Εισαγωγή μιας αλλαγής ενότητας

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Χρησιμοποιήστε αλλαγών ενοτήτων για να διαιρέσετε και να μορφοποιήσετε έγγραφα κάθε μεγέθους. Μπορείτε να διασπάσετε ενότητες, για παράδειγμα, σε τμήματα ή κεφάλαια, και να προσθέσετε μορφοποίηση όπως στήλες, κεφαλίδες και υποσέλιδα, περιγράμματα σελίδας, σε κάθε μία.

Τι θα θέλατε να κάνετε;

Για να με αρχήν, μπορείτε να ελέγξετε πώς μπορείτε να τεκμηριώσετε εμφανίσεις. Μια μεμονωμένη σελίδα μπορεί να έχει πολλές διαφορετικές ενότητες και κάθε ενότητας, για παράδειγμα, μπορεί να έχει το δικό της κεφαλίδας και υποσέλιδου, τον προσανατολισμό, μορφοποίηση και την απόσταση.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ενότητες για να κάνετε (ή να περικλείσετε) άλλες αλλαγές μορφοποίησης στις ίδιες ή σε διαφορετικές σελίδες στο έγγραφό σας, όπως οι εξής:

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις αλλαγές ενότητας, μεταβείτε στο Πού βρίσκονται οι αλλαγές ενοτήτων σε ένα έγγραφο;

 • Στην καρτέλα " διάταξη ", στην ομάδα Διαμόρφωση σελίδας, επιλέξτε αλλαγές και, στη συνέχεια, επιλέξτε τον τύπο της αλλαγής ενότητας που θέλετε.

  Οι τύποι των αλλαγών ενότητας επισημαίνονται στην καρτέλα "Διάταξη".

Σημειώσεις: Εάν θέλετε να προσθέσετε μια νέα σελίδα στο έγγραφό σας, επιλέξτε ένα από τα εξής:

Όταν αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε ενότητες, οι επιλογές σας είναι φαινομενικά άπειρες όσον αφορά τον τρόπο εμφάνισης του εγγράφου σας. Ένα από τα καλύτερα και ευκολότερα πράγματα που μπορείτε να κάνετε είναι απλώς να πειραματιστείτε με τις αλλαγές ενοτήτων και να δείτε τι σας εξυπηρετεί καλύτερα και τι εμφάνιση θέλετε να έχει το έγγραφό σας.

 • Μια αλλαγή ενότητας " Επόμενη σελίδα " ξεκινά τη νέα ενότητα στην επόμενη σελίδα.

  Επιλέξτε Διάταξη σελίδας > αλλαγές > επόμενη σελίδα.

  Εντολή αλλαγής ενότητας "Επόμενη σελίδα" για να ξεκινήσετε μια νέα ενότητα στην επόμενη σελίδα σε ένα έγγραφο του Word

 • Μια αλλαγή ενότητας συνεχούς ξεκινά τη νέα ενότητα στην ίδια σελίδα. Μία από τις πιο συνηθισμένες αιτίες για τη χρήση αυτού του τύπου αλλαγής ενότητας είναι εάν χρησιμοποιείτε στήλες. Χρησιμοποιώντας το είδος αλλαγής ενότητας μπορείτε να αλλάξετε τον αριθμό των στηλών, χωρίς να ξεκινήσετε μια νέα σελίδα.

  Επιλέξτε Διάταξη σελίδας > αλλαγές > συνεχόμενη.

  Εντολή αλλαγής ενότητας "Συνεχόμενη" για να ξεκινήσετε μια νέα ενότητα στην ίδια σελίδα σε ένα έγγραφο του Word

 • Μια αλλαγή ενότητας Ζυγή σελίδα σάς επιτρέπει να ξεκινήσετε μια νέα ενότητα στην επόμενη ζυγή σελίδα.

  Επιλέξτε Διάταξη σελίδας > αλλαγές > ζυγή σελίδα.

  Εντολή αλλαγής ενότητας "Ζυγή σελίδα" για να ξεκινήσετε μια νέα ενότητα στην επόμενη ζυγή σελίδα σε ένα έγγραφο του Word

 • Μια αλλαγή ενότητας σε Μονή σελίδα σάς επιτρέπει να ξεκινήσετε μια νέα ενότητα στην επόμενη μονή σελίδα.

  Επιλέξτε Διάταξη σελίδας > αλλαγές > Μονή σελίδα.

  Εντολή αλλαγής ενότητας "Μονή σελίδα" για να ξεκινήσετε μια νέα ενότητα στην επόμενη μονή σελίδα σε ένα έγγραφο του Word

Τι θα θέλατε να κάνετε;

 • Κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη σελίδας > αλλαγές, και, στη συνέχεια, επιλέξτε την αλλαγή ενότητας που θέλετε να προσθέσετε.

  Ομάδα "Διαμόρφωση σελίδας"

Σημείωση: Εάν θέλετε να διαγράψετε μια αλλαγή ενότητας, ανατρέξτε στο θέμα Διαγραφή αλλαγής ενότητας.

Τύποι αλλαγών ενοτήτων

 • Μια αλλαγή ενότητας " Επόμενη σελίδα " ξεκινά τη νέα ενότητα στην επόμενη σελίδα

  Αλλαγή ενότητας "Επόμενη σελίδα"

 • Μια αλλαγή ενότητας συνεχούς ξεκινά τη νέα ενότητα στην ίδια σελίδα.

  Αλλαγή ενότητας "Συνεχόμενη"

  Μια συνεχόμενη αλλαγή ενότητας είναι χρήσιμη όταν θέλετε να αλλάξετε τη μορφοποίηση, όπως να αλλάξετε τον αριθμό των στηλών, χωρίς να ξεκινήσετε μια νέα σελίδα.

 • Μια Ζυγή σελίδα ή μια αλλαγή ενότητας σε Μονή σελίδα ξεκινά τη νέα ενότητα στην επόμενη ζυγή ή μονή σελίδα.

  Αλλαγή ενότητας "Mονή σελίδα"

  Όταν θέλετε κεφάλαια του εγγράφου για να ξεκινήσετε σε μια μονή σελίδα, χρησιμοποιήστε μια αλλαγή ενότητας σε Μονή σελίδα.

Μπορείτε να αλλάξετε τη διάταξη μιας ενότητας σε στήλες. Για παράδειγμα, μπορείτε να προσθέσετε μια συνεχόμενη αλλαγή ενότητας και, στη συνέχεια, να διευθετήσετε τμήμα μιας σελίδας μίας στήλης με δύο στήλες.

Παράδειγμα εγγράφου με αλλαγές ενότητας

1. ενότητα μορφοποιημένη ως μία στήλη

2. μορφοποιημένη ως δύο στήλες ενότητα

 • Κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη σελίδας > στηλών, και, στη συνέχεια, επιλέξτε τον αριθμό των στηλών που θέλετε.

Συμβουλές σχετικά με τη χρήση στηλών σε μια αλλαγή ενότητας

Η αλλαγή ενότητας είναι σαν ένα παρενθέσεων που περικλείει τη μορφοποίηση στήλης. Αλλά εάν μπορείτε να καταργήσετε μια αλλαγή ενότητας, το κείμενο παραπάνω γίνεται μέρος της ενότητας που ήταν κάτω από την αλλαγή και είναι μορφοποιημένο με κείμενο.

Ας εξετάσουμε το παράδειγμα στην παραπάνω εικόνα. Εάν θα σας να καταργήσετε την αλλαγή ενότητας μεταξύ των ενοτήτων πρώτο και το δεύτερο, ολόκληρο το έγγραφο θα μορφοποιηθεί σε δύο στήλες, επειδή αυτή είναι η μορφοποίηση κάτω από την αλλαγή ενότητας.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ενότητες για να κάνετε (ή να περικλείσετε) άλλες αλλαγές μορφοποίησης στις διαφορετικές σελίδες στο έγγραφό σας, όπως:

Τι θα θέλατε να κάνετε;

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αλλαγές ενότητας για να αλλάξετε τη διάταξη ή τη μορφοποίηση από μια σελίδα ή σελίδες στο έγγραφό σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να ορίσετε τη διάταξη τμήμα μιας σελίδας μίας στήλης με δύο στήλες. Μπορείτε να διαχωρίσετε τα κεφάλαια στο έγγραφό σας, ώστε να την αρίθμηση σελίδων για κάθε κεφάλαιο ξεκινά με το 1. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε μια διαφορετική κεφαλίδα ή υποσέλιδο για μια ενότητα του εγγράφου σας.

Παράδειγμα εγγράφου με αλλαγές ενότητας

1. ενότητα μορφοποιημένη ως μία στήλη

2. μορφοποιημένη ως δύο στήλες ενότητα

Σημείωση: Στο Microsoft Office Word 2007, μπορείτε να επιλέξετε πολλές διατάξεις σελίδας από τη Συλλογή σχεδίασης νέας σελίδας. Για παράδειγμα, μπορείτε να προσθέσετε μια σελίδα μονής στήλης που περιλαμβάνει μια ενότητα δύο στηλών κάνοντας κλικ στην επιλογή συγκεκριμένη επιλογή διάταξης σελίδας στη συλλογή σχεδίων Νέα σελίδα.

 1. Από την καρτέλα Διάταξη σελίδας, στην ομάδα Διαμόρφωση σελίδας, επιλέξτε Αλλαγές.

  Εικόνα κορδέλας του Word

 2. Κάντε κλικ στον τύπο αλλαγής ενότητας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Αλλαγές ενοτήτων που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία διάταξης ή αλλαγές μορφοποίησης σε ένα τμήμα του εγγράφου. Μπορείτε να αλλάξετε τις παρακάτω μορφές για μεμονωμένες ενότητες:

 • Περιθώρια

 • Μέγεθος χαρτιού ή προσανατολισμού

 • Προέλευση χαρτιού εκτυπωτή

 • Τα περιγράμματα σελίδας

 • Κατακόρυφη στοίχιση του κειμένου σε μια σελίδα

 • Κεφαλίδες και υποσέλιδα

 • Στήλες

 • Αρίθμηση σελίδων

 • Αρίθμηση γραμμών

 • Υποσημειώσεις και σημειώσεις τέλους

  Σημειώσεις: 

  • Μια αλλαγή ενότητας ελέγχει τη μορφοποίηση ενότητας από το κείμενο που προηγείται του. Όταν διαγράφετε μια αλλαγή ενότητας, μπορείτε επίσης να διαγράψετε τη μορφοποίηση για το κείμενο πριν από την αλλαγή ενότητας. Αυτό το κείμενο γίνεται μέρος της ενότητας που ακολουθεί και ενσωματώνει τη μορφοποίηση αυτής της ενότητας. Για παράδειγμα, εάν διαχωρίσετε τα κεφάλαια ενός εγγράφου χρησιμοποιώντας αλλαγές ενότητας και, στη συνέχεια, μπορείτε να διαγράψετε την αλλαγή ενότητας στην αρχή του κεφαλαίου 2, κεφάλαιο 1 και 2 κεφάλαιο είναι στην ίδια ενότητα και προϋποθέτουν τη μορφοποίηση που ήταν προηγουμένως χρησιμοποιούσε μόνο κεφάλαιο 2.

  • Η αλλαγή ενότητας που ελέγχει τη μορφοποίηση του τελευταίου τμήματος του εγγράφου σας δεν εμφανίζεται ως μέρος του εγγράφου. Για να αλλάξετε τη μορφοποίηση του εγγράφου, κάντε κλικ στην τελευταία παράγραφο του εγγράφου.

Παραδείγματα των αλλαγών ενότητας

Στα παρακάτω παραδείγματα παρουσιάζεται τους τύπους των αλλαγών ενοτήτων που μπορείτε να εισαγάγετε. (Σε κάθε απεικόνιση, η διπλή διάστικτη γραμμή αντιπροσωπεύει μια αλλαγή ενότητας.)

Η εντολή Επόμενη σελίδα εισάγει μια αλλαγή ενότητας και ξεκινά τη νέα ενότητα στην επόμενη σελίδα. Αυτός ο τύπος αλλαγής ενότητας είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν ξεκινάτε νέα κεφάλαια σε ένα έγγραφο.

Αλλαγή ενότητας "Επόμενη σελίδα"

Η εντολή συνεχούς εισάγει μια αλλαγή ενότητας και ξεκινά τη νέα ενότητα στην ίδια σελίδα. Μια συνεχόμενη αλλαγή ενότητας είναι χρήσιμη για να δημιουργήσετε μια αλλαγή μορφοποίησης, όπως διαφορετικό αριθμό των στηλών, σε μια σελίδα.

Αλλαγή ενότητας "Συνεχόμενη"

Η εντολή Ζυγή σελίδα ή Μονή σελίδα εισάγει μια αλλαγή ενότητας και ξεκινά τη νέα ενότητα στην επόμενη ζυγή ή μονή σελίδα. Εάν θέλετε κεφάλαια πάντα, για να ξεκινήσετε σε μια μονή σελίδα ή ζυγή σελίδα του εγγράφου, χρησιμοποιήστε την επιλογή αλλαγής ενότητας Μονή σελίδα ή ζυγή σελίδα.

Αλλαγή ενότητας "Mονή σελίδα"

 1. Κάντε κλικ στο σημείο που θέλετε να κάνετε την αλλαγή μορφοποίησης.

  Ενδέχεται να θέλετε να επιλέξετε ένα τμήμα του εγγράφου γύρω από την οποία θέλετε να εισαγάγετε ένα ζεύγος αλλαγών ενότητας.

 2. Από την καρτέλα Διάταξη σελίδας, στην ομάδα Διαμόρφωση σελίδας, επιλέξτε Αλλαγές.

  Εικόνα κορδέλας του Word

 3. Στην ομάδα Αλλαγές ενότητας, κάντε κλικ στον τύπο αλλαγής ενότητας που συμφωνεί με τον τύπο της αλλαγής μορφοποίησης που θέλετε να κάνετε.

  Για παράδειγμα, εάν διαχωρίσετε ένα έγγραφο σε κεφάλαια, ενδέχεται να θέλετε κάθε κεφάλαιο για να ξεκινήσετε σε μια μονή σελίδα. Στην ομάδα Αλλαγές ενότητας, κάντε κλικ στην επιλογή Μονή σελίδα.

Μια αλλαγή ενότητας Καθορίζει τη θέση όπου παρουσιάζεται μια αλλαγή στη μορφοποίηση του εγγράφου. Όταν διαγράφετε μια αλλαγή ενότητας, μπορείτε επίσης να διαγράψετε τη μορφοποίηση για το κείμενο πριν από την αλλαγή ενότητας. Αυτό το κείμενο γίνεται μέρος της ενότητας που ακολουθεί και ενσωματώνει τη μορφοποίηση αυτής της ενότητας.

Βεβαιωθείτε ότι είστε σε πρόχειρη προβολή, έτσι ώστε να μπορείτε να δείτε την αλλαγή ενότητας διπλή διάστικτη γραμμή.

 1. Επιλέξτε την αλλαγή ενότητας που θέλετε να διαγράψετε.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Delete.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×