Εκπαίδευση: Βασικά στοιχεία του PowerPoint για Mac 2011

Τι νέο υπάρχει στο PowerPoint για Mac 2011

Το PowerPoint είναι μια ισχυρή εφαρμογή παρουσίασης, αλλά για να το χρησιμοποιήσετε πιο αποτελεσματικά, πρέπει πρώτα να κατανοήσετε τα βασικά στοιχεία. Αυτή η σειρά βίντεο παρουσιάζει ορισμένες από τις εργασίες και τις δυνατότητες που μπορείτε να χρησιμοποιείτε σε όλες τις παρουσιάσεις.

Λήψη

Σε αυτόν τον κύκλο μαθημάτων (στα Αγγλικά):

Δημιουργία νέας παρουσίασης (1:23)
Ξεκινήστε την εξερεύνηση του PowerPoint, δημιουργώντας μια νέα κενή παρουσίαση

Εξερεύνηση του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη του Po werPoint (3:02)
Προσδιορίστε τα στοιχεία του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να ολοκληρώσετε βασικές εργασίες.

Εισαγωγή διαφανειών (1:21)
Μάθετε τρεις γρήγορους τρόπους για να εισαγάγετε νέες διαφάνειες στην παρουσίασή σας

Προσθήκη περιεχομένου σε διαφάνειες (1:55)
Χρησιμοποιήστε σύμβολα κράτησης θέσης για να προσθέσετε ήδη μορφοποιημένο περιεχόμενο σε διαφάνειες.

Εφα ρμογή θέματος και διάταξης (1:50)
Χρησιμοποιήστε θέματα και διατάξεις για να εφαρμόσετε γρήγορα ένα συνεπές σχέδιο για ολόκληρη την παρουσίασή σας

Μορφοποίηση περιεχομένου διαφάνειας (1:58)
Βελτιώστε την παρουσίασή σας αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζεται το περιεχόμενο στη διαφάνειά σας

Αποθήκευση σε νέο φάκελο (3:05)
Μάθετε δύο τρόπους για να αποθηκεύσετε την παρουσίασή σας στο φάκελο που θέλετε και στην κατάλληλη μορφή αρχείου

Περισσότερα μαθήματα θα βρείτε στην τοποθεσία Εκπαίδευση του Microsoft Office.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×