Εισαγωγή στην εισαγωγή και εξαγωγή δεδομένων

Αυτό το άρθρο σας δείχνει ποια είδη δεδομένων μπορείτε να εισαγάγετε και να εξαγάγετε, χρησιμοποιώντας την Access και σας δείχνει τα βασικά βήματα για να έχετε γρήγορα αποτελέσματα με μια λειτουργία εισαγωγής ή εξαγωγής.

Μία από τις πιο χρήσιμες δυνατότητες της Access είναι η δυνατότητά της να διασυνδέεται με δεδομένα από πολλά άλλα προγράμματα. Πραγματικά, είναι δύσκολο να συνοψιστούν σε ένα μόνο άρθρο όλοι οι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να μετακινήσετε δεδομένα μέσα και έξω από την Access. Για παράδειγμα, εδώ βρίσκονται μερικοί τρόποι με τους οποίους ενδέχεται να χρησιμοποιείτε τις δυνατότητες ανταλλαγής δεδομένων της Access:

 • Για το συνδυασμό δεδομένων που δημιουργήθηκαν σε άλλα προγράμματα.

 • Για τη μεταφορά δεδομένων μεταξύ δύο άλλων προγραμμάτων.

 • Για τη συγκέντρωση και αποθήκευση δεδομένων μακροπρόθεσμα, με την περιστασιακή εξαγωγή δεδομένων σε άλλα προγράμματα, όπως το Excel για ανάλυση.

Σε αυτό το άρθρο

Επισκόπηση λειτουργιών εξωτερικών δεδομένων στην Access

Τύποι δεδομένων που μπορεί να εισαγάγει, να συνδεθεί με αυτά ή να εξαγάγει η Access

Εισαγωγή ή σύνδεση σε δεδομένα σε άλλη μορφή

Εξαγωγή δεδομένων σε άλλη μορφή

Επισκόπηση λειτουργιών εξωτερικών δεδομένων στην Access

Σε πολλά προγράμματα, χρησιμοποιείτε την εντολή Αποθήκευση ως για την αποθήκευση ενός εγγράφου σε άλλη μορφή έτσι, ώστε να μπορείτε να το ανοίξετε σε άλλο πρόγραμμα. Ωστόσο, στην Access, η εντολή Αποθήκευση ως δεν χρησιμοποιείται με τον ίδιο τρόπο. Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα αντικείμενα της Access ως άλλα αντικείμενα της Access και μπορείτε να αποθηκεύσετε τις βάσεις δεδομένων της Access ως προηγούμενες εκδόσεις των βάσεων δεδομένων της Access, αλλά δεν μπορείτε να αποθηκεύσετε μια βάση δεδομένων της Access ως, για παράδειγμα, ένα αρχείο με υπολογιστικά φύλλα. Με τον ίδιο τρόπο, δεν μπορείτε να αποθηκεύσετε ένα αρχείο με υπολογιστικά φύλλα ως αρχείο της Access (.accdb). Αντίθετα, χρησιμοποιείτε τις εντολές στην καρτέλα Εξωτερικά δεδομένα στην Access για την εισαγωγή ή την εξαγωγή δεδομένων μεταξύ άλλων μορφών αρχείων.

Σημείωση:  Μπορείτε, επίσης, να γράψετε μακροεντολές ή κώδικα Visual Basic for Applications (VBA) για να αυτοματοποιήσετε τις λειτουργίες εισαγωγής και εξαγωγής, οι οποίες είναι διαθέσιμες στην καρτέλα Εξωτερικά δεδομένα.

Αρχή της σελίδας

Τύποι δεδομένων που μπορεί να εισαγάγει, να συνδεθεί με ή να εξαγάγει η Access

Ένας γρήγορος τρόπος για να μάθετε για τις μορφές δεδομένων που μπορεί να εισαγάγει ή να εξαγάγει η Access είναι να ανοίξετε μια βάση δεδομένων και, στη συνέχεια, να διερευνήσετε την καρτέλα Εξωτερικά δεδομένα στην Κορδέλα.

Εικόνα της κορδέλας της Access

Η ομάδα Εισαγωγή & σύνδεση εμφανίζει εικονίδια για τις μορφές δεδομένων που η Access μπορεί να εισαγάγει ή να συνδεθεί.

Η ομάδα Εξαγωγή εμφανίζει εικονίδια για όλες τις μορφές, στις οποίες η Access μπορεί να εξαγάγει δεδομένα.

Σε κάθε ομάδα, μπορείτε να κάνετε κλικ στην επιλογή Περισσότερα για να δείτε περισσότερες μορφές με τις οποίες μπορεί να εργαστεί η Access.

Εάν δεν βλέπετε το ακριβές πρόγραμμα ή τον τύπο δεδομένων που χρειάζεστε, το πιθανότερο είναι τα δεδομένα σας να μπορούν να εξαχθούν από το άλλο πρόγραμμα σε μια μορφή που καταλαβαίνει η Access. Για παράδειγμα, τα περισσότερα προγράμματα μπορούν να εξαγάγουν δεδομένα με μορφή στήλης ως οριοθετημένο κείμενο, το οποίο, στη συνέχεια, εισάγεται εύκολα στην Access.

Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει σε ποιες μορφές μπορεί να γίνει εισαγωγή, σύνδεση ή εξαγωγή από την Access:

Πρόγραμμα ή μορφή

Επιτρέπεται η εισαγωγή;

Επιτρέπεται η σύνδεση;

Επιτρέπεται η εξαγωγή;

Microsoft Οffice Excel

Ναι

Ναι

Ναι

Microsoft Office Access

Ναι

Ναι

Ναι

Βάσεις δεδομένων ODBC (Για παράδειγμα, SQL Server)

Ναι

Ναι

Ναι

Αρχεία κειμένου (οριοθετημένα ή σταθερού πλάτους)

Ναι

Ναι

Ναι

Αρχεία XML

Ναι

Όχι

Ναι

Αρχεία PDF ή XPS

Όχι

Όχι

Ναι

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (συνημμένα αρχεία)

Όχι

Όχι

Ναι

Microsoft Office Word

Όχι, αλλά μπορείτε να αποθηκεύσετε ένα αρχείο του Word ως αρχείο κειμένου και, στη συνέχεια, να εισαγάγετε το αρχείο κειμένου.

Όχι, αλλά μπορείτε να αποθηκεύσετε ένα αρχείο του Word ως αρχείο κειμένου και, στη συνέχεια, να συνδεθείτε με το αρχείο κειμένου.

Ναι (μπορείτε να πραγματοποιήσετε εξαγωγή ως συγχώνευση του Word ή ως εμπλουτισμένο κείμενο)

Λίστα SharePoint

Ναι

Ναι

Ναι

Υπηρεσίες δεδομένων (βλέπε σημείωση)

Όχι

Ναι

Όχι

Έγγραφα HTML

Ναι

Ναι

Ναι

Φάκελοι του Outlook

Ναι

Ναι

Όχι, αλλά μπορείτε να πραγματοποιήσετε εξαγωγή ως αρχείο κειμένου και, στη συνέχεια, να εισαγάγετε το αρχείο κειμένου στο Outlook.

Αρχεία dBase

Ναι

Ναι

Ναι

Σημείωση:  Για την ενεργοποίηση του κουμπιού Υπηρεσίες δεδομένων, πρέπει να εγκατασταθεί το Microsoft .NET 3.5 ή νεότερη έκδοση.

Αρχή της σελίδας

Εισαγωγή ή σύνδεση με δεδομένα σε άλλη μορφή

Η γενική διαδικασία για την εισαγωγή ή τη σύνδεση δεδομένων είναι ως εξής:

 1. Ανοίξτε τη βάση δεδομένων στην οποία θέλετε να εισαγάγετε ή να συνδέσετε τα δεδομένα.

 2. Στην καρτέλα "Εξωτερικά δεδομένα", κάντε κλικ στον τύπο δεδομένων που θέλετε να εισαγάγετε ή να συνδέσετε. Για παράδειγμα, εάν τα δεδομένα προέλευσης είναι σε ένα βιβλίο εργασίας του Microsoft Excel, κάντε κλικ στο Excel.

  Εικόνα της Κορδέλας της Access

 3. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η Access ξεκινά τον οδηγό Λήψης εξωτερικών δεδομένων. Στον οδηγό, ενδέχεται να σας ζητηθούν ορισμένες ή όλες οι πληροφορίες στην ακόλουθη λίστα:

 • Ορίστε την προέλευση των δεδομένων (τη θέση τους στο δίσκο).

 • Επιλέξτε εάν θα εισαγάγετε ή θα συνδεθείτε με τα δεδομένα.

 • Εάν πραγματοποιείτε την εισαγωγή, επιλέξτε εάν θα προσαρτήσετε τα δεδομένα σε έναν υπάρχοντα πίνακα ή εάν θα δημιουργήσετε ένα νέο πίνακα.

 • Ορίστε ακριβώς ποια δεδομένα θέλετε να εισαγάγετε ή να συνδέσετε με το έγγραφο.

 • Υποδείξτε εάν η πρώτη σειρά περιέχει επικεφαλίδες στηλών ή εάν πρέπει να θεωρούνται ως δεδομένα.

 • Ορίστε τον τύπο δεδομένων κάθε στήλης.

 • Επιλέξτε εάν θα εισαγάγετε μόνο τη δομή ή από κοινού τη δομή και τα δεδομένα.

 • Εάν πραγματοποιείτε εισαγωγή, ορίστε εάν θέλετε η Access να προσθέσει ένα νέο πρωτεύον κλειδί στο νέο πίνακα ή χρησιμοποιήστε ένα υπάρχον κλειδί.

 • Ορίστε ένα όνομα για το νέο πίνακα.

  Σημείωση:  Είναι καλή ιδέα να κοιτάξετε τα δεδομένα προέλευσης από πριν έτσι, ώστε να γνωρίζετε τις σωστές απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις όταν ο οδηγός υποβάλλει ερωτήσεις για αυτές.

 • Στην τελευταία σελίδα του οδηγού, η Access συνήθως σας ρωτά εάν θέλετε να αποθηκεύσετε τις λεπτομέρειες της λειτουργίας εισαγωγής ή σύνδεσης. Εάν θεωρείτε ότι θα πρέπει να εκτελείτε την ίδια λειτουργία επανειλημμένως, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αποθήκευση βημάτων εισαγωγής, συμπληρώστε τις πληροφορίες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο. Στη συνέχεια, μπορείτε να κάνετε κλικ στην επιλογή Αποθηκευμένες εισαγωγές στην καρτέλα Εξωτερικά δεδομένα για να επαναλάβετε τη λειτουργία.

Αφού έχετε ολοκληρώσει τον οδηγό, η Access σας ειδοποιεί για οποιαδήποτε προβλήματα που ενδέχεται να έχουν παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εισαγωγής. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η Access ενδέχεται να δημιουργεί ένα νέο πίνακα που ονομάζεται Εισαγωγή σφαλμάτων, ο οποίος περιέχει οποιαδήποτε δεδομένα τα οποία δεν είχε τη δυνατότητα να εισαγάγει με επιτυχία. Μπορείτε να εξετάσετε τα δεδομένα σε αυτόν τον πίνακα, για να δοκιμάσετε να μάθετε για ποιο λόγο δεν πραγματοποιήθηκε σωστή εισαγωγή των δεδομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή ή τη σύνδεση δεδομένων σε μια συγκεκριμένη μορφή, αναζητήστε το σύστημα Βοήθειας της Access για άρθρα και βίντεο που καλύπτουν αυτή τη μορφή.

Αρχή της σελίδας

Εξαγωγή δεδομένων σε άλλη μορφή

Η γενική διαδικασία για την εξαγωγή δεδομένων από την Access είναι η εξής:

 1. Ανοίξτε τη βάση δεδομένων από την οποία θέλετε να εξαγάγετε δεδομένα.

 2. Στο παράθυρο περιήγησης, επιλέξτε το αντικείμενο από το οποίο θέλετε να εξαγάγετε τα δεδομένα. Μπορείτε να εξαγάγετε τα δεδομένα από πίνακα, ερώτημα, φόρμα και να αναφέρετε αντικείμενα, παρόλο που δεν είναι διαθέσιμες όλες οι επιλογές εξαγωγής για όλους τους τύπους αντικειμένων.

 3. Στην καρτέλα Εξωτερικά δεδομένα, κάντε κλικ στον τύπο δεδομένων που θέλετε να εξαγάγετε. Για παράδειγμα, για την εξαγωγή δεδομένων σε μια μορφή που μπορεί να ανοιχθεί από το Microsoft Excel, κάντε κλικ στην επιλογή Excel.

  Εικόνα της Κορδέλας της Access

  Στις περισσότερες περιπτώσεις, η Access ξεκινά τον οδηγό Εξαγωγής. Στον οδηγό, ενδέχεται να να σας ζητηθούν πληροφορίες, όπως το όνομα του αρχείου προορισμού και η μορφή, εάν θα συμπεριλάβετε τη μορφή και τη διάταξη, σε ποιες εγγραφές θα γίνει εξαγωγή και ούτω καθεξής.

 1. Στην τελευταία σελίδα του οδηγού, η Access συνήθως σας ρωτά εάν θέλετε να αποθηκεύσετε τις λεπτομέρειες της λειτουργίας εξαγωγής. Εάν θεωρείτε ότι θα πρέπει να εκτελείτε την ίδια λειτουργία επανειλημμένα, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αποθήκευση βημάτων εξαγωγής, συμπληρώστε τις πληροφορίες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Κλείσιμο. Στη συνέχεια, μπορείτε να κάνετε κλικ στην επιλογή Αποθηκευμένες εξαγωγές στην καρτέλα Εξωτερικά δεδομένα για να επαναλάβετε τη λειτουργία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εξαγωγή σε μια συγκεκριμένη μορφή, αναζητήστε το σύστημα Βοήθειας της Access για άρθρα και βίντεο που καλύπτουν αυτή τη μορφή.

Αρχή της σελίδας

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×