Εισαγωγή στο Office Forms Server

Το Microsoft Office Forms Server 2007 είναι ένα προϊόν διακομιστή που έχει αναπτυχθεί πάνω στο Windows SharePoint Services 3.0 ως μια εφαρμογή ASP.NET έκδοση 2.0. Επιτρέπει στους χρήστες να συμπληρώνουν φόρμες του Microsoft Office InfoPath 2007 χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα περιήγησης του Web αντί του ή σε συνδυασμό με το πρόγραμμα-πελάτη Office InfoPath 2007. Αυτό επιτρέπει ευρύτερη πρόσβαση σε φόρμες που ήταν δυνατόν με προηγούμενες εκδόσεις του Microsoft Office InfoPath. Επιπλέον, το Office Forms Server 2007 παρέχει μια κεντρική θέση για την αποθήκευση και τη διαχείριση προτύπων φόρμας για την εταιρεία σας.

Τι θέλετε να κάνετε;

Δυνατότητα ευρύτερης πρόσβασης σε πρότυπα φόρμας

Ανάπτυξη και διαχείριση προτύπων φόρμας συμβατών με πρόγραμμα περιήγησης

Δυνατότητα ευρύτερης πρόσβασης σε πρότυπα φόρμας

Ένας σχεδιαστής προτύπου φόρμας που χρησιμοποιεί το Office InfoPath 2007 έχει τη δυνατότητα να επιλέξει το σχεδιασμό ενός πρότυπο φόρμας που είναι συμβατό με το πρόγραμμα περιήγησης. Όταν αυτό το πρότυπο φόρμας αναπτύσσεται ως ένα πρότυπο φόρμας με δυνατότητα χρήσης από πρόγραμμα περιήγησης σε έναν διακομιστή που εκτελεί το Office Forms Server 2007, οι χρήστες μπορούν να συμπληρώσουν τη φόρμα σε ένα πρόγραμμα περιήγησης του Web και δεν απαιτείται να διαθέτουν το InfoPath εγκατεστημένο στους υπολογιστές τους. Η εμπειρία που απαιτείται από το χρήστη για τη συμπλήρωση μιας φόρμας χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα περιήγησης είναι παρόμοια με αυτήν για τη συμπλήρωση της φόρμας χρησιμοποιώντας το InfoPath. Για παράδειγμα, οι δυνατότητες όπως η επικύρωση δεδομένων έχουν σχεδιαστεί ώστε να λειτουργούν σε ένα πρόγραμμα περιήγησης χωρίς να απαιτείται επικοινωνία με το διακομιστή. Αυτό σημαίνει ότι τα αποτελέσματα που εμφανίζονται όταν ισχύουν ορισμένες συνθήκες, όπως οι προειδοποιήσεις επικύρωσης δεδομένων, είναι άμεσα ορατά, επειδή το πρόγραμμα περιήγησης δεν χρειάζεται να επαναλάβει τη φόρτωση της φόρμας κάθε φορά που ο χρήστη εκτελεί κάποια ενέργεια στη φόρμα.

Σημειώσεις: 

 • Ορισμένα στοιχεία ελέγχου της φόρμας περιέχουν επιλογές, που ονομάζονται ρυθμίσεις επαναδημοσίευσης, που ο σχεδιαστής του προτύπου φόρμας χρησιμοποιεί για να καθορίσει εάν απαιτείται επικοινωνία με το διακομιστή για την προβολή των δεδομένων. Οι ρυθμίσεις αυτές μπορεί να προσθέσουν καθυστερήσεις στην απόδοση της φόρμας. Για παράδειγμα, μια ρύθμιση επαναδημοσίευσης που απαιτεί την αποστολή δεδομένων στο διακομιστή μπορεί να απαιτήσει περισσότερο χρόνο προκειμένου η φόρμα να εμφανίσει τα δεδομένα και εάν η επαναδημοσίευση δεν είναι απαραίτητη σε μια συγκεκριμένη περίπτωση, μπορεί να μειωθεί η απόδοση της φόρμας χωρίς να προστεθεί κάποιο όφελος.

 • Ορισμένες δυνατότητες και στοιχεία ελέγχου, όπως τα στοιχεία ελέγχου ActiveX, δεν υποστηρίζονται σε πρότυπα φόρμας συμβατά με προγράμματα περιήγησης.

Πριν από την ανάπτυξη ενός προτύπου φόρμας συμβατού με πρόγραμμα περιήγησης σε έναν διακομιστή που εκτελεί το Office Forms Server 2007, θα πρέπει να προσέξετε τα εξής:

 • Ο τρόπος ανάπτυξης ενός προτύπου φόρμας συμβατού με προγράμματα περιήγησης εξαρτάται από τις δυνατότητες που ο σχεδιαστής του προτύπου φόρμας έχει προσθέσει σε αυτό. Ανατρέξτε στον πίνακα στην επόμενη ενότητα για περισσότερες λεπτομέρειες.

 • Προκειμένου ένα πρότυπο φόρμας να εκτελείται ως πλήρως αξιόπιστο όταν ανοιχθεί στο InfoPath, ο σχεδιαστής του προτύπου φόρμας θα πρέπει να προσθέσει μια ψηφιακή υπογραφή σε αυτό. Εάν μια πλήρως αξιόπιστη φόρμα εγκατασταθεί στον υπολογιστή ενός χρήστη, δεν απαιτείται η ύπαρξη ψηφιακής υπογραφής για αυτό το πρότυπο φόρμας και μπορεί να συμπληρωθεί με τη χρήση ενός προγράμματος περιήγησης ή του InfoPath.

 • Τα πρότυπα φόρμας με δυνατότητα χρήσης σε πρόγραμμα περιήγησης μπορούν να συμπληρωθούν με τη χρήση ορισμένων φορητών συσκευών εάν το πρότυπο φόρμας είναι διαθέσιμο προς προβολή σε μία φορητή συσκευή.

Αρχή της σελίδας

Ανάπτυξη και διαχείριση προτύπων φόρμας συμβατών με πρόγραμμα περιήγησης

Όλα τα πρότυπα φόρμας με δυνατότητα χρήσης σε πρόγραμμα περιήγησης θα πρέπει να φιλοξενούνται σε έναν διακομιστή που εκτελεί το Office Forms Server 2007. Υπάρχουν δύο λειτουργίες ανάπτυξης για πρότυπα φόρμας που φιλοξενούνται σε έναν διακομιστή που εκτελεί το Office Forms Server 2007: Μία για πρότυπο φόρμας χρήστη και μια για πρότυπο φόρμας με έγκριση διαχειριστή.

Τα πρότυπα φόρμας χρήστη μπορούν αν αναπτυχθούν από οποιονδήποτε με δικαιώματα δημιουργίας βιβλιοθηκών και λιστών. Ένα πρότυπο φόρμας χρήστη είναι ένα πρότυπο φόρμας που περιέχει μόνο δηλωτική λειτουργικότητα όπως μορφοποίηση υπό όρους, αλλά δεν περιέχει διαχειριζόμενο κώδικα. Τα πρότυπα φόρμας χρήστη εκτελούνται στο επίπεδο ασφαλείας τομέα.

Τα πρότυπα φόρμας με έγκριση διαχειριστή είναι πρότυπα φόρμας που περιέχουν διαχειριζόμενο κώδικα, απαιτούν πλήρη αξιοπιστία, χρησιμοποιούν σύνδεση δεδομένων διαχειριστή ή πρέπει να αναπτυχθούν σε μεγάλο εύρος της συλλογής τοποθεσιών. Ένας διαχειριστής συμπλέγματος γενικά εκτελεί τις διαδικασίες αποστολής και επικύρωσης στην ανάπτυξη ενός προτύπου φόρμας με έγκριση διαχειριστή, αν και ο σχεδιαστής προτύπου φόρμας μπορεί επίσης να εκτελέσει την εργασία επικύρωσης μέσα από το InfoPath. Η διαδικασία ενεργοποίησης μπορεί να εκτελεστεί από έναν διαχειριστή συμπλέγματος με δικαιώματα διαχείρισης συλλογής τοποθεσιών ή από έναν διαχειριστή της συλλογής τοποθεσιών. Η διαδικασία για την ανάπτυξη ενός προτύπου με έγκριση διαχειριστή απαιτεί τα ακόλουθα τρία βήματα:

 1. Επαλήθευση    Η διαδικασία επαλήθευσης εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με το πρότυπο φόρμας, όπως σφάλματα και προειδοποιήσεις. Το βήμα αυτό εκτελείται με τη χρήση μιας ρύθμισης στην Κεντρική διαχείριση ή χρησιμοποιώντας το παράθυρο εργασίας Έλεγχος Σχεδίασης στο Office InfoPath 2007..

 2. Αποστολή    Μόλις ολοκληρωθεί η επαλήθευση του προτύπου φόρμας, αποστέλλεται από έναν διαχειριστή συμπλέγματος στη βιβλιοθήκη Διαχείρισης προτύπων φόρμας για το σύμπλεγμα του Web.

 3. Ενεργοποίηση    Μετά από την αποστολή του προτύπου φόρμας, το πρότυπο μπορεί να ενεργοποιηθεί σε μια συλλογή τοποθεσιών είτε από διαχειριστή συμπλέγματος είτε από διαχειριστή συλλογής τοποθεσιών.

  Σημείωση: Ο διαχειριστής συμπλέγματος θα πρέπει να διαθέτει δικαιώματα διαχειριστή συλλογής τοποθεσιών σε μια συλλογή τοποθεσιών για να ενεργοποιήσει το πρότυπο φόρμας.

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τα δύο πιο συνηθισμένα σενάρια ανάπτυξης, καθώς και τον απαιτούμενο ρόλο για το κάθε ένα.

Τύπος

Σενάριο

Εύρος ανάπτυξης

Πρότυπο φόρμας χρήστη

Ένας τελικός χρήστης με δικαιώματα δημιουργίας βιβλιοθηκών και λιστών σε έναν διακομιστή που εκτελεί το Office Forms Server 2007 αναπτύσσει ένα πρότυπο φόρμας συμβατό με πρόγραμμα περιήγησης, το οποίο περιέχει δηλωτική λειτουργικότητα, όπως είναι η μορφοποίηση υπό όρους.

Το πρότυπο φόρμας δημοσιεύεται σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων ή ως τύπος περιεχομένου. Αυτή η μέθοδος ανάπτυξης συνιστάται για πρότυπα φόρμας που δεν περιέχουν διαχειριζόμενο κώδικα και έχουν μικρό εύρος ανάπτυξης, όπως αυτά που προορίζονται για χρήση από εργαζόμενους σε ένα τμήμα.

Σημείωση: Εάν κάποιο πρότυπο φόρμας χρήστη πρέπει να γίνει ευρέως διαθέσιμο, μπορεί να αναπτυχθεί με τη χρήση της ίδιας διαδικασίας που χρησιμοποιείται για κάποιο πρότυπο φόρμας με έγκριση διαχειριστή.

Πρότυπο φόρμας με έγκριση διαχειριστή

Ένας διαχειριστής συμπλέγματος αναπτύσσει ένα πρότυπο φόρμας συμβατό με πρόγραμμα περιήγησης, που περιέχει διαχειριζόμενο κώδικα ή χρησιμοποιεί μια σύνδεση δεδομένων διαχειριστή, με πλήρη αξιοπιστία ή με αξιοπιστία τομέα.

Το πρότυπο φόρμας επαληθεύεται και αποστέλλεται από διαχειριστή συμπλέγματος και, στη συνέχεια, ενεργοποιείται σε μια βιβλιοθήκη προτύπων φόρμας για μία ή περισσότερες συλλογές τοποθεσιών. Η ενεργοποίηση είναι η διαδικασία που χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση και την απενεργοποίηση χαρακτηριστικών σε μια συλλογή τοποθεσιών ή για να γίνουν διαθέσιμα προς χρήση τα πρότυπα φόρμας με έγκριση διαχειριστή. Αυτή η μέθοδος ανάπτυξης συνιστάται για πρότυπα φόρμας που απαιτούν την ευρεία ανάπτυξη για τη χρήση από εργαζόμενους σε πολλά τμήματα μιας εταιρείας.

Σημείωση: Το πρότυπο φόρμας με έγκριση διαχειριστή θα πρέπει να επαληθευτεί και να αποσταλεί από διαχειριστή συμπλέγματος, αλλά μετά από την αποστολή του μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο από διαχειριστή της συλλογής τοποθεσιών.

Σημειώσεις: 

 • Εάν θέλετε να αναπτύξετε ένα πρότυπο φόρμας που περιέχει διαχειριζόμενο κώδικα, αλλά δεν έχετε τα δικαιώματα για κάτι τέτοιο, επικοινωνήστε με ένα διαχειριστή συμπλέγματος για βοήθεια. Προτού ζητήσετε από κάποιο διαχειριστή συμπλέγματος να αναπτύξει ένα πρότυπο φόρμας, θα πρέπει να το έχετε δημοσιεύσει σε μια τοποθεσία όπου ο διαχειριστής θα έχει πρόσβαση σε αυτό.

 • Όταν κάποιος διαχειριστής συμπλέγματος αναπτύσσει έναν πρότυπο φόρμας, αυτό προστίθεται σε μια κεντρική θέση στο διακομιστή. Οποιοσδήποτε με δικαιώματα διαχείρισης συλλογής τοποθεσιών μπορεί να ενεργοποιήσει το πρότυπο στη συλλογή τοποθεσιών του. Η συγκεκριμένη μέθοδος ανάπτυξης προτείνεται μόνο για τα πρότυπα φόρμας που θέλετε να είναι διαθέσιμα σε μία ή περισσότερες συλλογές τοποθεσιών.

Αρχή της σελίδας

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×