Εμφάνιση βαθμολογίας μαθητών μέσω Internet

Μπορείτε να δείξετε σε κάθε μαθητή τη βαθμολογία του μέσω Internet και να παρακολουθείτε τους βαθμούς του αποθηκεύοντας τους σε μια λίστα στη σελίδα "Η τοποθεσία μου". Ενώ εσείς μπορείτε να βλέπετε και να αλλάζετε όλες τις βαθμολογίες που περιλαμβάνονται στη λίστα, οι μαθητές μπορούν μόνο να βλέπουν τη βαθμολογία τους στη σελίδα του Τμήματος Web. Η σελίδα του Τμήματος Web εμφανίζει μόνο τη βαθμολογία επειδή η συγκεκριμένη σελίδα χρησιμοποιεί τις πληροφορίες εισόδου του μαθητή και το Τμήμα Web φίλτρου τρέχοντος χρήστη για να εμφανίσει μόνο πληροφορίες που σχετίζονται με τον συγκεκριμένο μαθητή.

Όταν εργάζεστε με τη λίστα, χρησιμοποιείτε την προβολή φύλλου δεδομένων ώστε να μπορείτε να βλέπετε όλες τις βαθμολογίες όλων των μαθητών. Η προβολή φύλλου δεδομένων σάς επιτρέπει να προσθέστε γρήγορα νέες βαθμολογίες ή να αλλάζετε μια υπάρχουσα βαθμολογία που περιλαμβάνεται στη λίστα.

Η προβολή φύλλου δεδομένων 'Εισαγωγή βαθμολογίας' σάς επιτρέπει να ενημερώνετε τη βαθμολογία.

Ο καθηγητής χρησιμοποιεί την προβολή φύλλου δεδομένων για να προσθέτει νέες βαθμολογίες ή να αλλάζει τις υπάρχουσες.

Όταν ο μαθητής συνδέεται στο δίκτυο του σχολείου και επισκέπτεται αυτήν τη σελίδα του Τμήματος Web, βλέπει μόνο τους δικούς του βαθμούς.

Η προβολή μαθητή της λίστας βαθμολογιών εμφανίζει τους βαθμούς ενός μαθητή.

Ο μαθητής βλέπει μόνο τη βαθμολογία στη σελίδα Τμήματος Web.

Η σελίδα Τμήματος Web εμφανίζει μόνο τις βαθμολογίες του μαθητή, επειδή το Τμήμα Web φίλτρου τρέχοντος χρήστη εμφανίζει πληροφορίες που σχετίζονται μόνο με το όνομα χρήστη του ατόμου που προβάλει τη σελίδα. Η λίστα που περιλαμβάνεται σε αυτήν τη σελίδα έχει ρυθμιστεί έτσι, ώστε ο μαθητής να έχει μόνο δικαιώματα προβολής για τη βαθμολογία του — ο μαθητής δεν μπορεί να αλλάξει τη βαθμολογία του σε αυτήν τη σελίδα.

Για να δημιουργήσετε αυτήν τη λειτουργικότητα, κάντε τα εξής:

 1. Δημιουργήστε ένα νέο φύλλο εργασίας του Excel ή χρησιμοποιήστε ένα υπάρχον — Θα δημιουργήσετε ένα φύλλο εργασίας σε ένα βιβλίο εργασίας του Excel το οποίο θα περιέχει πληροφορίες των μαθητών και βαθμολογίες. Εάν διαθέτετε ήδη ένα υπάρχον φύλλο εργασίας με τις πληροφορίες των μαθητών, μπορείτε να μεταβείτε στο επόμενο βήμα. Εάν οι βαθμολογίες σας είναι αποθηκευμένες σε μια λίστα που βρίσκεται ήδη στη σελίδα "Η τοποθεσία μου", μπορείτε να παραλείψετε το επόμενο βήμα και να μεταβείτε απευθείας στο τρίτο για να δημιουργήσετε μια προβολή φύλλου δεδομένων.

 2. Δημιουργήστε τη λίστα — Θα εισαγάγετε τις πληροφορίες στο φύλλο εργασιών που περιλαμβάνεται στην τοποθεσία σας ως νέα λίστα. Αφού δημιουργήσετε τη νέα λίστα, μπορείτε να αρχειοθετήσετε ή να διαγράψετε το βιβλίο εργασίας, επειδή δεν το χρειάζεστε πλέον. Θα εργαστείτε σε αυτήν τη λίστα για να προσθέσετε νέες βαθμολογίες ή να αλλάξετε τις υπάρχουσες.

 3. Δημιουργήστε μια προβολή φύλλου δεδομένων — Θα δημιουργήσετε μια προβολή για τη λίστα, ώστε να μπορείτε εύκολα να προσθέσετε νέες βαθμολογίες ή να αλλάξετε τις υπάρχουσες.

 4. Δημιουργήστε μια προβολή μαθητών — Θα δημιουργήσετε μια περιορισμένη προβολή για μαθητές, επειδή η λίστα σας μπορεί να περιέχει πρόσθετες πληροφορίες που δεν θέλετε να εμφανίζονται στη σελίδα Τμήματος Web.

 5. Δημιουργήστε μια σελίδα Τμήματος Web — Θα δημιουργήσετε μια σελίδα Τμήματος Web όπου ένας μαθητής μπορεί να βλέπει τη βαθμολογία του. Αυτή η σελίδα θα εμφανίζει μόνο τις βαθμολογίες του μαθητή που βλέπει τη συγκεκριμένη σελίδα τη δεδομένη στιγμή.

 6. Προσθέστε τα Τμήματα Web — Θα προσθέσετε το Τμήμα Web της λίστας και ένα Τμήμα Web φίλτρου τρέχοντος χρήστη στη σελίδα Τμήματος Web που δημιουργήσατε στο προηγούμενο βήμα.

 7. Ρυθμίστε τις παραμέτρους του Τμήματος Web — Θα ρυθμίσετε τις παραμέτρους του Τμήματος Web της λίστας για να χρησιμοποιήσετε την προβολή μαθητών.

 8. Συνδέστε τα Τμήματα Web — Θα συνδέσετε τα Τμήματα Web μεταξύ τους ώστε να εμφανίζονται μόνο οι βαθμολογίες του μαθητή που βλέπει τη συγκεκριμένη σελίδα τη δεδομένη στιγμή.

Βήμα 1: Δημιουργήστε ένα νέο φύλλο εργασίας του Excel ή χρησιμοποιήστε ένα υπάρχον

Το φύλλο εργασίας σας θα πρέπει να περιλαμβάνει τις εξής στήλες:

 • Όνομα χρήστη — Το όνομα χρήστη που χρησιμοποιεί ο μαθητής για να συνδεθεί στο δίκτυο του σχολείου. Το Τμήμα Web φίλτρου τρέχοντος χρήστη χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να εμφανίσει μόνο τις βαθμολογίες του συγκεκριμένου μαθητή.

 • Μια στήλη για κάθε βαθμό εργασίας και διαγωνίσματος — Οι βαθμολογίες για τις εργασίες και τα διαγωνίσματα για κάθε μαθητή.

Το φύλλο εργασίας σας θα πρέπει να μοιάζει με το εξής φύλλο εργασίας:

Το φύλλο εργασίας με τις πληροφορίες των μαθητών και τις βαθμολογίες που χρησιμοποιείται σε αυτό το άρθρο.

Το φύλλο εργασίας με τις πληροφορίες και τις βαθμολογίες των μαθητών. Το φύλλο εργασίας έχει πρόσθετες στήλες για το όνομα και το επώνυμο του μαθητή.

Αφού δημιουργήσετε το φύλλο εργασίας, αποθηκεύστε το σε μια θέση που είναι διαθέσιμη στην τοποθεσία, για παράδειγμα, στη μονάδα τοπικού δίσκου.

Βήμα 2: Δημιουργήστε τη λίστα

Κάντε κλικ στο στοιχείο Προβολή όλου του περιεχομένου της τοποθεσίας και, στη συνέχεια, κάνε κλικ στην εντολή Δημιουργία στη σελίδα "Όλο το περιεχόμενο της τοποθεσίας".

Συμβουλή: Στις περισσότερες περιπτώσεις, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μενού Ενέργειες τοποθεσίας Εικόνα κουμπιού αντί να πραγματοποιήσετε αυτό το βήμα.

 1. Στην ενότητα Προσαρμοσμένες λίστες στη σελίδα Δημιουργία, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή υπολογιστικού φύλλου.

 2. Στο πλαίσιο Όνομα, στη σελίδα Δημιουργία πληκτρολογήστε Αγγλικά 4-2008. Το όνομα εμφανίζεται στη γραμμή τίτλου και στη διεύθυνση URL της νέας λίστας.

 3. Στο πλαίσιο Περιγραφή, πληκτρολογήστε Βαθμολογίες για την τάξη των Αγγλικών 4-2008. Η περιγραφή εμφανίζεται κάτω από τον τίτλο στη νέα λίστα.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση. Στη σελίδα ιδιοτήτων Επιλογή αρχείου, περιηγηθείτε στην τοποθεσία του φύλλου εργασίας, κάντε κλικ στο φύλλο εργασίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα.

 5. Στη σελίδα Νέο, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή.

 6. Στη λίστα Τύπος περιοχής στη σελίδα ιδιοτήτων Εισαγωγή σε λίστα των Windows SharePoint Services, κάντε κλικ στην επιλογή Περιοχή κελιών.

  Το παράθυρο διαλόγου 'Εισαγωγή' με επιλεγμένη μια περιοχή κελιών στη λίστα 'Περιοχή κελιών'.

 7. Κάντε κλικ μέσα στο πλαίσιο Επιλογή περιοχής και, στη συνέχεια, στο Excel, επιλέξτε τα κελιά με τις πληροφορίες που θέλετε να εισαγάγετε σε αυτήν τη λίστα.

 8. Κάντε κλικ στο κουμπί Εισαγωγή.

Σημείωση: Αφού δημιουργήσετε τη νέα λίστα με τις πληροφορίες στο φύλλο εργασίας, μπορείτε να αρχειοθετήσετε ή να διαγράψετε το βιβλίο εργασίας, εφόσον πλέον θα εισάγετε ή θα ενημερώνετε βαθμολογίες απευθείας στη συγκεκριμένη λίστα. Το φύλλο εργασίας δεν είναι συνδεδεμένο στη λίστα.

Βήμα 3: Δημιουργήστε μια προβολή φύλλου δεδομένων

Αυτή είναι η προβολή που θα χρησιμοποιείτε εσείς, ο καθηγητής, για να προσθέσετε νέες βαθμολογίες ή να αλλάξετε τις υπάρχουσες.

 1. Στο μενού Προβολή Μενού Προβολή , κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία προβολής.

 2. Στην περιοχή Επιλογή μορφής προβολής στη σελίδα Δημιουργία προβολής: Αγγλικά 4-2008, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή φύλλου δεδομένων.

 3. Στο πλαίσιο Προβολή, πληκτρολογήστε Εισαγωγή βαθμολογίας κατηγορίας. Αυτό το όνομα εμφανίζεται στο μενού Προβολή στη νέα λίστα.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Βήμα 4: Δημιουργήστε μια προβολή μαθητών

Αυτή είναι η προβολή που θα χρησιμοποιούν οι μαθητές για να προβάλουν τις προσωπικές τους βαθμολογίες.

 1. Στο μενού Προβολή Μενού Προβολή , κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία προβολής.

 2. Στην περιοχή Επιλογή μορφής προβολής στη σελίδα Δημιουργία προβολής: Αγγλικά 4-2008, κάντε κλικ στην επιλογή Τυπική προβολή.

 3. Στο πλαίσιο Όνομα προβολής, πληκτρολογήστε Βαθμολογίες. Αυτό το όνομα εμφανίζεται στη λίστα Επιλεγμένη προβολή στο παράθυρο εργαλείων του Τμήματος Web Αγγλικά 4-2008.

 4. Στην ενότητα Προβολή κοινού στην ενότητα Κοινό, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία δημόσιας προβολής.

 5. Στην ενότητα Στήλες, καταργήστε την επιλογή από όλα τα πλαίσια ελέγχου για τις στήλες που θέλετε να αποκρύψετε από τους μαθητές. Διατηρήστε τη στήλη Όνομα χρήστη επιλεγμένη, δεδομένου ότι το Τμήμα Web φίλτρου τρέχοντος χρήστη χρησιμοποιεί αυτήν τη στήλη για να εμφανίσει μόνο τις βαθμολογίες ενός μαθητή.

 6. Κάντε κλικ στον κατάλληλο αριθμό στη λίστα Θέση από αριστερά για να τακτοποιήσετε τις στήλες.

 7. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Βήμα 5: Δημιουργήστε μια σελίδα Τμήματος Web

Αυτή είναι η σελίδα Τμήματος Web όπου οι μαθητές μπορούν να βλέπουν τις βαθμολογίες τους.

Κάντε κλικ στο στοιχείο Προβολή όλου του περιεχομένου της τοποθεσίας και, στη συνέχεια, κάνε κλικ στην εντολή Δημιουργία στη σελίδα "Όλο το περιεχόμενο της τοποθεσίας".

Συμβουλή: Στις περισσότερες περιπτώσεις, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μενού Ενέργειες τοποθεσίας Εικόνα κουμπιού αντί να πραγματοποιήσετε αυτό το βήμα.

 1. Στην ενότητα Ιστοσελίδες στη σελίδα Δημιουργία, κάντε κλικ στην επιλογή Σελίδα Τμήματος Web.

 2. Στο πλαίσιο Όνομα προβολής, πληκτρολογήστε Μαθητές. Το όνομα εμφανίζεται στη γραμμή τίτλου και στη διεύθυνση URL της νέας σελίδας.

 3. Στο πλαίσιο Επιλογή προτύπου διάταξης στην ενότητα Διάταξη, κάντε κλικ στην επιλογή Πλήρης σελίδα, Κατακόρυφη.

 4. Στη λίστα Βιβλιοθήκη εγγράφων στην ενότητα Θέση αποθήκευσης, κάντε κλικ στην επιλογή Κοινόχρηστα έγγραφα.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία.

Καταγράψτε τη διεύθυνση URL αυτής της σελίδας. Θα δώσετε στους μαθητές σας αυτήν τη διεύθυνση URL όταν αυτή η σελίδα θα είναι έτοιμη.

Βήμα 6: Προσθέστε τα Τμήματα Web

 1. Στη σελίδα Τμήματος Web, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη Τμήματος Web.

 2. Στην ενότητα Λίστες και Βιβλιοθήκες στο παράθυρο διαλόγου Προσθήκη Τμημάτων Web -- Παράθυρο διαλόγου ιστοσελίδας, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αγγλικά 4-2008.

 3. Στην ενότητα Φίλτρα, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Φίλτρο τρέχοντος χρήστη.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

Βήμα 7: Ρυθμίστε τις παραμέτρους των Τμημάτων Web

 1. Στο τμήμα Web Αγγλικά 4-2008, κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία Μενού Τμήματος Web και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Τροποποίηση κοινόχρηστου Τμήματος Web.

  Ανοίγει το παράθυρο εργαλείων ώστε να μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των ιδιοτήτων έτσι, ώστε να εμφανίζεται η σωστή προβολή και να μην επιτρέπεται στους μαθητές να αλλάξουν τη βαθμολογία τους. Πρόκειται για μια προβολή μόνο για ανάγνωση που εμφανίζει μόνο πληροφορίες για το χρήστη που έχει προσδιορίσει το SharePoint ότι προβάλει τη σελίδα τη δεδομένη στιγμή.

  Ανοίγει το παράθυρο εργαλείων του Τμήματος Web όπου μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των ιδιοτήτων αυτού του Τμήματος Web.

 2. Στη λίστα Επιλεγμένη προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Βαθμολογίες.

  Το παράθυρο εργαλείου του Τμήματος Web με όλα τα στοιχεία επιλεγμένα στη λίστα 'Επιλεγμένη προβολή'.

 3. Στο πλαίσιο μηνύματος σχετικά με τα αποτελέσματα της εναλλαγής της προβολής, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 4. Στη λίστα Τύπος γραμμής εργαλείων, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς γραμμή εργαλείων. Αυτό το στοιχείο που περιλαμβάνεται στη λίστα αποκρύπτει τη γραμμή εργαλείων στο Τμήμα Web Αγγλικά 4-2008 για να αποτρέψει τους μαθητές να αλλάξουν τη βαθμολογία τους.

  Το παράθυρο εργαλείου του Τμήματος Web χωρίς γραμμή εργαλείων στη λίστα 'Τύπος γραμμής εργαλείων'.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

 6. Στο Τμήμα Web του φίλτρου τρέχοντος χρήστη, κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία Μενού Τμήματος Web και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Τροποποίηση κοινόχρηστου Τμήματος Web.

  Ανοίγει το παράθυρο εργαλείων ώστε να μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των ιδιοτήτων έτσι, ώστε να εμφανίζονται οι πληροφορίες που σχετίζονται μόνο με το όνομα χρήστη του ατόμου που βλέπει τη σελίδα τη δεδομένη στιγμή.

  Το παράθυρο εργαλείων για το Τμήμα Web φίλτρου τρέχοντος χρήστη.

 7. Στην περιοχή Επιλογή τιμής για παροχή, κάντε κλικ στην επιλογή Τρέχον όνομα χρήστη.

  Κάντε κλικ στην επιλογή τρέχοντος ονόματος χρήστη στο παράθυρο εργαλείων του Τμήματος Web φίλτρου τρέχοντος χρήστη.

 8. Στο τμήμα παραθύρου εργαλείων, κάντε κλικ στο κουμπί OK

Βήμα 8: Συνδέστε τα Τμήματα Web

 1. Στο Τμήμα Web φίλτρου τρέχοντος χρήστη, κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία Μενού Τμήματος Web , τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Συνδέσεις, επιλέξτε Αποστολή τιμών φίλτρου σε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αγγλικά 4-2008.

 2. Στη λίστα Όνομα πεδίου που χρησιμοποιεί τη σύνδεση, επιλέξτε Όνομα χρήστη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Έξοδος από την κατάσταση επεξεργασίας.

Όταν οι μαθητές συνδέονται στο δίκτυο του σχολείου και μεταβαίνουν στη σελίδα των μαθητών, το Τμήμα Web φίλτρου τρέχοντος χρήστη εμφανίζει μόνο βαθμολογίες για το συγκεκριμένο χρήστη. Απενεργοποιήσατε τη γραμμή εργαλείων για τη λίστα σε αυτήν τη σελίδα για να αποτρέψετε τους μαθητές να αλλάξουν τις βαθμολογίες τους.

Για να προσθέσετε νέες βαθμολογίες ή να ενημερώσετε τις υπάρχουσες, μεταβείτε στη λίστα. Στο μενού Προβολή Μενού Προβολή , κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή βαθμολογίας για να μεταβείτε στην προβολή φύλλου δεδομένων ώστε να μπορέσετε γρήγορα να προσθέσετε νέες βαθμολογίες ή να ενημερώσετε υπάρχουσες.

Αρχή της σελίδας

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×