Εμφάνιση αριθμών ως ποσοστά

Αυτό το άρθρο περιγράφει πώς να εμφανίσετε αριθμούς ως ποσοστά στο Excel και προσφέρει κάποιες βασικές τεχνικές για τον υπολογισμό ποσοστών στο βιβλίο εργασίας σας.

Σε αυτό το άρθρο

Τρόπος χειρισμού ποσοστών από το Excel

Εμφάνιση αριθμών ως ποσοστά

Συμβουλές για την εμφάνιση ποσοστών

Παραδείγματα υπολογισμού ποσοστών

Παράδειγμα 1: Αύξηση ή μείωση ενός αριθμού κατά ένα ποσοστό

Παράδειγμα 2: Υπολογισμός ενός ποσού με βάση ένα ποσοστό

Παράδειγμα 3: Υπολογισμός ποσοστού με βάση δύο ποσά

Παράδειγμα 4: Υπολογισμός ενός ποσού με βάση ένα άλλο ποσό και ένα ποσοστό

Παράδειγμα 5: Υπολογισμός της διαφοράς μεταξύ δύο αριθμών και εμφάνισή της ως ποσοστού

Τρόπος χειρισμού ποσοστών από το Excel

Παρόλο που η μορφοποίηση των αριθμών ως ποσοστών είναι άμεση, τα αποτελέσματα που λαμβάνετε αφού εφαρμόσετε τη μορφή μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με το εάν οι αριθμοί υπάρχουν ήδη στο βιβλίο εργασίας σας.

 • Κελιά μορφοποίησης που περιέχουν ήδη αριθμούς    Εάν εφαρμόσετε μορφή ποσοστού σε υπάρχοντες αριθμούς σε ένα βιβλίο εργασίας, το Excel πολλαπλασιάζει αυτά τα νούμερα επί 100 για να τα μετατρέψει σε ποσοστά. Για παράδειγμα, εάν ένα κελί περιέχει τον αριθμό 10, το Excel πολλαπλασιάζει αυτόν τον αριθμό επί 100, που σημαίνει ότι θα δείτε 1000,00% αφού εφαρμόσετε τη μορφή ποσοστού. Μπορεί να μην είναι αυτό που περιμένατε. Για να εμφανίσετε με ακρίβεια τα ποσοστά, προτού μορφοποιήσετε τους αριθμούς ως ποσοστά, βεβαιωθείτε ότι έχουν υπολογιστεί ως ποσοστά και ότι θα εμφανιστούν σε μορφή δεκαδικών. Τα ποσοστά υπολογίζονται χρησιμοποιώντας την εξίσωση ποσό / σύνολο = ποσοστό. Για παράδειγμα, εάν ένα κελί περιέχει τον τύπο =10/100, το αποτέλεσμα του υπολογισμού αυτού είναι 0,1. Εάν, στη συνέχεια, μορφοποιήσετε το 0,1 ως ποσοστό, ο αριθμός θα εμφανίζεται σωστά ως 10%. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον υπολογισμό ποσοστών, ανατρέξτε στην ενότητα Παραδείγματα υπολογισμού ποσοστών.

 • Μορφοποίηση κενών κελιών    Εάν εφαρμόσετε τη μορφή ποσοστών σε κελιά και, στη συνέχεια, εισαγάγετε αριθμούς σε αυτά τα κελιά, η συμπεριφορά είναι διαφορετική. Αριθμοί που ισούνται με και είναι μεγαλύτεροι από 1 μετατρέπονται σε ποσοστά από προεπιλογή και οι αριθμοί μικρότεροι από 1 πολλαπλασιάζονται επί 100 για να μετατραπούν σε ποσοστά. Για παράδειγμα, εισάγοντας την τιμή 10 ή 0,1 καταλήγουν και τα δύο σε 10,00%. (Εάν δεν θέλετε να εμφανίζονται τα δύο μηδενικά μετά την υποδιαστολή, είναι εύκολο να τα ξεφορτωθείτε, όπως περιγράφεται στην διαδικασία που ακολουθεί.)

Αρχή της σελίδας

Εμφάνιση αριθμών ως ποσοστά

Για να εφαρμόσετε γρήγορα μορφή ποσοστού σε επιλεγμένα κελιά, επιλέξτε Στυλ ποσοστού Button image στην ομάδα Αριθμός στην καρτέλα Κεντρική ή πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+%. Εάν θέλετε να ελέγχετε περισσότερο τη μορφοποίηση ή θέλετε να αλλάξετε άλλες πτυχές της μορφοποίησης για την επιλογή σας, μπορείτε να ακολουθήσετε τα επόμενα βήματα.

 1. Επιλέξτε τα κελιά που θέλετε να μορφοποιήσετε.

  Τρόπος επιλογής κελιών, περιοχών, γραμμών ή στηλών

  Για να επιλέξετε:

  Κάντε το εξής

  Ένα μεμονωμένο κελί

  Κάντε κλικ στο κελί ή πιέστε τα πλήκτρα βέλους για να μετακινηθείτε στο κελί.

  Μια περιοχή κελιών

  Κάντε κλικ στο πρώτο κελί στην περιοχή και κατόπιν σύρετε το ποντίκι μέχρι το τελευταίο κελί, ή κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT ενώ πιέζετε τα πλήκτρα βέλους για να επεκτείνετε την επιλογή.

  Μπορείτε επίσης να επιλέξετε το πρώτο κελί στην περιοχή και κατόπιν να πιέσετε το πλήκτρο F8 για να επεκτείνετε την επιλογή χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους. Για να σταματήσετε την επέκταση της επιλογής, πιέστε ξανά το πλήκτρο F8.

  Μια μεγάλη περιοχή κελιών

  Κάντε κλικ στο πρώτο κελί της περιοχής και κατόπιν, κρατώντας πατημένο το πλήκτρο SHIFT, κάντε κλικ στο τελευταίο κελί της περιοχής. Μπορείτε να κάνετε κύλιση της οθόνης για να γίνει ορατό το κελί.

  Όλα τα κελιά σε ένα φύλλο εργασίας

  Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογή όλων.

  Select All button

  Για να επιλέξετε ολόκληρο το φύλλο εργασίας, μπορείτε επίσης να πιέσετε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+A.

  Σημείωση   Εάν το φύλλο εργασίας περιέχει δεδομένα, με το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+A θα επιλεγεί η τρέχουσα περιοχή. Εάν πιέσετε δεύτερη φορά το συνδυασμό CTRL+A, θα επιλεγεί ολόκληρο το φύλλο εργασίας.

  Μη συνεχόμενα κελιά ή περιοχές κελιών

  Επιλέξτε το πρώτο κελί ή περιοχή κελιών και κατόπιν, κρατώντας πατημένο το πλήκτρο CTRL, επιλέξτε τα υπόλοιπα κελιά ή περιοχές.

  Μπορείτε επίσης να επιλέξετε το πρώτο κελί ή περιοχή κελιών και κατόπιν να πιέσετε το συνδυασμό SHIFT+F8 για να προσθέσετε ένα μη γειτονικό κελί ή περιοχή κελιών στην επιλογή. Για να σταματήσετε την προσθήκη κελιών ή περιοχών στην επιλογή, πιέστε ξανά το συνδυασμό SHIFT+F8.

  Σημείωση   Δεν μπορείτε να ακυρώσετε την επιλογή ενός κελιού ή περιοχής κελιών σε μια μη γειτονική επιλογή, χωρίς να ακυρώσετε ολόκληρη την επιλογή.

  Ολόκληρη γραμμή ή στήλη

  Κάντε κλικ στην επικεφαλίδα της γραμμής ή της στήλης.

  Φύλλο εργασίας όπου εμφανίζονται οι επικεφαλίδες γραμμής και στήλης

  1. Επικεφαλίδα γραμμής

  2. Επικεφαλίδα στήλης

  Μπορείτε επίσης να επιλέξετε κελιά σε μια γραμμή ή στήλη επιλέγοντας το πρώτο κελί και κατόπιν πιέζοντας το συνδυασμό CTRL+SHIFT+ΠΛΗΚΤΡΟ ΒΕΛΟΥΣ (ΔΕΞΙΟ ή ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ για γραμμές, ΕΠΑΝΩ ή ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ για στήλες).

  Σημείωση   Εάν η γραμμή ή στήλη περιέχει δεδομένα, με το συνδυασμό CTRL+SHIFT+ΠΛΗΚΤΡΟ ΒΕΛΟΥΣ επιλέγετε τη γραμμή ή τη στήλη μέχρι το τελευταίο κελί που περιέχει δεδομένα. Εάν πιέσετε δεύτερη φορά το συνδυασμό CTRL+SHIFT+ΠΛΗΚΤΡΟ ΒΕΛΟΥΣ, θα επιλέξετε ολόκληρη τη γραμμή ή τη στήλη.

  Συνεχόμενες γραμμές ή στήλες

  Σύρετε το δείκτη του ποντικιού στις επικεφαλίδες των γραμμών ή των στηλών. Εναλλακτικά, επιλέξτε την πρώτη γραμμή ή στήλη και κατόπιν, κρατώντας πατημένο το πλήκτρο SHIFT, επιλέξτε την τελευταία γραμμή ή στήλη.

  Μη συνεχόμενες γραμμές ή στήλες

  Κάντε κλικ στην επικεφαλίδα της πρώτης γραμμής ή στήλης της επιλογής σας. Κατόπιν, κρατώντας πατημένο το πλήκτρο CTRL, κάντε κλικ στις επικεφαλίδες των άλλων γραμμών ή στηλών που θέλετε να προσθέσετε στην επιλογή.

  Το πρώτο ή το τελευταίο κελί σε μια γραμμή ή στήλη

  Επιλέξτε ένα κελί στη γραμμή ή τη στήλη και κατόπιν πιέστε το συνδυασμό CTRL+ΠΛΗΚΤΡΟ ΒΕΛΟΥΣ (ΔΕΞΙΟ ή ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ για γραμμές, ΕΠΑΝΩ ή ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ για στήλες).

  Το πρώτο ή το τελευταίο κελί σε ένα φύλλο εργασίας ή σε έναν πίνακα του Microsoft Office Excel

  Πιέστε το συνδυασμό CTRL+HOME για να επιλέξετε το πρώτο κελί σε ένα φύλλο εργασίας ή σε μια λίστα του Excel.

  Πιέστε το συνδυασμό CTRL+END για να επιλέξετε το τελευταίο κελί σε ένα φύλλο εργασίας ή σε μια λίστα του Excel που περιέχει δεδομένα ή μορφοποίηση.

  Επιλογή κελιών μέχρι το τελευταίο κελί που χρησιμοποιείται στο φύλλο εργασίας (κάτω δεξιά γωνία)

  Επιλέξτε το πρώτο κελί και κατόπιν πιέστε το συνδυασμό CTRL+SHIFT+END για να επεκτείνετε την επιλογή κελιών μέχρι το τελευταίο κελί που χρησιμοποιείται στο φύλλο εργασίας (κάτω δεξιά γωνία).

  Επιλογή κελιών μέχρι την αρχή του φύλλου εργασίας

  Επιλέξτε το πρώτο κελί και κατόπιν πιέστε το συνδυασμό CTRL+SHIFT+HOME για να επεκτείνετε την επιλογή κελιών μέχρι την αρχή του φύλλου εργασίας.

  Περισσότερα ή λιγότερα κελιά από την ενεργή επιλεγμένη περιοχή

  Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο SHIFT, κάντε κλικ στο τελευταίο κελί που θέλετε να συμπεριλάβετε στη νέα επιλογή. Η ορθογώνια περιοχή μεταξύ του ενεργό κελί και του κελιού όπου θα κάνετε κλικ, γίνεται η νέα επιλεγμένη περιοχή.

  Συμβουλή   Για να ακυρώσετε μια επιλογή κελιών, κάντε κλικ σε οποιοδήποτε κελί του φύλλου εργασίας.

 2. Στην καρτέλα Κεντρική , επιλέξτε την εκκίνηση παραθύρου διαλόγου δίπλα στην επιλογή Αριθμός.

  Κουμπί στοιχείου εκκίνησης παραθύρου διαλόγου στην ομάδα "Αριθμός"

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Μορφοποίηση κελιών , στη λίστα Κατηγορία , επιλέξτε Ποσοστό.

  Κατηγορία "Ποσοστό" στο παράθυρο διαλόγου "Μορφοποίηση κελιών"

 4. Στο πλαίσιο Πλήθος δεκαδικών ψηφίων, εισαγάγετε τον αριθμό των δεκαδικών θέσεων που θέλετε να εμφανίζονται. Για παράδειγμα, εάν θέλετε να δείτε 10% αντί για 10,00%, εισάγετε 0 στο πλαίσιο Πλήθος δεκαδικών ψηφίων .

Αρχή της σελίδας

Συμβουλές για την εμφάνιση ποσοστών

 • Για την επαναφορά της μορφή αριθμών σε επιλεγμένα κελιά, κάντε κλικ στην επιλογή Γενική, στη λίστα Κατηγορία. Τα κελιά που έχουν τη μορφοποίηση Γενική, δεν έχουν συγκεκριμένη μορφή αριθμών.

 • Εάν θέλετε να ξεχωρίζουν τα αρνητικά ποσοστά—για παράδειγμα, θέλετε να εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα—μπορείτε να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη μορφή αριθμού (παράθυρο διαλόγου Μορφοποίηση κελιών, καρτέλα Αριθμός, κατηγορία Προσαρμογή). Η μορφοποίηση πρέπει να μοιάζει με την εξής: 0,00%;[Κόκκινο]-0,00%. Όταν εφαρμόζεται στα κελιά, η μορφοποίηση εμφανίζει θετικά ποσοστά στο προεπιλεγμένο χρώμα κειμένου και αρνητικά ποσοστά στο κόκκινο χρώμα. Το τμήμα που ακολουθεί το ελληνικό ερωτηματικό αναπαριστά τη μορφοποίηση που έχει εφαρμοστεί σε αρνητική τιμή.

  Προσαρμοσμένη τιμή αριθμού

  Ομοίως, μπορείτε να εμφανίσετε αρνητικά ποσοστά σε παρενθέσεις δημιουργώντας μια προσαρμοσμένη μορφή που μοιάζει με αυτήν εδώ: 0,00%_);(0,00%). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία προσαρμοσμένων μορφών, ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία ή διαγραφή προσαρμοσμένης μορφής αριθμού.

 • Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε τη μορφοποίηση υπό όρους (καρτέλα Κεντρική, ομάδα Στυλ, στοιχείο Μορφοποίηση υπό όρους) για να προσαρμόσετε τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται τα αρνητικά ποσοστά στο βιβλίο εργασίας σας. Οι κανόνες μορφοποίησης υπό όρους που δημιουργείτε πρέπει να είναι παρόμοιοι με αυτούς που παρουσιάζονται στο παρακάτω παράδειγμα. Ο συγκεκριμένος κανόνας δίνει εντολή στο Excel να εφαρμόσει μια μορφοποίηση (κόκκινο κείμενο) σε ένα κελί εάν η τιμή του κελιού είναι μικρότερη από το μηδέν. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μορφοποίηση υπό όρους, ανατρέξτε στην ενότητα Προσθήκη, αλλαγή, εύρεση ή κατάργηση μορφοποιήσεων υπό όρους.

  Κανόνας μορφοποίησης υπό όρους που εμφανίζει αριθμούς μικρότερους από το 0 σε κόκκινο κείμενο

Αρχή της σελίδας

Παραδείγματα υπολογισμού ποσοστών

Αυτή η ενότητα δείχνει κάποιες απλές τεχνικές για τον υπολογισμό ποσοστών.

Παράδειγμα 1: Αύξηση ή μείωση ενός αριθμού κατά ένα ποσοστό

Σενάριο    Εάν κάθε εβδομάδα ξοδεύετε κατά μέσο όρο 25 € για φαγητό και θέλετε να μειώσετε τα εβδομαδιαία έξοδα διατροφής κατά 25%, πόσα μπορείτε να ξοδεύετε; Εναλλακτικά, εάν θέλετε να αυξήσετε κατά 25% το εβδομαδιαίο επίδομα διατροφής των 25 €, ποιο είναι το νέο εβδομαδιαίο σας επίδομα;

Εάν B2 είναι το ποσό που ξοδεύετε στο φαγητό και C2 το ποσοστό κατά το οποίο θέλετε να μειώσετε αυτό το ποσό, μπορείτε να εισαγάγετε =B2*(1-C2) στο κελί D2 για να βρείτε το αποτέλεσμα:

Παράδειγμα τύπου για τον υπολογισμό ποσοστού

Σε αυτόν τον τύπο, το 1 αντιπροσωπεύει συνήθως το 100%. Ομοίως, εάν θέλατε να αυξήσετε το ποσό κατά ένα συγκεκριμένο ποσοστό, θα εισαγάγατε =B2*(1+C2) στο κελί D2:

Παράδειγμα τύπου για τον υπολογισμό ποσοστού

Παράδειγμα 2: Υπολογισμός ενός ποσού με βάση ένα ποσοστό

Σενάριο    Εάν αγοράσετε έναν υπολογιστή για 800 € και ο φόρος πωλήσεων είναι 8,9%, πόσο πρέπει να πληρώσετε για το φόρο πωλήσεων; Στο παράδειγμα αυτό θέλετε να βρείτε το 8,9% του 800.

Εάν B2 είναι η τιμή και C2 είναι ο φόρος πωλήσεων, μπορείτε να εισαγάγετε τον τύπο =B2*C2 στο κελί D2, όπως φαίνεται παρακάτω:

Παράδειγμα τύπου για τον υπολογισμό ποσοστού

Ο τύπος αυτός πολλαπλασιάζει το 800 επί το 0,089 (το υπογραμμισμένο ποσοστό σε μορφή δεκαδικών) για να βρείτε το φόρο πωλήσεων που πρέπει να πληρώσετε.

Παράδειγμα 3: Υπολογισμός ποσοστού με βάση δύο ποσά

Σενάριο    Για παράδειγμα, εάν ένας μαθητής έχει βαθμολογηθεί με 42 σωστές απαντήσεις από τις 50, ποιο είναι το ποσοστό των σωστών απαντήσεων;

Σε αυτό το σενάριο, εάν ο αριθμός στο κελί B2 είναι οι σωστές απαντήσεις που έδωσε ο μαθητής και ο αριθμός στο κελί C2 ο συνολικός αριθμός σωστών απαντήσεων, μπορείτε να εισαγάγετε τον τύπο =B2/C2 στο κελί D2 για να βρείτε τη βαθμολογία.

Παράδειγμα τύπου για τον υπολογισμό ποσοστού

Αυτός ο τύπος διαιρεί το 42 με το 50 για να βρει το ποσοστό των σωστών απαντήσεων. (Σε αυτό το παράδειγμα, η βαθμολογία έχει μορφή ποσοστού χωρίς να εμφανίζονται δεκαδικά ψηφία.)

Παράδειγμα 4: Υπολογισμός ενός ποσού με βάση ένα άλλο ποσό και ένα ποσοστό

Σενάριο    Για παράδειγμα, η τιμή πώλησης ενός πουκαμίσου είναι 15 €, δηλαδή 25% λιγότερο από την αρχική τιμή. Ποια είναι η αρχική τιμή; Σε αυτό το παράδειγμα θέλετε να βρείτε τον αριθμό του οποίου το 75% ισούται με 15.

Εάν B2 είναι η τιμή πώλησης και C2 είναι 0,75, το οποίο ισούται με 100% μείον την έκπτωση 25% (σε δεκαδική μορφή), μπορείτε να εισαγάγετε τον τύπο =B2/C2 στο κελί D2 για να βρείτε την αρχική τιμή:

Παράδειγμα τύπου για τον υπολογισμό ποσοστού

Ο τύπος αυτός διαιρεί την τιμή πώλησης με το ποσοστό που πληρώθηκε για να βρεθεί η αρχική τιμή.

Παράδειγμα 5: Υπολογισμός της διαφοράς μεταξύ δύο αριθμών και εμφάνισή της ως ποσοστού

Σενάριο    Για παράδειγμα, τα κέρδη του τμήματός σας είναι 2.342 € το Νοέμβριο και 2.500 € το Δεκέμβριο. Ποια είναι η ποσοστιαία μεταβολή των κερδών σας τους δύο αυτούς μήνες; Για να εκτελέσετε αυτή την εργασία, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση ABS και τους τελεστές αφαίρεσης (-) και διαίρεσης (/) σε έναν τύπο.

Εάν το κελί B2 αντιπροσωπεύει τα κέρδη του Νοεμβρίου και το κελί C2 τα κέρδη του Δεκεμβρίου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον τύπο =(C2-B2)/ABS(B2) στο κελί D2 για να βρείτε τη διαφορά:

Παράδειγμα τύπου για τον υπολογισμό ποσοστού

Αυτός ο τύπος διαιρεί τη διαφορά μεταξύ του δεύτερου και πρώτου αριθμού με την απόλυτη τιμή του πρώτου αριθμού για να πάρει την αλλαγή ποσοστού. (Σε αυτό το παράδειγμα, η διαφορά έχει τη μορφή ποσοστού με δύο δεκαδικές θέσεις.) Είναι σημαντική η χρήση της απόλυτης τιμής στον πρώτο αριθμό του τύπου. Εναλλακτικά, ένα αρνητικό ποσοστό μπορεί να επιστρέψει εσφαλμένα. Για παράδειγμα, εάν τα κέρδη στο τμήμα σας είναι αρνητικά για το Νοέμβριο και θετικά για το Δεκέμβριο, η χρήση της συνάρτησης ABS εξασφαλίζει ότι οι τιμές στη στήλη "Διαφορά" θα είναι θετικό ποσοστό.

Αρχή της σελίδας

Ισχύει για: Excel 2010Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Ναι Όχι

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

255 χαρακτήρες που απομένουν

Για να προστατεύσετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μην συμπεριλαμβάνετε στοιχεία επικοινωνίας στα σχόλιά σας. Αξιολογήστε πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Πόροι υποστήριξης

Αλλαγή γλώσσας