Εισαγωγή στον Microsoft Office SharePoint Server 2007

Αυτό το άρθρο αποτελεί μια εισαγωγή στον Microsoft Office SharePoint Server 2007 και περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε, για να αποκτήσετε καλύτερο έλεγχο και εποπτεία του περιεχομένου σας, να οργανώσετε τις επιχειρηματικές διαδικασίες σας και να χρησιμοποιείτε από κοινού τις πληροφορίες με άλλα άτομα μέσα στην εταιρεία σας.

Σημείωση: Αυτό το άρθρο δεν περιγράφει τις δυνατότητες του Office SharePoint Server 2007 που προορίζονται για επαγγελματίες τεχνολογιών πληροφορικής ή προγραμματιστές. Μπορείτε να βρείτε συνδέσεις προς λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση του Office SharePoint Server 2007 ή την επέκταση της λειτουργικότητάς του στην ενότητα Δείτε επίσης.

Επισκόπηση του Office SharePoint Server 2007

Office SharePoint Server 2007 και υπηρεσίες Windows SharePoint Services

Συνεργασία

Άτομα και εξατομίκευση

Αναζήτηση

Διαχείριση περιεχομένου

Επιχειρηματική διαδικασία και φόρμες

Επιχειρηματική ευφυΐα

Επισκόπηση του Office SharePoint Server 2007

Ο Office SharePoint Server 2007 είναι μια νέα εφαρμογή διακομιστή που αποτελεί τμήμα του 2007 Microsoft Office system. Η εταιρεία σας μπορεί να τον χρησιμοποιήσει για να διευκολύνει τη συνεργασία, να προσφέρει δυνατότητες διαχείρισης περιεχομένου, να εφαρμόσει επιχειρηματικές διαδικασίες και να προσφέρει πρόσβαση προς πληροφορίες που είναι ουσιώδεις για τους εταιρικούς στόχους και διαδικασίες.

Με τη χρήση των προτύπων τοποθεσίας και των άλλων δυνατοτήτων του Office SharePoint Server 2007, μπορείτε εύκολα και αποτελεσματικά να δημιουργείτε τοποθεσίες που θα υποστηρίζουν τη δημοσίευση συγκεκριμένου περιεχομένου, τη διαχείριση περιεχομένου, τη διαχείριση εγγραφών ή τις ανάγκες επιχειρηματικής ευφυΐας που ενδέχεται να έχει η εταιρεία σας. Για παράδειγμα, είναι δυνατό να δημιουργήσετε τοποθεσίες σε επίπεδο εταιρείας, όπως εταιρικές τοποθεσίες πύλης ή τοποθεσίες παρουσίας στο Internet ή εξειδικευμένες τοποθεσίες, όπως αρχεία φύλαξης περιεχομένου ή χώρους εργασίας συσκέψεων. Αυτές οι τοποθεσίες σάς δίνουν τη δυνατότητα να συνεργαστείτε και να χρησιμοποιήσετε από κοινού πληροφορίες με άλλους, οι οποίοι βρίσκονται εντός ή εκτός της εταιρείας σας. Επιπλέον, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Office SharePoint Server 2007, για να διεξάγετε αποτελεσματικές αναζητήσεις για άτομα, έγγραφα και δεδομένα, για να σχεδιάζετε και να συμμετέχετε σε επιχειρηματικές διαδικασίες που χρησιμοποιούν φόρμες, καθώς και για να προσπελαύνετε και να αναλύετε μεγάλους όγκους επιχειρηματικών δεδομένων.

Μεταξύ άλλων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Office SharePoint Server 2007 για τα εξής:

 • Αποτελεσματική συνεργασία με άτομα της εταιρείας σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ημερολόγια για να βλέπετε το χρόνο εκτέλεσης των συμβάντων της ομάδας ή να χρησιμοποιήσετε βιβλιοθήκες εγγράφων για να αποθηκεύετε έγγραφα που αφορούν την ομάδα, το τμήμα ή ολόκληρη την εταιρεία. Μπορείτε επίσης να να συζητήσετε κάποια ζητήματα χρησιμοποιώντας ημερολόγια Web ή να καταγράψετε και να διατηρήσετε πληροφορίες σε τοποθεσίες Wiki, οι οποίες αποτελούν γνωσιακές βάσεις, των οποίων η διαχείριση γίνεται από τους χρήστες.

 • Δημιουργία προσωπικών τοποθεσιών, όπου θα μπορείτε να διαχειρίζεστε και να χρησιμοποιείτε από κοινού τις πληροφορίες με άλλους χρήστες. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε τη δική σας πύλη "Η τοποθεσία μου", όπου θα μπορείτε να προβάλλετε και να διαχειρίζεστε από μια κεντρική θέση όλα τα έγγραφα, τις εργασίες, τις συνδέσεις, το ημερολόγιο του Microsoft Office Outlook 2007, τους συναδέλφους και τις άλλες προσωπικές πληροφορίες.

 • Εύρεση ατόμων, ειδικοτήτων και δεδομένων σε επιχειρηματικές εφαρμογές. Για παράδειγμα, κάνοντας αναζήτηση στις διάφορες σελίδες "Η τοποθεσία μου" στο τοπικό intranet, μπορείτε να βρείτε κάποια άτομα με συγκεκριμένες ικανότητες ή ενδιαφέροντα, ακόμα και αν δεν γνωρίζετε το όνομά τους. Ενδέχεται επίσης να βρείτε δεδομένα σε μια εταιρική βάση δεδομένων ή εταιρική επιχειρηματική εφαρμογή, για παράδειγμα μια εφαρμογή διαχείρισης σχέσεων πελατών (Customer Relationship Management-CRM).

 • Διαχείριση εγγράφων, εγγραφών και περιεχομένου Web. Για παράδειγμα, η εταιρεία σας μπορεί να αναπτύξει μια διαδικασία για την ακύρωση ή τη λήξη εγγράφων μετά την παρέλευση ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.

 • Φιλοξενία επιχειρηματικών φορμών που βασίζονται σε XML και οι οποίες ενσωματώνονται με βάσεις δεδομένων ή άλλες επιχειρηματικές εφαρμογές. Για παράδειγμα, εάν εργάζεστε για μια τοπική κυβερνητική υπηρεσία, θα μπορείτε να σχεδιάζετε φόρμες αιτήσεων χορήγησης αδειών στο Microsoft Office InfoPath 2007 και να τις φιλοξενείτε στον Office SharePoint Server 2007 έτσι, ώστε οι χρήστες να μπορούν να συμπληρώνουν τις φόρμες κατευθείαν σε πρόγραμμα περιήγησης. Τα δεδομένα που πληκτρολογούνται στη φόρμα θα μπορούν να υποβληθούν σε μια βάση δεδομένων στο κυβερνητικό δίκτυο.

 • Εύκολη δημοσίευση αναφορών, λιστών και βασικών δεικτών επιδόσεων (KPI) μέσω σύνδεσης σε επιχειρηματικές εφαρμογές, όπως το SAP, το Siebel και τον Microsoft SQL Server 2005.

Συνεργασία του Office SharePoint Server 2007 με τα προγράμματα του συστήματος του Microsoft Office

Ο Office SharePoint Server 2007 είναι σχεδιασμένος έτσι, ώστε να συνεργάζεται αποτελεσματικά με τα υπόλοιπα πρόγραμμα και τους διακομιστές του 2007 Microsoft Office system. Η παρακάτω λίστα περιλαμβάνει παραδείγματα των πιθανών συνδυασμών.

 • Εάν χρησιμοποιείτε το Microsoft Office PowerPoint 2007, τότε μπορείτε να δημιουργήσετε μια βιβλιοθήκη διαφανειών του PowerPoint η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κοινού με άλλους χρήστες σε μια τοποθεσία του Office SharePoint Server 2007.

 • Εάν χρησιμοποιείτε την Microsoft Office Access 2007, τότε μπορείτε να μεταφέρετε εκτός σύνδεσης μια λίστα του SharePoint και να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες σύνταξης εκθέσεων της Office Access 2007, για να προβάλετε τα δεδομένα και να δημιουργήσετε εκθέσεις. Εάν ταξιδεύετε, για παράδειγμα, μπορείτε να διατηρείτε ένα τοπικό αντίγραφο μιας λίστας του SharePoint στον φορητό υπολογιστή σας, όπου θα μπορείτε να κάνετε επεξεργασία της λίστας και να εκτελείτε ερωτήματα όπως θα κάνατε με οποιονδήποτε άλλο πίνακα στην Office Access 2007. Οι φόρμες και οι εκθέσεις που χρησιμοποιούν τη λίστα του SharePoint αλληλεπιδρούν πλήρως — και αργότερα, όταν συνδέσετε και πάλι το φορητό υπολογιστή, η Office Access 2007 μπορεί να συγχρονίσει την τοπική λίστα με την ηλεκτρονική λίστα.

 • Εάν χρησιμοποιείτε το Office Outlook 2007, τότε μπορείτε να μεταφέρετε εκτός σύνδεσης βιβλιοθήκες εγγράφων. Οι φάκελοι του SharePoint εμφανίζονται όπως οι υπόλοιποι φάκελοι του Outlook.

 • Εάν χρησιμοποιείτε το Office InfoPath 2007, τότε μπορείτε να σχεδιάσετε πρότυπα φόρμας που θα είναι συμβατά με ένα πρόγραμμα περιήγησης, να τα δημοσιεύσετε σε μια τοποθεσία του Office SharePoint Server 2007 και, στη συνέχεια, να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα χρήσης τους σε πρόγραμμα περιήγησης στο Web.

 • Εάν χρησιμοποιείτε το Microsoft Office Excel 2007, τότε μπορείτε να αποθηκεύσετε φύλλα εργασίας σε μια τοποθεσία του SharePoint έτσι, ώστε οι χρήστες να έχουν πρόσβαση σε αυτά χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα περιήγησης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα φύλλα εργασίας, για να διατηρείτε και να χρησιμοποιείτε αποτελεσματικά από κοινού μία κεντρική, ενημερωμένη έκδοση, ενώ εξασφαλίζετε τυχόν ιδιόκτητες πληροφορίες, όπως οικονομικά μοντέλα, τα οποία είναι ενσωματωμένα στο φύλλο εργασίας.

 • Εάν χρησιμοποιείτε το Microsoft Office SharePoint Designer 2007, τότε μπορείτε να προσαρμόσετε για τις τοποθεσίες και τις ροές εργασίας του Office SharePoint Server 2007 ένα "έξυπνο" περιβάλλον WYSIWYG (what-you-see-is-what-you-get). Μπορείτε να προσαρμόσετε τις τοποθεσίες του SharePoint ανάλογα με τις ανάγκες σας και να καθορίσετε εταιρικές απαιτήσεις χρησιμοποιώντας την πιο πρόσφατη τεχνολογία ASP.NET, να καθιερώσετε πρότυπα Web, όπως κώδικα γλώσσας XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) και επικαλυπτόμενα φύλλα στυλ (CSS). Για παράδειγμα, εάν είστε αναλυτής επιχειρήσεων, τότε μπορεί να σας ζητηθεί να δημιουργήσετε και να προσαρμόσετε μια νέα τοποθεσία του Office SharePoint Server 2007 η οποία θα χρησιμοποιηθεί για συνεργασία επάνω στην ανάπτυξη βιντεοσκοπημένων μελετών υποθέσεων που αφορούν πελάτες. Σε αυτό το σενάριο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Office SharePoint Designer 2007, για να δημιουργήσετε εντελώς νέες τοποθεσίες του Office SharePoint Server 2007, όπου οι συγγραφείς, οι εικονολήπτες και τα μέλη της ομάδας μάρκετινγκ θα μπορούν να συνεργαστούν επάνω στην ανάπτυξη βιντεοσκοπημένων μελετών υποθέσεων.

 • Σε πολλά προγράμματα του 2007 Office release, μπορείτε να κάνετε ενημέρωση των ιδιοτήτων για ένα έγγραφο διακομιστή σε ένα Πλαίσιο πληροφοριών εγγράφου, το οποίο εμφανίζεται στην επάνω πλευρά του εγγράφου με τη μορφή συνόλου πεδίων με δυνατότητα επεξεργασίας. Για παράδειγμα, σε ένα έγγραφο του Word, μπορεί να χρειαστεί να κάνετε επεξεργασία των ιδιοτήτων για το όνομα του συντάκτη, την ημερομηνία δημιουργίας και τον τύπο του εγγράφου. Κατά συνέπεια, κάτι τέτοιο σας διευκολύνει να εντοπίσετε στο διακομιστή αυτό που ζητάτε. Για παράδειγμα, μπορείτε να βρείτε γρήγορα όλα τα δελτία τύπου στα οποία η ιδιότητα του πελάτη θα αντιστοιχεί με το όνομα ενός συγκεκριμένου πελάτη.

 • Σε πολλά προγράμματα του 2007 Office release, μπορείτε να δημιουργήσετε ροές εργασίας ή να συμμετέχετε σε αυτές, οι οποίες αποτελούν μια αυτοματοποιημένη μετακίνηση των εγγράφων ή των στοιχείων μέσα από μια συγκεκριμένη ακολουθία ενεργειών ή εργασιών που σχετίζονται με μια επιχειρηματική διαδικασία. Οι ροές εργασίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συνεπή διαχείριση κοινών επιχειρηματικών διαδικασιών, όπως είναι η έγκριση ή η αναθεώρηση ενός εγγράφου.

Αρχή της σελίδας

Office SharePoint Server 2007 και υπηρεσίες Windows SharePoint Services

Ενδέχεται να αναρωτιέστε ποια είναι η διαφορά μεταξύ Office SharePoint Server 2007 και υπηρεσιών Microsoft Windows SharePoint Services, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο σχετίζονται μεταξύ τους.

Το Office SharePoint Server 2007 είναι ένα προϊόν που χρησιμοποιεί την τεχνολογία των υπηρεσιών Windows SharePoint Services. Όλες οι διαθέσιμες δυνατότητες των υπηρεσιών Windows SharePoint Services είναι επίσης διαθέσιμες στο Office SharePoint Server 2007, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας δημιουργίας κεντρικών λιστών και βιβλιοθηκών, ημερολoγίων Web, τοποθεσιών Wiki και χώρων εργασίας ομάδων, όπως είναι οι χώροι εργασίας συσκέψεων.

Το Office SharePoint Server 2007 χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες Windows SharePoint Services για να προσφέρει ένα ομοιόμορφο, οικείο πλαίσιο εργασίας για λίστες και βιβλιοθήκες εγγράφων, διαχείριση τοποθεσιών και προσαρμογή τοποθεσιών. Ωστόσο, το Office SharePoint Server 2007 προσφέρει βελτιωμένες ή πρόσθετες δυνατότητες, οι οποίες δεν είναι διαθέσιμες σε μια τοποθεσία των υπηρεσιών Windows SharePoint Services. Για παράδειγμα, το Office SharePoint Server 2007 χρησιμοποιεί την ίδια τεχνολογία αναζήτησης με τις υπηρεσίες Windows SharePoint Services, αλλά περιέχει πρόσθετες δυνατότητες, οι οποίες είναι ιδιαίτερα χρήσιμες στους εργαζομένους μεγάλων εταιρειών, όπως είναι η ικανότητα αναζήτησης για επιχειρηματικά δεδομένα στο SAP, το Siebel και τις άλλες επιχειρηματικές εφαρμογές.

Αρχή της σελίδας

Συνεργασία

Με τη χρήση των παρακάτω δυνατοτήτων του Office SharePoint Server 2007, μπορείτε να να συνεργαστείτε ακόμα πιο αποτελεσματικά και αποδοτικά με άλλα άτομα της εταιρείας σας.

Χρήση προτύπων τοποθεσιών για συνεργασία ή διαχείριση συσκέψεων    Όταν δημιουργείτε μια νέα τοποθεσία του Office SharePoint Server 2007, μπορείτε να ξεκινήσετε από την επιλογή ενός από τα διάφορα και διαφορετικά είδη προτύπων τοποθεσιών, προκειμένου να συνεργαστείτε με άλλους και να διαχειριστείτε συσκέψεις. Για παράδειγμα, τα πρότυπα τοποθεσιών στην ομάδα "Συνεργασία" είναι σχεδιασμένα έτσι, ώστε να βοηθούν τις ομάδες μέσα σε μια εταιρεία να εργαστούν επάνω σε έργα και να συνεργαστούν επάνω σε έγγραφα. Για παράδειγμα, με τη χρήση του προτύπου τοποθεσίας "Χώρος εργασίας εγγράφων" μπορείτε να εργαστείτε μαζί με άλλους σε ένα έγγραφο ή σε ένα σύνολο εγγράφων. Τα πρότυπα τοποθεσιών της ομάδας "Συσκέψεις" είναι σχεδιασμένα έτσι, ώστε να βοηθούν τις ομάδες μέσα σε μια εταιρεία να διαχειρίζονται τα διαφορετικά είδη συσκέψεων. Τα πρότυπα σε αυτή την ομάδα υποστηρίζουν κάθε είδος σύσκεψης, από βασικές συσκέψεις έως συσκέψεις για τη λήψη αποφάσεων, ακόμα κοινωνικές εκδηλώσεις.

Κοινή χρήση εγγράφων, επαφών, εργασιών και ημερολογίων    Μπορείτε να συγχρονίσετε το ημερολόγιο του Office SharePoint Server 2007 με το Outlook. Μπορείτε να καταχωρήσετε ημερήσια συμβάντα, και να καθορίσετε περισσότερους τύπους επαναλαμβανόμενων ή περιοδικών συμβάντων. Ακόμα, μπορείτε να παρακολουθήσετε έργα ομάδας πιο αποτελεσματικά, με προβολές ημέρα και μήνα.

Πρόσκληση για ανταλλαγή ιδεών σε τοποθεσίες wiki    Μια τοποθεσία wiki σας επιτρέπει να ανταλλάσετε ιδέες, να συνεργάζεστε για τη σχεδίαση μιας ομάδας, να δημιουργήσετε μια εγκυκλοπαίδεια γνώσεων, ή απλώς να συλλέγετε καθημερινές πληροφορίες σε μια μορφή που είναι εύκολη στη δημιουργία και την τροποποίησή της. Τα μέλη της ομάδας σας μπορούν να συνεισφέρουν στις τοποθεσίες wiki από το πρόγραμμα περιήγησής τους, δηλαδή δεν χρειάζεται να διαθέτουν ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου ή ειδικές τεχνικές γνώσεις.

Μοιραστείτε τις ιδέες σας χρησιμοποιώντας ημερολόγια Web    Ένα ημερολόγιο Web, γνωστό και ως αρχείο καταγραφής περιεχομένου Web, αποτελείται από συχνές σύντομες δημοσιεύσεις. Οι δημοσιεύσεις εμφανίζονται σε σειρά ξεκινώντας με την πιο πρόσφατη δημοσίευση. Με τον Office SharePoint Server 2007, αρκούν μερικά μόνο κλικ για να δημιουργήσετε και να δημοσιεύσετε περιεχόμενο σε ένα ημερολόγιο Web, να εγγραφείτε σε ενημερώσεις ενός ημερολογίου Web, και να προσαρμόσετε ένα ημερολόγιο Web. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ένα ημερολόγιο Web έτσι, ώστε να δέχεται σχόλια, ή μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα σχόλια. Στις πιθανές χρήσεις συμπεριλαμβάνεται ένα χρονικό για στελέχη για την κοινοποίηση σκέψεων και ιδεών, μια κοινότητα για τη δημιουργία σχέσεων με τους πελάτες ή μια ανεπίσημη τοποθεσία όπου οι ομάδες θα μπορούν να μοιράζονται ειδήσεις και συμβουλές.

Λήψη ενημερώσεων για λίστες και βιβλιοθήκες με την τεχνολογία RSS    Οι λίστες και οι βιβλιοθήκες χρησιμοποιούν την τεχνολογία RSS (Really Simple Syndication), ώστε τα μέλη της ομάδας εργασίας σας, να μπορούν αυτόματα να λαμβάνουν ενημερώσεις. Η τεχνολογία RSS επιτρέπει στους χρήστες να λαμβάνουν και να προβάλλουν ενημερώσεις ή τροφοδοσίες σχετικά με ειδήσεις, ημερολόγια Web, και άλλα στοιχεία που τους ενδιαφέρουν σε μια ενοποιημένη θέση.

Διαχείριση έργων    Μπορείτε να δημιουργήσετε μια λίστα Εργασίες έργου, η οποία να περιλαμβάνει ένα γράφημα Gantt. Ένα γράφημα Gantt είναι ένα τύπος οπτικής επισκόπησης των εργασιών ενός έργου που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προκειμένου να παρακολουθήσετε τις ημερομηνίες και την πρόοδο των εργασιών μιας ομάδας.

Απόκτηση πρόσβασης σε περιεχόμενο από κινητή συσκευή    Μπορείτε, όταν βρίσκεστε καθ' οδόν, να προβάλετε τοποθεσίες πύλης, τοποθεσίες ομάδων και λίστες σε μια κινητή συσκευή, εξασφαλίζοντας έτσι ότι παραμένετε ενημερωμένοι σχετικά με τα έργα και τις εργασίες της ομάδας. Για παράδειγμα, οι λίστες εμφανίζονται σε τηλέφωνα (ή άλλες συσκευές τηλεπικοινωνίας οι οποίες υποστηρίζουν τα διεθνή πρότυπα) σε απλοποιημένη μορφή κειμένου, με μια σύνδεση για κύλιση στο περιεχόμενο της κάθε σελίδας. Μπορείτε επίσης να λαμβάνετε ειδοποιήσεις σχετικά με τις λίστες που ενημερώνονται.

Αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο Office SharePoint Server 2007     Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρονική αλληλογραφία προκειμένου να συμμετάσχετε σε συζητήσεις, συναντήσεις, και έγγραφα σε μια τοποθεσία του Office SharePoint Server 2007. Ακριβώς όπως στέλνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ομάδα σας για να συζητήσετε σχετικά με εργασίες και έργα, μπορείτε να αποστείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μια τοποθεσία του Office SharePoint Server 2007 ή σε μια συγκεκριμένη λίστα ή βιβλιοθήκη. Μπορείτε επίσης να αρχειοθετήσετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα οποία αποστέλλονται σε μια τοποθεσία ή σε μια λίστα, έτσι ώστε τα μέλη της ομάδας σας να μπορούν εύκολα να παρακολουθήσουν μια συζήτηση η οποία διεξάγεται σε μια τοποθεσία αντί να είναι αναγκασμένοι να ψάξουν για τα μηνύματα στους υπερφορτωμένους φακέλους των Εισερχομένων τους.

Διαχείριση εγγράφων και ορισμένων τύπων λίστας χωρίς σύνδεση     Μπορείτε να έχετε μαζί σας τις σημαντικές εργασίες σας, όταν φεύγετε για ταξίδι. Με ορισμένα προγράμματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είναι συμβατά με το Office SharePoint Server 2007, όπως το Microsoft Office Outlook 2007, μπορείτε να εργαστείτε χωρίς σύνδεση με αρχεία σε μια βιβλιοθήκη και με στοιχεία στους ακόλουθους τύπους λίστας: ημερολόγια, επαφές και συζητήσεις. Όταν συνδεθείτε και πάλι, θα μπορείτε να ενημερώσετε τα αρχεία σας στο διακομιστή. Τα στοιχεία λίστας ενημερώνονται αυτόματα.

Αρχή της σελίδας

Άτομα και εξατομίκευση

Με τη χρήση των παρακάτω δυνατοτήτων του Office SharePoint Server 2007, μπορείτε να συνδεθείτε με άτομα από την εταιρεία σας που διαθέτουν τις κατάλληλες ικανότητες, τις γνώσεις και την εμπειρία σε έργα.

Η τοποθεσία μου    Η "Η τοποθεσία μου" είναι μια προσωπική τοποθεσία που προσφέρει μια κεντρική θέση για την αποθήκευση του περιεχομένου, των συνδέσεων και των επαφών σας. Επίσης εξυπηρετεί ως σημείο επαφής για τους υπόλοιπους χρήστες που θέλουν να βρουν πληροφορίες για εσάς, καθώς και για υπηρεσίες παροχής περιεχομένου που θέλουν να σας προσφέρουν περιεχόμενο. Η σελίδα "Οι τοποθεσίες μου" παρέχει μια εξειδικευμένη τοποθεσία για κάθε χρήστη, η οποία μπορεί να εξατομικευθεί από το χρήστη και για το χρήστη. Κάθε τοποθεσία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αποθήκευση, παρουσίαση, προβολή και διαχείριση περιεχομένου, πληροφοριών και εφαρμογών με ελεγχόμενο τρόπο. Κάθε τοποθεσία μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την παρουσίαση πληροφοριών σχετικά με το χρήστη, όπως είναι οι ικανότητες και οι ρόλοι, οι συνάδελφοι και οι προϊστάμενοι, οι ομάδες και οι λίστες διανομής στις οποίες ανήκει, καθώς και τα έγγραφα στα οποία εργάζεται ο χρήστης. Επίσης, κάθε τοποθεσία περιλαμβάνει αυστηρούς μηχανισμούς ασφαλείας και προστασίας απορρήτου έτσι, ώστε ο κάθε χρήστης να μπορεί να επιλέξει τις πληροφορίες που θα παρουσιάζονται και σε ποιον. Για κάθε χρήστη του Office SharePoint Server 2007 διατίθεται μια ξεχωριστή τοποθεσία "Η τοποθεσία μου". Παρακάτω παρέχεται μια λίστα με τα πλεονεκτήματα χρήσης.

 • Προσφέρει μια κεντρική θέση για να προβάλλετε και να διαχειρίζεστε όλα τα έγγραφα, τις εργασίες, τις συνδέσεις, το ημερολόγιο του Microsoft Office Outlook, τους συναδέλφους και τις άλλες προσωπικές πληροφορίες σας.

 • Με την προβολή της δημόσιας σελίδας σας οι υπόλοιποι χρήστες του SharePoint μπορούν να μάθουν τρόπους επικοινωνίας μαζί σας, τα πεδία της ειδικότητάς σας, τα τρέχοντα έργα σας και τα άτομα που γνωρίζετε.

 • Οι υπηρεσίες παροχής περιεχομένου μπορούν να χρησιμοποιήσουν το προφίλ σας, όπως τον τίτλο της θέσης εργασίας, το τμήμα ή τα ενδιαφέροντα, για να τοποθετήσουν στην τοποθεσία σας πληροφορίες που θα σας είναι χρήσιμες.

 • Επιτρέπει στους διαχειριστές να σας προσφέρουν εξατομικευμένες τοποθεσίες Web και Τμήματα Web.

Δυνατότητες κοινωνικών επαφών    Ακριβώς όπως μοιράζεστε πληροφορίες με άλλα άτομα της εταιρείας σας μέσω της δημόσιας κεντρικής σελίδας σας, έτσι μπορείτε να βρείτε και να συνδεθείτε με άλλα άτομα από τις δημόσιες κεντρικές σελίδες των δικών τους τοποθεσιών "Η τοποθεσία μου". Όταν εμφανίζεται ένα όνομα στην τοποθεσία πύλης, μπορείτε να κάνετε κλικ σε αυτό και να προβάλετε την τοποθεσία "Η τοποθεσία μου" αυτού του ατόμου. Μπορείτε να προβάλετε την τοποθεσία και τις συμμετοχές στις λίστες διανομής, τις λίστες, τις συνδέσεις προς τοποθεσίες, τα άτομα και τα έγγραφα που ενδεχομένως θα σας βοηθήσουν να ολοκληρώσετε την εργασία σας. Μπορείτε επίσης να δείτε τα τυχόν κοινά σημεία που έχετε.

Έλεγχοι απορρήτου    Με τη χρήση των ρυθμίσεων απορρήτου για το περιεχόμενο της δημόσιας σελίδας "Η τοποθεσία μου", δίνετε στον Office SharePoint Server 2007 τη δυνατότητα να εμφανίζει τις πληροφορίες μόνο σε συγκεκριμένες κατηγορίες ατόμων που επισκέπτονται την τοποθεσία σας. Με τη χρήση ομάδων απορρήτου, μπορείτε να καθορίσετε τα συγκεκριμένα άτομα που θα μπορούν να προβάλουν ορισμένες από τις προσωπικές πληροφορίες σας που είναι διαθέσιμες στην κεντρική σελίδα "Η τοποθεσία μου". Αυτό είναι πολύ χρήσιμο, ιδιαίτερα όταν θέλετε να μοιραστείτε προσωπικά στοιχεία, για παράδειγμα τον αριθμό του κινητού σας, μόνο με την ομάδα εργασίας σας ή τον προϊστάμενό σας. Υπάρχουν πέντε κατηγορίες ατόμων στις οποίες μπορείτε να εμφανίσετε περιεχόμενο — "Όλοι", "Οι συνάδελφοί μου", "Η ομάδα εργασίας μου", "Ο διευθυντής μου" και "Μόνο εγώ".

Ακροατήρια προορισμού     Με τη χρήση ακροατηρίων προορισμού, μπορείτε να εμφανίσετε περιεχόμενο, όπως είναι στοιχεία λίστας ή βιβλιοθήκης, συνδέσεις περιήγησης και ολόκληρα Τμήματα Web σε συγκεκριμένες ομάδες ή άτομα. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο, όταν θέλετε να παρουσιάσετε πληροφορίες που σχετίζονται μόνο με μια συγκεκριμένη ομάδα ατόμων. Για παράδειγμα, μπορείτε να προσθέσετε ένα Τμήμα Web στην πύλη του νομικού τμήματος, το οποίο θα περιέχει μια λίστα με τις νομικές συμβάσεις, οι οποίες θα είναι ορατές μόνο σε αυτούς. Οποιοδήποτε στοιχείο σε μια λίστα ή βιβλιοθήκη του SharePoint μπορεί να απευθυνθεί προς συγκεκριμένα ακροατήρια, κάτι που πραγματοποιείται με τη χρήση του Τμήματος Web ερωτήματος περιεχομένου. Οποιοσδήποτε άλλος τύπος Τμήματος Web και το περιεχόμενό του είναι επίσης δυνατό να απευθυνθεί προς ακροατήρια. Επίσης, μπορείτε να απευθύνετε συνδέσεις περιήγησης τοποθεσιών προς ακροατήρια. Κάτι τέτοιο απλοποιεί την εμπλοκή του χρήστη, διότι εμφανίζονται μόνο οι συνδέσεις περιήγησης που σχετίζονται με τον ίδιο.

Παρουσία και διαθεσιμότητα    Το εικονίδιο της Έξυπνης ετικέτας παρουσίας πραγματικού χρόνου εμφανίζεται σχεδόν οπουδήποτε εμφανίζεται το όνομα ενός ατόμου στο Office SharePoint Server 2007 και υποδεικνύει εάν αυτό το άτομο είναι συνδεδεμένο και είναι διαθέσιμο για να συμμετέχει σε ένα τηλεφώνημα, σε μια κλήση συνδιάσκεψης, σε αποστολή άμεσου μηνύματος ή σε μια αμφίδρομη βιντεοκλήση.

Αρχή της σελίδας

Αναζήτηση

Η εύρεση των κατάλληλων πληροφοριών ή ατόμων είναι η πραγματική ουσία της αναζήτησης. Αυτή η ενότητα σας προσφέρει μια επισκόπηση των δυνατοτήτων που σχετίζονται με την αναζήτηση στο Office SharePoint Server 2007, όπως η δυνατότητα εντοπισμού των ατόμων που έχουν τις ειδικότητες που χρειάζεστε για να εκτελέσετε την εργασία σας.

Κέντρο αναζήτησης    Το Κέντρο αναζήτησης είναι μια τοποθεσία που προσφέρει μια κεντρική θέση για την προετοιμασία ερωτημάτων και την περιήγηση στα αποτελέσματα της αναζήτησης. Εάν στη σελίδα "Η τοποθεσία μου" προσθέσετε πληροφορίες σχετικά με τον εαυτό σας, τότε τα υπόλοιπα άτομα στην εταιρεία σας χρησιμοποιούν το Κέντρο αναζήτησης για να εντοπίσουν εσάς, πληροφορίες σχετικά με τα έργα σας, καθώς και αυτούς που γνωρίζετε. Το Office SharePoint Server 2007 περιλαμβάνει τα παρακάτω πρότυπα τοποθεσίας για τη δημιουργία ενός Κέντρου αναζήτησης:

 • Κέντρο αναζήτησης    Επιλέξτε αυτό το πρότυπο τοποθεσίας, εάν θέλετε να δημιουργήσετε μια τοποθεσία για να προσφέρετε υπηρεσίες αναζήτησης. Η κύρια σελίδα υποδοχής διαθέτει ένα απλό πλαίσιο αναζήτησης στο κέντρο της σελίδας. Η τοποθεσία περιλαμβάνει σελίδες για τα αποτελέσματα της αναζήτησης και για σύνθετη αναζήτηση.

 • Κέντρο αναζήτησης με καρτέλες    Επιλέξτε αυτό το πρότυπο, εάν θέλετε να δημιουργήσετε μια τοποθεσία για να προσφέρετε υπηρεσίες αναζήτησης. Η κύρια σελίδα υποδοχής διαθέτει ένα απλό πλαίσιο αναζήτησης στο κέντρο της σελίδας. Η τοποθεσία περιλαμβάνει δύο καρτέλες: μία για γενικές αναζητήσεις και μία άλλη για αναζητήσεις πληροφοριών σχετικά με άτομα. Μπορείτε να προσθέσετε και να προσαρμόσετε καρτέλες για να επικεντρωθείτε σε άλλα εύρη αναζήτησης ή τύπους αποτελεσμάτων.

Εύρεση εγγράφων στο intranet σας    Μπορείτε να αναζητήσετε έγγραφα που περιέχουν μια συγκεκριμένη λέξη ή φράση, που έχουν συνταχθεί σε μια συγκεκριμένη γλώσσα, που έχουν δημιουργηθεί από μια συγκεκριμένη εφαρμογή ή που διαθέτουν συγκεκριμένες ιδιότητες. Ο Office SharePoint Server 2007 περιλαμβάνει επίσης χρήσιμες δυνατότητες για τον περιορισμό της αναζήτησης. Για παράδειγμα, μπορείτε να αναζητήσετε μόνο έγγραφα που περιέχουν ακριβώς τη φράση "διεθνής κοινότητα" και είναι γραμμένα είτε στα Ισπανικά είτε στα Ιαπωνικά.

Εύρεση ατόμων στο intranet σας    Ο εντοπισμός του κατάλληλου ατόμου μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμος για τη γρήγορη εκτέλεση μιας εργασίας. Μπορείτε να αναζητήσετε κάποιον με βάση το όνομά του ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλες λεπτομέρειες του προφίλ, όπως τις ικανότητες, τα τρέχοντα έργα ή τον τίτλο της θέσης εργασίας. Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε άτομα μέσα στις εταιρικές εφαρμογές της εταιρείας σας, όπως είναι το SAP, το Siebel και οι προσαρμοσμένες βάσεις δεδομένων.

Εύρεση επιχειρηματικών δεδομένων στο SAP, το Siebel και τις άλλες επιχειρηματικές εφαρμογές    Οι δυνατότητες της Αναζήτησης του Office SharePoint Server 2007 μπορούν να σας βοηθήσουν να εντοπίσετε πληροφορίες στις επιχειρηματικές εφαρμογές της εταιρείας σας. Αυτές οι εταιρικές εφαρμογές είναι εξειδικευμένα επιχειρηματικά προγράμματα για εργασίες όπως τα λογιστικά, η παρακολούθηση αποθέματος και η διαχείριση αλυσίδων προμηθειών. Οι εφαρμογές περιλαμβάνουν τα SAP, Siebel και τις προσαρμοσμένες βάσεις δεδομένων που δημιουργήθηκαν για την εταιρεία σας.

Αρχή της σελίδας

Διαχείριση περιεχομένου

Οι δυνατότητες διαχείρισης περιεχομένου στο Office SharePoint Server 2007 κατατάσσονται στις εξής τρεις κατηγορίες:

 • Διαχείριση εγγράφων

 • Διαχείριση εγγραφών

 • Διαχείριση περιεχομένου Web

Οι υπηρεσίες Windows SharePoint Services 3.0 παρέχουν τον κεντρικό πυρήνα για τις εργασίες διαχείρισης εγγράφων, συμπεριλαμβάνοντας τις δυνατότητες παρακολούθησης ιστορικού εκδόσεων, τις δυνατότητες περιγραφικών μετα-δεδομένων, τις δυνατότητες ροής εργασίας, τους τύπους περιεχομένου, τον έλεγχο και τους ελέγχους πρόσβασης με βάση το ρόλο σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων, σε ένα φάκελο και σε μεμονωμένα επίπεδα εγγράφων.

Το Office SharePoint Server 2007 επεκτείνει αυτές τις ικανότητες προσφέροντας βελτιωμένο έλεγχο, επεξεργασία επιχειρηματικών εγγράφων, διαχείριση και δημοσίευση περιεχομένου Web, διαχείριση εγγραφών, διαχείριση πολιτικών και υποστήριξη για πολύγλωσση δημοσίευση.

Διαχείριση εγγράφων

Η διαχείριση εγγράφων ελέγχει τον κύκλο ζωής των εγγράφων στην εταιρεία σας, δηλαδή τον τρόπο δημιουργίας, αναθεώρησης, δημοσίευσης και πρόσβασης σε αυτά. Ανεξάρτητα από το χώρο όπου εργάζεστε, σίγουρα έχετε αντιμετωπίσει την πρόκληση της διαχείρισης εγγράφων. Αναλογιστείτε τον κύκλο ζωής ενός συνηθισμένου εγγράφου. Αρχικά, γίνεται η δημιουργία του εγγράφου, κατόπιν η αποθήκευσή του, στη συνέχεια, πιθανόν η κοινή του χρήση από άλλους χρήστες και μετά η ενδεχόμενη τροποποίησή τους από άλλους χρήστες. Με την ανάπτυξη των νέων εκδόσεων, αυτές πρέπει να παρακολουθηθούν και να οργανωθούν. Με το Office SharePoint Server 2007, η εταιρεία σας μπορεί να υλοποιήσει τις κατάλληλες πολιτικές σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής του εγγράφου, να χρησιμοποιήσει κεντρικούς χώρους φύλαξης εγγράφων για την αποθήκευση, τη διαχείριση εγγράφων και την πρόσβαση σε αυτά, καθώς και να χρησιμοποιήσει ετικέτες και γραμμικούς κώδικες για την αποτελεσματική παρακολούθηση των εγγράφων.

Το Office SharePoint Server 2007 προσφέρει τις παρακάτω δυνατότητες για την υποστήριξη της διαχείρισης εγγράφων.

Πρότυπο τοποθεσίας κέντρου εγγράφων    Το πρότυπο τοποθεσίας κέντρου εγγράφων δίνει στις εταιρείες τη δυνατότητα να δημιουργήσουν μεγάλης κλίμακας τοποθεσίες διαχείρισης που θα υποστηρίζουν πολύπλοκα σενάρια διαχείρισης εγγράφων. Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του προτύπου τοποθεσίας κέντρου εγγράφων υποστηρίζουν τον ισχυρό έλεγχο περιεχομένου: η ανάληψη του ελέγχου είναι υποχρεωτική πριν από την επεξεργασία, οι κύριες και δευτερεύουσες εκδόσεις είναι ενεργοποιημένες, η υποστήριξη για πολλούς τύπους περιεχομένου είναι ενεργοποιημένη και είναι ενεργοποιημένος ο έλεγχος για την παρακολούθηση των αλλαγών του περιεχομένου.

Βιβλιοθήκη διαχείρισης μεταφράσεων     Η Βιβλιοθήκη διαχείρισης μεταφράσεων βοηθά τις εταιρείες στη δημιουργία, αποθήκευση και διαχείριση μεταφρασμένων εγγράφων παρέχοντας προβολές και δυνατότητες που διευκολύνουν τη μη αυτόματη διαδικασία μετάφρασης εγγράφων. Αυτή η βιβλιοθήκη διαθέτει μια προσαρμοσμένη προβολή που ομαδοποιεί τις μεταφράσεις κατά έγγραφο προέλευσης και διαθέτει επίσης μια ροή εργασίας Διαχείρισης μεταφράσεων, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διαχείριση της μη αυτόματης διαδικασίας μετάφρασης.

Πλαίσιο μετατροπής εγγράφων     Το Office SharePoint Server 2007 προσφέρει υποστήριξη για την μετατροπή εγγράφων στην πλευρά του διακομιστή από μια μορφή αρχείου σε μια άλλη.

Ενοποίηση προγράμματος πελάτη του 2007 Microsoft Office system    Πολλές δυνατότητες διαχείρισης εγγράφων του Office SharePoint Server 2007 έχουν επεκταθεί σε ισχύ μέσω της έντονής ενοποίησης με τα προγράμματα πελάτες του 2007 Office release. Μέσα από τα προγράμματα πελάτες του Office 2007 οι χρήστες μπορούν να κάνουν τα εξής:

 • Έναρξη και ολοκλήρωση εργασιών ροών εργασίας

 • Ενημέρωση των ιδιοτήτων για έγγραφα διακομιστή με χρήση του Πλαισίου πληροφοριών εγγράφου

 • Προβολή δηλώσεων για πολιτικές διαχείρισης πληροφοριών για έγγραφα διακομιστή στη Γραμμή μηνυμάτων

 • Σύγκριση εκδόσεων για έγγραφα διακομιστή μέσα από το Microsoft Office Word

 • Εισαγωγή γραμμικών κωδικών ή ετικετών σε έγγραφα διακομιστή

Διαχείριση εγγραφών

Η διαχείριση εγγραφών είναι η διαδικασία συλλογής, διαχείρισης και απόρριψης των εταιρικών εγγραφών (πληροφορίες που θεωρούνται σημαντικές για το ιστορικό, τις γνώσεις ή τη νομική προστασία μιας εταιρείας) με συνεχή και ομοιόμορφο τρόπο, ο οποίος βασίζεται στις πολιτικές της εταιρείας. Αυτές οι πολιτικές διαμορφώνονται από τον τύπο της εργασίας που εκτελεί η εταιρεία, τα είδη των νομικών κινδύνων που αντιμετωπίζει και τους νόμους και κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία της. Το Office SharePoint Server 2007 παρουσιάζει ένα νέο σύνολο δυνατοτήτων για τη δημιουργία και την υποστήριξη των ικανοτήτων διαχείρισης των επίσημων εγγραφών της εταιρείας σας.

Πολιτικές διαχείρισης πληροφοριών    Οι εταιρείες μπορούν να προσδιορίσουν και να χρησιμοποιήσουν πολιτικές διαχείρισης πληροφοριών στις τοποθεσίες του Office SharePoint Server 2007, προκειμένου να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση με τις επιχειρηματικές διαδικασίες της εταιρείας ή τους νόμους και τους θεσπισμένους κανονισμούς που αφορούν τη διαχείριση των πληροφοριών. Οι πολιτικές διαχείρισης πληροφοριών δίνουν στους διαχειριστές τοποθεσιών ή λίστας να ελέγχουν τον τρόπο διαχείρισης του περιεχομένου. Το Office SharePoint Server 2007 περιλαμβάνει αρκετές δυνατότητες προκαθορισμένης πολιτικής, τις οποίες οι εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιήσουν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό, προκειμένου να καθορίσουν τις πολιτικές διαχείρισης πληροφοριών για τις τοποθεσίες τους. Αυτές οι δυνατότητες πολιτικής, οι οποίες μπορούν να επιλεγούν για μια ολόκληρη συλλογή τοποθεσιών ή μια συγκεκριμένη λίστα, βιβλιοθήκη ή τύπο περιεχομένου, περιλαμβάνουν: Έλεγχο, Γραμμικούς κώδικες, Ετικέτες, Μετατροπή μορφής για αρχειοθέτηση και Λήξη. Επιπλέον, οι εταιρείες μπορούν να αναπτύξουν προσαρμοσμένες πολιτικές διαχείρισης πληροφοριών.

Διαχείριση δικαιωμάτων πληροφοριών (Information Rights Management-IRM)     Στο Office SharePoint Server 2007, οι εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες IRM για να περιορίσουν τις ενέργειες που μπορούν να εκτελέσουν οι χρήστες στα αρχεία των οποίων έχουν κάνει λήψη από λίστες ή βιβλιοθήκες του SharePoint. Οι υπηρεσίες IRM κρυπτογραφούν τα αρχεία λήψης και περιορίζουν το σύνολο των χρηστών και των προγραμμάτων που επιτρέπεται να αποκρυπτογραφήσουν αυτά τα αρχεία. Η υπηρεσίες IRM μπορούν επίσης να περιορίσουν τα δικαιώματα των χρηστών στους οποίους επιτρέπεται η ανάγνωση των αρχείων, προκειμένου να μην μπορούν να εκτελέσουν ενέργειες, όπως είναι η εκτύπωση αντιγράφων των αρχείων ή αντιγραφή κειμένου από αυτά.

Πρότυπο τοποθεσίας κέντρου φύλαξης εγγραφών    Το πρότυπο τοποθεσίας κέντρου φύλαξης εγγραφών του Office SharePoint Server 2007 είναι σχεδιασμένο έτσι, ώστε να βοηθά τις εταιρείες στην υλοποίηση των προγραμμάτων διαχείρισης και διατήρησης των εγγραφών τους. Αυτό το πρότυπο τοποθεσίας επεκτείνει τις τυπικές δυνατότητες του Office SharePoint Server 2007 με πρόσθετες δυνατότητες διαχείρισης εγγραφών, προσφέροντας τις παρακάτω ικανότητες:

 • Ικανότητες φύλαξης    Το πρότυπο τοποθεσίας κέντρου φύλαξης εγγραφών διαθέτει διάφορες δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ακεραιότητα των εγγραφών που είναι αποθηκευμένες σε αυτό. Οι εγγραφές δεν τροποποιούνται ποτέ αυτόματα από το σύστημα, γεγονός που σημαίνει ότι οι εγγραφές που αρχικά μεταφέρονται στην τοποθεσία και αργότερα λαμβάνονται θα είναι πανομοιότυπες. Επίσης, οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της τοποθεσίας Κέντρου φύλαξης εγγραφών δεν επιτρέπουν τις απευθείας παρεμβάσεις στις εγγραφές διατηρώντας ιστορικό εκδόσεων των αλλαγών που γίνονται στο περιεχόμενο των εγγράφων και ο έλεγχος καθορίζει τους τύπους των αλλαγών. Οι διαχειριστές εγγραφών μπορούν να προσθέσουν και να συντηρήσουν τα μετα-δεδομένα που σχετίζονται με τα στοιχεία ξεχωριστά από τα μετα-δεδομένα των εγγραφών. Για τις αλλαγές στα μετα-δεδομένα διατηρείται, επίσης, ιστορικό εκδόσεων.

 • Δρομολόγηση εγγραφών    Οι εταιρείες μπορούν να καθορίσουν μια λίστα δρομολόγησης εγγραφών για την αυτόματη δρομολόγηση των εγγραφών που υποβάλλονται στο κέντρο εγγραφών προς την κατάλληλη βιβλιοθήκη.

 • Εφαρμογή πολιτικής διαχείρισης πληροφοριών    Οι δυνατότητες Έλεγχος, Λήξη και Γραμμικός κώδικας για τις πολιτικές που περιλαμβάνονται στο Office SharePoint Server 2007 είναι ιδιαίτερα χρήσιμες στη διαχείριση των εγγραφών.

 • Διατήρηση     Το Office SharePoint Server 2007 προσφέρει υποστήριξη για τη διαχείριση της διαδικασίας νομικής έρευνας δίνοντας στις εταιρείες τη δυνατότητα να θέτουν εγγραφές σε διατήρηση. Οι εγγραφές που αποτελούν αντικείμενα αγωγής ή διερεύνησης μπορούν να προστεθούν σε μια λίστα Διατήρησης και, συνεπώς, να εξαιρεθούν από τις πολιτικές διαχείρισης εγγραφών και λήξης. Τα στοιχεία μπορούν να τοποθετηθούν σε περισσότερες από μία λίστες διατήρησης ταυτόχρονα.

 • Περιβάλλον εργασίας συλλογής εγγραφών     Τα διάφορα άτομα και τα αυτοματοποιημένα συστήματα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν περιεχόμενο σε μια τοποθεσία Κέντρου φύλαξης εγγραφών χωρίς απαραίτητα να έχουν πρόσβαση ή δικαιώματα προς οποιοδήποτε περιεχόμενο της τοποθεσίας. Η υποβολή του περιεχομένου είναι δυνατό να γίνει μέσω μιας υπηρεσίας Web χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο SOAP ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο SMTP.

Ενοποίηση με τον Microsoft Exchange Server 2007     Το Office SharePoint Server 2007 είναι έντονα ενοποιημένο με τον Exchange 2007. Αυτή η ενοποίηση δίνει στις εταιρείες τη δυνατότητα να δημιουργούν λογαριασμούς διαχείρισης φακέλων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Exchange, οι οποίοι εκτίθενται στους χρήστες στο Office Outlook 2007. Οι εταιρείες μπορούν να καθορίζουν πολιτικές διαχείρισης πληροφοριών για αυτούς τους φακέλους που καθορίζουν διάφορα θέματα όπως την περίοδο διατήρησης ή το ποσοστό. Επίσης, οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτούς τους φακέλους για να αποστείλουν ηλεκτρονική αλληλογραφία προς μια τοποθεσία κέντρου φύλαξης εγγραφών, η οποία έχει υλοποιηθεί στον Office SharePoint Server 2007. Οι χρήστες μπορούν να κάνουν μεταφορά και απόθεση εγγραφών ηλεκτρονικής αλληλογραφίας από το φάκελο εισερχομένων τους στον κατάλληλο φάκελο διαχείρισης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Διαχείριση περιεχομένου Web

Το Office SharePoint Server 2007 περιέχει πολλές δυνατότητες που είναι χρήσιμες για τη σχεδίαση, την ανάπτυξη και τη διαχείριση εταιρικών τοποθεσιών πύλης intranet, τοποθεσιών Web εταιρικής παρουσίας στο Internet και τοποθεσιών πύλης τμημάτων. Αυτές οι δυνατότητες σας επιτρέπουν να συντάσσετε και να δημοσιεύετε περιεχόμενο Web σε τακτική βάση και τελικά να ελαττώσετε το κόστος και να έχετε την εποπτεία στη διαχείριση πολλών τοποθεσιών.

Ιστοσελίδες που βασίζονται σε πρότυπα    Με τη χρήση της δυνατότητας διαχείρισης περιεχομένου Web του Office SharePoint Server 2007, μπορείτε να δημιουργήσετε, να επεξεργαστείτε και να διαχειριστείτε ιστοσελίδες που βασίζονται σε πρότυπα. Για να κάνετε κάτι τέτοιο, πρέπει να δημιουργήσετε διατάξεις σελίδων και, συνεπώς, να δημιουργήσετε και να διαχειριστείτε τα “πρότυπα” για τις δικές σας ιστοσελίδες, τόσο για τους συντάκτες και τον τρόπο δημιουργίας του περιεχομένου, καθώς και για τους αναγνώστες και τον τρόπο προβολής του περιεχομένου.

Δημοσίευση προτύπων τοποθεσιών    Όταν δημιουργείτε μια νέα τοποθεσία του Office SharePoint Server 2007, μπορείτε να ξεκινήσετε επιλέγοντας ένα από τα διάφορα είδη προτύπου τοποθεσίας, στα οποία συμπεριλαμβάνονται πρότυπα που υποστηρίζουν τις ανάγκες δημοσίευσης συγκεκριμένου υλικού που ενδέχεται να έχει η εταιρεία σας. Τα πρότυπα τοποθεσιών στης ομάδα "Δημοσίευση" επιτρέπουν στις εταιρείες να σχεδιάζουν, να αναπτύσσουν και να διαχειρίζονται εταιρικές τοποθεσίες πύλης intranet, τοποθεσίες Web εταιρικής παρουσίας στο Internet και τοποθεσίες πύλης τμημάτων. Τα πρότυπα τοποθεσιών στην ομάδα "Δημοσίευση" διαθέτουν όλες τις δυνατότητες δημοσίευσης, συμπεριλαμβανομένης της γραμμής εργαλείων επεξεργασίας σελίδας, του προγράμματος επεξεργασίας περιεχομένου και την ανάληψη ελέγχου.

 • Τοποθεσία συζητήσεων"    Επιλέξτε αυτό το πρότυπο τοποθεσίας όταν θέλετε να δημιουργήσετε μια τοποθεσία για την εύκολη και γρήγορη παρουσίαση άρθρων συζητήσεων και συνδέσεων προς άρθρα συζητήσεων. Περιλαμβάνει δείγματα διατάξεων σελίδων για συζητήσεις καθώς και ένα αρχείο για την αποθήκευση παλαιότερων στοιχείων συζητήσεων. Επίσης διαθέτει μια εύχρηστη διάταξη για τους αναγνώστες και τις υπηρεσίες παροχής ειδήσεων. Επίσης, αυτό το πρότυπο τοποθεσίας περιλαμβάνει δύο Τμήματα Web που επιτρέπουν την αποτελεσματική παρουσίαση ειδήσεων: "Προβολή RSS" και "Αυτή η εβδομάδα με εικόνες".

 • Τοποθεσία δημοσιεύσεων με ροή εργασίας    Επιλέξτε αυτό το πρότυπο τοποθεσίας όταν θέλετε να δημιουργήσετε μια τοποθεσία για δημοσίευση ιστοσελίδων βάσει χρονοδιαγράμματος, χρησιμοποιώντας ροές εργασίας έγκρισης. Περιέχει βιβλιοθήκες εγγράφων και εικόνων για την αποθήκευση στοιχείων δημοσίευσης Web. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε μια τοποθεσία για να εμφανίζετε τεχνικά άρθρα τα οποία, προτού δημοσιευτούν, πρέπει να αναθεωρηθούν από ειδικούς περιεχομένου.

 • Πύλη συνεργασίας    Επιλέξτε αυτήν την τοποθεσία εάν θέλετε να δημιουργήσετε μια ιεραρχία αρχικής τοποθεσίας για την πύλη ενός τμήματος στο intranet. Περιλαμβάνει μια κεντρική κεντρική σελίδα, μια τοποθεσία συζητήσεων, έναν κατάλογο τοποθεσιών και ένα κέντρο αναζήτησης με καρτέλες. Τυπικά, αυτή η τοποθεσία έχει σχεδόν ισάριθμους συνεργάτες και αναγνώστες και χρησιμοποιείται για τη φιλοξενία τοποθεσιών ομάδων. Αυτός ο τύπος προτύπου μπορεί να φανεί χρήσιμος όταν θέλετε να δημιουργήσετε μια πύλη τμήματος όπου οι εργαζόμενοι θα μπορούν να συνεργάζονται και να δημοσιεύουν έγγραφα και ιστοσελίδες. Αυτό το πρότυπο τοποθεσίας είναι διαθέσιμο μόνο όταν δημιουργείτε μια συλλογή τοποθεσιών εντός της Κεντρικής διαχείρισης.

 • Πύλη δημοσιεύσεων    Επιλέξτε αυτό το πρότυπο εάν θέλετε να δημιουργήσετε μια ιεραρχία αρχικής τοποθεσίας για μια τοποθεσία Internet ή για μια μεγάλη πύλη Intranet. Αυτή η τοποθεσία μπορεί να προσαρμοστεί με ευκολία και με έντονη εταιρική προβολή. Περιλαμβάνει μια κεντρική σελίδα, ένα δείγμα δευτερεύουσας τοποθεσίας δελτίων τύπου, ένα κέντρο αναζήτησης και μια σελίδα σύνδεσης. Τυπικά, αυτή η τοποθεσία έχει πολύ περισσότερους αναγνώστες σε σύγκριση με τους συνεργάτες και χρησιμοποιείται για τη δημοσίευση ιστοσελίδων με ροές εργασίας έγκρισης. Από προεπιλογή, κάτω από τις τοποθεσίες που έχετε δημιουργήσει με χρήση αυτού του προτύπου μπορείτε να δημιουργήσετε μόνο δευτερεύουσες τοποθεσίες δημοσίευσης με ροή εργασίας. Αυτό το πρότυπο τοποθεσίας είναι διαθέσιμο μόνο όταν δημιουργείτε μια συλλογή τοποθεσιών εντός της Κεντρικής διαχείρισης.

Ενοποίηση με το Office SharePoint Designer 2007    Το Office SharePoint Designer 2007 είναι ένα νέο προϊόν για τη δημιουργία και την προσαρμογή τοποθεσιών Web του Office SharePoint Server 2007και τη δημιουργία εφαρμογών με δυνατότητα ροής εργασίας, που βασίζονται στις τεχνολογίες του SharePoint. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Office SharePoint Designer 2007 για να προσαρμόσετε μια τοποθεσία του Office SharePoint Server 2007. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάσετε και να επεκτείνετε τοποθεσίες ή σελίδες πύλης με μεγαλύτερη ευελιξία και αποτελεσματικότητα από ότι στο παρελθόν. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κορυφαία εργαλεία επεξεργασίας στα αρχεία επικαλυπτόμενων φύλλων στυλ (CSS) των τοποθεσιών του SharePoint.

Σύνταξη περιεχομένου ιστοσελίδας    Μπορείτε να δημιουργήσετε ιστοσελίδες χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα επεξεργασίας εμπλουτισμένου κειμένου που συνοδεύει το Office SharePoint Server 2007. Στην κατάσταση λειτουργίας επεξεργασίας κειμένου, μπορείτε να πληκτρολογήσετε και να κάνετε επεξεργασία περιεχομένου επάνω στη σελίδα, χρησιμοποιώντας πρόγραμμα περιήγησης. Στην κατάσταση λειτουργίας επεξεργασίας αρχείων προέλευσης HTML, μπορείτε να πληκτρολογήσετε και να κάνετε επεξεργασία περιεχομένου σελίδας χρησιμοποιώντας τυπική γλώσσα HTML. Στις υπόλοιπες δυνατότητες περιλαμβάνονται:

 • Μια δυνατότητα που σας επιτρέπει τη γρήγορη δημιουργία, οργάνωση και μορφοποίηση συνδέσεων.

 • Ένα τμήμα Web που σας επιτρέπει να αναδιπλώνετε περιεχόμενο από ολόκληρη την τοποθεσία σας.

 • Την ικανότητα ορθογραφικού ελέγχου του περιεχομένου που συντάσσετε.

 • Την ικανότητα διαχείρισης και επεξεργασίας στερεότυπου περιεχομένου, όπως δηλώσεις πνευματικών δικαιωμάτων, σε μια μεμονωμένη θέση.

Σύνταξη σε προγράμματα-πελάτες     Το Office SharePoint Server 2007 σας δίνει επίσης τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ιστοσελίδες μετατρέποντας έγγραφα που έχετε δημιουργήσει χρησιμοποιώντας άλλα προγράμματα. Αυτό έχει πολλά πλεονεκτήματα, ανάλογα με το πρόγραμμα που χρησιμοποιήσατε για να δημιουργήσετε το αρχικό έγγραφο. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έγγραφα του Office Word 2007 για να δημιουργήσετε ιστοσελίδες για τη συλλογή τοποθεσιών σας. Στα πλεονεκτήματα αυτής της διαδικασίας περιλαμβάνονται τα εξής:

 • Ταχύτερη δημιουργία     Μπορείτε να μετατρέψετε σημαντικά έγγραφα του Office Word 2007, όπως για παράδειγμα, χρεόγραφα ή αναφορές κατάστασης, κατευθείαν σε ιστοσελίδες, αντί να πρέπει να δημιουργήσετε ξανά αυτά τα έγγραφα για χρήση στο Web.

 • Εργασία χωρίς σύνδεση     Χρησιμοποιώντας το Office Word 2007 για να δημιουργήσετε μια ιστοσελίδα, είστε ελεύθεροι να να εργαστείτε επάνω στο περιεχόμενο με ή χωρίς σύνδεση στο Internet.

 • Πλουσιότερο σύνολο δυνατοτήτων σύνταξης     Το Office Word 2007 σας προσφέρει περισσότερες δυνατότητες επεξεργασίας κειμένου από ότι ο Office SharePoint Server 2007.

 • Ευελιξία εγγράφων     Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα έγγραφα του Office Word 2007 και για άλλους σκοπούς. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε την παρουσίαση ενός νέου προϊόντος χρησιμοποιώντας το Word και, στη συνέχεια, να διανείμετε αυτήν την παρουσίαση είτε με μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε μέσω του Web.

Παραλλαγές τοποθεσίας    Τα ακροατήρια των ιστοσελίδων ποικίλουν από πολλές απόψεις, όπως γλώσσα, γεωγραφική περιοχή, συσκευή περιήγησης ή εταιρικό περιβάλλον. Η εργασία παραγωγής και συντήρησης των παραλλαγών μιας τοποθεσίας ενδέχεται να είναι επίπονη και χρονοβόρα. Στον Office SharePoint Server 2007, η δυνατότητα παραλλαγών επιτρέπει στους διαχειριστές τοποθεσιών την απλοποίηση της διαδικασίας διαχείρισης των παραλλαγών, χάρη στη συντήρηση προσαρμοζόμενων αντιγράφων του περιεχομένου από μια τοποθεσία προέλευσης σε κάθε τοποθεσία προορισμού. Αυτή η δυνατότητα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τη δημοσίευση τοποθεσιών σε πολλές γλώσσες. Για παράδειγμα, μπορείτε να καθορίσετε μια προέλευση (έστω "Δελτία τύπου – Αγγλικά") και πολλαπλές τοποθεσίες προορισμού (έστω "Δελτία τύπου – Γαλλικά", "Δελτία τύπου – Ιαπωνικά") και ο Office SharePoint Server 2007 θα διατηρεί τις τοποθεσίες προορισμού συγχρονισμένες με την τοποθεσία προέλευσης.

Περιήγηση στην τοποθεσία     Το Office SharePoint Server 2007 περιλαμβάνει δυνατότητες που διευκολύνουν τη δημιουργία και τη διαχείριση της δομής περιήγησης της τοποθεσίας σας.

Σελίδα "Περιεχόμενο και δομή τοποθεσίας"    Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σελίδα "Περιεχόμενο και δομή τοποθεσίας" για να διαχειριστείτε τόσο το περιεχόμενο όσο και τη δομή της συλλογής τοποθεσιών σας του SharePoint. Στο Office SharePoint Server 2007, η περιήγηση δημιουργείται δυναμικά από την ιεραρχία της συλλογής τοποθεσιών. Αυτό σημαίνει ότι όταν αλλάζετε τη δομή της τοποθεσίας (για παράδειγμα εάν μετακινήσετε μια δευτερεύουσα τοποθεσία), τότε αυτή η αλλαγή μεταφέρεται μέσω της περιήγησης στην τοποθεσία. Στο σημείο της περιήγησης στην τοποθεσία όπου εμφανίζεται το στοιχείο αντιπροσωπεύει τη νέα θέση της υποκείμενης δευτερεύουσας τοποθεσίας. Στις ενέργειες που μπορείτε να εκτελέσετε σε αυτήν τη σελίδα δεν περιλαμβάνεται μόνο η αλλαγή της δομής της τοποθεσίας. Μπορείτε να κάνετε διαχείριση περιεχομένου εκτελώντας και άλλες ενέργειες σε λίστες και στοιχεία λίστας. Για παράδειγμα, μπορείτε να κάνετε ανάληψη και μεταβίβαση ελέγχου, δημοσίευση και αντιγραφή στοιχείων.

Για να εξασφαλιστεί η εξοικείωσή σας με το περιβάλλον εργασίας της σελίδας "Περιεχόμενο και δομή τοποθεσίας", η σχεδίαση ακολούθησε τη μορφή του Windows Explorer. Μπορείτε να δείτε την ιεραρχία της συλλογής τοποθεσιών στο παράθυρο περιήγησης με τη μορφή προβολής δέντρου στα αριστερά της σελίδας "Περιεχόμενο και δομή τοποθεσίας". Στα δεξιά, αναγράφονται τα στοιχεία στο παράθυρο λίστας.

Αρχή της σελίδας

Επιχειρηματική διαδικασία και φόρμες

Οι επιχειρηματικές διαδικασίες αποτελούν τον πυρήνα κάθε εταιρείας και συχνά, οι φόρμες είναι ο πυρήνας μιας επιχειρηματικής διαδικασίας, όπως είναι η διαδικασία έγκρισης εκθέσεων εξόδων. Με τη χρήση των υπηρεσιών InfoPath Forms Services στο Office SharePoint Server 2007, μπορείτε να σχεδιάσετε πρότυπα φόρμας, συμβατά με πρόγραμμα περιήγησης στο InfoPath και να ενεργοποιήσετε τη χρήση τους σε μια τοποθεσία του Office SharePoint Server 2007. Για τη συμπλήρωση μιας φόρμας, οι χρήστες δεν είναι απαραίτητο να έχουν εγκαταστήσει το InfoPath στους υπολογιστές τους, ούτε απαιτείται η λήψη επιπλέον στοιχείων από το Web. Το μόνο που χρειάζεται είναι ένα πρόγραμμα περιήγησης, όπως τον Microsoft Internet Explorer, το Apple Safari ή το Mozilla Firefox.

Υπηρεσίες InfoPath Forms Services    Όταν σχεδιάζετε πρότυπα φόρμας με το Office InfoPath 2007 και τα αναπτύσσετε σε μια τοποθεσία του Office SharePoint Server 2007, μπορείτε να ενεργοποιήσετε μια ρύθμιση που επιτρέπει στους χρήστες να συμπληρώσουν τις φόρμες χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web. Αυτό συμβαίνει διότι το Office SharePoint Server 2007 περιλαμβάνει την τεχνολογία των υπηρεσιών InfoPath Forms Services, η οποία,  εκτός από τη δυνατότητα ανάπτυξης φορμών που βασίζονται σε πρόγραμμα περιήγησης, παρέχει μια κεντρική θέση για αποθήκευση και διαχείριση προτύπων φόρμας για την εταιρεία σας. Οι φόρμες που φιλοξενείτε στο διακομιστή ονομάζονται φόρμες με δυνατότητα προγράμματος περιήγησης.

Όταν δημοσιεύετε ένα πρότυπο φόρμας σε μια τοποθεσία του Office SharePoint Server 2007, μπορείτε να το διανείμετε όχι μόνο στο εταιρικό σας intranet, αλλά και σε εξωτερικές τοποθεσίες στο Web, όπως τοποθεσίες extranet ή εταιρικές τοποθεσίες στο Web. Αυτό σας επιτρέπει να συγκεντρώνετε δεδομένα από πελάτες, συνεργάτες, προμηθευτές και άλλους, οι οποίοι παίζουν καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία της επιχείρησης ή της εταιρείας σας. Για παράδειγμα, μια μεγάλη ασφαλιστική εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα μεμονωμένο πρότυπο φόρμας με δυνατότητα προγράμματος περιήγησης για να συγκεντρώσει και να επεξεργαστεί ασφαλιστικές αξιώσεις και, στη συνέχεια, να αναπτύξει αυτό το πρότυπο φόρμας στις δικές της τοποθεσίες Internet και intranet. Εάν ένας πελάτης επισκεφτεί την τοποθεσία της ασφαλιστικής εταιρείας στο Web, τότε θα μπορεί να συμπληρώσει τη φόρμα ασφαλιστικών αξιώσεων στο πρόγραμμα περιήγησης που διαθέτει. Εναλλακτικά, εάν ο πελάτης καλέσει την ασφαλιστική εταιρεία για να αναφέρει την αξίωσή του, τότε ο ασφαλιστικός πράκτορας θα μπορεί να συμπληρώσει τη φόρμα στο InfoPath, αποκτώντας πρόσβαση σε αυτήν σε μια εσωτερική τοποθεσία για την αναφορά αξιώσεων. Επίσης, μια δημόσια υπηρεσία θα μπορεί να συγκεντρώνει δεδομένα από τους πολίτες δημοσιεύοντας πρότυπα φόρμας με δυνατότητα προγράμματος περιήγησης στη δική της τοποθεσία στο Web.

Ροές εργασίας    Οι ροές εργασίας βοηθούν τα άτομα να συνεργάζονται επάνω σε έγγραφα και να διαχειρίζονται τις εργασίες ενός έργου μέσω της υλοποίησης συγκεκριμένων επιχειρηματικών διαδικασιών σε έγγραφα και στοιχεία μιας τοποθεσίας του Office SharePoint Server 2007. Οι ροές εργασίας βοηθούν τις εταιρείες στην τήρηση καθορισμένων επιχειρηματικών διαδικασιών και, επίσης, βελτιώνουν την εταιρική αποτελεσματικότητα και παραγωγικότητα μέσω της διαχείρισης των εργασιών και των βημάτων που σχετίζονται με τις συγκεκριμένες επιχειρηματικές διαδικασίες. Το Office SharePoint Server 2007 περιλαμβάνει διάφορες, προκαθορισμένες ροές εργασίας, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση συνηθισμένων επιχειρηματικών σεναρίων:

 • Έγκριση    Αυτή η ροή εργασίας δρομολογεί ένα έγγραφο ή ένα στοιχείο προς μια ομάδα ατόμων για έγκριση.

 • Συλλογή σχολίων    Αυτή η ροή εργασίας δρομολογεί ένα έγγραφο ή ένα στοιχείο προς μια ομάδα ατόμων για έγκριση.

 • Συλλογή υπογραφών    Αυτή η ροή εργασίας δρομολογεί ένα έγγραφο του Microsoft Office προς μια ομάδα ατόμων για συλλογή των ψηφιακών υπογραφών τους.

 • Έγκριση καταστροφής    Αυτή η ροή εργασίας, η οποία υποστηρίζει τις διαδικασίες διαχείρισης εγγραφών, διαχειρίζεται τη λήξη και τη διατήρηση εγγράφων επιτρέποντας στους συμμετέχοντες να αποφασίσουν τη διατήρηση ή τη διαγραφή των εγγράφων που έχουν λήξει

 • Τριών φάσεων    Αυτή η ροή εργασίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διαχείριση επιχειρηματικών διαδικασιών οι οποίες απαιτούν από τις εταιρείες την παρακολούθηση μεγάλου όγκου θεμάτων ή στοιχείων, όπως είναι θέματα υποστήριξης πελατών, στοιχεία πωλήσεων ή εργασίες έργου.

 • Έγκριση ομάδας     Αυτή η ροή εργασίας προσφέρει ένα ιεραρχικό οργανόγραμμα από το οποίο θα επιλέξετε τους υπεύθυνους έγκρισης και δίνει σε αυτούς τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν μια σφραγίδα ελέγχου αντί για υπογραφή. Αυτή η λύση έχει σχεδιαστεί ειδικά για τις αγορές της ανατολικής Ασίας.

 • Διαχείριση μεταφράσεων    Αυτή η ροή εργασίας διαχειρίζεται τη διαδικασία μη αυτόματης μετάφρασης εγγράφων δημιουργώντας αντίγραφα του προς μετάφραση εγγράφου και αναθέτοντας τις εργασίες μετάφρασης σε μεταφραστές. Αυτή η ροή εργασίας είναι διαθέσιμη μόνο για τις Βιβλιοθήκες διαχείρισης μεταφράσεων.

Καθολική σύνδεση (SSO)    Η δυνατότητα καθολικής σύνδεσης επιτρέπει σε ένα άτομο να πληκτρολογήσει ένα όνομα και έναν κωδικό πρόσβασης προκειμένου να χρησιμοποιήσει μια ποικιλία εφαρμογών παρασκηνίου. Χρησιμοποιείται για την ενοποίηση συστημάτων και επιχειρηματικών εφαρμογών που εκτελούνται στο παρασκήνιο και απαιτούν ξεχωριστή βάση δεδομένων πιστοποιήσεων. Οι υπηρεσίες καθολικής σύνδεσης του Office SharePoint Server 2007 υποστηρίζουν τη χρήση υπηρεσιών παροχής πιστοποιητικών τόσο προσαρμοσμένων όσο και τρίτων κατασκευαστών, με δυνατότητα προσθήκης.

Αρχή της σελίδας

Επιχειρηματική ευφυΐα

Μέχρι σήμερα, τα εργαλεία για την πρόσβαση σε μεγάλους όγκους μη δομημένων δεδομένων με σκοπό την ανάλυση ήταν διαθέσιμα μόνο σε άτομα με πολλά χρόνια εμπειρίας στην αποθήκευση και εύρεση δεδομένων. Η δημοσίευση στο Web με χρήση δεδομένων από πολλαπλές πηγές πάντα απαγορευόταν για τους προγραμματιστές και τους συμβούλους επιχειρήσεων. Χρησιμοποιώντας τις νέες δυνατότητες που υπάρχουν διαθέσιμες στο Office SharePoint Server 2007, όσοι εργάζονται με πληροφορίες μπορούν πλέον να συγκεντρώνουν δεδομένα από πολλαπλές πηγές και να δημοσιεύουν αυτά τα δεδομένα στο Web.

Το Office SharePoint Server 2007 μπορεί να συνδεθεί με επιχειρηματικές εφαρμογές όπως το SAP, Siebel και Microsoft SQL Server 2005, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να δημοσιεύετε εύκολα αναφορές, λίστες και βασικούς δείκτες απόδοσης (KPI).

Όταν δημοσιεύετε αναφορές με βάση τα δεδομένα που βρίσκονται σε ένα από αυτά τα συστήματα, παρέχετε στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων στρατηγικά ή λειτουργικά δεδομένα. Στα παραδείγματα αναφορών περιλαμβάνονται τα βιβλία εργασίας του Microsoft Office Excel, μια αναφορά των υπηρεσιών SQL Server Reporting Services, ή μια έκθεση της Microsoft Office Access. Τα διοικητικά στελέχη και οι διευθυντές τμημάτων βασίζονται στην έγκαιρη υποβολή ακριβών αναφορών προκειμένου να λάβουν ενημερωμένες αποφάσεις.

Κέντρο εκθέσεων     Στην καρδιά των νέων δυνατοτήτων Επιχειρηματικής ευφυΐας του Office SharePoint Server 2007 βρίσκεται το Κέντρο εκθέσεων. Το Κέντρο εκθέσεων είναι μια τοποθεσία που παρέχει μια κεντρική θέση για την αποθήκευση αναφορών οι οποίες είναι κοινές σε μια ομάδα, είτε πρόκειται για μια μικρή ομάδα είτε για μια μεγάλη εταιρία. Η τοποθεσία του Κέντρου εκθέσεων περιέχει ειδικές βιβλιοθήκες εγγράφων για την αποθήκευση αναφορών, λιστών και συνδέσεων, σε εξωτερικά αρχεία προέλευσης δεδομένων. Επίσης παρέχει πρόσβαση σε πρότυπα σελίδας και σε Τμήματα Web προκειμένου να σας βοηθήσει να δημιουργήσετε σελίδες οι οποίες περιέχουν επιχειρηματικές πληροφορίες. Στο Κέντρο εκθέσεων, οι χρήστες μπορούν να κάνουν αναζήτηση για στοιχεία χρησιμοποιώντας κατηγορίες, να προβάλλουν ένα ημερολόγιο προσεχών αναφορών και να εγγραφούν σε σχετικές εκθέσεις.

Υπηρεσίες του Excel     Οι υπηρεσίες του Excel σας επιτρέπουν να αποθηκεύετε ένα βιβλίο εργασίας του Excel σε ένα διακομιστή και στη συνέχεια να δημοσιεύετε οποιοδήποτε τμήμα αυτού του βιβλίου εργασίας σε μια ιστοσελίδα. Οι χρήστες θα πρέπει να χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα περιήγησης προκειμένου να προβάλλουν και να δημιουργήσουν αλληλεπίδραση με τα δεδομένα πραγματικού χρόνου. Το βιβλίο εργασίας δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα με χρήση του Τμήματος Web EWA (Excel Web Access).

Ένα από τα πλεονεκτήματα της δημοσίευσης βιβλίων εργασίας σε ένα Τμήμα Web είναι ότι ο υπολογισμός προκύπτει στο διακομιστή. Ως αποτέλεσμα, η επιχειρηματική λογική δεν εκτίθεται ποτέ στο βιβλίο εργασίας. Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι ότι υπάρχει μόνο ένα αντίγραφο του βιβλίου εργασίας, και ότι αυτό αποθηκεύεται σε μια κεντρική, ασφαλή θέση. Από την ιστοσελίδα, μπορείτε να εκχωρήσετε στους χρήστες, δικαιώματα "μόνο για προβολή" προκειμένου να περιορίσετε την πρόσβαση στο βιβλίο εργασίας. Για παράδειγμα, μπορείτε να αποτρέψετε τους χρήστες από το να ανοίγουν το βιβλίο εργασίας χρησιμοποιώντας το Excel ή να ελέγχετε το περιεχόμενο που θα μπορούν να προβάλλουν.

Ο Excel Services είναι μια τεχνολογία διακομιστή που απλοποιεί τη χρήση, την κοινή χρήση, την ασφάλιση και τη διαχείριση βιβλίων εργασίας του Microsoft Office Excel 2007 με τη μορφή αλληλεπιδραστικών αναφορών με ομοιόμορφο τρόπο σε ολόκληρη την εταιρεία σας. Στις υπηρεσίες του Excel υπάρχουν τρία βασικά τμήματα, τα οποία αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και όλα μαζί σχηματίζουν τη συνολική δομική σχεδίαση των υπηρεσιών του Excel.

 • Οι υπηρεσίες υπολογισμού του Excel (ECS) είναι η "μηχανή" των υπηρεσιών του Excel που εκτελεί τη φόρτωση του βιβλίου εργασίας, υπολογίζει με πλήρη πιστότητα μαζί με τις υπηρεσίες Microsoft Office Excel 2007, ανανεώνει τα εξωτερικά δεδομένα και συντηρεί τις περιόδους λειτουργίας.

 • Το Excel Web Access (EWA) είναι ένα Τμήμα Web που εμφανίζει και ενεργοποιεί την αλληλεπίδραση με ένα βιβλίο εργασίας του Microsoft Office Excel σε ένα πρόγραμμα περιήγησης, χρησιμοποιώντας τη γλώσσα Dynamic Hierarchical Tag Markup Language (DHTML) και την JavaScript χωρίς να είναι απαραίτητη η λήψη στοιχείων ελέγχου ActiveX στον υπολογιστή-πελάτη σας και το οποίο μπορεί να συνδεθεί με άλλα Τμήματα Web σε πίνακες εργαλείων και άλλες σελίδες Τμημάτων Web.

 • Οι υπηρεσίες Excel Web (EWS) είναι μια υπηρεσία Web που φιλοξενείται στις υπηρεσίες του Microsoft Office SharePoint και η οποία προσφέρει διάφορες μεθόδους που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας προγραμματιστής ως περιβάλλον προγραμματισμού εφαρμογών (API), προκειμένου να δημιουργήσει προσαρμοσμένες εφαρμογές με βάση το βιβλίο εργασίας του Excel.

Αρχικά πρέπει να δημιουργήσετε ένα βιβλίο εργασίας του Excel χρησιμοποιώντας το Office Excel 2007 και, στη συνέχεια, να αποθηκεύσετε το βιβλίο εργασίας στις υπηρεσίες του Excel. Στην ουσία, το Office Excel 2007 είναι το συντακτικό εργαλείο και οι υπηρεσίες του Excel είναι το εργαλείο για την αναφορά.

Ο συντάκτης ενός βιβλίου εργασίας, συνήθως ένας αναλυτής επιχειρήσεων, χρησιμοποιεί το Office Excel 2007 για να δημιουργήσει το βιβλίο εργασίας του Excel και, προαιρετικά, για να καθορίσει ονομαστικά στοιχεία για την προβολή και τον προσδιορισμό των παραμέτρων. Στη συνέχεια, ο συντάκτης του βιβλίου εργασίας αποθηκεύει το βιβλίο εργασίας σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων (ή ένα δίκτυο ή ένα φάκελο στο Web) των υπηρεσιών του Excel, όπου η διαχείριση και η εξασφάλισή του γίνεται από ένα διαχειριστή του SharePoint. Ο συντάκτης του βιβλίου εργασίας και ο άλλοι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν αναφορές, σελίδες Τμημάτων Web και πίνακες εργαλείων Επιχειρηματικής ευφυΐας, οι οποία θα χρησιμοποιούν το βιβλίο εργασίας. Πολλοί επιχειρηματικοί χρήστες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στο βιβλίο εργασίας προβάλλοντάς το σε ένα πρόγραμμα περιήγησης και, ακόμα, θα μπορούν να κάνουν ανανέωση των δεδομένων εάν το βιβλίο εργασίας είναι συνδεδεμένο με ένα αρχείο προέλευσης εξωτερικών δεδομένων. Με τα κατάλληλα δικαιώματα, οι επιχειρηματικοί χρήστες θα μπορούν επίσης, να κάνουν αντιγραφή της τρέχουσας κατάστασης του βιβλίου εργασίας και των συναλλαγών που έγιναν κατά την τρέχουσα περίοδο λειτουργίας, όπως είναι η ταξινόμηση και το φιλτράρισμα σε έναν υπολογιστή-πελάτη για περαιτέρω ανάλυση, είτε ως βιβλίο εργασίας του Excel είτε ως στιγμιότυπο του βιβλίου εργασίας.

Συνδέσεις με εξωτερικά αρχεία προέλευσης δεδομένων    Εκτός από τη χρήση εξωτερικών αρχείων προέλευσης δεδομένων στα βιβλία εργασίας του Excel, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δεδομένα από άλλες επιχειρηματικές εφαρμογές, όπως SAP και Siebel, σε λίστες SharePoint, σελίδες και Τμήματα Web.

Οι διαχειριστές συνήθως δημιουργούν τις συνδέσεις συστήματος και μπορούν να τις αποθηκεύσουν σε μια Βιβλιοθήκη σύνδεσης δεδομένων του Κέντρου Αναφοράς. Με αυτόν τον τρόπο, οποιοσδήποτε διαθέτει τα κατάλληλα δικαιώματα μπορεί εύκολα να αποκτήσει πρόσβαση και να χρησιμοποιήσει εκ νέου τον κεντρικό χώρο συγκέντρωσης συνδέσεων. Ωστόσο, μπορείτε να δημιουργήσετε και να αποθηκεύσετε συνδέσεις δεδομένων οπουδήποτε στο σύστημα του Office SharePoint Server 2007.

Χρησιμοποιώντας συνδέσεις με εξωτερικά αρχεία προέλευσης δεδομένων, μπορείτε να δημιουργήσετε ιστοσελίδες και λίστες SharePoint που θα επιτρέπουν στους χρήστες να αλληλεπιδράσουν με τα δεδομένα στην εξωτερική πηγή χωρίς να χρειαστεί να εγκαταλείψουν ποτέ τη σελίδα SharePoint.

Βασικοί δείκτες απόδοσης (KPI)    Ένας βασικός δείκτης απόδοσης (KPI) είναι μια οπτική υπόδειξη η οποία ενημερώνει σχετικά με το βαθμό προόδου που έχει επιτευχθεί σε σχέση με κάποιο στόχο. Οι δείκτες KPI είναι πολύτιμα εργαλεία για ομάδες, διευθυντές και επιχειρήσεις που θέλουν να αξιολογούν γρήγορα την πρόοδο που έχει γίνει σε σχέση με μετρήσιμους στόχους που έχουν τεθεί. Χρησιμοποιώντας τους δείκτες KPI του SharePoint, μπορείτε εύκολα να απεικονίσετε οπτικά απαντήσεις για τα ακόλουθα ερωτήματα:

 • Τι ακολουθεί και τι προηγείται;

 • Πόσο απέχω από το στόχο;

 • Ποιο είναι το ελάχιστο ποσοστό προόδου που έχω ολοκληρώσει;

Κάθε τμήμα μιας επιχείρησης μπορεί να επιλέξει να παρακολουθήσει διαφορετικούς τύπους δεικτών KPI, ανάλογα με τους επιχειρηματικούς στόχους που προσπαθούν να επιτύχουν. Για παράδειγμα, για να αυξήσει το βαθμό ικανοποίησης των πελατών, ένα τηλεφωνικό κέντρο μπορεί να θέσει ως στόχο να απαντά σε συγκεκριμένο αριθμό τηλεφωνικών κλήσεων εντός μιας πιο σύντομης χρονικής περιόδου. Εναλλακτικά, το τμήμα πωλήσεων μπορεί να χρησιμοποιήσει τους δείκτες KPI προκειμένου να θέσει στόχους απόδοσης, όπως τον αριθμό κλήσεων που αφορούν τις ανά μήνα νέες πωλήσεις.

Οι δείκτες KPI δημιουργούνται με τη βοήθεια λιστών KPI και στη συνέχεια εμφανίζονται με χρήση ειδικών Τμημάτων Web KPI. Μπορείτε να αποθηκεύσετε λίστες KPI στο Κέντρο Αναφοράς ή σε οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία του Office SharePoint Server 2007, από όπου οποιοσδήποτε διαθέτει τα κατάλληλα δικαιώματα, θα μπορεί να τις χρησιμοποιεί ξανά.

Πίνακες εργαλείων    Ο πίνακας εργαλείων είναι μια ευέλικτη σελίδα που εμφανίζει δεδομένα από συντελεστές KPI και βιβλία εργασίας του Excel. Για παράδειγμα, το τμήμα ανθρωπίνων πόρων μπορεί να σχεδιάσει ένα πίνακα εργαλείων, τον οποίο θα χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι για να προβάλουν εξατομικευμένες πληροφορίες, όπως το ιστορικό μισθοδοσίας και παροχών.

Επιχειρηματικά δεδομένα σε λίστες    Μπορείτε να ενοποιήσετε και να ενσωματώσετε εύκολα πληροφορίες από επιχειρηματικές εφαρμογές όπως το SAP, το Siebel και τον Microsoft SQL Server μέσα στο περιβάλλον συνεργασίας του Office SharePoint Server 2007, προσθέτοντας τον τύπο της στήλης επιχειρηματικών δεδομένων σε μια λίστα του Office SharePoint Server 2007. Με αυτόν τον τρόπο, έχετε στη διάθεσή σας μια λίστα με στοιχεία τα οποία χρησιμοποιούν ένα συνδυασμό στηλών από τον Office SharePoint Server 2007 και από μια εξωτερική επιχειρηματική εφαρμογή. Για παράδειγμα, εάν εργάζεστε για μια εταιρεία συμβούλων που χρησιμοποιεί ένα σύστημα CRM, τότε μπορείτε να αποθηκεύσετε έγγραφα, όπως προτάσεις, συμβόλαια και παρουσιάσεις, σε λίστες του SharePoint και να συσχετίσετε αυτά τα έγγραφα με τον κατάλληλο πελάτη στη βάση δεδομένων του CRM. Αυτό βοηθά στη διατήρηση ολόκληρης της τεκμηρίωσης ενός πελάτη σε ένα σημείο και επιτρέπει σε όσους κάνουν προβολή της σελίδας να περιηγηθούν με ευκολία στις εγγραφές του πελάτη μέσα στην επιχειρηματική εφαρμογή.

Αρχή της σελίδας

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×