Εισαγωγή, προσθήκη ή δημιουργία ενός νέου πεδίου σε έναν πίνακα

Κατά τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων τα δεδομένα αποθηκεύονται σε έναν πίνακα — λίστες γραμμών και στηλών με βάση το θέμα. Οι στήλες λέγονται και πεδία, που είναι τα στοιχεία πληροφοριών που θέλετε να παρακολουθήσετε. Τον πίνακα τον ορίζετε σύμφωνα με τα πεδία που θέλετε να παρακολουθείτε για το συγκεκριμένο θέμα.

Αυτό το άρθρο εξηγεί τον τρόπο δημιουργίας πεδίων. Θα μάθετε πως να προσθέτετε πεδία σε έναν πίνακα σε προβολή "Φύλλο δεδομένων" και πως να προσθέτετε πεδία χρησιμοποιώντας ένα πρότυπο πεδίου. Επίσης, εξηγεί τον τρόπο προσθήκης ενός πεδίου από έναν άλλο πίνακα, στον πίνακα που εργάζεστε και πως θα ορίσετε τον τύπο δεδομένων του πεδίου.

Τι θέλετε να κάνετε;

Προσθήκη πεδίων σε έναν πίνακα, σε προβολή "Φύλλο δεδομένων"

Προσθήκη πεδίων με χρήση των προτύπων πεδίων

Προσθήκη ενός πεδίου από έναν πίνακα που ήδη υπάρχει

Ορισμός του τύπου δεδομένων σε προβολή "Φύλλο δεδομένων"

Προσθήκη πεδίων σε έναν πίνακα, σε προβολή "Φύλλο δεδομένων"

Αποθηκεύετε τις πληροφορίες που θέλετε να παρακολουθείτε στα πεδία (που ονομάζονται και στήλες). Για παράδειγμα, σε έναν πίνακα "Επαφές" μπορείτε να δημιουργήσετε πεδία,μεταξύ άλλων για πληροφορίες όπως Επώνυμο, Όνομα, Αριθμός τηλεφώνου, Διεύθυνση. Σε ένα πίνακα προϊόντων τα πεδία μπορεί να είναι Όνομα προϊόντος, Αναγνωριστικό προϊόντος και Τιμή.

Είναι σημαντικό να επιλέξετε προσεκτικά τα πεδία. Για παράδειγμα, συνήθως είναι κακή ιδέα η δημιουργία ενός πεδίου για την αποθήκευση μιας υπολογιζόμενης τιμής. Μπορείτε αντίθετα να ρυθμίσετε την Office Access 2007 να υπολογίσει την τιμή. Όταν επιλέγετε πεδία, θα πρέπει να προσπαθείτε να αποθηκεύετε πληροφορίες στο μικρότερο δυνατό μέγεθος. Για παράδειγμα, αντί να αποθηκεύσετε ένα πεδίο Πλήρες_όνομα, είναι καλύτερα να αποθηκεύσετε ένα πεδίο Επώνυμο και ένα πεδίο "Όνομα. Γενικά, αν θέλετε να αναφέρεστε, να ταξινομείτε, να αναζητάτε ή να υπολογίζετε ένα στοιχείο πληροφοριών, τοποθετήστε το μεμονωμένα σε μια στήλη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σχεδίαση μιας βάσης δεδομένων και την επιλογή πεδίων, ανατρέξτε στο άρθρο Βασικές αρχές σχεδίασης βάσης δεδομένων.

Κάθε πεδίο έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ορισμού. Για παράδειγμα, κάθε πεδίο έχει ένα όνομα που το καθορίζει μοναδικά μέσα σε έναν πίνακα. Επίσης, ένα πεδίο έχει έναν τύπο δεδομένων, ο οποίος επιλέγεται ώστε να αντιστοιχεί στις πληροφορίες που θα αποθηκευτούν. Ο τύπος δεδομένων προσδιορίζει τις τιμές που μπορούν να αποθηκευτούν και τις εργασίες που μπορούν να εκτελεστούν, καθώς και πόσος χώρος αποθήκευσης θα πρέπει να κρατηθεί για κάθε τιμή. Κάθε πεδίο έχει και μια συσχετισμένη ομάδα ρυθμίσεων που ονομάζονται ιδιότητες και ορίζουν τα χαρακτηριστικά της εμφάνισης ή της συμπεριφοράς του πεδίου. Για παράδειγμα, η ιδιότητα "Μορφή" καθορίζει τη διάταξη εμφάνισης του πεδίου -- δηλαδή, πως πρέπει να εμφανίζεται στην οθόνη. 

Κατά τη δημιουργία ενός νέου πίνακα, ο πίνακας ανοίγει σε προβολή "Φύλλο δεδομένων". Μπορείτε να προσθέσετε ένα πεδίο άμεσα, πληκτρολογώντας κάποιες πληροφορίες στη στήλη Προσθήκη νέου πεδίου.

Προσθήκη νέου πεδίου σε πίνακα που ήδη υπάρχει

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα, επιλέξτε και ανοίξτε τη βάση δεδομένων.

 3. Στο Παράθυρο πλοήγησης, κάντε διπλό κλικ σε έναν από τους διαθέσιμου πίνακες για να τον ανοίξετε.

 4. Πληκτρολογήστε τα δεδομένα σας στο κελί κάτω από την κεφαλίδα στήλης Προσθήκη νέου πεδίου.

Προσθήκη νέου πεδίου σε έναν νέο πίνακα

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα, επιλέξτε και ανοίξτε τη βάση δεδομένων.

 3. Στην καρτέλα Δημιουργία, στην ομάδα Πίνακες, κάντε κλικ στο στοιχείο Πίνακας.

  Η Access εισάγει έναν νέο πίνακα στη βάση δεδομένων και τον ανοίγει σε προβολή "Φύλλο δεδομένων".

 4. Πληκτρολογήστε τα δεδομένα σας στο κελί κάτω από την κεφαλίδα στήλης Προσθήκη νέου πεδίου.

Όταν εισάγετε δεδομένα σε μια νέα στήλη, η Office Access 2007 χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που πληκτρολογείτε για να αναγνωρίσει τον κατάλληλο τύπο δεδομένων για το πεδίο. Για παράδειγμα, αν πληκτρολογήσετε μια ημερομηνία στη στήλη, όπως 1/1/2006, ηOffice Access 2007 λαμβάνει την πληροφορία που πληκτρολογήσατε, αναγνωρίζει ότι είναι ημερομηνία και ορίζει τον τύπο δεδομένων "Ημερομηνία/ώρα". Εάν η Access δε διαθέτει αρκετές πληροφορίες από ότι πληκτρολογήσατε για να μπορεί να καθορίσει τον τύπο δεδομένων, ο τύπος δεδομένων που ορίζεται είναι "Κείμενο".

Ο παρακάτω πίνακας εμφανίζει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο αυτόματος εντοπισμός τύπου δεδομένων στην προβολή "Φύλλο δεδομένων".

Εάν πληκτρολογήσετε:

ΗOffice Access 2007 δημιουργεί ένα πεδίο του τύπου δεδομένων:

Γιάννης

Κείμενο

http://www.contoso.com

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε έγκυρο πρόθεμα πρωτοκόλλου. Για παράδειγμα, http://, https:// και mailto: είναι έγκυρα προθέματα.

Υπερ-σύνδεση

50000

Αριθμός, Ακέραιος μεγάλου μήκους

50.000

Αριθμός, Ακέραιος μεγάλου μήκους

50.000,99

Αριθμός, Διπλός

50000,389

Αριθμός, Διπλός

31.12.06

Οι αναγνωρίσιμες μορφές ημερομηνίας και ώρας είναι αυτές που καθορίζονται από τον χώρο του χρήστη.

Ημερομηνία/ώρα

31.12.06

Ημερομηνία/ώρα

11:50:23 π.μ.

Ημερομηνία/ώρα

10:50 π.μ.

Ημερομηνία/ώρα

17:50

Ημερομηνία/ώρα

$12,50

Το σύμβολο νομισματικής μονάδας που αναγνωρίζεται είναι αυτό που καθορίζεται από την χώρα του χρήστη.

Νομισματική μονάδα

21,75

Αριθμός, Διπλός

123,00%

Αριθμός, Διπλός

3,46E+03

Αριθμός, Διπλός

Εκτός από τον προσδιορισμό του τύπου δεδομένων, η Office Access 2007 μπορεί να ορίσει την ιδιότητα Μορφή, ανάλογα με ότι καταχωρείτε. Για παράδειγμα, εάν πληκτρολογήσετε 10:50 π.μ., ο τύπος δεδομένων που ορίζει η Access είναι Ημερομηνία/ώρα και η ιδιότητα Μορφή ορίζεται σε "Μέση ώρα".

Εάν θέλετε να ορίσετε αποκλειστικά τον τύπο δεδομένων και τη μορφή ενός πεδίου, αντικαθιστώντας της επιλογή που πραγματοποιείται από την Office Access 2007 , μπορείτε να το κάνετε με χρήση των εντολών στη λίστα Τύπος δεδομένων & μορφοποίηση, στην καρτέλα Αρχική.

Ρητός ορισμός τους τύπου δεδομένων

 1. Στην καρτέλα Φύλλο δεδομένων, στην ομάδα Τύπος δεδομένων & μορφοποίηση, κάντε κλικ στο βέλος της αναπτυσσόμενης λίστας δίπλα στο στοιχείο Τύπος δεδομένων και κατόπιν επιλέξτε έναν τύπο δεδομένων.

 2. Κάντε κλικ στον τύπο δεδομένων που θέλετε.

Ορίστε ρητά την μορφοποίηση.

 1. Στην καρτέλα Φύλλο δεδομένων, στην ομάδα Τύπος δεδομένων & μορφοποίηση, κάντε κλικ στο βέλος της αναπτυσσόμενης λίστας δίπλα στο στοιχείο Μορφή εμφάνισης και κατόπιν επιλέξτε μια μορφή.

 2. Κάντε κλικ στη μορφή που θέλετε.

Όταν προσθέτετε ένα πεδίο πληκτρολογώντας πληροφορίες σε ένα κελί κάτω από την κεφαλίδα Προσθήκη νέου πεδίου, η Office Access 2007 εκχωρεί αυτόματα ένα όνομα στο πεδίο. Τα ονόματα αυτά ξεκινούν με Πεδίο1 για το πρώτο πεδίο, Πεδίο για το δεύτερο κ.ο.κ. Είναι καλό να χρησιμοποιείτε πιο περιγραφικά ονόματα. Μπορείτε να μετονομάσετε το πεδίο, αν κάνετε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στην κεφαλίδα και στη συνέχεια κάνετε κλικ στην εντολή Μετονομασία στήλης, στο μενού συντόμευσης.

Τα ονόματα πεδίων μπορούν να αποτελούνται μέχρι και από 64 χαρακτήρες (γράμματα ή αριθμούς), συμπεριλαμβανομένων των κενών διαστημάτων. Θα πρέπει να προσπαθείτε να δίνετε περιγραφικά ονόματα στα πεδία για να μπορείτε να τα αναγνωρίσετε εύκολα κατά την προβολή ή επεξεργασία εγγραφών. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ονόματα πεδίων όπως Επώνυμο, Διεύθυνση και Τηλέφωνο οικίας.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη πεδίων με χρήση των προτύπων πεδίων

Μερικές φορές είναι πιο εύκολο να επιλέξετε από μια λίστα προκαθορισμένων πεδίων, από ότι να δημιουργήσετε ένα πεδίο μη αυτόματα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο εργασιών "Πρότυπα πεδίων" για να επιλέξετε από μια λίστα προκαθορισμένων πεδίων. Στην Office Access 2007 περιλαμβάνεται ένα σύνολο ενσωματωμένων προτύπων πεδίου που μπορούν να σας εξοικονομήσουν αρκετό χρόνο κατά τη δημιουργία πεδίων. Για να δημιουργήσετε ένα νέο πεδίο χρησιμοποιώντας ένα πρότυπο πεδίων, εμφανίστε το παράθυρο εργασιών Πρότυπα πεδίων και στη συνέχεια, σύρετε και αποθέστε ένα ή περισσότερα πρότυπα στον πίνακα που είναι ανοικτός σε προβολή "Φύλλο δεδομένων".

Το πρότυπο πεδίου είναι ένα προκαθορισμένο σύνολο χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων που περιγράφει ένα πεδίο. Ο ορισμός του προτύπου πεδίου περιλαμβάνει ένα όνομα πεδίου, έναν τύπο δεδομένων, μια ρύθμιση για την ιδιότητα "Μορφή" του πεδίου, καθώς και πολλές άλλες ιδιότητες πεδίου, που όταν συγκεντρωθούν δημιουργούν ένα μοντέλο που λειτουργεί ως βάση για τη δημιουργία ενός νέου πεδίου.

 1. Βεβαιωθείτε ότι ο πίνακας εμφανίζεται σε προβολή "Φύλλο δεδομένων".

 2. Στην καρτέλα Φύλλο δεδομένων, στην ομάδα Πεδία & στήλες, κάντε κλικ στο στοιχείο Δημιουργία πεδίου.

  Εμφανίζεται το παράθυρο εργασιών Πρότυπα πεδίων.

 3. Επιλέξτε ένα ή περισσότερα πεδία από το παράθυρο εργασιών Πρότυπα πεδίων και μεταφέρετέ τα στον πίνακα. Όταν εμφανιστεί η γραμμή εισαγωγής, αποθέστε τα πεδία στη θέση τους.

  Τα πεδία εμφανίζονται στο φύλλο δεδομένων.

Τα πρότυπα πεδίων είναι μοντέλα. Παρέχουν μια βάση από την οποία μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο πεδίο. Ωστόσο, δεν είναι η μόνη βάση για τη δημιουργία ενός νέου πεδίου. Εκτός από τη δημιουργία ενός νέου πεδίου από ένα πρότυπο, μπορείτε να δημιουργήσετε νέο πεδίο από ένα άλλο πεδίο που υπάρχει ήδη σε άλλον πίνακα.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη ενός πεδίου από έναν πίνακα που ήδη υπάρχει

Εάν χρησιμοποιείτε μια βάση δεδομένων που περιέχει πολλούς πίνακες, μπορείτε να προσθέσετε ένα πεδίο από έναν άλλο πίνακα. Στην πραγματικότητα, είναι πολύ πιθανό οι πίνακες να είναι σχετικοί μεταξύ τους. Σε μια συσχετισμένη βάση δεδομένων, αποθηκεύονται πληροφορίες σε ξεχωριστούς πίνακες, με βάση το θέμα και στη συνέχεια ορίζονται σχέσεις για να διαθέτει το σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων ότι απαιτείται για να ενώσει τις πληροφορίες όταν χρειάζεται. Στην Office Access 2007 μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο πεδίο προσθέτοντάς το από έναν άλλο, συσχετισμένο πίνακα ή προσθέτοντάς το από έναν άλλο πίνακα για τον οποίο δεν έχετε δημιουργήσει κάποια σχέση. Για να προσθέσετε ένα πεδίο θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη Λίστα πεδίων, που εμφανίζει όλα τα πεδία που είναι διαθέσιμα σε άλλους πίνακες της βάσης δεδομένων.

Ανοίξτε το παράθυρο εργασιών "Λίστα πεδίων"

 • Στην καρτέλα Φύλλο δεδομένων, στην ομάδα Πεδία & στήλες, κάντε κλικ στο στοιχείο Προσθήκη υπαρχόντων πεδίων.

  Εμφανίζεται το παράθυρο εργασιών Λίστα πεδίων.

Το παράθυρο εργασιών Λίστα πεδίων εμφανίζονται όλοι οι άλλοι πίνακες της βάσης δεδομένων, ομαδοποιημένοι σε κατηγορίες. Όταν εργάζεστε σε έναν πίνακα σε προβολή "Φύλλο δεδομένων", εμφανίζονται δύο κατηγορίες στο παράθυρο εργασιών Λίστα πεδίων: Πεδία διαθέσιμα σε συσχετισμένους πίνακες και Πεδία διαθέσιμα σε άλλους πίνακες. Στην πρώτη κατηγορία υπάρχουν όλοι οι πίνακες με τους οποίους είναι συσχετισμένος ο πίνακας που έχετε ανοίξει. Η δεύτερη κατηγορία παραθέτει όλους τους πίνακες με τους οποίους ο ανοικτός πίνακας δεν έχει κάποια σχέση.

Όταν κάνετε κλικ στο σύμβολο συν (+) που βρίσκεται δίπλα σε έναν πίνακα, εμφανίζεται μια λίστα όλων των διαθέσιμων πεδίων στον συγκεκριμένο πίνακα. Για να προσθέσετε ένα πεδίο στον πίνακα που θέλετε, μεταφέρετε και αποθέστε το πεδίο από το παράθυρο εργασιών Λίστα πεδίων στον πίνακα της προβολής "Φύλλο δεδομένων".

Προσθήκη ενός πεδίου από το παράθυρο εργασιών "Λίστα πεδίων".

 1. Στην καρτέλα Φύλλο δεδομένων, στην ομάδα Πεδία & στήλες, κάντε κλικ στο στοιχείο Προσθήκη υπαρχόντων πεδίων.

  Εμφανίζεται το παράθυρο εργασιών Λίστα πεδίων.

 2. Κάντε κλικ στο σύμβολο συν (+), δίπλα στον πίνακα για να εμφανιστεί η λίστα των πεδίων του συγκεκριμένου πίνακα.

 3. Σύρετε το πεδίο που θέλετε από το παράθυρο εργασιών Λίστα πεδίων, στην προβολή "Φύλλο δεδομένων".

 4. Όταν εμφανιστεί η γραμμή εισαγωγής, αποθέστε το πεδίο στη θέση του.

  Θα ξεκινήσει η εκτέλεση του "Οδηγού αναζήτησης".

 5. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να ολοκληρωθεί ο οδηγός.

  Εφόσον έχετε ολοκληρώσει τον οδηγό, το πεδίο εμφανίζεται στον πίνακα της προβολής "Φύλλο δεδομένων".

Σημείωση   Όταν κάνετε μεταφορά και απόθεση ενός πεδίου από έναν μη συσχετισμένο πίνακα και στη συνέχεια ολοκληρώνετε τον Οδηγό αναζήτησης, δημιουργείται μια νέα σχέση "ένα-προς-πολλά" αυτόματα, μεταξύ του πίνακα στο παράθυρο εργασιών Λίστα πεδίων και του πίνακα που είναι ανοικτός.

Αρχή της σελίδας

Ορισμός του τύπου δεδομένων σε προβολή "Φύλλο δεδομένων"

ΗOffice Access 2007 εντοπίζει αυτόματα τον τύπο δεδομένων για ένα πεδίο που δημιουργείτε σε προβολή "Φύλλο δεδομένων". Ωστόσο, μερικές φορές θα πρέπει να παραβλέψετε την απόφαση της εφαρμογής Access. Για παράδειγμα,μπορεί να υπάρχουν ήδη Αναγνωριστικά προϊόντων που εξυπηρετούν για την αναγνώριση των προϊόντων που πουλάτε. Εάν πληκτρολογήσετε ένα αριθμητικό αναγνωριστικό, όπως τον αριθμό 1003, σε έναν πίνακα σε προβολή "Φύλλο δεδομένων", η δυνατότητα του αυτόματου εντοπισμού του τύπου δεδομένων ορίζει στο πεδίο τον αριθμητικό τύπο δεδομένων. Ωστόσο, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τον αριθμητικό τύπο δεδομένων μόνο για πεδία που θα χρησιμοποιούνται σε υπολογισμούς. Κανονικά, τα Αναγνωριστικά όπως το Αναγνωριστικό προϊόντος πρέπει να αποθηκεύονται με τον τύπο δεδομένων "Κείμενο".

Εάν θέλετε να ορίσετε αποκλειστικά τον τύπο δεδομένων και τη μορφή ενός πεδίου, αντικαθιστώντας της επιλογή που πραγματοποιείται από την Office Access 2007 , μπορείτε να το κάνετε με χρήση των εντολών στη λίστα Τύπος δεδομένων & μορφοποίηση, στην καρτέλα Αρχική.

Ρητός ορισμός τους τύπου δεδομένων

 1. Στην καρτέλα Φύλλο δεδομένων, στην ομάδα Τύπος δεδομένων & μορφοποίηση, κάντε κλικ στο βέλος της αναπτυσσόμενης λίστας δίπλα στο στοιχείο Τύπος δεδομένων και κατόπιν επιλέξτε έναν τύπο δεδομένων.

 2. Κάντε κλικ στον τύπο δεδομένων που θέλετε.

Χρησιμοποιήστε τον παρακάτω πίνακα για να προσδιορίσετε τον σωστό τύπο δεδομένων.

Ορίστε ρητά την μορφοποίηση.

 1. Στην καρτέλα Φύλλο δεδομένων, στην ομάδα Τύπος δεδομένων & μορφοποίηση, κάντε κλικ στο βέλος της αναπτυσσόμενης λίστας δίπλα στο στοιχείο Μορφή εμφάνισης και κατόπιν επιλέξτε μια μορφή.

 2. Κάντε κλικ στη μορφή που θέλετε.

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τους τύπους δεδομένων που είναι διαθέσιμοι για τα πεδία στην Office Access 2007.

Τύπος δεδομένων

Αποθήκευση

Μέγεθος

Κείμενο

Αλφαριθμητικοί χαρακτήρες

Χρήση για κείμενο ή κείμενο και αριθμούς που δεν χρησιμοποιούνται σε υπολογισμούς (για παράδειγμα, ένα Αναγνωριστικό προϊόντος).

Έως 255 χαρακτήρες.

Υπόμνημα

Αλφαριθμητικοί χαρακτήρες (μεγαλύτεροι από 255 χαρακτήρες σε μήκος) ή κείμενο σε μορφή εμπλουτισμένου κειμένου.

Χρήση για κείμενο με μήκος μεγαλύτερο από 255 χαρακτήρες ή για κείμενο σε μορφή εμπλουτισμένου κειμένου. Οι σημειώσεις, οι μακροσκελείς περιγραφές και οι παράγραφοι με μορφοποίηση έντονης ή πλάγιας γραφής είναι παραδείγματα των πεδίων "Υπόμνημα".

Έως 1 gigabyte χαρακτήρων ή 2 gigabyte αποθήκευσης (2 byte ανά χαρακτήρα), από τα οποία μπορείτε να εμφανίσετε 65.535 χαρακτήρες σε ένα στοιχείο ελέγχου.

Αριθμός

Αριθμητικές τιμές (ακέραιοι ή κλασματικές τιμές).

Χρήση για την αποθήκευση αριθμών που θα χρησιμοποιηθούν σε υπολογισμούς, εκτός από νομισματικές τιμές (χρησιμοποιήστε τον τύπο δεδομένων "Νομισματική μονάδα" για τις νομισματικές τιμές.

1, 2, 4, ή 8 byte ή 16 byte όταν χρησιμοποιείται για Αναγνωριστικό αναπαραγωγής.

Ημερομηνία/ώρα

Ημερομηνίες και ώρες

Χρήση για την αποθήκευση τιμών ημερομηνίας/ώρας. Σημειώστε ότι κάθε αποθηκευμένη τιμή περιλαμβάνει ένα στοιχείο ημερομηνίας και ένα στοιχείο ώρας.

8 byte.

Νομισματική μονάδα

Νομισματικές τιμές.

Χρήση για την αποθήκευση νομισματικών τιμών (νομισματική μονάδα).

8 byte.

Αυτόματη Αρίθμηση

Μια μοναδική αριθμητική τιμή που εισάγεται αυτόματα από την Office Access 2007 όταν προστίθεται μια εγγραφή.

Χρήση για τη δημιουργία μοναδικών τιμών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρωτεύον κλειδί. Σημειώστε ότι τα πεδία τύπου Αυτόματης αρίθμησης μπορούν να αυξηθούν διαδοχικά, με καθορισμένη αύξηση ή να επιλεχτούν τυχαία.

4 byte ή 16 byte όταν χρησιμοποιούνται ως Αναγνωριστικό αναπαραγωγής.

Ναι/Όχι

Τιμές Boolean

Χρήση για πεδία True/False που μπορεί να διατηρούν μία από δύο πιθανές τιμές: Ναι/Όχι ή Αληθής/Ψευδής, για παράδειγμα.

1 bit (8 bit = 1 byte).

Αντικείμενο OLE

Αντικείμενα OLE ή άλλα, δυαδικά δεδομένα.

Χρήση για την αποθήκευση αντικειμένων OLE από άλλες εφαρμογές των Microsoft Windows.

Έως 1 gigabyte.

Συνημμένο

Εικόνες, Εικονίδια, Δυαδικά αρχεία, Αρχεία του Office.

Αυτός ο τύπος δεδομένων είναι ο προτιμότερος για την αποθήκευση ψηφιακών εικόνων και οποιουδήποτε τύπου δυαδικό αρχείο.

Για συμπιεσμένα συνημμένα, 2 gigabyte. Για μη συμπιεσμένα συνημμένα, περίπου 700k, ανάλογα με τον βαθμό στον οποίο μπορεί να συμπιεστεί το συνημμένο.

Υπερ-σύνδεση

Υπερ-συνδέσεις.

Χρήση για την αποθήκευση υπερ-συνδέσεων για την παροχή πρόσβασης σε σελίδες του Web με ένα κλικ, μέσω μιας διεύθυνσης URL (Uniform Resource Locator) ή την πρόσβαση σε αρχεία μέσω ενός ονόματος σε μορφή UNC (universal naming convention). Στην Access μπορείτε να συνδέσετε και αντικείμενα που είναι αποθηκευμένα σε μια βάση δεδομένων.

Έως 1 gigabyte χαρακτήρων ή 2 gigabyte αποθήκευσης (2 byte ανά χαρακτήρα), από τα οποία μπορείτε να εμφανίσετε 65.535 χαρακτήρες σε ένα στοιχείο ελέγχου.

Οδηγός αναζήτησης

Δεν είναι τύπος δεδομένων. Αντίθετα, καλεί τον Οδηγό αναζήτησης.

Χρήση για την εκκίνηση του Οδηγού αναζήτησης για να δημιουργήσετε ένα πεδίο που χρησιμοποιεί ένα σύνθετο πλαίσιο για την αναζήτηση μιας τιμής σε έναν άλλο πίνακα, ερώτημα ή λίστα τιμών.

Με βάση πίνακα ή ερώτημα: Το μέγεθος της δεσμευμένης στήλης.

Με βάση την τιμή: Το μέγεθος του πεδίου κειμένου που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση της τιμής.

Συμβουλή   Για αριθμούς τηλεφώνου, αριθμούς ανταλλακτικών και άλλους αριθμούς που δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε για μαθηματικούς υπολογισμού,θα πρέπει να επιλέξετε τον τύπο δεδομένων "Κείμενο" αντί για τον τύπο δεδομένων "Αριθμός".

Για τους τύπους δεδομένων "Κείμενο" και "Αριθμός", μπορείτε να ορίσετε το μέγεθος του πεδίου ή τον τύπο δεδομένων πιο συγκεκριμένα, ορίζοντας την ιδιότητα Μέγεθος_πεδίου.

Αρχή της σελίδας

Ισχύει για: Access 2007Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Ναι Όχι

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

255 χαρακτήρες που απομένουν

Για να προστατεύσετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μην συμπεριλαμβάνετε στοιχεία επικοινωνίας στα σχόλιά σας. Αξιολογήστε πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Πόροι υποστήριξης

Αλλαγή γλώσσας