Εισαγωγή, προσθήκη ή δημιουργία ενός νέου πεδίου σε έναν πίνακα

Σημαντικό  Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Πίνακες, τα βασικά δομικά στοιχεία μιας βάσης δεδομένων, αποτελούνται από εγγραφές (μερικές φορές ονομάζεται γραμμές) και πεδία (μερικές φορές ονομάζονται και στήλες). Για παράδειγμα, έναν πίνακα επαφών μπορεί να περιέχει πολλές εγγραφές, και κάθε εγγραφή περιέχει περισσότερα από ένα πεδία που αποθηκεύουν πληροφορίες, όπως το τελευταίο όνομα, όνομα, αριθμό τηλεφώνου και Πόλη της κάθε επαφής. Αυτό το άρθρο εξηγεί γιατί είναι σημαντικά πεδία καλοσχεδιασμένη και σας δείχνει αρκετά βασικοί τρόποι για να προσθέσετε πεδία σε έναν πίνακα στη Microsoft Office Access 2007.

Τι θέλετε να κάνετε;

Γιατί τα πεδία είναι σημαντικό να κατανοήσετε

Προσθήκη ενός νέου πεδίου

Προσθήκη ενός υπάρχοντος πεδίου από έναν άλλο πίνακα

Για να προσθέσετε ένα πεδίο χρησιμοποιώντας ένα πρότυπο πεδίου

Γιατί τα πεδία είναι σημαντικό να κατανοήσετε

Κάθε πεδίο έχει ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά, όπως ένα όνομα, το οποίο προσδιορίζει μοναδικά το πεδίο εντός ενός πίνακα, έναν τύπο δεδομένων, ο οποίος καθορίζει τη φύση των δεδομένων, τις λειτουργίες που μπορούν να εκτελεστούν στα δεδομένα και το μέγεθος του χώρου αποθήκευσης που θα πρέπει να οριστεί για κάθε τιμή.

Ένα πεδίο έχει επίσης ιδιότητες, οι οποίες καθορίζουν την εμφάνιση ή τη συμπεριφορά των δεδομένων στο πεδίο. Για παράδειγμα, η ιδιότητα Μορφή καθορίζει τον τρόπο εμφάνισης των δεδομένων σε ένα φύλλο δεδομένων ή μια φόρμα που περιέχει αυτό το πεδίο.

Είναι σημαντικό να προγραμματίσετε πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες που αποθηκεύονται στα πεδία. Για παράδειγμα, συνήθως είναι καλύτερα να δημιουργήσετε ένα πεδίο για να αποθηκεύσετε μια τιμή υπολογισμών. Δοκιμάστε να καταργήσετε πληροφορίες προς τα κάτω για μικρότερη χρήσιμο τμήμα ανά πεδίο. Για παράδειγμα, εάν χρησιμοποιήσετε το όνομα ενός ατόμου σε ένα πεδίο, θα πρέπει να αποθηκεύσετε τα στοιχεία σε ξεχωριστά πεδία για το όνομα και το επώνυμο. Σε γενικές γραμμές, εάν πρέπει να έκθεση, ταξινόμηση, αναζήτηση ή υπολογισμό σε ένα στοιχείο, τοποθετήστε αυτό το στοιχείο σε ένα πεδίο από το ίδιο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σχεδίαση μιας βάσης δεδομένων και την επιλογή πεδίων, ανατρέξτε στο άρθρο Βασικές αρχές σχεδίασης βάσης δεδομένων.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη ενός νέου πεδίου

 1. Κάντε κλικ το Κουμπί Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα, επιλέξτε και ανοίξτε τη βάση δεδομένων.

 3. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε διπλό κλικ σε έναν από τους διαθέσιμους πίνακες για να το ανοίξετε.

 4. Πληκτρολογήστε τα δεδομένα στο κελί κάτω από την κεφαλίδα της στήλης " Προσθήκη νέου πεδίου ".

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη ενός υπάρχοντος πεδίου από έναν άλλο πίνακα

Εάν η βάση δεδομένων περιέχει πολλούς πίνακες, μπορείτε να προσθέσετε ένα πεδίο από έναν άλλο πίνακα στη βάση δεδομένων με χρήση της λίστας πεδίων. Όταν εργάζεστε με έναν πίνακα σε προβολή φύλλου δεδομένων, η Λίστα πεδίων παράθυρο εμφανίζει όλους τους άλλους πίνακες στη βάση δεδομένων, ομαδοποιημένες σε δύο κατηγορίες:

 • Διαθέσιμα πεδία στους σχετιζόμενους πίνακες    Αυτή η κατηγορία παραθέτει όλους τους πίνακες που έχουν σχέση με τον πίνακα που εργάζεστε αυτήν τη στιγμή.

 • Τα πεδία που είναι διαθέσιμα σε άλλους πίνακες    Αυτή η κατηγορία παραθέτει όλους τους πίνακες που δεν έχουν σχέση με τον πίνακα που εργάζεστε αυτήν τη στιγμή.

Παράθυρο Λίστα πεδίων

 1. Κάντε κλικ στο σύμβολο συν (+) δίπλα σε ένα όνομα πίνακα για να εμφανίσετε τη λίστα των πεδίων σε αυτόν τον πίνακα.

 2. Σύρετε το πεδίο που θέλετε από το παράθυρο Λίστα πεδίων στον πίνακα.

 3. Όταν εμφανιστεί η γραμμή εισαγωγής, αποθέστε το πεδίο στη θέση του.

  Γραμμή εισαγωγής για την εισαγωγή ενός πεδίου από το παράθυρο εργασιών Λίστα πεδίων

  Θα ξεκινήσει η εκτέλεση του Οδηγού αναζήτησης.

 4. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να ολοκληρωθεί ο Οδηγός αναζήτησης.

  Το πεδίο εμφανίζεται στον πίνακα της προβολής "Φύλλο δεδομένων".

Σημείωση  Όταν σύρετε ένα πεδίο από έναν μη συσχετισμένο πίνακα και στη συνέχεια ολοκληρώνετε τον Οδηγό αναζήτησης, δημιουργείται αυτόματα ένα νέο σχέση ένα-προς-πολλά το στη Λίστα πεδίων και τον πίνακα που εργάζεστε αυτήν τη στιγμή.

Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά με την οποία τα πεδία εμφανίζονται στον πίνακα κάνοντας κλικ στο κουμπί επιλογής στα αριστερά του ονόματος πεδίου. Για να μετακινήσετε πολλά συνεχόμενα πεδία, κάντε κλικ στο πρώτο πεδίο, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο τελευταίο πεδίο. Η Access αντιστοιχίζει αυτόματα έναν τύπο δεδομένων σε κάθε πεδίο που προσθέτετε στον πίνακα, με βάση τον τύπο δεδομένων του πεδίου που επιλέξατε στον οδηγό. Εάν θέλετε να ορίσετε τον τύπο δεδομένων και τη μορφή για ένα πεδίο, μπορείτε να το κάνετε χρησιμοποιώντας τις εντολές στην ομάδα Τύπος δεδομένων & μορφοποίηση, στην καρτέλα " φύλλο δεδομένων ".

Σημείωση  Εκτός από τον καθορισμό του τύπου δεδομένων, Access μπορεί να ορίζει αυτόματα την ιδιότητα Format για ένα νέο πεδίο, ανάλογα με την τιμή που πληκτρολογείτε σε αυτό το πεδίο. Για παράδειγμα, εάν πληκτρολογήσετε 10:50 πμ, η Access ορίζει τον τύπο δεδομένων ημερομηνία/ώρα και την ιδιότητα μορφή τιμή Ενδιάμεση ώρα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις σχέσεις πινάκων, ανατρέξτε στο άρθρο Οδηγός για τις σχέσεις πινάκων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τύπους δεδομένων και τις ιδιότητες των πεδίων, ανατρέξτε στο άρθρο Εισαγωγή στους τύπους δεδομένων και ιδιότητες πεδίων.

Αρχή της σελίδας

Για να προσθέσετε ένα πεδίο χρησιμοποιώντας ένα πρότυπο πεδίου

Μερικές φορές, μπορείτε να εξοικονομήσετε χρόνο επιλέγοντας πεδία από ένα πρότυπο πεδίου. Ένα πρότυπο πεδίου έχει προκαθορισμένες ομάδες των ορισμών και των ιδιοτήτων για ένα πεδίο. Έναν ορισμό πρότυπο πεδίου συμπεριλαμβάνει ένα όνομα πεδίου, έναν τύπο δεδομένων, μια ρύθμιση για την ιδιότητα του πεδίου μορφή , καθώς και έναν αριθμό άλλων ιδιοτήτων πεδίων που, όταν συγκεντρώνονται, σχηματίζουν ένα μοντέλο το οποίο χρησιμεύει ως βάση για τη δημιουργία ενός νέου πεδίου.

 1. Ανοίξτε τον πίνακα σε προβολή φύλλου δεδομένων.

 2. Στην καρτέλα " φύλλο δεδομένων ", στη λίστα πεδία & στήλες, κάντε κλικ στο Νέο πεδίο.

  Εικόνα της Κορδέλας της Access

  Εμφανίζεται το παράθυρο Πρότυπα πεδίων.

  πρότυπο πεδίου

 3. Επιλέξτε ένα από τα περισσότερα πεδία στο παράθυρο Πρότυπα πεδίων και μεταφέρετέ τα στον πίνακα. Όταν εμφανιστεί η γραμμή εισαγωγής, αποθέστε τα πεδία στη θέση.

Για να δημιουργήσετε το δικό σας πρότυπο πεδίου, ανατρέξτε στο άρθρο Δημιουργία προτύπου προσαρμοσμένου πεδίου για το παράθυρο πρότυπα πεδίων

Αρχή της σελίδας

Σημείωση  Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Ισχύει για: Access 2007Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Ναι Όχι

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

255 χαρακτήρες που απομένουν

Για να προστατεύσετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μην συμπεριλαμβάνετε στοιχεία επικοινωνίας στα σχόλιά σας. Αξιολογήστε πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Αλλαγή γλώσσας