εάν εργάζεστε σε κάποια εταιρεία, ο διαχειριστής του συστήματος μπορεί να έχει αλλάξει τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις και να μην επιτρέπει σε κανέναν να αλλάξει τις ρυθμίσεις.

Σημείωση   Όταν αλλάζετε τις ρυθμίσεις μακροεντολών στο Κέντρο αξιοπιστίας, οι ρυθμίσεις αλλάζουν μόνο για το πρόγραμμα του Office που χρησιμοποιείτε εκείνη τη στιγμή. Οι ρυθμίσεις μακροεντολών δεν αλλάζουν για όλα τα προγράμματα του Office.

Ποιο πρόγραμμα του 2007 Microsoft Office system χρησιμοποιείτε;

Access

Excel

Outlook

PowerPoint

Publisher

Visio

Word

Access

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές της Access.

 2. Κάντε κλικ στο στοιχείο Κέντρο αξιοπιστίας, επιλέξτε Ρυθμίσεις κέντρου αξιοπιστίας και, στη συνέχεια, επιλέξτε το στοιχείο Ρυθμίσεις μακροεντολών.

 3. Κάντε κλικ στις επιλογές που θέλετε:

  • Απενεργοποίηση όλων των μακροεντολών χωρίς ειδοποίηση Κάντε κλικ σε αυτή την επιλογή, εάν δεν εμπιστεύεστε τις μακροεντολές. Όλες οι μακροεντολές στα έγγραφα και οι προειδοποιήσεις ασφαλείας σχετικά με τις μακροεντολές απενεργοποιούνται. Εάν υπάρχουν έγγραφα με ανυπόγραφες μακροεντολές που εμπιστεύεστε, μπορείτε να τοποθετήσετε αυτά τα έγγραφα σε μια αξιόπιστη θέση. Τα έγγραφα σε αξιόπιστες θέσεις επιτρέπεται να εκτελούνται χωρίς να ελέγχονται από το σύστημα ασφαλείας του Κέντρου αξιοπιστίας.

  • Απενεργοποίηση όλων των μακροεντολών με ειδοποίηση Αυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση. Κάντε κλικ σε αυτή την επιλογή, εάν θέλετε να απενεργοποιούνται οι μακροεντολές, αλλά να λαμβάνετε προειδοποιήσεις ασφαλείας σε περίπτωση που υπάρχουν μακροεντολές. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να επιλέγετε πότε θα ενεργοποιείτε αυτές τις μακροεντολές ανάλογα με την περίπτωση.

  • Απενεργοποίηση όλων των μακροεντολών εκτός από τις μακροεντολές με ψηφιακή υπογραφή Η ρύθμιση αυτή είναι η ίδια με την επιλογή Απενεργοποίηση όλων των μακροεντολών με ειδοποίηση, με την εξαίρεση ότι, εάν η μακροεντολή είναι ψηφιακά υπογεγραμμένη από αξιόπιστο εκδότη, μπορεί να εκτελεστεί, εάν έχετε ήδη ορίσει τον εκδότη ως αξιόπιστο. Εάν δεν έχετε ορίσει τον εκδότη ως αξιόπιστο, θα ειδοποιηθείτε. Με τον τρόπο αυτό, μπορείτε να επιλέξετε να ενεργοποιήσετε αυτές τις υπογεγραμμένες μακροεντολές ή να χαρακτηρίσετε τον εκδότη αξιόπιστο. Όλες οι ανυπόγραφες μακροεντολές απενεργοποιούνται, χωρίς ειδοποίηση.

  • Ενεργοποίηση όλων των μακροεντολών (δεν συνιστάται, είναι δυνατό να εκτελεστεί ενδεχομένως επικίνδυνος κώδικας) Κάντε κλικ σε αυτή την επιλογή για να επιτρέψετε την εκτέλεση όλων των μακροεντολών. Η ρύθμιση αυτή εκθέτει τον υπολογιστή σας σε ενδεχομένως κακόβουλο κώδικα και δεν συνιστάται.

Αρχή της σελίδας

Excel

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές του Excel.

 2. Κάντε κλικ στο στοιχείο Κέντρο αξιοπιστίας, επιλέξτε Ρυθμίσεις κέντρου αξιοπιστίας και, στη συνέχεια, επιλέξτε το στοιχείο Ρυθμίσεις μακροεντολών.

 3. Κάντε κλικ στις επιλογές που θέλετε:

  • Απενεργοποίηση όλων των μακροεντολών χωρίς ειδοποίηση Κάντε κλικ σε αυτή την επιλογή, εάν δεν εμπιστεύεστε τις μακροεντολές. Όλες οι μακροεντολές στα έγγραφα και οι προειδοποιήσεις ασφαλείας σχετικά με τις μακροεντολές απενεργοποιούνται. Εάν υπάρχουν έγγραφα με ανυπόγραφες μακροεντολές που εμπιστεύεστε, μπορείτε να τοποθετήσετε αυτά τα έγγραφα σε μια αξιόπιστη θέση. Τα έγγραφα σε αξιόπιστες θέσεις επιτρέπεται να εκτελούνται χωρίς να ελέγχονται από το σύστημα ασφαλείας του Κέντρου αξιοπιστίας.

  • Απενεργοποίηση όλων των μακροεντολών με ειδοποίηση Αυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση. Κάντε κλικ σε αυτή την επιλογή, εάν θέλετε να απενεργοποιούνται οι μακροεντολές, αλλά να λαμβάνετε προειδοποιήσεις ασφαλείας σε περίπτωση που υπάρχουν μακροεντολές. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να επιλέγετε πότε θα ενεργοποιείτε αυτές τις μακροεντολές ανάλογα με την περίπτωση.

  • Απενεργοποίηση όλων των μακροεντολών εκτός από τις μακροεντολές με ψηφιακή υπογραφή Η ρύθμιση αυτή είναι η ίδια με την επιλογή Απενεργοποίηση όλων των μακροεντολών με ειδοποίηση, με την εξαίρεση ότι, εάν η μακροεντολή είναι ψηφιακά υπογεγραμμένη από αξιόπιστο εκδότη, μπορεί να εκτελεστεί, εάν έχετε ήδη ορίσει τον εκδότη ως αξιόπιστο. Εάν δεν έχετε ορίσει τον εκδότη ως αξιόπιστο, θα ειδοποιηθείτε. Με τον τρόπο αυτό, μπορείτε να επιλέξετε να ενεργοποιήσετε αυτές τις υπογεγραμμένες μακροεντολές ή να χαρακτηρίσετε τον εκδότη αξιόπιστο. Όλες οι ανυπόγραφες μακροεντολές απενεργοποιούνται, χωρίς ειδοποίηση.

  • Ενεργοποίηση όλων των μακροεντολών (δεν συνιστάται, είναι δυνατό να εκτελεστεί ενδεχομένως επικίνδυνος κώδικας) Κάντε κλικ σε αυτήν την επιλογή, για να επιτρέπετε την εκτέλεση όλων των μακροεντολών. Η ρύθμιση αυτή εκθέτει τον υπολογιστή σας σε ενδεχομένως κακόβουλο κώδικα και δεν συνιστάται.

  • Να θεωρείται αξιόπιστη η πρόσβαση στο μοντέλο αντικειμένου έργου VBA    Αυτή η ρύθμιση αφορά τους προγραμματιστές και χρησιμοποιείται για να αποκλείσει ή να επιτρέψει σκόπιμα την πρόσβαση μέσω προγραμματισμού στο μοντέλο αντικειμένου VBA από οποιοδήποτε πρόγραμμα-πελάτη Αυτοματισμού. Δηλαδή, παρέχει μια επιλογή ασφαλείας για κώδικα που έχει συνταχθεί για να αυτοματοποιήσει ένα πρόγραμμα του Office και να χειριστεί μέσω προγραμματισμού το περιβάλλον Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) και το μοντέλο αντικειμένου. Αυτή είναι μια ρύθμιση κατά χρήστη και κατά εφαρμογή και δεν επιτρέπει την πρόσβαση από προεπιλογή. Αυτή η επιλογή ασφαλείας καθιστά δυσκολότερη τη δημιουργία αυτο-αναπαραγόμενου κώδικα που μπορεί να βλάψει τα συστήματα του τελικού χρήστη, από μη εξουσιοδοτημένα προγράμματα. Για να μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση οποιοδήποτε πρόγραμμα-πελάτης Αυτοματισμού στο μοντέλο αντικειμένου VBA μέσω προγραμματισμού, ο χρήστης που εκτελεί τον κώδικα πρέπει να εκχωρήσει ρητά πρόσβαση. Για να ενεργοποιήσετε την πρόσβαση, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου.

Συμβουλή   Μπορείτε να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου ρυθμίσεων ασφαλείας μακροεντολών από την καρτέλα Προγραμματιστής στην Κορδέλα, η οποία αποτελεί μέρος του Περιβάλλον εργασίας χρήστη Fluent του Microsoft Office. Εάν η καρτέλα Προγραμματιστής δεν είναι διαθέσιμη, κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές του Excel. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημοφιλείς και μετά επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση καρτέλας "Προγραμματιστής" στην Κορδέλα.

Αρχή της σελίδας

Outlook

 1. Από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Κέντρο αξιοπιστίας.

 2. Κάντε κλικ στο στοιχείο Ρυθμίσεις μακροεντολών.

 3. Κάντε κλικ στις επιλογές που θέλετε:

  • Να μην εμφανίζονται προειδοποιήσεις και να απενεργοποιούνται όλες οι μακροεντολές Κάντε κλικ σε αυτή την επιλογή, εάν δεν θεωρείτε τις μακροεντολές αξιόπιστες. Όλες οι μακροεντολές και οι προειδοποιήσεις ασφαλείας σχετικά με τις μακροεντολές απενεργοποιούνται.

  • Προειδοποιήσεις για υπογεγραμμένες μακροεντολές. Απενεργοποίηση όλων των ανυπόγραφων μακροεντολών Αυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση και είναι η ίδια με την επιλογή Απενεργοποίηση όλων των μακροεντολών με ειδοποίηση, με την εξαίρεση ότι, εάν η μακροεντολή είναι ψηφιακά υπογεγραμμένη από αξιόπιστο εκδότη, μπορεί να εκτελεστεί, εάν έχετε ήδη ορίσει τον εκδότη ως αξιόπιστο. Εάν δεν έχετε ορίσει τον εκδότη ως αξιόπιστο, θα ειδοποιηθείτε. Με τον τρόπο αυτό, μπορείτε να επιλέξετε να ενεργοποιήσετε αυτές τις υπογεγραμμένες μακροεντολές ή να χαρακτηρίσετε τον εκδότη αξιόπιστο. Όλες οι ανυπόγραφες μακροεντολές απενεργοποιούνται, χωρίς ειδοποίηση.

  • Προειδοποιήσεις για όλες τις μακροεντολές Κάντε κλικ σε αυτή την επιλογή, εάν θέλετε να απενεργοποιούνται οι μακροεντολές, αλλά να λαμβάνετε προειδοποιήσεις ασφαλείας εάν υπάρχουν μακροεντολές. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να επιλέγετε πότε θα ενεργοποιείτε αυτές τις μακροεντολές ανάλογα με την περίπτωση.

  • Να μην γίνονται έλεγχοι ασφαλείας των μακροεντολών (Δεν συνιστάται) Κάντε κλικ σε αυτή την επιλογή για να επιτρέψετε την εκτέλεση όλων των μακροεντολών. Η ρύθμιση αυτή εκθέτει τον υπολογιστή σας σε ενδεχομένως κακόβουλο κώδικα και δεν συνιστάται.

Αρχή της σελίδας

PowerPoint

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές του PowerPoint.

 2. Κάντε κλικ στο στοιχείο Κέντρο αξιοπιστίας, επιλέξτε Ρυθμίσεις κέντρου αξιοπιστίας και, στη συνέχεια, επιλέξτε το στοιχείο Ρυθμίσεις μακροεντολών.

 3. Κάντε κλικ στις επιλογές που θέλετε:

  • Απενεργοποίηση όλων των μακροεντολών χωρίς ειδοποίηση Κάντε κλικ σε αυτή την επιλογή, εάν δεν εμπιστεύεστε τις μακροεντολές. Όλες οι μακροεντολές στα έγγραφα και οι προειδοποιήσεις ασφαλείας σχετικά με τις μακροεντολές απενεργοποιούνται. Εάν υπάρχουν έγγραφα με ανυπόγραφες μακροεντολές που εμπιστεύεστε, μπορείτε να τοποθετήσετε αυτά τα έγγραφα σε μια αξιόπιστη θέση. Τα έγγραφα σε αξιόπιστες θέσεις επιτρέπεται να εκτελούνται χωρίς να ελέγχονται από το σύστημα ασφαλείας του Κέντρου αξιοπιστίας.

  • Απενεργοποίηση όλων των μακροεντολών με ειδοποίηση Αυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση. Κάντε κλικ σε αυτή την επιλογή, εάν θέλετε να απενεργοποιούνται οι μακροεντολές, αλλά να λαμβάνετε προειδοποιήσεις ασφαλείας σε περίπτωση που υπάρχουν μακροεντολές. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να επιλέγετε πότε θα ενεργοποιείτε αυτές τις μακροεντολές ανάλογα με την περίπτωση.

  • Απενεργοποίηση όλων των μακροεντολών εκτός από τις μακροεντολές με ψηφιακή υπογραφή Η ρύθμιση αυτή είναι η ίδια με την επιλογή Απενεργοποίηση όλων των μακροεντολών με ειδοποίηση, με την εξαίρεση ότι, εάν η μακροεντολή είναι ψηφιακά υπογεγραμμένη από αξιόπιστο εκδότη, μπορεί να εκτελεστεί, εάν έχετε ήδη ορίσει τον εκδότη ως αξιόπιστο. Εάν δεν έχετε ορίσει τον εκδότη ως αξιόπιστο, θα ειδοποιηθείτε. Με τον τρόπο αυτό, μπορείτε να επιλέξετε να ενεργοποιήσετε αυτές τις υπογεγραμμένες μακροεντολές ή να χαρακτηρίσετε τον εκδότη αξιόπιστο. Όλες οι ανυπόγραφες μακροεντολές απενεργοποιούνται, χωρίς ειδοποίηση.

  • Ενεργοποίηση όλων των μακροεντολών (δεν συνιστάται, είναι δυνατό να εκτελεστεί ενδεχομένως επικίνδυνος κώδικας) Κάντε κλικ σε αυτή την επιλογή για να επιτρέψετε την εκτέλεση όλων των μακροεντολών. Η ρύθμιση αυτή εκθέτει τον υπολογιστή σας σε ενδεχομένως κακόβουλο κώδικα και δεν συνιστάται.

  • Να θεωρείται αξιόπιστη η πρόσβαση στο μοντέλο αντικειμένου έργου VBA    Αυτή η ρύθμιση αφορά τους προγραμματιστές και χρησιμοποιείται για να αποκλείσει ή να επιτρέψει σκόπιμα την πρόσβαση μέσω προγραμματισμού στο μοντέλο αντικειμένου VBA από οποιοδήποτε πρόγραμμα-πελάτη Αυτοματισμού. Δηλαδή, παρέχει μια επιλογή ασφαλείας για κώδικα που έχει συνταχθεί για να αυτοματοποιήσει ένα πρόγραμμα του Office και να χειριστεί μέσω προγραμματισμού το περιβάλλον Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) και το μοντέλο αντικειμένου. Αυτή είναι μια ρύθμιση κατά χρήστη και κατά εφαρμογή και δεν επιτρέπει την πρόσβαση από προεπιλογή. Αυτή η επιλογή ασφαλείας καθιστά δυσκολότερη τη δημιουργία αυτο-αναπαραγόμενου κώδικα που μπορεί να βλάψει τα συστήματα του τελικού χρήστη, από μη εξουσιοδοτημένα προγράμματα. Για να μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση οποιοδήποτε πρόγραμμα-πελάτης Αυτοματισμού στο μοντέλο αντικειμένου VBA μέσω προγραμματισμού, ο χρήστης που εκτελεί τον κώδικα πρέπει να εκχωρήσει ρητά πρόσβαση. Για να ενεργοποιήσετε την πρόσβαση, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου.

Συμβουλή   Μπορείτε να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου ρυθμίσεων ασφαλείας μακροεντολών από την καρτέλα Προγραμματιστής στην Κορδέλα, η οποία αποτελεί μέρος του Περιβάλλον εργασίας χρήστη Fluent του Microsoft Office. Εάν η καρτέλα Προγραμματιστής δεν είναι διαθέσιμη, κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές του PowerPoint. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημοφιλείς και μετά επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση καρτέλας "Προγραμματιστής" στην Κορδέλα.

Αρχή της σελίδας

Publisher

 1. Από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Κέντρο αξιοπιστίας.

 2. Κάντε κλικ στο στοιχείο Ρυθμίσεις μακροεντολών.

 3. Κάντε κλικ στις επιλογές που θέλετε:

  • Απενεργοποίηση όλων των μακροεντολών χωρίς ειδοποίηση Κάντε κλικ σε αυτή την επιλογή, εάν δεν εμπιστεύεστε τις μακροεντολές. Όλες οι μακροεντολές στα έγγραφα και οι προειδοποιήσεις ασφαλείας σχετικά με τις μακροεντολές απενεργοποιούνται. Εάν υπάρχουν έγγραφα με ανυπόγραφες μακροεντολές που εμπιστεύεστε, μπορείτε να τοποθετήσετε αυτά τα έγγραφα σε μια αξιόπιστη θέση. Τα έγγραφα σε αξιόπιστες θέσεις επιτρέπεται να εκτελούνται χωρίς να ελέγχονται από το σύστημα ασφαλείας του Κέντρου αξιοπιστίας.

  • Απενεργοποίηση όλων των μακροεντολών με ειδοποίηση Αυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση. Κάντε κλικ σε αυτή την επιλογή, εάν θέλετε να απενεργοποιούνται οι μακροεντολές, αλλά να λαμβάνετε προειδοποιήσεις ασφαλείας σε περίπτωση που υπάρχουν μακροεντολές. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να επιλέγετε πότε θα ενεργοποιείτε αυτές τις μακροεντολές ανάλογα με την περίπτωση.

  • Απενεργοποίηση όλων των μακροεντολών εκτός από τις μακροεντολές με ψηφιακή υπογραφή Η ρύθμιση αυτή είναι η ίδια με την επιλογή Απενεργοποίηση όλων των μακροεντολών με ειδοποίηση, με την εξαίρεση ότι, εάν η μακροεντολή είναι ψηφιακά υπογεγραμμένη από αξιόπιστο εκδότη, μπορεί να εκτελεστεί, εάν έχετε ήδη ορίσει τον εκδότη ως αξιόπιστο. Εάν δεν έχετε ορίσει τον εκδότη ως αξιόπιστο, θα ειδοποιηθείτε. Με τον τρόπο αυτό, μπορείτε να επιλέξετε να ενεργοποιήσετε αυτές τις υπογεγραμμένες μακροεντολές ή να χαρακτηρίσετε τον εκδότη αξιόπιστο. Όλες οι ανυπόγραφες μακροεντολές απενεργοποιούνται, χωρίς ειδοποίηση.

  • Ενεργοποίηση όλων των μακροεντολών (δεν συνιστάται, είναι δυνατό να εκτελεστεί ενδεχομένως επικίνδυνος κώδικας) Κάντε κλικ σε αυτή την επιλογή για να επιτρέψετε την εκτέλεση όλων των μακροεντολών. Η ρύθμιση αυτή εκθέτει τον υπολογιστή σας σε ενδεχομένως κακόβουλο κώδικα και δεν συνιστάται.

  • Να θεωρείται αξιόπιστη η πρόσβαση στο μοντέλο αντικειμένου έργου VBA    Αυτή η ρύθμιση αφορά τους προγραμματιστές και χρησιμοποιείται για να αποκλείσει ή να επιτρέψει σκόπιμα την πρόσβαση μέσω προγραμματισμού στο μοντέλο αντικειμένου VBA από οποιοδήποτε πρόγραμμα-πελάτη Αυτοματισμού. Δηλαδή, παρέχει μια επιλογή ασφαλείας για κώδικα που έχει συνταχθεί για να αυτοματοποιήσει ένα πρόγραμμα του Office και να χειριστεί μέσω προγραμματισμού το περιβάλλον Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) και το μοντέλο αντικειμένου. Αυτή είναι μια ρύθμιση κατά χρήστη και κατά εφαρμογή και δεν επιτρέπει την πρόσβαση από προεπιλογή. Αυτή η επιλογή ασφαλείας καθιστά δυσκολότερη τη δημιουργία αυτο-αναπαραγόμενου κώδικα που μπορεί να βλάψει τα συστήματα του τελικού χρήστη, από μη εξουσιοδοτημένα προγράμματα. Για να μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση οποιοδήποτε πρόγραμμα-πελάτης Αυτοματισμού στο μοντέλο αντικειμένου VBA μέσω προγραμματισμού, ο χρήστης που εκτελεί τον κώδικα πρέπει να εκχωρήσει ρητά πρόσβαση. Για να ενεργοποιήσετε την πρόσβαση, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου.

Αρχή της σελίδας

Visio

 1. Από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Κέντρο αξιοπιστίας.

 2. Κάντε κλικ στο στοιχείο Ρυθμίσεις μακροεντολών.

 3. Κάντε κλικ στις επιλογές που θέλετε:

  • Απενεργοποίηση όλων των μακροεντολών χωρίς ειδοποίηση Κάντε κλικ σε αυτή την επιλογή, εάν δεν εμπιστεύεστε τις μακροεντολές. Όλες οι μακροεντολές στα έγγραφα και οι προειδοποιήσεις ασφαλείας σχετικά με τις μακροεντολές απενεργοποιούνται. Εάν υπάρχουν έγγραφα με ανυπόγραφες μακροεντολές που εμπιστεύεστε, μπορείτε να τοποθετήσετε αυτά τα έγγραφα σε μια αξιόπιστη θέση. Τα έγγραφα σε αξιόπιστες θέσεις επιτρέπεται να εκτελούνται χωρίς να ελέγχονται από το σύστημα ασφαλείας του Κέντρου αξιοπιστίας.

  • Απενεργοποίηση όλων των μακροεντολών με ειδοποίηση Αυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση. Κάντε κλικ σε αυτή την επιλογή, εάν θέλετε να απενεργοποιούνται οι μακροεντολές, αλλά να λαμβάνετε προειδοποιήσεις ασφαλείας σε περίπτωση που υπάρχουν μακροεντολές. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να επιλέγετε πότε θα ενεργοποιείτε αυτές τις μακροεντολές ανάλογα με την περίπτωση.

  • Απενεργοποίηση όλων των μακροεντολών εκτός από τις μακροεντολές με ψηφιακή υπογραφή Η ρύθμιση αυτή είναι η ίδια με την επιλογή Απενεργοποίηση όλων των μακροεντολών με ειδοποίηση, με την εξαίρεση ότι, εάν η μακροεντολή είναι ψηφιακά υπογεγραμμένη από αξιόπιστο εκδότη, μπορεί να εκτελεστεί, εάν έχετε ήδη ορίσει τον εκδότη ως αξιόπιστο. Εάν δεν έχετε ορίσει τον εκδότη ως αξιόπιστο, θα ειδοποιηθείτε. Με τον τρόπο αυτό, μπορείτε να επιλέξετε να ενεργοποιήσετε αυτές τις υπογεγραμμένες μακροεντολές ή να χαρακτηρίσετε τον εκδότη αξιόπιστο. Όλες οι ανυπόγραφες μακροεντολές απενεργοποιούνται, χωρίς ειδοποίηση.

  • Ενεργοποίηση όλων των μακροεντολών (δεν συνιστάται, είναι δυνατό να εκτελεστεί ενδεχομένως επικίνδυνος κώδικας) Κάντε κλικ σε αυτή την επιλογή για να επιτρέψετε την εκτέλεση όλων των μακροεντολών. Η ρύθμιση αυτή εκθέτει τον υπολογιστή σας σε ενδεχομένως κακόβουλο κώδικα και δεν συνιστάται.

  • Να θεωρείται αξιόπιστη η πρόσβαση στο μοντέλο αντικειμένου έργου VBA    Αυτή η ρύθμιση αφορά τους προγραμματιστές και χρησιμοποιείται για να αποκλείσει ή να επιτρέψει σκόπιμα την πρόσβαση μέσω προγραμματισμού στο μοντέλο αντικειμένου VBA από οποιοδήποτε πρόγραμμα-πελάτη Αυτοματισμού. Δηλαδή, παρέχει μια επιλογή ασφαλείας για κώδικα που έχει συνταχθεί για να αυτοματοποιήσει ένα πρόγραμμα του Office και να χειριστεί μέσω προγραμματισμού το περιβάλλον Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) και το μοντέλο αντικειμένου. Αυτή είναι μια ρύθμιση κατά χρήστη και κατά εφαρμογή και δεν επιτρέπει την πρόσβαση από προεπιλογή. Αυτή η επιλογή ασφαλείας καθιστά δυσκολότερη τη δημιουργία αυτο-αναπαραγόμενου κώδικα που μπορεί να βλάψει τα συστήματα του τελικού χρήστη, από μη εξουσιοδοτημένα προγράμματα. Για να μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση οποιοδήποτε πρόγραμμα-πελάτης Αυτοματισμού στο μοντέλο αντικειμένου VBA μέσω προγραμματισμού, ο χρήστης που εκτελεί τον κώδικα πρέπει να εκχωρήσει ρητά πρόσβαση. Για να ενεργοποιήσετε την πρόσβαση, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου.

Αρχή της σελίδας

Word

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές του Word.

 2. Κάντε κλικ στο στοιχείο Κέντρο αξιοπιστίας, επιλέξτε Ρυθμίσεις κέντρου αξιοπιστίας και, στη συνέχεια, επιλέξτε το στοιχείο Ρυθμίσεις μακροεντολών.

 3. Κάντε κλικ στις επιλογές που θέλετε:

  • Απενεργοποίηση όλων των μακροεντολών χωρίς ειδοποίηση Κάντε κλικ σε αυτή την επιλογή, εάν δεν εμπιστεύεστε τις μακροεντολές. Όλες οι μακροεντολές στα έγγραφα και οι προειδοποιήσεις ασφαλείας σχετικά με τις μακροεντολές απενεργοποιούνται. Εάν υπάρχουν έγγραφα με ανυπόγραφες μακροεντολές που εμπιστεύεστε, μπορείτε να τοποθετήσετε αυτά τα έγγραφα σε μια αξιόπιστη θέση. Τα έγγραφα σε αξιόπιστες θέσεις επιτρέπεται να εκτελούνται χωρίς να ελέγχονται από το σύστημα ασφαλείας του Κέντρου αξιοπιστίας.

  • Απενεργοποίηση όλων των μακροεντολών με ειδοποίηση Αυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση. Κάντε κλικ σε αυτή την επιλογή, εάν θέλετε να απενεργοποιούνται οι μακροεντολές, αλλά να λαμβάνετε προειδοποιήσεις ασφαλείας σε περίπτωση που υπάρχουν μακροεντολές. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να επιλέγετε πότε θα ενεργοποιείτε αυτές τις μακροεντολές ανάλογα με την περίπτωση.

  • Απενεργοποίηση όλων των μακροεντολών εκτός από τις μακροεντολές με ψηφιακή υπογραφή Η ρύθμιση αυτή είναι η ίδια με την επιλογή Απενεργοποίηση όλων των μακροεντολών με ειδοποίηση, με την εξαίρεση ότι, εάν η μακροεντολή είναι ψηφιακά υπογεγραμμένη από αξιόπιστο εκδότη, μπορεί να εκτελεστεί, εάν έχετε ήδη ορίσει τον εκδότη ως αξιόπιστο. Εάν δεν έχετε ορίσει τον εκδότη ως αξιόπιστο, θα ειδοποιηθείτε. Με τον τρόπο αυτό, μπορείτε να επιλέξετε να ενεργοποιήσετε αυτές τις υπογεγραμμένες μακροεντολές ή να χαρακτηρίσετε τον εκδότη αξιόπιστο. Όλες οι ανυπόγραφες μακροεντολές απενεργοποιούνται, χωρίς ειδοποίηση.

  • Ενεργοποίηση όλων των μακροεντολών (δεν συνιστάται, είναι δυνατό να εκτελεστεί ενδεχομένως επικίνδυνος κώδικας) Κάντε κλικ σε αυτή την επιλογή για να επιτρέψετε την εκτέλεση όλων των μακροεντολών. Η ρύθμιση αυτή εκθέτει τον υπολογιστή σας σε ενδεχομένως κακόβουλο κώδικα και δεν συνιστάται.

  • Να θεωρείται αξιόπιστη η πρόσβαση στο μοντέλο αντικειμένου έργου VBA    Αυτή η ρύθμιση αφορά τους προγραμματιστές και χρησιμοποιείται για να αποκλείσει ή να επιτρέψει σκόπιμα την πρόσβαση μέσω προγραμματισμού στο μοντέλο αντικειμένου VBA από οποιοδήποτε πρόγραμμα-πελάτη Αυτοματισμού. Δηλαδή, παρέχει μια επιλογή ασφαλείας για κώδικα που έχει συνταχθεί για να αυτοματοποιήσει ένα πρόγραμμα του Office και να χειριστεί μέσω προγραμματισμού το περιβάλλον Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) και το μοντέλο αντικειμένου. Αυτή είναι μια ρύθμιση κατά χρήστη και κατά εφαρμογή και δεν επιτρέπει την πρόσβαση από προεπιλογή. Αυτή η επιλογή ασφαλείας καθιστά δυσκολότερη τη δημιουργία αυτο-αναπαραγόμενου κώδικα που μπορεί να βλάψει τα συστήματα του τελικού χρήστη, από μη εξουσιοδοτημένα προγράμματα. Για να μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση οποιοδήποτε πρόγραμμα-πελάτης Αυτοματισμού στο μοντέλο αντικειμένου VBA μέσω προγραμματισμού, ο χρήστης που εκτελεί τον κώδικα πρέπει να εκχωρήσει ρητά πρόσβαση. Για να ενεργοποιήσετε την πρόσβαση, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου.

Συμβουλή   Μπορείτε να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου ρυθμίσεων ασφαλείας μακροεντολών από την καρτέλα Προγραμματιστής στην Κορδέλα, η οποία αποτελεί μέρος του Περιβάλλον εργασίας χρήστη Fluent του Microsoft Office. Εάν η καρτέλα Προγραμματιστής δεν είναι διαθέσιμη, κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές του Word. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημοφιλείς και μετά επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση καρτέλας "Προγραμματιστής" στην Κορδέλα.

Αρχή της σελίδας

Πώς μπορεί το Κέντρο αξιοπιστίας να με προστατεύσει από μη ασφαλείς μακροεντολές;

Πριν από την ενεργοποίηση μιας μακροεντολής σε ένα έγγραφο, το Κέντρο αξιοπιστίας ελέγχει για τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • Η μακροεντολή είναι υπογεγραμμένη από τον προγραμματιστή με μια ψηφιακή υπογραφή.

 • Η ψηφιακή υπογραφή είναι έγκυρο.

 • Η ψηφιακή υπογραφή είναι τρέχουσα (δεν έχει λήξει).

 • Το πιστοποιητικό που σχετίζεται με την ψηφιακή υπογραφή έχει εκδοθεί από φερέγγυα αρχή έκδοσης πιστοποιητικών (CA).

 • Ο προγραμματιστής που υπέγραψε τη μακροεντολή είναι αξιόπιστος εκδότης.

Εάν το Κέντρο αξιοπιστίας εντοπίσει κάποιο πρόβλημα σε κάποιο από αυτά τα σημεία, η μακροεντολή απενεργοποιείται από προεπιλογή και εμφανίζεται η γραμμή μηνυμάτων, για να σας ειδοποιήσει για μια ενδεχομένως μη ασφαλή μακροεντολή.

Για να ενεργοποιήσετε τη μακροεντολή, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές στη γραμμή μηνυμάτων. Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου ασφαλείας. Ανατρέξτε στην επόμενη ενότητα για πληροφορίες σχετικά με τη λήψη αποφάσεων για τις μακροεντολές και την ασφάλεια.

Σημείωση   Στο Microsoft Office Outlook 2007 και στον Microsoft Office Publisher 2007, οι ειδοποιήσεις ασφαλείας εμφανίζονται σε παράθυρα διαλόγου και όχι στη γραμμή μηνυμάτων.

Αρχή της σελίδας

Μια προειδοποίηση ασφαλείας ρωτά εάν θέλω να ενεργοποιήσω ή να απενεργοποιήσω μια μακροεντολή. Τι πρέπει να κάνω;

Όταν εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου "Επιλογές ασφαλείας", μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη μακροεντολή ή να την αφήσετε απενεργοποιημένη. Θα πρέπει να ενεργοποιήσετε τη μακροεντολή εάν είστε σίγουροι ότι προέρχεται από αξιόπιστη πηγή.

Σημαντικό   Εάν είστε σίγουροι ότι το έγγραφο και η μακροεντολή προέρχονται από αξιόπιστη πηγή και διαθέτουν έγκυρη υπογραφή και δεν θέλετε να ειδοποιηθείτε ξανά για αυτά, αντί να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του Κέντρου αξιοπιστίας σε ένα λιγότερο ασφαλές επίπεδο ασφαλείας μακροεντολών, μπορείτε να κάνετε κλικ στην επιλογή Να θεωρούνται αξιόπιστα όλα τα έγγραφα από αυτόν τον εκδότη στο παράθυρο διαλόγου ασφαλείας. Η ενέργεια αυτή προσθέτει τον εκδότη στη Λίστα αξιόπιστων εκδοτών στο Κέντρο αξιοπιστίας. Όλο το λογισμικό αυτού του εκδότη θεωρείται αξιόπιστο. Σε περίπτωση που η μακροεντολή δεν διαθέτει έγκυρη υπογραφή, αλλά την εμπιστεύεστε και δεν θέλετε να ειδοποιηθείτε ξανά, αντί να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του Κέντρου αξιοπιστίας σε μια λιγότερο ασφαλή ρύθμιση ασφαλείας μακροεντολών, είναι καλύτερο να μετακινήσετε το έγγραφο σε μια αξιόπιστη θέση. Τα έγγραφα σε αξιόπιστες θέσεις επιτρέπεται να εκτελούνται χωρίς να ελέγχονται από το σύστημα ασφαλείας του Κέντρου αξιοπιστίας.

Ανάλογα με την περίπτωση, το παράθυρο διαλόγου ασφαλείας περιγράφει το συγκεκριμένο πρόβλημα. Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται τα πιθανά προβλήματα και προσφέρονται συμβουλές σχετικά με το τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνετε σε κάθε περίπτωση.

Πρόβλημα

Συμβουλή

Η μακροεντολή δεν είναι υπογεγραμμένη     Επειδή η μακροεντολή δεν διαθέτει ψηφιακή υπογραφή, η ταυτότητα του εκδότη της μακροεντολής δεν είναι δυνατό να επαληθευτεί. Συνεπώς, δεν είναι δυνατό να καθοριστεί εάν η μακροεντολή είναι ασφαλής ή όχι.

Πριν να ενεργοποιήσετε ανυπόγραφες μακροεντολές, βεβαιωθείτε ότι η μακροεντολή προέρχεται από αξιόπιστη πηγή. Μπορείτε να εξακολουθήσετε να εργάζεστε στο έγγραφό σας, ακόμη και εάν δεν ενεργοποιήσετε τη μακροεντολή.

Η υπογραφή της μακροεντολής δεν είναι αξιόπιστη     Η μακροεντολή είναι ενδεχομένως μη ασφαλής, επειδή η μακροεντολή έχει ψηφιακή υπογραφή, η υπογραφή είναι έγκυρη και εσείς δεν έχετε επιλέξει τον εκδότη που υπέγραψε τη μακροεντολή ως αξιόπιστο.

Μπορείτε να χαρακτηρίσετε ρητά αξιοπιστία τον εκδότη της μακροεντολής, κάνοντας κλικ στην επιλογή Να θεωρούνται αξιόπιστα όλα τα έγγραφα από αυτόν τον εκδότη στο παράθυρο διαλόγου ασφαλείας. Η επιλογή αυτή εμφανίζεται μόνο εάν η υπογραφή είναι έγκυρη. Κάνοντας κλικ σε αυτήν την επιλογή, ο εκδότης προστίθεται στη Λίστα αξιόπιστων εκδοτών στο Κέντρο αξιοπιστίας.

Η υπογραφή της μακροεντολής δεν είναι έγκυρη     Η μακροεντολή είναι ενδεχομένως μη ασφαλής, επειδή η μακροεντολή έχει ψηφιακή υπογραφή και η υπογραφή δεν είναι έγκυρη.

Δεν συνιστάται η ενεργοποίηση μακροεντολών με υπογραφές που δεν είναι έγκυρες. Ένας πιθανός λόγος που η υπογραφή δεν είναι έγκυρη είναι ότι μπορεί να έχει παραποιηθεί. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο Πώς να καταλάβετε εάν μια ψηφιακή υπογραφή είναι αξιόπιστη.

Η υπογραφή της μακροεντολής έχει λήξει     Η μακροεντολή είναι ενδεχομένως μη ασφαλής, επειδή η μακροεντολή έχει ψηφιακή υπογραφή και η υπογραφή έχει λήξει.

Πριν να ενεργοποιήσετε μακροεντολές με ληγμένες υπογραφές, βεβαιωθείτε ότι η μακροεντολή προέρχεται από αξιόπιστη πηγή. Εάν έχετε χρησιμοποιήσει αυτό το έγγραφο παλαιότερα χωρίς προβλήματα ασφαλείας, ο κίνδυνος από την ενεργοποίηση της μακροεντολής είναι ενδεχομένως μικρότερος.

Ισχύει για: Access 2007, Excel 2007, PowerPoint 2007, Publisher 2007, Visio 2007, Word 2007, Visio 2007 StandardΣας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Ναι Όχι

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

255 χαρακτήρες που απομένουν

Για να προστατεύσετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μην συμπεριλαμβάνετε στοιχεία επικοινωνίας στα σχόλιά σας. Αξιολογήστε πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Πόροι υποστήριξης

Αλλαγή γλώσσας