Εισαγωγή στις βιβλιοθήκες

Μια βιβλιοθήκη είναι μια θέση σε μια τοποθεσία στην οποία μπορείτε να δημιουργείτε, να συλλέγετε, να ενημερώνετε και να διαχειρίζεστε αρχεία με τα μέλη μιας ομάδας. Κάθε βιβλιοθήκη εμφανίζει μια λίστα αρχείων και βασικές πληροφορίες σχετικά με τα αρχεία, οι οποίες βοηθούν τα μέλη να συνεργάζονται στα αρχεία. Μπορείτε να επιλέξετε από ένα πλήθος από έτοιμες προς χρήση βιβλιοθήκες και πρότυπα βιβλιοθήκης που προσφέρουν μια καλή βάση για την οργάνωση των αρχείων σας. Εφόσον δημιουργήσετε μια βιβλιοθήκη, μπορείτε να την προσαρμόσετε με διάφορους τρόπους. Για παράδειγμα, μπορείτε να ελέγχετε τον τρόπο προβολής, διαχείρισης και δημιουργίας εγγράφων. Εναλλακτικά, μπορείτε να παρακολουθείτε τις εκδόσεις, συμπεριλαμβανομένου του πλήθους και των τύπων των εκδόσεων. Ακόμη, μπορείτε να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες προβολές, φόρμες και ροές εργασίας προκειμένου τα έργα και οι επιχειρηματικές σας διεργασίες να εκτελούνται πιο ομαλά.

Σε αυτό το άρθρο

Επισκόπηση των βιβλιοθηκών

Τι είναι μια βιβλιοθήκη;

Πώς χρησιμοποιεί μια τυπική ομάδα μια βιβλιοθήκη;

Τύποι βιβλιοθηκών

Τρόποι εργασίας με βιβλιοθήκες

Οργάνωση βιβλιοθηκών σε μια τοποθεσία

Αποθήκευση εγγράφων σε μία βιβλιοθήκη

Αποθήκευση εγγράφων σε πολλές βιβλιοθήκες

Οργάνωση αρχείων σε μια βιβλιοθήκη

Προσθήκη στηλών

Ορισμός προβολών

Δημιουργία φακέλων

Συνδυασμός της χρήσης στηλών, προβολών και φακέλων

Επόμενα βήματα

Επισκόπηση των βιβλιοθηκών

Αντί η ομάδα σας να ψάχνει τριγύρω για έγγραφα σε διάφορες θέσεις, για παράδειγμα, σε προσωπικούς υπολογιστές, δίσκους δικτύου και φακέλους ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είναι πολύ πιο αποτελεσματικό να χρησιμοποιείτε μια βιβλιοθήκη του SharePoint ως κεντρική τοποθεσία, την οποία μπορούν να βλέπουν και να χρησιμοποιούν όλα τα μέλη της ομάδας σας.

Αρχή της σελίδας

Τι είναι μια βιβλιοθήκη;

A typical library Μια βιβλιοθήκη του SharePoint είναι μια θέση σε μια τοποθεσία όπου μπορείτε να δημιουργείτε, να αποθηκεύετε, να ενημερώνετε και να συνεργάζεστε σε αρχεία με τα μέλη μιας ομάδας. Κάθε τύπος βιβλιοθήκης — εγγράφων, εικόνων, φορμών και σελίδας wiki — εμφανίζει μια λίστα αρχείων και βασικές πληροφορίες σχετικά με τα αρχεία, για παράδειγμα, ποιο ήταν το τελευταίο άτομο που τροποποίησε το αρχείο. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφόρων τύπων βιβλιοθήκης, ανάλογα με τους τύπους αρχείων που θέλετε να αποθηκεύσετε και τον τρόπο με τον οποίο πρόκειται να τα χρησιμοποιήσετε. Αφού τελειώσετε με μια βιβλιοθήκη, μπορείτε να αρχειοθετήσετε τα αρχεία, να διαγράψετε τη βιβλιοθήκη που δεν χρησιμοποιείτε και να εξοικονομήσετε χώρο στο δίσκο.

Επίσης, μπορείτε να προσαρμόσετε τις βιβλιοθήκες με διάφορους τρόπους. Μπορείτε να ελέγξετε τον τρόπο προβολής, παρακολούθησης, διαχείρισης και δημιουργίας των εγγράφων. Μπορείτε να παρακολουθείτε το ιστορικό των εκδόσεων, συμπεριλαμβανομένου του πλήθους και του τύπου των εκδόσεων, ενώ μπορείτε επίσης να περιορίσετε τα άτομα που θα μπορούν να δουν τα έγγραφα πριν από την έγκρισή τους. Για να οργανώσετε μια επιχειρηματική διεργασία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ροές εργασίας για να συνεργαστείτε στα έγγραφα που βρίσκονται σε βιβλιοθήκες. Για να μειώσετε την ακαταστασία, μπορείτε να καθορίσετε πολιτικές διαχείρισης πληροφοριών προκειμένου να ρυθμίσετε το χειρισμό και τη λήξη των εγγράφων που υπάρχουν μέσα σε βιβλιοθήκες.

Αρχή της σελίδας

Πώς χρησιμοποιεί μια τυπική ομάδα μια βιβλιοθήκη;

Μια ομάδα μάρκετινγκ στην Contoso θα πρέπει να συνεργαστεί σε ένα έργο και να ομαδοποιήσει έγγραφα. Τα μέλη της ομάδας χρειάζονται μια κεντρική θέση όπου μπορούν να συνεργάζονται σε έγγραφα, να παρακολουθούν τα ημερολόγια και τις συσκέψεις τους, να διαχειρίζονται έργα και να παρακολουθούν τις εργασίες της ομάδας. Η συγκεκριμένη ομάδα διαθέτει επίσης έναν εξωτερικό συνεργάτη σε μια απομακρυσμένη θέση, επομένως υπάρχει πρόσθετο πλεονέκτημα από τη χρήση του SharePoint 2010.

Το πρώτο βήμα που θα πρέπει να κάνουν είναι να καθορίσουν ένα μέλος ως κάτοχο της τοποθεσίας και να ορίσουν ένα άτομο για τη διαχείριση της τοποθεσίας τους. Ο κάτοχος της τοποθεσίας αναλαμβάνει το ρόλο του διαχειριστή της τοποθεσίας, έχει δικαίωμα πλήρους ελέγχου της βιβλιοθήκης και εξασφαλίζει πρώτος ότι όλα τα μέλη της ομάδας διαθέτουν το επίπεδο δικαιωμάτων "Συμβολή" στη βιβλιοθήκη "Κοινόχρηστα έγγραφα" στην τοποθεσία της ομάδας. Στη συνέχεια, ο κάτοχος της τοποθεσίας τη μετονομάζει σε "Έγγραφα μάρκετινγκ" και, στη συνέχεια, προσθέτει μια αναλυτική περιγραφή, ώστε όλοι οι χρήστες, αλλά κυρίως όσοι χρησιμοποιούν τη θέση για πρώτη φορά, να έχουν μια σαφέστερη εικόνα του σκοπού της βιβλιοθήκης και του περιεχομένου που μπορούν να προβάλλουν ή να τροποποιούν. Η ομάδα έχει αποφασίσει να χρησιμοποιεί τη συγκεκριμένη βιβλιοθήκη για διαχείριση δελτίων τύπου, προϋπολογισμών, συμβάσεων, προτάσεων και άλλων σημαντικών για την ομάδα εγγράφων.

Μία από τις πρώτες εργασίες του κατόχου της τοποθεσίας είναι να εντοπίσει και να στείλει πολλά σημαντικά έγγραφα στη βιβλιοθήκη έτσι, ώστε η ομάδα να επικεντρωθεί στη χρήση της βιβλιοθήκης ως κεντρική θέση. Στη συνέχεια, ο κάτοχος της τοποθεσίας αποφασίζει να κάνει τα εξής: να ρυθμίσει τη βιβλιοθήκη, ώστε να απαιτείται ανάληψη ελέγχου, προκειμένου να μην μπορεί κανείς να αλλάξει τα έγγραφα κατά λάθος και να παρακολουθεί εκδόσεις, ώστε η ομάδα να διαθέτει ένα ιστορικό της εξέλιξης των αρχείων και να μπορεί να επαναφέρει την προηγούμενη έκδοση, εάν χρειάζεται. Για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τα πρότυπα της εταιρείας, ο κάτοχος της τοποθεσίας προσθέτει, επίσης, στη βιβλιοθήκη τυπικά πρότυπα για αναφορές μάρκετινγκ, συμβάσεις πωλήσεων, σχέδια εκστρατείας και φύλλα εργασίας προϋπολογισμών. Κάθε πρότυπο περιέχει το λογότυπο της εταιρείας και τη δήλωση αποστολής. Όταν οι χρήστες δημιουργούν ένα νέο αρχείο από τη βιβλιοθήκη εγγράφων, μπορούν να επιλέξουν το πρότυπο που θέλουν να χρησιμοποιήσουν.

Με τον καιρό, καθώς τα μέλη της ομάδας προσθέτουν αρχεία και συνεργάζονται σε έγγραφα, οργανώνουν τη βιβλιοθήκη προσθέτοντας στήλες και δημιουργώντας προβολές που δείχνουν περιεχόμενο με πολλαπλούς τρόπους για την εργασία τους. Για παράδειγμα, ο κάτοχος της τοποθεσίας προσθέτει μια στήλη "Όνομα έργου", ώστε τα μέλη να μπορούν να φιλτράρουν ή να ταξινομούν με βάση τη συγκεκριμένη στήλη.

Άλλα μέλη της ομάδας προσθέτουν δημόσιες προβολές που εκτελούν ομαδοποίηση κατά οικονομικό τρίμηνο και φιλτράρουν για συμβάσεις που λήγουν εντός έξι μηνών. Κάθε μέλος μπορεί επίσης να δημιουργήσει προσωπικές προβολές προκειμένου να μπορεί να βρίσκει πληροφορίες εύκολα και να ολοκληρώνει γρήγορα την εργασία του.

Ύστερα από αρκετή συζήτηση σε μια σύσκεψη του προσωπικού, η ομάδα αποφασίζει να ορίσει ειδοποιήσεις στο επίπεδο βιβλιοθήκης, ώστε οι ενημερώσεις να αναφέρονται μία φορά την εβδομάδα. Κάθε μέλος μπορεί να επιλέγει πώς να ορίσει πρόσθετες ειδοποιήσεις ή τροφοδοσίες RSS σε συγκεκριμένα αρχεία, όπως απαιτείται. Η ομάδα δεσμεύεται επίσης να ακολουθήσει μια σημαντική "βέλτιστη πρακτική" σε αυτήν τη νέα δυνατότητα συνεργασίας. Όταν τα μέλη θέλουν να διανείμουν ένα έγγραφο σε μια βιβλιοθήκη, αντιστέκονται στον πειρασμό να το επισυνάψουν σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και εναλλακτικά, στέλνουν τη σύνδεση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η εισαγωγή μιας σύνδεσης εγγράφου σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου γίνεται εύκολα από την Κορδέλα της βιβλιοθήκης, εξασφαλίζει ότι τα μέλη της ομάδας έχουν πρόσβαση στην πιο πρόσφατη έκδοση και συμβάλλει στην αποσυμφόρηση του τοπικού δικτύου από περιττά bit.

Περιστασιακά τα μέλη της ομάδας και άλλοι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο περιεχόμενο, επειδή δεν έχουν κατάλληλα δικαιώματα. Ορισμένα έγγραφα προστατεύονται επειδή περιλαμβάνουν ευαίσθητο περιεχόμενο, για παράδειγμα, μια σύμβαση ή έναν προϋπολογισμό. Ωστόσο, επειδή η δυνατότητα αίτησης πρόσβασης από έναν κάτοχο τοποθεσίας είναι ενεργοποιημένη, τα μέλη μπορούν να ζητήσουν εύκολα πρόσβαση και ο κάτοχος τοποθεσίας μπορεί να εκχωρήσει την άδεια που απαιτείται σε ένα έγγραφο.

Σε όλα τα μέλη της ομάδας μάρκετινγκ, αλλά ιδιαίτερα στους εξωτερικούς συνεργάτες αρέσει ιδιαίτερα να εργάζονται με το περιεχόμενο της βιβλιοθήκης χωρίς σύνδεση, να εργάζονται με αυτό από το σπίτι ή από μια απομακρυσμένη θέση και, στη συνέχεια, να συγχρονίζουν ομαλά τις αλλαγές όταν επιλέγουν να εργαστούν και πάλι με σύνδεση. Όλα αυτά είναι πλέον δυνατά με το Microsoft Office SharePoint Workspace 2010.

Μια πολύ σημαντική υποχρέωση για αυτή την ομάδα μάρκετινγκ είναι να προτείνει εκστρατείες μάρκετινγκ για την προώθηση των πωλήσεων και την αύξηση των εσόδων. Όταν τα μέλη της ομάδας αναπτύσσουν ένα νέο σχέδιο εκστρατείας, παρακολουθούν τις δευτερεύουσες εκδόσεις του αρχείου. Εάν κάνουν ένα λάθος σε μια έκδοση, μπορούν να επαναφέρουν μια προηγούμενη έκδοση. Όταν ολοκληρώσουν ένα σχέδιο εκστρατείας, μπορούν να δημιουργήσουν μια κύρια έκδοση και, στη συνέχεια, να τη δημοσιεύσουν για έγκριση από το νομικό τμήμα ή το διευθυντή τους. Μετά από την έγκριση του αρχείου, οι υπόλοιποι υπάλληλοι της εταιρείας μπορούν να προβάλλουν το αρχείο. Ο κάτοχος της τοποθεσίας ερευνά την ηλεκτρονική τεκμηρίωση, το εκπαιδευτικό υλικό και τα ιστολόγια και, στη συνέχεια, αποφασίζει χωρίς να χρησιμοποιήσει κώδικα πώς να ρυθμίσει μια ροή εργασίας, να τη συσχετίσει με τη βιβλιοθήκη και να αυτοματοποιήσει τη διεργασία συλλογής σχολίων, να συλλέξει υπογραφές και να δημοσιεύσει το τελικό έγγραφο.

Ύστερα από τρεις μήνες χρήσης, η βιβλιοθήκη μάρκετινγκ και η τοποθεσία αποτελούν πλέον κρίσιμο στοιχείο της ομάδας μάρκετινγκ και βοηθούν ουσιαστικά τη βελτίωση της παραγωγικότητάς τους και την ορατότητα σε όλη την επιχείρησή τους. Δεν μπορούν να φανταστούν την εργασία χωρίς αυτήν και εξερευνούν άλλους τρόπους χρήσης του SharePoint 2010 προκειμένου να βελτιώσουν τη συνεργασία τους.

Αρχή της σελίδας

Τύποι βιβλιοθηκών

Ορισμένες βιβλιοθήκες δημιουργούνται για λογαριασμό σας όταν δημιουργείτε μια νέα τοποθεσία, όπως η βιβλιοθήκη "Κοινόχρηστα έγγραφα" σε μια τοποθεσία ομάδας. Μπορείτε να προσαρμόσετε αυτές τις βιβλιοθήκες για τους σκοπούς σας ή μπορείτε να δημιουργήσετε τις δικές σας πρόσθετες βιβλιοθήκες. Κάθε τύπος βιβλιοθήκης έχει ένα συγκεκριμένο σκοπό και ορισμένοι έχουν διαφορετικό σύνολο συμπεριφορών και δυνατοτήτων.

Βιβλιοθήκη εγγράφων     Για πολλούς τύπους αρχείων, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων και των υπολογιστικών φύλλων, χρησιμοποιήστε μια βιβλιοθήκη εγγράφων. Σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων μπορείτε να αποθηκεύσετε και άλλα είδη αρχείων, παρά το γεγονός ότι ορισμένοι τύποι αποκλείονται για λόγους ασφαλείας. Όταν εργάζεστε με προγράμματα που δεν έχουν αποκλειστεί, μπορείτε να δημιουργήσετε αυτά τα αρχεία από τη βιβλιοθήκη. Για παράδειγμα, η ομάδα μάρκετινγκ, ίσως, διαθέτει τη δική της βιβλιοθήκη εγγράφων για το σχεδιασμό υλικών, νέων εκδόσεων και δημοσιεύσεων.

Βιβλιοθήκη εικόνων     Για να χρησιμοποιήσετε από κοινού μια συλλογή ψηφιακών εικόνων ή γραφικών, χρησιμοποιήστε μια βιβλιοθήκη εικόνων. Παρά το γεγονός ότι η αποθήκευση των εικόνων είναι δυνατή σε άλλους τύπους βιβλιοθήκης του SharePoint, οι βιβλιοθήκες εικόνων έχουν αρκετά πλεονεκτήματα. Για παράδειγμα, από μια βιβλιοθήκη εικόνων μπορείτε να προβάλετε εικόνες σε παρουσίαση, να λάβετε εικόνες στον υπολογιστή σας και να επεξεργαστείτε εικόνες με συμβατά προγράμματα γραφικών, όπως η Ζωγραφική της Microsoft. Εξετάστε το ενδεχόμενο να δημιουργήσετε μια βιβλιοθήκη εικόνων, εάν θέλετε να αποθηκεύσετε εικόνες των συμβάντων της ομάδας ή της κυκλοφορίας των προϊόντων. Επίσης, μπορείτε να συνδέσετε στη βιβλιοθήκη σας εικόνες από άλλο σημείο της τοποθεσίας, όπως από wiki και ιστολόγια.

Βιβλιοθήκη φορμών     Εάν πρέπει να διαχειριστείτε μια ομάδα επαγγελματικών φορμών που βασίζονται στη γλώσσα XML, τότε χρησιμοποιήστε μια βιβλιοθήκη φορμών. Για παράδειγμα, όταν η εταιρεία σας επιλέξει να χρησιμοποιήσει μια βιβλιοθήκη φορμών για αναφορές εξόδων. Η ρύθμιση μιας βιβλιοθήκης φορμών απαιτεί ένα πρόγραμμα επεξεργασίας XML ή ένα πρόγραμμα σχεδίασης φορμών XML, όπως το Microsoft InfoPath. Η φόρμα που συμπληρώνουν οι χρήστες είναι απλά ένα αρχείο .xml που περιέχει τα δεδομένα (και μόνο τα δεδομένα) που έχουν εισαχθεί στη φόρμα, όπως η ημερομηνία και το ποσό των εξόδων. Οτιδήποτε άλλο αποτελεί την αναφορά εξόδων παρέχεται από το πρότυπο. Εφόσον οι χρήστες συμπληρώσουν τις φόρμες, μπορείτε να συγχωνεύσετε τα δεδομένα φόρμας ή να τα εξαγάγετε για ανάλυση.

Βιβλιοθήκη σελίδων Wiki     Για να δημιουργήσετε μια συλλογή συνδεδεμένων σελίδων wiki, χρησιμοποιήστε μια βιβλιοθήκη σελίδων wiki. Οι σελίδες wiki δίνουν σε πολλά άτομα τη δυνατότητα να συγκεντρώσουν πληροφορίες ρουτίνας σε μια μορφή της οποίας είναι εύκολη η δημιουργία και η τροποποίηση. Επίσης, μπορείτε να προσθέσετε σελίδες wiki, οι οποίες περιέχουν εικόνες, πίνακες, υπερ-συνδέσεις και εσωτερικές συνδέσεις, στη βιβλιοθήκη σας. Για παράδειγμα, εάν η ομάδα σας δημιουργήσει μια τοποθεσία wiki για ένα έργο, τότε η τοποθεσία θα έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύσει συμβουλές και τεχνάσματα σε μια σειρά σελίδων που θα είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους.

Σημείωση: Ανάλογα με την τοποθεσία σας και τη ρύθμιση παραμέτρων της, οι πρόσθετες βιβλιοθήκες του συστήματος, όπως η βιβλιοθήκη στυλ, η βιβλιοθήκη πόρων τοποθεσίας και η βιβλιοθήκη ιστοσελίδων, δημιουργούνται αυτόματα από τον SharePoint Server 2010. Ωστόσο, δεν είναι δυνατή η δημιουργία αυτών των συγκεκριμένων βιβλιοθηκών μέσα από το περιβάλλον εργασίας χρήστη.

Αρχή της σελίδας

Τρόποι εργασίας με βιβλιοθήκες

Παρακάτω αναφέρονται μερικοί τρόποι εργασίας με βιβλιοθήκες και χρήσης τους για τη διευκόλυνση της ομάδας σας:

Δημιουργία προβολών     Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια προβολή για να βλέπετε τα στοιχεία μιας βιβλιοθήκης που είναι πιο σημαντικά για εσάς ή που ταιριάζουν καλύτερα στο σκοπό σας. Τα περιεχόμενα της ίδιας της βιβλιοθήκης δεν αλλάζουν, αλλά τα αρχεία οργανώνονται ή φιλτράρονται για να είναι πιο εύκολος ο εντοπισμός τους και λογικότερη η περιήγηση σε αυτά.

Αίτημα για ανάληψη ελέγχου των αρχείων    . Όταν ζητάτε να κάνετε ανάληψη ελέγχου ενός αρχείου, εξασφαλίζετε ότι η επεξεργασία του αρχείου επιτρέπεται μόνο σε ένα άτομο, μέχρι να γίνει ξανά μεταβίβαση ελέγχου του αρχείου. Όταν απαιτείτε την ανάληψη ελέγχου των εγγράφων εμποδίζετε την ταυτόχρονη πραγματοποίηση αλλαγών από τους χρήστες, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε διενέξεις επεξεργασίας και σύγχυση. Επίσης, με το αίτημα ανάληψης ελέγχου υπενθυμίζετε στα μέλη της ομάδας να προσθέσουν ένα σχόλιο κατά τη μεταβίβαση του ελέγχου ενός αρχείου, ώστε να είναι πιο εύκολη η παρακολούθηση των αλλαγών σε κάθε έκδοση.

Παρακολούθηση εκδόσεων     Εάν θέλετε να διατηρείτε προηγούμενες διαχείριση εκδόσεων αρχείων, οι βιβλιοθήκες μπορούν να σας βοηθήσουν στην παρακολούθηση, την αποθήκευση και την επαναφορά των αρχείων. Μπορείτε να επιλέξετε την παρακολούθηση όλων των εκδόσεων με τον ίδιο τρόπο. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε να ορίσετε κάποιες εκδόσεις ως κύριες, όπως η προσθήκη ενός νέου κεφαλαίου σε ένα εγχειρίδιο και κάποιες άλλες ως δευτερεύουσες, για παράδειγμα, τη διόρθωση ενός ορθογραφικού λάθους. Για να διευκολυνθεί η διαχείριση του χώρου αποθήκευσης, μπορείτε, αν θέλετε, να επιλέξετε το πλήθος κάθε τύπου έκδοσης που θέλετε να αποθηκεύετε.

Αίτημα για έγκριση εγγράφου     Μπορείτε να ορίσετε να απαιτείται έγκριση για ένα έγγραφο. Τα έγγραφα παραμένουν σε κατάσταση αναμονής μέχρι να εγκριθούν ή να απορριφθούν από κάποιον που έχει τέτοιο δικαίωμα. Μπορείτε να ελέγχετε ποιες ομάδες χρηστών θα μπορούν να προβάλλουν ένα έγγραφο πριν να εγκριθεί. Αυτή η δυνατότητα μπορεί να είναι χρήσιμη, εάν η βιβλιοθήκη σας περιέχει σημαντικές οδηγίες ή διαδικασίες που πρέπει να οριστικοποιηθούν πριν να τις διαβάσουν και άλλοι.

Καθορισμός δικαιωμάτων    Οι ομάδες και τα επίπεδα δικαιωμάτων του SharePoint σάς βοηθούν να διαχειρίζεστε αποτελεσματικά την πρόσβαση στα περιεχόμενα. Από προεπιλογή, τα δικαιώματα σε βιβλιοθήκες, φακέλους εντός βιβλιοθηκών και έγγραφα μεταβιβάζονται από τη γονική τοποθεσία τους. Η αντιστοίχιση επιπέδων δικαιωμάτων σε ένα συγκεκριμένο στοιχείο μπορεί να σας βοηθήσει να προστατεύσετε ευαίσθητο περιεχόμενο, για παράδειγμα, μια σύμβαση ή πληροφορίες προϋπολογισμού, χωρίς να περιορίζεται η πρόσβαση στην υπόλοιπη τοποθεσία.

Ενημέρωση σχετικά με τις αλλαγές    Οι βιβλιοθήκες στο SharePoint 2010 υποστηρίζουν την τεχνολογία RSS, ώστε τα μέλη της ομάδας εργασίας να μπορούν να λαμβάνουν και να προβάλλουν ενημερώσεις, τροφοδοσίες, ειδήσεις και πληροφορίες σε μια ενοποιημένη θέση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τεχνολογία RSS για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις σχετικά με τυχόν αλλαγές σε μια βιβλιοθήκη, όπως πότε αλλάζουν τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα σε μια βιβλιοθήκη. Οι τροφοδοσίες RSS επιτρέπουν στα μέλη της ομάδας εργασίας να βλέπουν μια ενοποιημένη λίστα των αρχείων που έχουν υποστεί αλλαγές. Επίσης, μπορείτε να δημιουργήσετε ειδοποιήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ώστε να ενημερώνεστε όταν αλλάζουν τα αρχεία.

Δημιουργία ροών εργασιών     Μια βιβλιοθήκη εγγράφων ή ένας τύπος περιεχομένου μπορούν να χρησιμοποιούν ροές εργασιών που έχουν οριστεί από την εταιρεία για επιχειρηματικές διαδικασίες, όπως τη διαχείριση της έγκρισης ή της αναθεώρησης εγγράφων. Η ομάδα σας μπορεί να εφαρμόσει επαγγελματικές διαδικασίες στα έγγραφά της, γνωστές ως ροές εργασιών, που καθορίζουν τις ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν διαδοχικά, για παράδειγμα, έγκριση και μετάφραση εγγράφων. Μια ροή εργασίας του SharePoint είναι ένας αυτοματοποιημένος τρόπος μετακίνησης εγγράφων ή στοιχείων σε μια σειρά ενεργειών ή εργασιών. Από προεπιλογή, στις βιβλιοθήκες είναι διαθέσιμες τρεις ροές εργασιών. Πρώτα είναι η "Έγκριση", η οποία δρομολογεί ένα έγγραφο σε μια ομάδα ατόμων για έγκριση, δεύτερη είναι η "Συλλογή σχολίων", που δρομολογεί ένα έγγραφο σε μια ομάδα ατόμων για σχολιασμό και επιστρέφει το έγγραφο στο άτομο που ξεκίνησε τη ροή εργασίας ως μεταγλώττιση και τρίτη είναι η "Συλλογή υπογραφών" η οποία δρομολογεί ένα έγγραφο σε μια ομάδα ατόμων για συλλογή ψηφιακών υπογραφών.

Ορισμός τύπων περιεχομένου     Εάν η ομάδα σας εργάζεται με διάφορους τύπους αρχείων, για παράδειγμα, φύλλα εργασίας, παρουσιάσεις και έγγραφα, μπορείτε να επεκτείνετε τη λειτουργικότητα της βιβλιοθήκης σας ενεργοποιώντας και ορίζοντας πολλαπλούς τύπος περιεχομένου. Οι τύποι περιεχομένου προσθέτουν ευελιξία και συνέπεια μεταξύ πολλών βιβλιοθηκών. Κάθε τύπος περιεχομένου μπορεί να καθορίσει ένα πρότυπο ακόμη και διεργασίες ροή εργασιών. Τα πρότυπα λειτουργούν ως σημείο έναρξης για χρήση μορφοποίησης και στερεότυπου κειμένου καθώς και για ιδιότητες που εφαρμόζονται στα έγγραφα αυτού του τύπου, όπως είναι για παράδειγμα το όνομα τμήματος ή ο αριθμός σύμβασης.

Ενσωμάτωση προγράμματος-πελάτη    Ορισμένα συμβατά προγράμματα-πελάτη συνεργάζονται με δυνατότητες του SharePoint απευθείας από το πρόγραμμα-πελάτη. Για παράδειγμα, όταν χρησιμοποιείτε το Microsoft Word 2010, μπορείτε να διαχειριστείτε την ανάληψη και τη μεταβίβαση ελέγχου πιο εύκολα. Από το Microsoft Office SharePoint Workspace 2010 ή το Microsoft Outlook 2010, μπορείτε να μεταφέρετε το περιεχόμενο των βιβλιοθηκών εκτός σύνδεσης, να εργαστείτε με αυτό από μια απομακρυσμένη τοποθεσία και, στη συνέχεια, να συγχρονίσετε ομαλά τις αλλαγές όταν συνδεθείτε ξανά.

Παρακολούθηση ελέγχου   Εάν έχετε μια ομάδα ευαίσθητων αρχείων και θα ήταν χρήσιμο να γνωρίζετε πώς χρησιμοποιήθηκαν τα έγγραφα αυτά, μπορείτε να ορίσετε μια πολιτική που σάς επιτρέπει να ενεργοποιήσετε την παρακολούθηση συμβάντων "Έλεγχος", για παράδειγμα, αλλαγές, αντιγραφές ή διαγραφές αρχείων.

Αρχή της σελίδας

Οργάνωση βιβλιοθηκών σε μια τοποθεσία

Ο τρόπος οργάνωσης των αρχείων σας σε μια βιβλιοθήκη εξαρτάται από τις ανάγκες της ομάδας σας και από τον τρόπο που προτιμάτε να αποθηκεύετε και να αναζητάτε τις πληροφορίες σας. Με λίγο σχεδιασμό μπορείτε να ρυθμίσετε τη δομή με τρόπο που να εξυπηρετεί καλύτερα την ομάδα σας. Οι βιβλιοθήκες διαθέτουν διάφορες δυνατότητες που σας βοηθούν να εργάζεστε με πολλά αρχεία σε μία βιβλιοθήκη. Ωστόσο, ενδεχομένως η ύπαρξη πολλών βιβλιοθηκών να ταιριάζει καλύτερα στην ομάδα σας.

Αποθήκευση εγγράφων σε μία βιβλιοθήκη

Μπορεί να θέλετε μια βιβλιοθήκη για να καλύψετε διαφορετικές ανάγκες. Για παράδειγμα, μπορεί να έχετε πολλά έργα μέσα στην ίδια ομάδα ή πολλές ομάδες που εργάζονται με το ίδιο έργο. Εξετάστε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε μία μόνο βιβλιοθήκη όταν:

 • Η ομάδα σας πρέπει να βλέπει συνοπτικές πληροφορίες σχετικά με τα αρχεία ή διαφορετικές προβολές του ίδιου συνόλου αρχείων. Για παράδειγμα, μπορεί ένας προϊστάμενος να θέλει να βλέπει όλα τα αρχεία ομαδοποιημένα ανά τμήμα ή ανά ημερομηνία παράδοσης.

 • Οι χρήστες θέλουν να αναζητούν τα αρχεία στην ίδια θέση σε μια τοποθεσία.

 • Θέλετε να εφαρμόσετε τις ίδιες ρυθμίσεις στα αρχεία, όπως την παρακολούθηση εκδόσεων ή αρχείων ή την απαίτηση έγκρισης.

 • Οι ομάδες που εργάζονται με τη βιβλιοθήκη έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά, όπως τα ίδια επίπεδα δικαιωμάτων.

 • Θέλετε να αναλύετε πληροφορίες σχετικά με τα αρχεία σε υπολογιστικό φύλλο ή θέλετε να λαμβάνετε ενοποιημένες ενημερώσεις σχετικά με τα αρχεία.

Για να εργάζεστε αποτελεσματικά με έγγραφα σε μία βιβλιοθήκη, μπορείτε να οργανώσετε αρχεία σε μια βιβλιοθήκη προσθέτοντας στήλες, ορίζοντας προβολές ή δημιουργώντας φακέλους.

Αρχή της σελίδας

Αποθήκευση εγγράφων σε πολλές βιβλιοθήκες

Εάν υπάρχουν συγκεκριμένες διαφορές μεταξύ των συνόλων των αρχείων που θέλετε να αποθηκεύσετε και να διαχειριστείτε ή μεταξύ των ομάδων των ατόμων που εργάζονται με τα αρχεία, τότε μπορείτε να δημιουργήσετε πολλές βιβλιοθήκες. Χρησιμοποιήστε πολλές βιβλιοθήκες όταν:

 • Οι τύποι των αρχείων που θέλετε να αποθηκεύσετε και να διαχειριστείτε είναι ιδιαίτεροι και δεν περιμένετε ότι οι χρήστες θα προβάλλουν συχνά τις συνόψεις των αρχείων ή θα αναζητούν τα αρχεία μαζί.

 • Οι ομάδες των ατόμων που χρησιμοποιούν τα αρχεία διαφέρουν και έχουν διαφορετικά επίπεδα δικαιωμάτων.

 • Πρέπει να εφαρμόσετε διαφορετικές ρυθμίσεις, όπως ιστορικού εκδόσεων ή έγκρισης, σε διαφορετικά σύνολα αρχείων.

 • Δεν είναι απαραίτητο να αναλύσετε τα αρχεία ή να λαμβάνετε συγκεντρωτικές ενημερώσεις σχετικά με αυτά.

 • Όταν θέλετε να καθορίσετε διαφορετικά σύνολα επιλογών για τη δημιουργία νέων αρχείων ή όταν θέλετε οι επιλογές του μενού "Δημιουργία" μιας βιβλιοθήκης να εμφανίζονται με διαφορετική σειρά.

Παρακάτω περιγράφονται μερικοί τρόποι με τους οποίους μπορείτε να εργάζεστε αποδοτικά με πολλές βιβλιοθήκες.

Ορισμός προτύπων τοποθεσίας και στηλών    Εάν η εταιρεία σας επιθυμεί να καθορίσει τις ίδιες ρυθμίσεις σε όλες τις βιβλιοθήκες της, μπορεί να ορίσει πρότυπα τοποθεσίας και στήλες τοποθεσίας. Μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση των ρυθμίσεων σε πολλές βιβλιοθήκες, ώστε να μην χρειάζεται να δημιουργείτε ξανά τις ρυθμίσεις κάθε φορά.

Αποστολή αρχείων σε άλλη θέση    Εάν θέλετε ένα αρχείο να είναι διαθέσιμο σε πολλές βιβλιοθήκες, τότε μπορείτε να το αποθηκεύσετε σε μία βιβλιοθήκη και, στη συνέχεια, να στείλετε ένα αντίγραφό του στις υπόλοιπες βιβλιοθήκες. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε υπενθυμίσεις για ενημέρωση των αντιγράφων του εγγράφου, κάθε φορά που κάνετε αλλαγές στο αρχικό.

Δημιουργία προτύπων βιβλιοθήκης    Εάν θέλετε να καθορίσετε ενιαίες ρυθμίσεις για βιβλιοθήκες ή να χρησιμοποιήσετε ξανά χαρακτηριστικά σε όλες τις βιβλιοθήκες, μπορείτε να αποθηκεύσετε μια βιβλιοθήκη ως πρότυπο. Τα πρότυπα βιβλιοθήκης είναι διαθέσιμα ως επιλογή στην τοποθεσία σας όταν κάνετε κλικ στην εντολή "Δημιουργία" στο μενού "Ενέργειες τοποθεσίας".

Αρχή της σελίδας

Οργάνωση αρχείων σε μια βιβλιοθήκη

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι οργάνωσης των αρχείων σε μια βιβλιοθήκη. Μπορείτε να προσθέσετε στήλες, να ορίσετε προβολές και να δημιουργήσετε φακέλους. Κάθε προσέγγιση έχει τα δικά της πλεονεκτήματα και μπορείτε να συνδυάσετε κάθε προσέγγιση έτσι, ώστε να ταιριάζει με τις μοναδικές ανάγκες της βιβλιοθήκης και της ομάδας σας.

Προσθήκη στηλών

Από προεπιλογή, οι βιβλιοθήκες παρακολουθούν το όνομα ενός αρχείου, καθώς και τις πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση ενός αρχείου, όπως αν έχει γίνει μεταβίβαση του ελέγχου του. Ωστόσο, μπορείτε να καθορίσετε πρόσθετες στήλες που βοηθούν την ομάδας σας για να κατηγοριοποιήσετε και να παρακολουθήσετε αρχεία, για παράδειγμα, ένα όνομα εκστρατείας ή έναν αριθμό έργου ή άλλες πληροφορίες, σημαντικές για την ομάδα σας. Έχετε διάφορες επιλογές για τον τύπο στήλης που δημιουργείτε, συμπεριλαμβανομένης μιας γραμμής κειμένου, μιας αναπτυσσόμενης λίστας επιλογών, ενός αριθμού που υπολογίζεται από άλλες στήλες ή ακόμη το όνομα και την εικόνα ενός ατόμου στην τοποθεσία σας.

Οι στήλες παρέχουν κεφαλίδες στήλης που διευκολύνουν την ταξινόμηση και το φιλτράρισμα των εγγράφων. Όταν προβάλετε αρχεία σε μια βιβλιοθήκη, μπορείτε να ταξινομήσετε τα αρχεία προσωρινά τοποθετώντας το δείκτη του ποντικιού στο όνομα μιας στήλης και, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στο βέλος που βρίσκεται δίπλα στο όνομα. Αυτό είναι χρήσιμο όταν θέλετε να βλέπετε τα αρχεία με συγκεκριμένο τρόπο, αλλά πρέπει να επαναλάβετε τα βήματα την επόμενη φορά που προβάλλετε τη βιβλιοθήκη.

Αρχή της σελίδας

Ορισμός προβολών

Συχνά οι χρήστες θέλουν να βλέπουν όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο έργο, όλα τα έγγραφα που ανήκουν σε ένα συγκεκριμένο τμήμα ή να ομαδοποιούν τα έγγραφα με βάση το μήνα που ολοκληρώνονται. Εάν πρόκειται να προβάλλετε τα αρχεία συχνά με συγκεκριμένο τρόπο, μπορείτε να ορίσετε μια προβολή. Αυτή την προβολή μπορείτε να την χρησιμοποιείτε κάθε φορά που εργάζεστε με τη βιβλιοθήκη. Όταν δημιουργείτε μια προβολή, αυτή προστίθεται στην αναπτυσσόμενη λίστα "Τρέχουσες προβολές" που βρίσκεται στην Κορδέλα της βιβλιοθήκης.

Μια προβολή βιβλιοθήκης είναι μια επιλογή στηλών σε μια σελίδα που εμφανίζει στοιχεία σε μια βιβλιοθήκη και συχνά ορίζει μια συγκεκριμένη σειρά ταξινόμησης, φίλτρο, ομαδοποίηση και προσαρμοσμένη διάταξη. Για τις βιβλιοθήκες μπορείτε να έχετε ιδιωτικές και δημόσιες προβολές. Οποιοσδήποτε έχει επίπεδο δικαιωμάτων "Συμβολή" μπορεί να δημιουργήσει μια προσωπική προβολή για να βλέπει τα αρχεία με συγκεκριμένο τρόπο ή να φιλτράρει μόνο τα αρχεία που θέλει να βλέπει. Εάν έχετε δικαίωμα σχεδίασης μιας βιβλιοθήκης, μπορείτε να δημιουργήσετε μια δημόσια προβολή που μπορεί να χρησιμοποιεί οποιοσδήποτε όταν προβάλει τη βιβλιοθήκη. Μπορείτε επίσης να ορίσετε οποιαδήποτε δημόσια προβολή ως προεπιλογή, ώστε οι χρήστες να βλέπουν τη συγκεκριμένη προβολή της βιβλιοθήκης αυτόματα.

Εάν τα μέλη της ομάδας σας προβάλλουν τις βιβλιοθήκες σε μια κινητή συσκευή, μπορείτε ακόμη να δημιουργήσετε προβολές κινητής συσκευής που παρέχουν όρια, όπως τον αριθμό στοιχείων που εμφανίζονται σε μια προβολή, που είναι βέλτιστος για το εύρος ζώνης και τους περιορισμούς των συσκευών.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία φακέλων

Οι φάκελοι αποτελούν ακόμη έναν τρόπο ομαδοποίησης και διαχείρισης περιεχομένου σε μια βιβλιοθήκη ή λίστα. Εάν οι φάκελοι είναι ενεργοποιημένοι για τη βιβλιοθήκη, μπορείτε να προσθέσετε φακέλους στους περισσότερους τύπους βιβλιοθηκών. Εάν η βιβλιοθήκη σας περιέχει πολλά στοιχεία, οι φάκελοι βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα της πρόσβασης σε αυτά τα στοιχεία. Όταν δημιουργείτε ένα φάκελο, στο παρασκήνιο δημιουργείτε ένα εσωτερικό ευρετήριο. Αυτό το εσωτερικό ευρετήριο δημιουργείται επίσης για το φάκελο ρίζας ή για το ανώτερο επίπεδο μιας βιβλιοθήκης ή λίστας. Όταν αποκτάτε πρόσβαση στα στοιχεία ενός φακέλου, ουσιαστικά χρησιμοποιείτε αυτό το εσωτερικό ευρετήριο για να αποκτήσετε πρόσβαση στα δεδομένα.

Εάν μια βιβλιοθήκη περιέχει πολλά στοιχεία που μπορούν να ομαδοποιηθούν με ένα συγκεκριμένο τρόπο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους φακέλους για να οργανώσετε το περιεχόμενο της βιβλιοθήκης. Χαρακτηριστικά παραδείγματα ομάδων αποτελούν τα έργα, οι ομάδες ατόμων, τα τμήματα, οι κατηγορίες προϊόντων, οι κλίμακες ηλικιών, οι αλφαβητικές λίστες και οι αλφαβητικές υπο-ομάδες (Α-Γ, Δ-Ζ, κ.ο.κ.). Οι φάκελοι μπορούν να βοηθήσουν τα άτομα να αναζητούν και να διαχειρίζονται με οικείο τρόπο πολλά αρχεία.

Φάκελοι σε μια βιβλιοθήκη

Από προεπιλογή, μια βιβλιοθήκη με φακέλους εμφανίζει φακέλους στην προεπιλεγμένη προβολή της βιβλιοθήκης χωρίς φίλτρα. Αυτό είναι χρήσιμο επειδή οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν τον κατάλληλο φάκελο όταν εισάγουν νέα έγγραφα. Η εμφάνιση όλων των φακέλων καθιστά λιγότερο πιθανή τη λανθασμένη προσθήκη στοιχείων εκτός των φακέλων στη βιβλιοθήκη. Μπορείτε εύκολα να αναδιοργανώσετε τα έγγραφα σε διαφορετικούς φακέλους της βιβλιοθήκης χρησιμοποιώντας την εντολή Άνοιγμα με την Εξερεύνηση των Windows που είναι διαθέσιμη στην Κορδέλα της βιβλιοθήκης.

Σημείωση:  Μπορεί να οριστεί μια προβολή βιβλιοθήκης, για παράδειγμα, Ταξινόμηση ως έχει. Σε αυτή την περίπτωση, οι φάκελοι δεν εμφανίζονται πρώτα πριν από οποιαδήποτε στοιχεία στην προβολή. Ενδεχομένως να μην θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτή την επιλογή ταξινόμησης προβολής, εάν θέλετε οι χρήστες να εντοπίζουν εύκολα το σωστό φάκελο.

Μολονότι οι φάκελοι βιβλιοθήκης δεν εμφανίζονται στην ενότητα Έγγραφα της Γρήγορης εκκίνησης, ο κάτοχος της τοποθεσίας ή ένας χρήστης με δικαιώματα σχεδίασης μιας τοποθεσίας μπορεί να ενεργοποιήσει την επιλογή Προβολή δέντρου, η οποία εμφανίζει την ενότητα Ιεραρχία τοποθεσίας στη Γρήγορη εκκίνηση και σας επιτρέπει να αναπτύξετε, να συμπτύξετε και να περιηγηθείτε εύκολα σε φακέλους βιβλιοθηκών.

Φάκελοι σε προβολή δέντρου

Αρχή της σελίδας

Συνδυασμός της χρήσης στηλών, προβολών και φακέλων

Και οι τρεις προσεγγίσεις λειτουργούν σε συνδυασμό. Οι ίδιες στήλες που χρησιμοποιείτε για την παρακολούθηση έργων στην προεπιλεγμένη προβολή βιβλιοθήκης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία μιας προβολής με διάφορα κριτήρια φιλτραρίσματος. Μια προβολή μπορεί επίσης να ταξινομηθεί και να φιλτραριστεί δυναμικά, εάν κάνετε κλικ στις κεφαλίδες στήλης για περαιτέρω απομόνωση και αναγνώριση περιεχομένου που απαιτείται στη στιγμή. Εάν έχει οριστεί μια δομή φακέλων στη βιβλιοθήκη, μπορείτε να "ομαλοποιήσετε" μια προβολή βιβλιοθήκης ορίζοντας την επιλογή Εμφάνιση όλων των στοιχείων χωρίς φακέλους στην ενότητα Φάκελοι όταν δημιουργείτε ή τροποποιείτε την προβολή. Κάθε προσέγγιση μπορεί να συμπληρώσει την άλλη για να λάβει το κατάλληλο περιεχόμενο την κατάλληλη στιγμή και με τον κατάλληλο τρόπο για εσάς.

Αρχή της σελίδας

Επόμενα βήματα

Τώρα που έχετε τη γενική εικόνα των βιβλιοθηκών, ακολουθούν ορισμένες κοινές και χρήσιμες εργασίες που μπορείτε να πραγματοποιήσετε με βιβλιοθήκες.

 • Δημιουργία ή διαγραφή βιβλιοθήκης ή φακέλου σε μια βιβλιοθήκη

 • Προσθήκη, άνοιγμα και διαγραφή αρχείων σε μια βιβλιοθήκη

 • Προσθήκη στηλών σε μια βιβλιοθήκη και δημιουργία προβολών βιβλιοθήκης

 • Εργασία με πρότυπα βιβλιοθήκης και τύπους περιεχομένου

 • Συγχρονισμός μιας βιβλιοθήκης του SharePoint στον υπολογιστή σας με προγράμματα-πελάτες

 • Μετακίνηση και αντιγραφή εγγράφων μεταξύ βιβλιοθηκών

 • Χρήση ροών εργασιών με μια βιβλιοθήκη

 • Ορισμός δικαιωμάτων και σύνθετων ρυθμίσεων σε μια βιβλιοθήκη

 • Χρήση βιβλιοθηκών εικόνων

 • Διαχείριση βιβλιοθήκης με πολλά έγγραφα

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις εργασίες στην ενότητα Δείτε επίσης.

Αρχή της σελίδας

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×