Εισαγωγή κεφαλίδας ή υποσέλιδου

Όταν σχεδιάζετε ένα πρότυπο φόρμας, μπορείτε να καθορίσετε την εμφάνιση κεφαλίδων ή υποσέλιδων στα επάνω και κάτω περιθώρια της σελίδας όταν οι χρήστες εκτυπώνουν τη φόρμα. Εάν το πρότυπο φόρμας σας διαθέτει πολλές προβολή, τότε πρέπει να εισαγάγετε κεφαλίδες και υποσέλιδα ξεχωριστά για κάθε προβολή.

Τι θέλετε να κάνετε;

Εισαγωγή κεφαλίδας ή υποσέλιδου

Ευθυγράμμιση της κεφαλίδας ή του υποσέλιδου στο κέντρο

Ευθυγράμμιση της κεφαλίδας ή του υποσέλιδου στα δεξιά

Εισαγωγή κεφαλίδας ή υποσέλιδου

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην εντολή Κεφαλίδα και υποσέλιδο.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ρυθμίσεις εκτύπωσης.

 3. Στην περιοχή Κεφαλίδες και υποσέλιδα, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να προσθέσετε μια κεφαλίδα στο πρότυπο φόρμας, κάντε κλικ στην επιλογή Κεφαλίδα.

  • Για να προσθέσετε ένα υποσέλιδο στο πρότυπο φόρμας, κάντε κλικ στην επιλογή Υποσέλιδο.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Μορφή κεφαλίδας ή Μορφή υποσέλιδου, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να εισαγάγετε στατικό κείμενο στην κεφαλίδα ή το υποσέλιδο, όπως είναι το όνομα της εταιρείας σας, πληκτρολογήστε το κείμενου που θέλετε στο πλαίσιο Εκτύπωση φόρμας με αυτήν την κεφαλίδα ή Εκτύπωση φόρμας με αυτό το υποσέλιδο. Από προεπιλογή, το κείμενο θα ευθυγραμμιστεί στα αριστερά στην κεφαλίδα ή το υποσέλιδο της εκτυπωμένης φόρμας.

  • Για να εισαγάγετε μεταβλητό κείμενο στην κεφαλίδα ή το υποσέλιδο, όπως είναι η τρέχουσα σελίδα ή η σημερινή ημερομηνία, επιλέξτε την επιλογή που θέλετε στη λίστα Εισαγωγή Αυτόματου Κειμένου. Για να συμπεριλάβετε κείμενο σε συνδυασμό με τη μεταβλητή, πληκτρολογήστε τι κείμενο και τη μεταβλητή απευθείας στο πλαίσιο Εκτύπωση φόρμας με αυτήν την κεφαλίδα ή Εκτύπωση φόρμας με αυτό το υποσέλιδο. Για παράδειγμα, για να εκτυπώσετε "Σελίδα 1 από 3," "Σελίδα 2 από 3," κ.ο.κ., πληκτρολογήστε Σελίδα &p από &P στο πλαίσιο Εκτύπωση φόρμας με αυτήν την κεφαλίδα ή Εκτύπωση φόρμας με αυτό το υποσέλιδο.

   Σημείωση: Για να βρείτε συνδέσεις προς περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις κεφαλίδες και τα υποσέλιδα, ανατρέξτε στην ενότητα Δείτε επίσης, η οποία εμφανίζεται όταν είστε συνδεδεμένοι στο Internet.

   Λίστα καταχωρήσεων της Αυτόματης Καταχώρησης

   Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις εξής καταχωρήσεις Αυτόματου Κειμένου κατά τη δημιουργία μιας κεφαλίδας ή ενός υποσέλιδου.

   Για να

   Χρησιμοποιήστε την εξής καταχώρηση Αυτόματου Κειμένου

   Μεταβλητή

   Εκτυπώσετε δεδομένα από τη φόρμα

   Πεδίο

   Ποικίλλει

   Εκτυπώσετε την τρέχουσα ημερομηνία σε σύντομη μορφή*

   Σύντομη ημερομηνία

   &d

   Εκτυπώσετε την τρέχουσα ημερομηνία σε πλήρη μορφή*

   Πλήρης ημερομηνία

   &D

   Εκτυπώσετε την τρέχουσα ώρα*

   Ώρα (Τοπική μορφή)

   &t

   Εκτυπώσετε την τρέχουσα ώρα σε 24ωρη μορφή

   24ωρη ώρα

   &T

   Εκτυπώσετε τον αριθμό τρέχουσας σελίδας

   Τρέχουσα σελίδα

   &p

   Εκτυπώσετε τον συνολικό αριθμό σελίδων

   Σύνολο σελίδων

   &P

   Για να στοιχίσετε κείμενο δεξιά

   Ώθηση κειμένου δεξιά

   &b

   Εκτυπώσετε έναν μεμονωμένο χαρακτήρα εμπορικού "και" (&)

   &

   &&

   * Όπως καθορίζεται από τις τοπικές ρυθμίσεις στον Πίνακα Ελέγχου.

 5. Καθορίστε τις επιλογές μορφοποίησης που θέλετε για την κεφαλίδα και το υποσέλιδο.

 6. Για να ελέγξετε τον τρόπο εμφάνισης των αλλαγών σας στην εκτυπωμένη φόρμα, κάντε κλικ στο κουμπί Προεπισκόπηση εκτύπωσης Εικόνα κουμπιού στη γραμμή εργαλείων Βασική.

Αρχή της σελίδας

Ευθυγράμμιση της κεφαλίδας ή του υποσέλιδου στο κέντρο

Από προεπιλογή, η κεφαλίδα ή το υποσέλιδο εμφανίζονται στην αριστερή πλευρά της εκτυπωμένης φόρμας. Για να ευθυγραμμίσετε το κείμενο της κεφαλίδας ή του υποσέλιδου στο κέντρο, πρέπει να περιλάβετε το κείμενο μέσα στη μεταβλητή &b.

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην εντολή Κεφαλίδα και υποσέλιδο.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ρυθμίσεις εκτύπωσης.

 3. Στην περιοχή Κεφαλίδες και υποσέλιδα, επιλέξτε Κεφαλίδα ή Υποσέλιδο.

 4. Στο πλαίσιο Εκτύπωση της φόρμας με αυτήν την κεφαλίδα ή Εκτύπωση της φόρμας με αυτό το υποσέλιδο, τοποθετήστε το σημείο εισαγωγής στην αρχή του κειμένου της κεφαλίδας ή του υποσέλιδου και πληκτρολογήστε &b.

 5. Τοποθετήστε το σημείο εισαγωγής στο τέλος του κειμένου της κεφαλίδας ή του υποσέλιδου και πληκτρολογήστε &b και πάλι.

  Για παράδειγμα, για να ευθυγραμμίσετε στο κέντρο το όνομα της εταιρείας σας σε μια κεφαλίδα, πληκτρολογήστε &bόνομα&b, όπου όνομα είναι το όνομα της εταιρείας σας.

 6. Για να ελέγξετε τον τρόπο εμφάνισης των αλλαγών σας στην εκτυπωμένη φόρμα, κάντε κλικ στο κουμπί Προεπισκόπηση εκτύπωσης Εικόνα κουμπιού στη γραμμή εργαλείων Βασική.

Αρχή της σελίδας

Ευθυγράμμιση της κεφαλίδας ή του υποσέλιδου στα δεξιά

Από προεπιλογή, η κεφαλίδα ή το υποσέλιδο εμφανίζονται στην αριστερή πλευρά της εκτυπωμένης φόρμας. Για να ευθυγραμμίσετε το κείμενο της κεφαλίδας ή του υποσέλιδου στα δεξιά, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη μεταβλητή &b πριν από το κείμενο.

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην εντολή Κεφαλίδα και υποσέλιδο.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ρυθμίσεις εκτύπωσης.

 3. Στην περιοχή Κεφαλίδες και υποσέλιδα, επιλέξτε Κεφαλίδα ή Υποσέλιδο.

 4. Στο πλαίσιο Εκτύπωση της φόρμας με αυτήν την κεφαλίδα ή Εκτύπωση της φόρμας με αυτό το υποσέλιδο, τοποθετήστε το σημείο εισαγωγής στην αρχή του κειμένου της κεφαλίδας ή του υποσέλιδου και πληκτρολογήστε &b.

  Για παράδειγμα, για να ευθυγραμμίσετε στα δεξιά το όνομα της εταιρείας σας σε μια κεφαλίδα, πληκτρολογήστε &bόνομα, , όπου όνομα είναι το όνομα της εταιρείας σας.

 5. Για να ελέγξετε τον τρόπο εμφάνισης των αλλαγών σας στην εκτυπωμένη φόρμα, κάντε κλικ στο κουμπί Προεπισκόπηση εκτύπωσης Εικόνα κουμπιού στη γραμμή εργαλείων Βασική.

  Σημείωση: Οι κεφαλίδες και τα υποσέλιδα εμφανίζονται μόνο στο παράθυρο "Προεπισκόπηση εκτύπωσης" και στην εκτυπωμένη φόρμα και δεν εμφανίζονται στο κανονικό παράθυρο "Προεπισκόπηση".

Αρχή της σελίδας

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×