Εκτέλεση και λήψη κλήσεων τηλεφωνικής διάσκεψης

Μπορείτε να ξεκινήσετε μια κλήση τηλεφωνικής διάσκεψης από τη λίστα επαφών του Office Communicator, επιλέγοντας πολλές επαφές ή μια ομάδα. Μπορείτε επίσης να ξεκινήσετε μια διάσκεψη από συνομιλία τηλεφώνου ή βίντεο ένας-προς-ένας, προσκαλώντας απλώς κάποιο άλλο άτομο στη συνομιλία.

Τι θέλετε να κάνετε;

Εκτέλεση μιας κλήσης διάσκεψης

Πρόσκληση άλλων σε κλήση διάσκεψης

Αποστολή άμεσου μηνύματος στη διάρκεια μιας κλήσης διάσκεψης

Προσθήκη βίντεο σε κλήση διάσκεψης

Συμμετοχή σε κλήση διάσκεψης

Άρνηση μιας πρόσκλησης κλήσης διάσκεψης

Προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης του τηλεφώνου σας σε "Μην ενοχλείτε" από μια πρόσκληση σε κλήση διάσκεψης

Εκτέλεση μιας κλήσης διάσκεψης

 1. Στη λίστα επαφών του Communicator, κάντε ένα από τα εξής:

  • Επιλέξτε πολλές επαφές κρατώντας πατημένο το πλήκτρο CTRL και κάνοντας ταυτόχρονα κλικ στις επαφές που θέλετε να προσκαλέσετε στη διάσκεψη, κάντε δεξιό κλικ στην τελευταία επαφή και, κατόπιν, θέστε τον δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Έναρξη κλήσης διάσκεψης.

  • Κάντε δεξιό κλικ σε μια ομάδα επαφών και μετά θέστε τον δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Έναρξη κλήσης διάσκεψης.

 2. Κάντε κλικ σε μία από τις παρακάτω επιλογές:

  • Άμεση έναρξη διάσκεψης με χρήση.     Κάντε κλικ στον Communicator, για να ξεκινήσετε τη διάσκεψη από την προεπιλεγμένη συσκευή τηλεφώνου USB ή από τον υπολογιστή (αν έχετε ακουστικό τηλεφώνου ή ηχεία και μικρόφωνο) και για να εκτελέσετε μια κλήση VoIP στους προσκεκλημένους διάσκεψης.

  • Έναρξη κλήσης διάσκεψης με αποδοχή κλήσης σε.     Κάντε κλικ σε έναν αριθμό τηλεφώνου για να κληθεί ο αριθμός τηλεφώνου από τον Communicator και να συμμετάσχετε στη διάσκεψη, όταν απαντήσετε το τηλέφωνο. Ο Communicator θα εκτελέσει επίσης την κλήση στους προσκεκλημένους της διάσκεψης. Μπορείτε επίσης να καταχωρήσετε έναν καινούργιο αριθμό τηλεφώνου φια συμμετοχή στη διάσκεψη.

Στο παράθυρο "Συνομιλία" του Office Communicator, εμφανίζεται η κατάσταση Πρόσκληση για κάθε επαφή, κατά την κλήση της επαφής και την πρόσκληση στη διάσκεψη. Όταν η επαφή αποδεχτεί την κλήση και συμμετάσχει στη διάσκεψη, βλέπετε την ένδειξη τηλεφώνου στη δεξιά πλευρά του ονόματος επαφής.

Αρχή της σελίδας

Πρόσκληση άλλων σε κλήση διάσκεψης

Στη διάρκεια μιας κλήσης διάσκεψης, μπορείτε εύκολα να προσκαλέσετε άλλους συμμετέχοντες στην κλήση. Μπορείτε να προσκαλέσετε μια επαφή της λίστας επαφών του Communicator ή να καλέσετε έναν αριθμό τηλεφώνου έξω από τον οργανισμό σας.

Για την πρόσκληση άλλων σε κλήση διάσκεψης

 • Κάντε κλικ στο κουμπί Πρόσκληση και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να προσκαλέσετε μια υπάρχουσα επαφή ή επαφές, επιλέξτε τις επαφές στη λίστα επαφών και, κατόπιν, κάντε κλικ στο κουμπί OK. Μόλις κάνετε κλικ στο κουμπί OK, ο Office Communicator καλεί την επαφή.

  • Για να καλέσετε ένα άτομο έξω από τον οργανισμό σας, καταχωρήστε τον αριθμό τηλεφώνου του ατόμου στο πλαίσιο Αναζήτηση και, κατόπιν, πιέστε το πλήκτρο ENTER. Κατά τον καθορισμό αριθμών τηλεφώνου, χρησιμοποιήστε τη διεθνή μορφή αριθμών. Εισαγάγετε τον κωδικό χώρας και μετά τον τοπικό αριθμό. Οι αριθμοί τηλεφώνου θα πρέπει να περιέχουν μόνο τα ψηφία 0123456789. Ο Communicator αφαιρεί τις παρενθέσεις και τους πρόσθετους χαρακτήρες που καταχωρούνται στο πλαίσιο Αναζήτηση. Μην συμπεριλάβετε το διεθνές πρόθεμα κλήσης - για παράδειγμα 011 (στις ΗΠΑ) και 00 (Ευρώπη, Νότια Αμερική) κ.λπ.

Αρχή της σελίδας

Αποστολή άμεσου μηνύματος στη διάρκεια μιας κλήσης διάσκεψης

Κατά την εκτέλεση μιας κλήσης διάσκεψης, μπορείτε να στείλετε ένα άμεσο μήνυμα σε όλους τους συμμετέχοντες στην κλήση ή σε μεμονωμένους συμμετέχοντες.

Για την αποστολή άμεσου μηνύματος στη διάρκεια μιας κλήσης διάσκεψης

 • Κάντε ένα από τα ακόλουθα:

  • Για να στείλετε ένα άμεσο μήνυμα σε όλους τους συμμετέχοντες μιας κλήσης, κάντε κλικ στο κουμπί Εμφάνιση περιοχής άμεσου μηνύματος, πληκτρολογήστε το μήνυμά σας στην περιοχή εισαγωγής μηνύματος και, κατόπιν, πιέστε το πλήκτρο ENTER.

  • Για να στείλετε ένα άμεσο μήνυμα σε έναν μεμονωμένο συμμετέχοντα μιας κλήσης, κάντε δεξιό κλικ στο όνομα του συμμετέχοντα στη λίστα συμμετεχόντων, κάντε κλικ στην επιλογή Αποστολή άμεσου μηνύματος, πληκτρολογήστε ένα μήνυμα στην περιοχή εισαγωγής μηνύματος και, κατόπιν, πιέστε το πλήκτρο ENTER.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη βίντεο σε κλήση διάσκεψης

Εάν έχετε συνδεδεμένη μια κάμερα Web στον υπολογιστή σας, μπορείτε να προσθέσετε βίντεο στην κλήση διάσκεψης. Όταν προσθέτετε βίντεο, οι συμμετέχοντες κλήσης βλέπουν μια ειδοποίηση Συμμετοχή στη διάσκεψη βίντεο στο παράθυρο "Συνομιλία" του Communicator. Κάνοντας κλικ στην ειδοποίηση για να συμμετάσχουν, το παράθυρο "Συνομιλία" διευρύνεται για την εμφάνιση της τροφοδοσίας βίντεο.

Για την προσθήκη βίντεο σε κλήση διάσκεψης

 • Στο παράθυρο "Συνομιλία" του Communicator, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη κλήσης διάσκεψης βίντεο.

Αρχή της σελίδας

Συμμετοχή σε κλήση διάσκεψης

Όταν εκτελείτε μια κλήση διάσκεψης, στους παραλήπτες της κλήσης εμφανίζεται μια ειδοποίηση πρόσκλησης σε κλήση διάσκεψης.

Για τη συμμετοχή σε κλήση διάσκεψης

 • Κάντε κλικ στο αριστερό παράθυρο της ειδοποίησης πρόσκλησης σε διάσκεψη.

Μπορείτε να συμμετάσχετε σε μια κλήση διάσκεψης από διαφορετικό τηλέφωνο, για παράδειγμα, ενδέχεται να θέλετε να συμμετάσχετε στη διάσκεψη από το κινητό σας τηλέφωνο, αντί από τον υπολογιστή ή το επιτραπέζιο τηλέφωνο.

Για τη συμμετοχή σε κλήση διάσκεψης από άλλο τηλέφωνο

 • Κάντε κλικ στην επιλογή Συμμετοχή από στην ειδοποίηση πρόσκλησης σε διάσκεψη και, κατόπιν, επιλέξτε το τηλέφωνο από το οποίο θέλετε να συμμετάσχετε στη διάσκεψη. Ο Communicator καλεί τον αριθμό τηλεφώνου και μόλις απαντήσετε στην κλήση, ο Communicator εκτελεί τη σύνδεση στη διάσκεψη από τον καθορισμένο αριθμό.

Αρχή της σελίδας

Άρνηση μιας πρόσκλησης κλήσης διάσκεψης

Όταν αρνείστε μια κλήση διάσκεψης, το άτομο που εκτέλεσε την κλήση διάσκεψης βλέπει στο παράθυρο "Συνομιλία" του Communicator την κατάσταση "Μη διαθέσιμος" για εσάς.

Για την άρνηση μιας κλήσης διάσκεψης

 • Κάντε κλικ στο αριστερό παράθυρο της ειδοποίησης πρόσκλησης σε διάσκεψη.

Αρχή της σελίδας

Προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης του τηλεφώνου σας σε "Μην ενοχλείτε" από μια πρόσκληση σε κλήση διάσκεψης

Όταν λαμβάνετε μια ειδοποίηση πρόσκλησης σε κλήση διάσκεψης, μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί Μην ενοχλείτε για την προσωρινή αλλαγή της κατάστασής σας σε Μην ενοχλείτε.

Για την προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης του τηλεφώνου σε "Μην ενοχλείτε" από μια πρόσκληση σε κλήση διάσκεψης

 • Στην ειδοποίηση της πρόσκλησης σε διάσκεψη, κάντε κλικ στο κουμπί Μην ενοχλείτε και, κατόπιν, κάντε κλικ στο αναδυόμενο μήνυμα Ρύθμιση κατάστασης σε "Μην ενοχλείτε"

Αρχή της σελίδας

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×