Εισαγωγή στις δυνατότητες μιας τοποθεσίας του SharePoint

Ισχύει για

Τεχνολογία Microsoft Windows® SharePoint® Services στο Microsoft Windows Server™ 2003

Μήπως η ομάδα σας πρόσθεσε πρόσφατα μια τοποθεσία στο Web η οποία βασίζεται στο Microsoft Windows SharePoint Services; Αν ναι, ίσως αναρωτιέστε πώς μπορείτε να αρχίσετε να συνεργάζεστε και να μοιράζεστε πληροφορίες με τους συναδέλφους σας. Αυτό το άρθρο είναι σχεδιασμένο για να σας βοηθήσει να ξεκινήσετε, παρουσιάζοντας τις λειτουργίες και τις δυνατότητες μιας τοποθεσίας ομάδας που βασίζεται στο Windows SharePoint Services. Παρουσιάζει τα βασικά σημεία κάθε λειτουργίας και επισημαίνει από ποια περιοχή της τοποθεσίας μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε.

Αυτό το άρθρο επικεντρώνεται στο πρότυπο τοποθεσίας ομάδας, που είναι και το προεπιλεγμένο πρότυπο τοποθεσίας στο Windows SharePoint Services. Μια τοποθεσία ομάδας επιτρέπει σε ομάδες να δημιουργούν, να οργανώνουν και να μοιράζονται πληροφορίες γρήγορα και εύκολα. Περιλαμβάνει μια βιβλιοθήκη εγγράφων και βασικές λίστες, όπως Ανακοινώσεις, Συμβάντα, Επαφές και Συνδέσεις.

Σημείωση:  Κάθε ενότητα πειραματισμού σε αυτό το άρθρο σάς δείχνει σε ποια περιοχή της τοποθεσίας πρέπει να μεταβείτε για να εκκινήσετε τη δυνατότητα. Μπορείτε να εκκινήσετε τις δυνατότητες ακολουθώντας τα βήματα από την ενότητα "Δοκιμάστε το". Ωστόσο, συμβουλευτείτε τη Βοήθεια του Windows SharePoint Services για όλα τα βήματα που είναι απαραίτητα για τη συγκεκριμένη δυνατότητα. Για εκκίνηση της Βοήθειας, κάντε κλικ στο κουμπί Βοήθεια που εμφανίζεται σε κάθε σελίδα της τοποθεσίας ομάδας.

Ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται στο άρθρο, θα χρησιμοποιήσετε δύο στοιχεία της επιφάνειας εργασίας των τοποθεσιών SharePoint τα οποία ενδεχομένως να μην γνωρίζετε: τη γραμμή "Γρήγορη εκκίνηση" και τη γραμμή εργαλείων λίστας. Η γραμμή "Γρήγορη εκκίνηση" περιέχει υπερ-συνδέσεις σε συγκεκριμένες σελίδες στην τοποθεσία Web της ομάδας.

Γραμμή Γρήγορη εκκίνηση

Η γραμμή εργαλείων λίστας παρέχει υπερ-συνδέσεις σε σελίδες με φόρμες για την προσθήκη και επεξεργασία στοιχείων στις λίστες, τη βιβλιοθήκη εγγράφων και τον πίνακα συζητήσεων.

Γραμμή εργαλείων λίστας

Διαχείριση πληροφοριών

Οι τοποθεσίες SharePoint είναι κατάλληλες για την αποθήκευση πληροφοριών όπως ημερολόγια συμβάντων, επαφές, συνδέσεις Web, συζητήσεις, λίστες ζητημάτων και ανακοινώσεις. Εκτός από τη χρήση ενός εκτενούς συνόλου ενσωματωμένων λιστών, μπορείτε να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες λίστες στην τοποθεσία ομάδας που να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες για διαμοιρασμό πληροφοριών της ομάδας εργασίας.

Λίστες επαφών

Χρησιμοποιήστε μια λίστα επαφών για να επικοινωνήσετε με τα άτομα που συνεργάζεστε. Μπορείτε να καταχωρήσετε ονόματα και πληροφορίες επαφών (όπως τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και την οδό), ώστε όλα τα μέλη της ομάδας σας να μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις πληροφορίες. Μπορείτε να αντιγράψετε πληροφορίες επαφών από το Βιβλίο διευθύνσεών σας στη λίστα επαφών (απαιτείται πρόγραμμα βιβλίου διευθύνσεων συμβατό με το Windows SharePoint Services όπως το Microsoft Office Outlook® 2003 και το Microsoft Internet Explorer 4.0 ή νεότερη έκδοση) και μπορείτε να αντιγράψετε επαφές από τη λίστα "Επαφές" στο Βιβλίο διευθύνσεών σας.

Λίστα επαφών

Δοκιμάστε το: Η τοποθεσία ομάδας διατίθεται με ενσωματωμένες λίστες επαφών. Στη γραμμή "Γρήγορη εκκίνηση", κάντε κλικ στην επιλογή Επαφές για να εμφανιστεί η λίστα. Για να προσθέσετε μια νέα επαφή στη λίστα, κάντε κλικ στην επιλογή Νέο στοιχείο από τη γραμμή εργασιών λίστας.

Σημείωση: Επίσης, μπορείτε να βρείτε όλες τις λίστες στην τοποθεσία σας με κλικ στο στοιχείο Έγγραφα και λίστες που βρίσκεται στην επάνω γραμμή σύνδεσης.

Λίστες συνδέσεων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λίστες συνδέσεων για να δημοσιεύσετε τις υπερ-συνδέσεις σε σελίδες Web που ενδιαφέρουν την ομάδα σας.

Λίστα συνδέσεων

Δοκιμάστε το: Η τοποθεσία ομάδας διατίθεται με ενσωματωμένη λίστα συνδέσεων. Η λίστα προστίθεται στην αρχική σελίδα της τοποθεσίας σας. Για να προσθέσετε μια νέα σύνδεση, κάντε κλικ στο στοιχείο Προσθήκη νέας σύνδεσης.

Λίστες και υπολογιστικά φύλλα

Αν έχετε μια λίστα πληροφοριών σε ένα υπολογιστικό φύλλο, μπορείτε να ορίσετε μια περιοχή κελιών που θα χρησιμοποιηθεί ως λίστα στην τοποθεσία σας. Το Windows SharePoint Services εισάγει τα δεδομένα από το υπολογιστικό φύλλο και τα εμφανίζει με τον ίδιο τρόπο που εμφανίζει τις ενσωματωμένες λίστες: σε στήλες τις οποίες τα μέλη της ομάδας μπορούν να φιλτράρουν και να ταξινομήσουν, με εντολές που τους επιτρέπουν να προσθέσουν, να επεξεργαστούν και να διαγράψουν στοιχεία. Για να εισαγάγετε δεδομένα από ένα υπολογιστικό φύλλο, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει ένα πρόγραμμα υπολογιστικού φύλλου συμβατό με το Windows SharePoint Services, όπως το Microsoft Office Excel 2003 και το Internet Explorer 5 ή νεότερη έκδοση.

Αν έχετε εγκαταστήσει ένα πρόγραμμα παραγωγικότητας που είναι συμβατό με Windows SharePoint Services, όπως το Microsoft Office Professional Edition 2003, μπορείτε να κάνετε προβολή και να χρησιμοποιήσετε τις λίστες σας στην τοποθεσία ομάδας, χρησιμοποιώντας την προβολή φύλλου δεδομένων. Η προβολή φύλλου δεδομένων επιτρέπει τη γρήγορη προσθήκη, διαγραφή και ενημέρωση καταχωρήσεων λίστας όπως ακριβώς γίνεται σε ένα πρόγραμμα υπολογιστικού φύλλου, χωρίς να είναι απαραίτητη η μετάβαση σε ξεχωριστό πρόγραμμα.

Δοκιμάστε το: Στην επάνω γραμμή συνδέσεων, κάντε κλικ στη σύνδεση Δημιουργία. Στη σελίδα "Δημιουργία σελίδας", κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή από υπολογιστικό φύλλο. Για προβολή μιας λίστας στην προβολή φύλλου δεδομένων, στη σελίδα λίστας, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία σε προβολή φύλλου δεδομένων.

Προσαρμοσμένες λίστες

Οι τοποθεσίες ομάδας που βασίζονται στο Windows SharePoint Services διατίθενται με ένα σύνολο ενσωματωμένων λιστών για να μοιράζεστε συνηθισμένους τύπους πληροφοριών, όπως εργασίες, επαφές και ανακοινώσεις. Αν οι ενσωματωμένες λίστες ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας για διαμοιρασμό πληροφοριών, μπορείτε να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη λίστα που να εμφανίζει μοναδικά στοιχεία για εσάς.

Δοκιμάστε το: Μπορείτε να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη λίστα σε δύο στάδια. Πρώτα, στην επάνω γραμμή συνδέσεων, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία και καθορίστε την Προσαρμοσμένη λίστα. Αφού δημιουργήσετε την προσαρμοσμένη λίστα, μπορείτε να προσθέσετε στήλες. Στη σελίδα που εμφανίζει τη λίστα, κάντε κλικ στην επιλογή Τροποποίηση ρυθμίσεων και στηλών. Για κάθε στήλη που θέλετε να προσθέσετε, στην ενότητα Στήλες της σελίδας Προσαρμογή, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη νέας στήλης.

Κοινή χρήση αρχείων

Το Windows SharePoint Services παρέχει στην τοποθεσία ομάδας δυνατότητες αποθήκευσης και ανάκτησης εγγράφων, με λειτουργία ανάληψης και μεταβίβασης ελέγχου, ιστορικό εκδόσεων, προσαρμοσμένες ιδιότητες και ευέλικτες, προσαρμόσιμες προβολές. Τα μέλη της ομάδας σας μπορούν να βρίσκουν και να διαμοιράζονται εύκολα έγγραφα και άλλα αρχεία.

Βιβλιοθήκες εγγράφων

Οι βιβλιοθήκες εγγράφων είναι συλλογές αρχείων τα οποία χρησιμοποιείτε από κοινού με τα μέλη της ομάδας. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε μια βιβλιοθήκη εγγράφων για κάποιο συγκεκριμένο έργο. Μπορείτε να αποθηκεύσετε οποιονδήποτε τύπο αρχείου σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων.

Βιβλιοθήκες εγγράφων

Το Windows SharePoint Services επιτρέπει στους χρήστες να πραγματοποιούν αναζήτηση σε όλο το περιεχόμενο μιας τοποθεσίας στο Web, καθώς και στα έγγραφα της βιβλιοθήκης εγγράφων. Αν έχει ενεργοποιηθεί η δυνατότητα αναζήτησης στο διακομιστή σας, η αρχική σελίδα της τοποθεσίας σας καθώς και οι σελίδες προβολής λιστών περιέχουν πλαίσια αναζήτησης.

Σημείωση: Η δυνατότητα αναζήτησης είναι διαθέσιμη μόνο για το Windows SharePoint Services μέσω του Microsoft SQL Server 2000. Αν ο διακομιστής Web εκτελείται στο Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows) (WMSDE), η δυνατότητα αναζήτησης δεν είναι διαθέσιμη. Αν δεν είστε βέβαιοι ότι είναι διαθέσιμη η δυνατότητα αναζήτησης, συμβουλευτείτε το διαχειριστή του διακομιστή.

Δοκιμάστε το: Από προεπιλογή, η τοποθεσία ομάδας συνοδεύεται από μια ενσωματωμένη βιβλιοθήκη εγγράφων που ονομάζεται "Κοινόχρηστα έγγραφα", η οποία βρίσκεται στη γραμμή "Γρήγορη εκκίνηση", καθώς και στη σελίδα "Έγγραφα και λίστες". Για να προσθέσετε ένα έγγραφο, ανοίξτε τη βιβλιοθήκη εγγράφων και κάντε κλικ στην επιλογή Αποστολή εγγράφου και, στη συνέχεια, βρείτε το έγγραφο που θέλετε να προσθέσετε. Αν χρησιμοποιείτε πρόγραμμα-πελάτη που είναι συμβατό με το Windows SharePoint Services, όπως για παράδειγμα το Microsoft Office Word 2003, μπορείτε να αποθηκεύσετε αρχεία στη βιβλιοθήκη εγγράφων από το πρόγραμμα-πελάτης.

Βιβλιοθήκες εικόνων

Οι βιβλιοθήκες εικόνων παρέχουν έναν απλό τρόπο για την κοινή χρήση και οργάνωση ψηφιακών εικόνων. Για παράδειγμα, μια εταιρεία θα μπορούσε να δημιουργήσει μια βιβλιοθήκη εικόνων για γραφικά μάρκετινγκ  παρέχοντας στα μέλη της ομάδας μια θέση για την προβολή, κοινή χρήση, επεξεργασία και λήψη εταιρικών λογότυπων ή άλλων υλικών μάρκετινγκ.

Δοκιμάστε το: Για να δημιουργήσετε μια βιβλιοθήκη εικόνων, στην επάνω γραμμή συνδέσεων, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία και καθορίστε Βιβλιοθήκη εικόνων. Για να προσθέσετε μια εικόνα στη βιβλιοθήκη εικόνων, ανοίξτε τη βιβλιοθήκη εικόνων και κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη εικόνας και, στη συνέχεια, βρείτε την εικόνα που θέλετε να προσθέσετε.

Συνεργασία

Χάρη στο Windows SharePoint Services ανοίγονται νέοι ορίζοντες για τη συνεργασία των μελών της ομάδα σας. Τώρα πλέον μπορούν να δημιουργήσουν εύκολα τοποθεσίες χώρου εργασίας για συνεργασία, όπου θα μοιράζονται και θα διαχειρίζονται τις πληροφορίες της ομάδας τους. Τα νήματα συζητήσεων, οι έρευνες, τα κοινόχρηστα ημερολόγια, οι λίστες εργασιών και άλλες δυνατότητες συνεργασίας βοηθούν τόσο εσάς προσωπικά όσο και τους συνεργάτες σας να παραμένετε σε επικοινωνία και να είστε παραγωγικοί.

Λίστες ανακοινώσεων

Χρησιμοποιήστε μια λίστα ανακοινώσεων για να δημοσιεύσετε ειδήσεις, στοιχεία κατάστασης και άλλες σύντομες πληροφορίες που θέλετε να χρησιμοποιήσετε από κοινού με τα μέλη της ομάδας. Μπορείτε να ορίσετε ημερομηνία λήξης για κάποια ανακοίνωση.

Λίστα ανακοινώσεων

Δοκιμάστε το: Η τοποθεσία ομάδας διατίθεται με ενσωματωμένη λίστα ανακοινώσεων. Στην αρχική σελίδα της τοποθεσίας σας προστίθεται η προβολή αυτής της λίστας. Για να προσθέσετε μια νέα σύνδεση, κάντε κλικ στο στοιχείο Προσθήκη νέας ανακοίνωσης.

Λίστες συμβάντων

Χρησιμοποιήστε τη λίστα συμβάντων για να δημοσιεύσετε πληροφορίες σχετικά με τις ημερομηνίες που είναι σημαντικές για την ομάδα σας. Μπορείτε να αντιγράψετε ή να συνδέσετε συμβάντα από λίστα συμβάντων σε πρόγραμμα ημερολογίου που είναι συμβατό με το Windows SharePoint Services, όπως το Microsoft Office Outlook 2003.

Δοκιμάστε το: Η τοποθεσία ομάδας διατίθεται με ενσωματωμένη λίστα συμβάντων. Στην αρχική σελίδα της τοποθεσίας σας προστίθεται η προβολή αυτής της λίστας. Για να προσθέσετε μια νέα σύνδεση, κάντε κλικ στο στοιχείο Προσθήκη νέου συμβάντος.

Λίστες εργασιών

Χρησιμοποιήστε τη λίστα "Εργασίες", για να αναθέσετε μια εργασία σε ένα μέλος της ομάδας σας, να καθορίσετε την ημερομηνία λήξης και την προτεραιότητά της και να δηλώσετε την κατάσταση και την πρόοδό της. Μπορείτε εύκολα να προβάλετε όλες τις εργασίες ή μια επιλογή εργασιών, όπως για παράδειγμα τις εργασίες που σας έχουν ανατεθεί.

Δοκιμάστε το: Η τοποθεσία ομάδας διατίθεται με ενσωματωμένη λίστα εργασιών. Στη γραμμή "Γρήγορη εκκίνηση", κάντε κλικ στην επιλογή Εργασίες για να εμφανιστεί η λίστα. Για να προσθέσετε μια νέα εργασία στη λίστα, κάντε κλικ στην επιλογή Νέο στοιχείο από τη γραμμή εργαλείων της λίστας. Για προβολή μόνο των εργασιών που έχουν ανατεθεί σε εσάς, στη λίστα εργασιών, κάντε κλικ στην επιλογή Φίλτρο και στο πεδίο Ανατέθηκε στον, κάντε κλικ στο όνομά σας.

Πίνακες συζητήσεων

Οι πίνακες συζητήσεων παρέχουν ένα φόρουμ για τη συνομιλία γύρω από θέματα που ενδιαφέρουν την ομάδα σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν πίνακα συζητήσεων όπου τα μέλη της ομάδας θα προτείνουν και θα συζητούν τις ομαδικές δραστηριότητες. Κάθε πίνακας συζητήσεων εμφανίζεται σε μια σελίδα η οποία περιλαμβάνει κουμπιά για την έναρξη νέων συζητήσεων, την ταξινόμηση και το φιλτράρισμα των συζητήσεων, τη μετάβαση σε διαφορετική προβολή του πίνακα συζητήσεων και την αλλαγή της σχεδίασης του πίνακα συζητήσεων.

Δοκιμάστε το: Από προεπιλογή, η τοποθεσία σας συνοδεύεται από έναν ενσωματωμένο πίνακα συζητήσεων με το όνομα "Γενική συζήτηση", ο οποίος εμφανίζεται στη γραμμή γρήγορης εκκίνησης, καθώς και στη σελίδα "Έγγραφα και λίστες". Για να ξεκινήσετε μια νέα συζήτηση, από τη σελίδα "Γενική συζήτηση", κάντε κλικ στην επιλογή Νέα συζήτηση.

Έρευνες

Οι έρευνες παρέχουν έναν τρόπο περιόδευσης των μελών της ομάδας. Μπορείτε να ρυθμίσετε μια έρευνα ώστε τα μέλη της ομάδας να απαντούν μία ή περισσότερες φορές. Προαιρετικά, μπορείτε να εμφανίσετε τα αποτελέσματα σε προβολή με γραφικά.

Έρευνα

Δοκιμάστε το: Για να δημιουργήσετε μια έρευνα, στην επάνω γραμμή συνδέσεων, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Έρευνα. Πληκτρολογήστε ένα όνομα και μια περιγραφή για την έρευνά σας και κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο για να αρχίσετε την προσθήκη ερωτήσεων.

Τοποθεσίες χώρου εργασίας συσκέψεων

Μια τοποθεσία Χώρου εργασίας συσκέψεων είναι μια τοποθεσία Web για τη συγκέντρωση όλων των πληροφοριών και του υλικού για μία ή περισσότερες συσκέψεις. Πριν από τη σύσκεψη, χρησιμοποιήστε μια τοποθεσία χώρου εργασίας για να δημοσιεύσετε την ημερήσια διάταξη, τη λίστα συμμετεχόντων και τα έγγραφα που πρόκειται να συζητηθούν. Κατά τη διάρκεια ή μετά τη σύσκεψη, χρησιμοποιήστε την τοποθεσία χώρου εργασίας για να δημοσιεύσετε τα αποτελέσματα της σύσκεψης και να παρακολουθήσετε τις εργασίες. Χρησιμοποιήστε προσκλήσεις σε σύσκεψη για να προσκαλέσετε άτομα στη σύσκεψη. Στην πρόσκληση σε σύσκεψη, συμπεριλάβετε μια υπερ-σύνδεση που μεταφέρει στην τοποθεσία χώρου εργασίας όπου οι συμμετέχοντες μπορούν να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες και να δουν το υλικό.

Αν στην ομάδα τοποθεσίας έχει αντιστοιχιστεί το δικαίωμα δημιουργίας δευτερεύουσας τοποθεσίας, μπορείτε να δημιουργήσετε μια τοποθεσία χώρου εργασίας συσκέψεων. (Το δικαίωμα δημιουργίας δευτερεύουσας τοποθεσίας παρέχεται αυτόματα όταν είστε μέλος της ομάδας τοποθεσιών διαχείρισης.)

Δοκιμάστε το: Στην επάνω γραμμή σύνδεσης, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία και στη σελίδα "Δημιουργία" κάντε κλικ στην επιλογή Τοποθεσίες και χώροι εργασίας. Πληκτρολογήστε έναν τίτλο, μια περιγραφή και μια διεύθυνση URL και, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε μια ρύθμιση δικαιωμάτων. Κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία. Στη σελίδα "Επιλογή προτύπου", κάντε κλικ στην επιλογή "Χώρος εργασίας συσκέψεων", από το πλαίσιο Πρότυπο.

Τοποθεσίες Χώρου εργασίας εγγράφων

Η τοποθεσία Χώρος εργασίας εγγράφων είναι μια τοποθεσία του SharePoint που επικεντρώνεται γύρω από ένα ή περισσότερα έγγραφα. Οι συνάδελφοι μπορούν να εργάζονται μαζί εύκολα σε ένα έγγραφο,  είτε άμεσα στο αντίγραφο της τοποθεσίας Χώρου εργασίας εγγράφων ή εργαζόμενοι με το δικό τους αντίγραφο, το οποίο μπορούν να ενημερώνουν κατά διαστήματα με αλλαγές που έχουν αποθηκευτεί στο αντίγραφο της τοποθεσίας Χώρου εργασίας εγγράφων.

Αν στην ομάδα τοποθεσίας έχει αντιστοιχιστεί το δικαίωμα δημιουργίας δευτερεύουσας τοποθεσίας, μπορείτε να δημιουργήσετε μια τοποθεσία χώρου εργασίας εγγράφων. (Το δικαίωμα δημιουργίας δευτερεύουσας τοποθεσίας παρέχεται αυτόματα όταν είστε μέλος της ομάδας τοποθεσιών διαχείρισης.)

Δοκιμάστε το: Στην επάνω γραμμή σύνδεσης, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία και στη σελίδα "Δημιουργία" κάντε κλικ στην επιλογή Τοποθεσίες και χώροι εργασίας. Πληκτρολογήστε έναν τίτλο, μια περιγραφή και μια διεύθυνση URL και, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε μια ρύθμιση δικαιωμάτων. Κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία. Στη σελίδα "Επιλογή προτύπου", κάντε κλικ στην επιλογή Χώρος εργασίας εγγράφων, από το πλαίσιο Πρότυπο.

Προσαρμογή

Οι τοποθεσίες ομάδων που βασίζονται στο Windows SharePoint Services είναι χρήσιμες από την αρχή. Ωστόσο, αν ανήκετε στις ομάδες τοποθεσιών για προγραμματιστές Web ή διαχειριστών, μπορείτε να προσαρμόσετε την τοποθεσία σας, αλλάζοντας την εμφάνιση και προσθέτοντας λειτουργίες χωρίς να χρησιμοποιείτε άλλες εφαρμογές ή εκτελώντας πρόσθετο προγραμματισμό.

Σελίδες

Δεν είναι ανάγκη να είστε επαγγελματίας προγραμματιστής Web ή λογισμικού για να προσαρμόσετε την τοποθεσία Web που δημιουργήθηκε στο Windows SharePoint Services. Χρησιμοποιώντας τις ενσωματωμένες δυνατότητες Τμημάτων Web που είναι αποθηκευμένες στην τοποθεσία σας.

Ένα Τμήμα Web είναι μια σύνθετη μονάδα πληροφοριών που αποτελεί το βασικό δομικό στοιχείο μας σελίδας Τμημάτων Web. Όταν δημιουργήστε μια τοποθεσία ομάδας βάσει του Windows SharePoint Services, θα έχετε στη διάθεσή σας ένα σύνολο Τμημάτων Web για την εμφάνιση λιστών, εικόνων, κειμένου και άλλου περιεχομένου. Προσθέτοντας αυτά τα Τμήματα Web σε σελίδες Τμημάτων Web, ορίζοντας τις παραμέτρους τους και συνδέοντας τη μία με την άλλη, μπορείτε να δημιουργήσετε δυναμικές πύλες που παρουσιάζουν πληροφορίες στους χρήστες της τοποθεσίας σας με οργανωμένο και πρακτικό τρόπο. Για παράδειγμα, μπορείτε να αλλάξετε την εικόνα στην αρχή σελίδα της τοποθεσίας σας ή ακόμα να προσθέσετε μια προβολή σε μια λίστα της κεντρικής σελίδας.

Δοκιμάστε το: Στο μενού Τροποποίηση κοινόχρηστης σελίδας από την αρχική σελίδα, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προσθήκη Τμημάτων Web και κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση. Σύρετε όποιο Τμήμα Web θέλετε από τη Λίστα Τμημάτων Web σε μια ζώνη της αρχικής σελίδας.

Προσωπικές προβολές

Μια σελίδα Τμήματος Web, όπως για παράδειγμα η αρχική σελίδα της τοποθεσίας σας, είναι πάντα διαθέσιμη σε μία από τις εξής δύο προβολές: κοινόχρηστη προβολή ή προσωπική προβολή. Όταν μια σελίδα Τμημάτων Web βρίσκεται σε κοινόχρηστη προβολή, όλοι οι χρήστες βλέπουν την ίδια σελίδα και όποιες αλλαγές κάνετε σε κοινόχρηστη προβολή εμφανίζονται σε όλους τους χρήστες. Όταν μια σελίδα τμημάτων Web βρίσκεται σε προσωπική προβολή, εμφανίζονται όποιες προσωπικές αλλαγές έχετε κάνει και προορίζονται για προβολή μόνο από εσάς. Σε προσωπική προβολή, για παράδειγμα, έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε το ύψος και το πλάτος κάποιου Τμήματος Web, να κλείσετε κάποιο άλλο Τμήμα Web, να προσθέσετε τρίτο Τμήμα Web και να διαγράψετε κάποιο τέταρτο. Αυτές οι αλλαγές έχουν εφαρμογή μόνο στη δική σας προβολή της σελίδας.

Δοκιμάστε το: Στο μενού Τροποποίηση κοινόχρηστης σελίδας της αρχικής σελίδας, κάντε κλικ στην επιλογή Προσωπική προβολή. Οι τροποποιήσεις που κάνετε στη σελίδα όταν βρίσκεστε σε αυτή την προβολή δεν θα εμφανίζονται σε άλλους χρήστες της σελίδας.

Θέματα

Θέμα είναι ένα ενοποιημένο σύνολο σχεδιαστικών στοιχείων που επηρεάζουν τις γραμματοσειρές και το σχέδιο των χρωμάτων της τοποθεσίας SharePoint. Η αλλαγή του θέματος για την τοποθεσία είναι ένας εύκολος τρόπος για να προσαρμόσετε την τοποθεσία ώστε να ταιριάζει με το ύφος της ομάδας σας.

Επιλογή θέματος

Δοκιμάστε το: Στην επάνω γραμμή συνδέσεων, κάντε κλικ στη σύνδεση Ρυθμίσεις τοποθεσίας. Στη σελίδα "Ρυθμίσεις τοποθεσίας", στην ενότητα Προσαρμογή, κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή θέματος σε τοποθεσία. Στη σελίδα Εφαρμογή θέματος σε τοποθεσία Web, επιλέξτε κάποιο θέμα.

Ειδοποιήσεις

Μπορείτε να προσθέσετε ειδοποιήσεις ώστε να ειδοποιήστε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για οποιεσδήποτε αλλαγές στο περιεχόμενο της τοποθεσίας σας Web. Μπορείτε να δημιουργήσετε προειδοποιήσεις για λίστες και βιβλιοθήκες, όπως και για μεμονωμένα στοιχεία και τα αρχεία που υπάρχουν σε αυτά. Όταν δημιουργείτε προειδοποίηση για λίστα ή βιβλιοθήκη, μπορείτε να καθορίσετε τα είδη των αλλαγών που θέλετε να παρακολουθείτε. Για παράδειγμα, μπορείτε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις από το διακομιστή όταν προστίθεται, τροποποιείται ή διαγράφεται ένα στοιχείο ή αρχείο. Οι προειδοποιήσεις για αρχεία και στοιχεία λίστας σάς ειδοποιούν για το χρονικό σημείο ενημέρωσης ή διαγραφής του αρχείου ή του στοιχείου. Όσον αφορά τα έγγραφα βιβλιοθηκών, μπορείτε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις κάθε φορά που προστίθενται, διαγράφονται ή τροποποιούνται σχόλια Συζητήσεων στο Web.

Δοκιμάστε το: Από κάποια σελίδα λίστας ή βιβλιοθήκης εγγράφων, στη λίστα δραστηριοτήτων, κάντε κλικ στην επιλογή Να λαμβάνω ειδοποιήσεις.

Εργασία με εφαρμογές του Office

Η ενοποίηση με προγράμματα του Office 2003 επιτρέπει στα μέλη της ομάδας να συνεργάζονται χρησιμοποιώντας γνώριμα εργαλεία από την καθημερινή τους εργασία. Ακολουθούν ορισμένοι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προγράμματα του Office 2003 με την τοποθεσία ομάδας:

  • Αποθηκεύστε έγγραφα σε βιβλιοθήκες εγγράφων από τα Office Excel 2003, Office Outlook 2003, Microsoft Office PowerPoint® 2003, Microsoft Office Visio® 2003 ή Office Word 2003.

  • Χρησιμοποιήστε τα Microsoft Office Access 2003 ή Office Excel 2003 για προβολή και επεξεργασία των δεδομένων που βρίσκονται αποθηκευμένα σε λίστες, στην τοποθεσία ομάδας.

  • Συγχρονίστε το ημερολόγιο του Office Outlook 2003 και τη λίστα επαφών με την τοποθεσία ομάδας.

  • Δημιουργήστε μια τοποθεσία Χώρου εργασίας εγγράφων από το Office Word 2003.

Δοκιμάστε το: Ανοίξτε ένα έγγραφο στα Office Word 2003, Office Excel 2003, Office PowerPoint 2003 ή Microsoft Office Visio 2003. Από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Κοινόχρηστος χώρος εργασίας. Στο παράθυρο εργασιών "Κοινόχρηστος χώρος εργασίας", κάντε κλικ ή πληκτρολογήστε τη διεύθυνση στο Web (URL) μιας τοποθεσίας που βασίζεται στο Windows SharePoint Services όπου θα βρίσκεται η τοποθεσία του χώρου εργασίας εγγράφων. (Η τοποθεσία χώρου εργασίας εγγράφων θα δημιουργηθεί ως δευτερεύουσα τοποθεσία της τοποθεσίας, επομένως θα πρέπει να έχετε δικαιώματα για να δημιουργήσετε μια τοποθεσία χώρου εργασίας εγγράφων σε αυτήν την τοποθεσία στο Web.) Κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία.

Σημείωση: Οι εταιρείες, οι οργανισμοί, τα προϊόντα, τα ονόματα τομέων, οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα λογότυπα, τα άτομα, οι περιοχές και τα γεγονότα που αναφέρονται στο παρόν ως παραδείγματα είναι φανταστικά. Δεν υπάρχει ούτε υπονοείται καμία σχέση με πραγματικές εταιρείες, οργανισμούς, προϊόντα, ονόματα τομέων, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, λογότυπα, άτομα, περιοχές ή γεγονότα .

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×