Εισαγωγή σε δυνατότητες πολλών γλωσσών

Εάν είστε διαχειριστής μιας συλλογής τοποθεσιών, σας παρέχονται δυο ειδών δυνατότητες για να βοηθηθείτε στην υποστήριξη χρηστών οι οποίοι μιλούν διαφορετικές γλώσσες.

Πολύγλωσσο περιβάλλον εργασίας (MUI).    Χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα MUI για να δημιουργήσετε τοποθεσίες σε άλλες γλώσσες από την προεπιλεγμένη γλώσσα της εγκατάστασής σας του SharePoint ή για να επιτρέψετε σε μεμονωμένους χρήστες να αλλάξουν τη γλώσσα εμφάνισης για τα προσωπικά τους περιβάλλοντα εργασίας χρήστη της τοποθεσίας τους.

Παραλλαγές (εμπλουτισμένες ώστε να περιλαμβάνουν παρακολούθηση αλλαγών.    Χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα παραλλαγών για τη δημιουργία μιας τοποθεσίας Web δημοσίευσης προέλευσης και, στη συνέχεια, για δημιουργία αντιγράφων του περιεχομένου της το οποίο μπορεί να μεταφραστεί σε διαφορετικές γλώσσες. (Η δυνατότητα παραλλαγών λειτουργεί μόνο με τοποθεσίες δημοσίευσης.)

Σημαντικό:  Καμία από αυτές τις δυνατότητες δεν αποτελεί εργαλείο μετάφρασης. Το MUI αλλάζει τη γλώσσα εμφάνισης για το περιβάλλον εργασίας και οι παραλλαγές υποστηρίζουν τη δημιουργία πολλαπλών εκδόσεων περιεχομένου οι οποίες μπορούν στη συνέχεια να μεταφραστούν για εσάς από επαγγελματίες στην τοπική προσαρμογή.

Σημείωση:  Δεν είναι απαραίτητο να δημιουργήσετε μια τοποθεσία Web ή μια συλλογή τοποθεσιών σε πολλές γλώσσες, επειδή μια βιβλιοθήκη εγγράφων περιέχει έγγραφα σε πολλές γλώσσες. Μια βιβλιοθήκη εγγράφων μπορεί να περιέχει έγγραφα σε πολλές γλώσσες χωρίς να είναι απαραίτητη η δημιουργία τοποθεσιών Web ή συλλογών τοποθεσιών σε πολλές γλώσσες.

Σε αυτό το άρθρο

Μάθετε τη διαφορά ανάμεσα στο περιβάλλον εργασίας χρήστη και το περιεχόμενο μιας τοποθεσίας

Περιβάλλον εργασίας χρήστη

Περιεχόμενο

Πότε να χρησιμοποιείτε το MUI, τις παραλλαγές ή και τις δυο δυνατότητες

Χρήση του MUI μόνο

Χρήση των παραλλαγών μόνο

Χρήση και των δύο δυνατοτήτων

Μάθετε τη διαφορά ανάμεσα στο περιβάλλον εργασίας χρήστη και το περιεχόμενο μιας τοποθεσίας

Γενικά, οι τοποθεσίες Web έχουν δύο μέρη: το περιβάλλον εργασίας χρήστη, το οποίο είναι ο τρόπος με τον οποίο αλληλεπιδράτε με την ίδια την τοποθεσία και το περιεχόμενο, το οποίο είναι οι πληροφορίες που διατηρείτε στην τοποθεσία.

Η δυνατότητα MUI λειτουργεί με το περιβάλλον εργασίας χρήστη της τοποθεσίας σας και η δυνατότητα παραλλαγών λειτουργεί με το περιεχόμενο τοποθεσίας σας.

Περιβάλλον εργασίας χρήστη

Το περιβάλλον εργασίας χρήστη της τοποθεσίας σας αναφέρεται στα στοιχεία της οθόνης σας που χρησιμοποιείτε για να αλληλεπιδράσετε με το SharePoint, όπως είναι τα μενού, τα στοιχεία περιήγησης και ο Κάδος Ανακύκλωσης.

Με τη δυνατότητα MUI, μπορείτε να εμφανίσετε τα εξής στοιχεία περιβάλλοντος εργασίας χρήστη σε διαφορετικές γλώσσες:

  • Τίτλος και περιγραφή τοποθεσίας

  • Προεπιλεγμένα μενού και ενέργειες του SharePoint

  • Προεπιλεγμένες στήλες

  • Προσαρμοσμένες στήλες (λίστα ή τοποθεσία)

  • Συνδέσεις γραμμής περιήγησης

  • Υπηρεσίες διαχειριζόμενων μετα-δεδομένων

Σημείωση:  Η δυνατότητα MUI αλλάζει μόνο τη γλώσσα εμφάνισης για τα προεπιλεγμένα στοιχεία των UI. Τα προσαρμοσμένα στοιχεία των UI που έχετε προσθέσει δεν μεταφράζονται.

Περιεχόμενο

Η δυνατότητα παραλλαγών λειτουργεί με το περιεχόμενο της τοποθεσίας σας – τις πληροφορίες που αποθηκεύετε σε μια τοποθεσία, αλλά όχι με το περιβάλλον εργασίας χρήστη τοποθεσίας.

Το βασικό στοιχείο περιεχομένου με το οποίο λειτουργεί η δυνατότητα παραλλαγών είναι η σελίδα. Επίσης, δημιουργεί αντίγραφα φακέλων και μπορεί να αντιγράψει έγγραφα εάν υπάρχει σύνδεση με αυτά από μια σελίδα η οποία βρίσκεται στην τοποθεσία προέλευσης παραλλαγών. Οι παραλλαγές δεν αντιγράφουν στοιχεία λίστας

Πότε να χρησιμοποιείτε το MUI, τις παραλλαγές ή και τις δυο δυνατότητες

Αποφασίστε ποιες πολύγλωσσες δυνατότητες θα χρησιμοποιήσετε προτού ξεκινήσετε τη δημιουργία της συλλογής τοποθεσιών σας, για τους εξής λόγους:

  • Εάν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα MUI, θα χρειαστεί ο διαχειριστής της συστοιχίας διακομιστών σας να εγκαταστήσει τα απαραίτητα πακέτα γλώσσας για κάθε γλώσσα που θέλετε να είναι διαθέσιμη. Αφού ο διαχειριστής της συστοιχίας διακομιστών αναπτύξει τα πακέτα γλωσσών, οι κάτοχοι συλλογής τοποθεσιών μπορούν να δημιουργήσουν τοποθεσίες και να ρυθμίσουν το MUI να εμφανίζει το περιβάλλον εργασίας χρήστη της τοποθεσίες σε διαφορετικές γλώσσες. Μεμονωμένα άτομα μπορούν να επιλέξουν να κάνουν προβολή των τοποθεσιών τους στη γλώσσα που θέλουν.

  • Αφού δημιουργήσετε μια τοποθεσία, δεν είναι δυνατή η αλλαγή της προεπιλεγμένης γλώσσας του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη, οπότε είναι σημαντικό να ξεκινήσετε με τη σωστή γλώσσα.

  • Εάν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα παραλλαγών, υπάρχουν συγκεκριμένα ζητήματα σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης των παραμέτρων στις τοποθεσίες για την ενημέρωση, τις ειδοποιήσεις και άλλα θέματα τα οποία πρέπει να ρυθμίσετε πριν τη δημιουργία των τοποθεσιών.

Χρήση του MUI μόνο

Χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα MUI μόνο όταν θέλετε να δημιουργήσετε τοποθεσίες, συλλογές τοποθεσιών ή ιστοσελίδες σε γλώσσα άλλη από την προεπιλεγμένη ή εάν η τοποθεσία σας έχει χρήστες που δεν θα μπορούν να εργαστούν στην προεπιλεγμένη γλώσσα που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε για την τοποθεσία.

Χρήση των παραλλαγών μόνο

Οι παραλλαγές είναι σχεδιασμένες για να χρησιμοποιούνται όταν το περιεχόμενό σας πρέπει να είναι διαθέσιμο σε άτομα τα οποία μιλάνε πολλές διαφορετικές γλώσσες (ή τα οποία ενδέχεται να χρειάζεται να έχουν συγκεκριμένες πληροφορίες που βασίζονται σε τοπικές διαφορές, σε διάφορες κινητές συσκευές ή σε εταιρική εμπορική προσαρμογή)—δηλαδή, οι τοποθεσίες Web οι οποίες παρέχουν προσαρμοσμένο περιεχόμενο για να καλύψουν διαφορετικές κουλτούρες, διαφορετικές αγορές και διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές.

Επίσης, εάν εργάζεστε σε ένα περιβάλλον όπου δεν έχει εγκατασταθεί κανένα πακέτο γλωσσών, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα MUI, αλλά οι παραλλαγές θα σας επιτρέπουν ακόμα να ορίσετε ένα σύστημα διανομής τοποθεσίας για πολλές γλώσσες.

Χρήση και των δύο δυνατοτήτων

Όταν δημοσιεύετε περιεχόμενο για μετάφραση σε άλλες γλώσσες και έχετε κατόχους τοποθεσιών οι οποίοι ενδέχεται να χρειάζεται να κάνουν αλλαγές στη δομή της τοποθεσίας, αλλά οι οποίοι δεν μιλάνε τη γλώσσα στην οποία έχει δημιουργηθεί η τοποθεσία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τις δυο δυνατότητες μαζί για να καταστήσετε διαθέσιμο σε πολλές γλώσσες το περιεχόμενο και το UI των τοποθεσιών σας.

Για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα παραλλαγών, ενδεχομένως να έχετε δημιουργήσει μια τοποθεσία προέλευσης από τα Αγγλικά με στόχο τα Κινεζικά. Η δυνατότητα παραλλαγών ορίζει την τοποθεσία στα Κινεζικά με βάση τις ρυθμίσεις γλώσσας και τις τοπικές ρυθμίσεις. Τώρα, ας υποθέσουμε ότι ένας κάτοχος τοποθεσίας βασισμένης στις Η.Π.Α., ο οποίος δεν μιλάει Κινεζικά, πρέπει να προβεί σε κάποιες αλλαγές για συντήρηση της τοποθεσίας στα Κινεζικά. Χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα MUI, ο αγγλόφωνος μπορεί να κάνει εναλλαγή από το UI της της τοποθεσίας από τα Κινεζικά στα Αγγλικά και να αλληλεπιδράσει με την τοποθεσία ευκολότερα.

Σημείωση:  Κατά το σχεδιασμό πολύγλωσσων τοποθεσιών, πρέπει, επίσης, να λάβετε υπόψη σας ποιες γλώσσες συστήματος είναι απαραίτητες για την υποστήριξη των τοποθεσιών σας. Η γλώσσα συστήματος είναι μια τοπική ρύθμιση η οποία καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται οι αριθμοί, οι ημερομηνίες και οι ώρες σε μια τοποθεσία. Οι ρυθμίσεις γλώσσας συστήματος δεν αλλάζουν τη γλώσσα στην οποία εμφανίζεται η τοποθεσία. Για παράδειγμα, επιλέγοντας τα Ταϊλανδικά ως γλώσσα συστήματος αλλάζει η προεπιλεγμένη σειρά ταξινόμησης στοιχείων λίστας και κάνει χρήση του βουδιστικού ημερολόγιου αντί του προεπιλεγμένου ημερολογίου. Η γλώσσα συστήματος είναι μια ρύθμιση οι παράμετροι τις οποίας διαμορφώνονται ανεξαρτήτως της καθορισμένης γλώσσας όταν δημιουργείται μια τοποθεσία, αλλά αντίθετα με τη γλώσσα, η γλώσσα συστήματος είναι δυνατό να αλλάξει οποιαδήποτε στιγμή.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×