Εισαγωγή επαφών του Google Gmail στο Outlook

Εάν θέλετε να δείτε και να χρησιμοποιήσετε τις επαφές του Google Gmail στο Outlook για υπολογιστή, δεν χρειάζεται να τις εισαγάγετε μία-μία. Αντί για αυτό, εξαγάγετε τις επαφές του Gmail σε ένα αρχείο και, στη συνέχεια, εισαγάγετέ τις στο Outlook. Η διαδικασία αυτή δεν γίνεται με το πάτημα ενός κλικ, αλλά υπάρχει οδηγός που θα σας καθοδηγήσει στα βήματα.

Σημειώσεις: Δεν έχετε το Outlook στον υπολογιστή σας; Χρησιμοποιείτε το Outlook στο web; Ανατρέξτε στο θέμα Outlook στο web (Office 365) για το πώς μπορείτε να μετακινήσετε τις επαφές σας στο Outlook στο web.

Εάν εισάγετε επαφές του Gmail σε ένα λογαριασμό Outlook.com στο Outlook 2013 ή στο Outlook 2016, ανατρέξτε στο θέμα Εισαγωγή επαφών σε λογαριασμό Outlook.com.

Ακολουθεί ένα βίντεο που δείχνει τι μπορείτε να κάνετε. Οι οδηγίες βρίσκονται κάτω από το βίντεο.

Το πρόγραμμα περιήγησης που διαθέτετε δεν υποστηρίζει βίντεο. Εγκαταστήστε το Microsoft Silverlight, το Adobe Flash Player ή τον Internet Explorer 9.

Εξαγωγή επαφών του Google Gmail σε αρχείο

Σημείωση: Δεν είναι δυνατή η εξαγωγή των φωτογραφιών των επαφών σας από το Google.

 1. Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας Google Gmail.

 2. Επιλέξτε Gmail >Επαφές.

  Για την εισαγωγή επαφών του Gmail στο Office 365, στο Gmail, επιλέξτε "Gmail" και κατόπιν "Επαφές"

 3. Στο επάνω μέρος της ενότητας επαφών, κάντε κλικ στις επιλογές Περισσότερα >Εξαγωγή.

  Για να εισαγάγετε επαφές από το Gmail στο Office 365, στο Gmail επιλέξτε "Επαφές", "Περισσότερα", "Εξαγωγή"

 4. Στην περιοχή Ποιες επαφές θέλετε να εξαγάγετε, επιλέξτε μια ομάδα επαφών ή στην επιλογή Όλες οι επαφές.

  Επιλέξτε τη μορφή Outlook csv για να εξαγάγετε τις επαφές που θα εισαγάγετε στο Outlook

 5. Στην περιοχή Ποια μορφή εξαγωγής, επιλέξτε Outlook CSV (για εισαγωγή στο Outlook ή σε κάποια άλλη εφαρμογή) και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εξαγωγή.

 6. Όταν σας ζητηθεί να πραγματοποιήσετε λήψη του αρχείου εξαγωγής, επιλέξτε Αποθήκευση ως.

  Google Gmail - εξαγωγή επαφών, αποθήκευση ως

 7. Επιλέξτε Αναζήτηση και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια θέση στον υπολογιστή σας για να αποθηκεύσετε προσωρινά το αρχείο. Το προεπιλεγμένο όνομα αρχείου είναι contacts.csv.

  Αποθηκεύστε το αρχείο "contacts.csv" σε μια θέση στον υπολογιστή σας.

  Εάν θέλετε, μπορείτε να ανοίξετε το αρχείο contacts.csv με το Excel για να ελέγξετε ότι όλες οι επαφές έχουν εξαχθεί με επιτυχία. Εκτός και εάν εισαγάγατε πολύ σχολαστικά τα στοιχεία για τις επαφές σας στο Gmail, το αρχείο CSV που έχει εξαχθεί πιθανώς θα μοιάζει με το παρακάτω, όπου υπάρχουν στοιχεία σε ορισμένα κελιά, αλλά δεν υπάρχουν σε κάποια άλλα:

  Ένα δείγμα αρχείου csv που έχει εξαχθεί από το Google.

  Σημείωση: Μπορείτε να διαγράψετε αυτό το αρχείο μετά την εισαγωγή των επαφών σας στο Outlook.

Εισαγωγή επαφών του Google Gmail στο Outlook

 1. Στο Outlook στον υπολογιστή σας (Outlook 2013 ή Outlook 2016), επιλέξτε Αρχείο > Άνοιγμα και εξαγωγή > Εισαγωγή/Εξαγωγή.

  Για να δημιουργήσετε το αρχείο pst του Outlook, επιλέξτε "Αρχείο", επιλέξτε "Άνοιγμα και εξαγωγή" και, στη συνέχεια, επιλέξτε "Εισαγωγή/Εξαγωγή"

 2. Επιλέξτε το στοιχείο Εισαγωγή από άλλο πρόγραμμα ή αρχείο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επόμενο.

  Οδηγός εισαγωγής και εξαγωγής - εισαγωγή από άλλο πρόγραμμα ή αρχείο

 3. Επιλέξτε Τιμές διαχωρισμένες με κόμμα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επόμενο.

  Οδηγός εξαγωγής του Outlook - Επιλογή αρχείου CSV

 4. Στο πλαίσιο Εισαγωγή αρχείου, κάντε αναζήτηση για να εντοπίσετε το αρχείο που αποθηκεύσατε στο βήμα 7 της προηγούμενης διαδικασίας και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ για να το επιλέξετε.

  Μεταβείτε στο αρχείο csv και επιλέξτε τον τρόπο χειρισμού διπλότυπων επαφών

 5. Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω για να καθορίσετε τον τρόπο χειρισμού των διπλότυπων επαφών από το Outlook:

  • Αντικατάσταση διπλοτύπων από εισαγόμενα στοιχεία Εάν μια επαφή είναι στο Outlook και στο Gmail, το Outlook απορρίπτει τις πληροφορίες για αυτήν την επαφή και χρησιμοποιεί τις πληροφορίες από το Gmail. Πρέπει να ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, εάν τα στοιχεία επικοινωνίας στο Gmail είναι πληρέστερα ή πιο πρόσφατα από τα στοιχεία επικοινωνίας στο Outlook.

  • Δυνατότητα δημιουργίας διπλοτύπων   Εάν μια επαφή υπάρχει και στο Outlook και στο Gmail, το Outlook δημιουργεί διπλότυπες επαφές, μία με τις αρχικές πληροφορίες του Outlook και μία με τις πληροφορίες που έχουν εισαχθεί από το Gmail. Μπορείτε να συνδυάσετε πληροφορίες για αυτά τα άτομα αργότερα, για να εξαλείψετε τις διπλότυπες επαφές. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη επιλογή είναι και η ασφαλέστερη, επειδή δεν απορρίπτονται πληροφορίες.

  • Να μην εισάγονται διπλότυπα    Εάν μια επαφή υπάρχει και στο Outlook και στο Gmail, το Outlook διατηρεί τις πληροφορίες που έχει για αυτή την επαφή και απορρίπτει τις πληροφορίες από το Gmail. Πρέπει να ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, εάν τα στοιχεία επικοινωνίας στο Outlook είναι πληρέστερα ή πιο ενημερωμένα από τα στοιχεία επικοινωνίας στο Gmail.

 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Επόμενο.

 7. Στο πλαίσιο Επιλέξτε έναν φάκελο προορισμού, μετακινηθείτε με κύλιση στην αρχή, εάν είναι απαραίτητο, και επιλέξτε το φάκελο Επαφές > Επόμενο.

  Όταν εισαγάγετε επαφές του Google Gmail στο γραμματοκιβώτιο του Office 365, επιλέξτε "Επαφές" ως προορισμό

 8. Επιλέξτε Finish.

  Κατά την εισαγωγή επαφών του Gmail στο γραμματοκιβώτιο του Office 365, κάντε κλικ στο κουμπί "Τέλος" για να ξεκινήσει η μετεγκατάσταση

  Το Outlook εισαγάγει τις επαφές σας στο Outlook.

Προβολή επαφών στο Outlook

 1. Στο Outlook στον υπολογιστή σας, επιλέξτε Βιβλίο διευθύνσεων, επιλέξτε το όνομα του γραμματοκιβωτίου σας και επιλέξτε Επαφές.

  Μετά την εισαγωγή των επαφών στο Gmail, μπορείτε να τις εντοπίσετε στο Office 365, επιλέγοντας το Βιβλίο διευθύνσεων

 2. Θα εμφανιστεί η λίστα επαφών σας στο Βιβλίο διευθύνσεων.

  Μετά την εισαγωγή των επαφών σας από το Google Gmail στο Office 365, θα εμφανίζονται σε λίστα στο Βιβλίο διευθύνσεων: Επαφές

Διόρθωση προβλημάτων που αφορούν την εισαγωγή επαφών του Gmail

 • Λαμβάνετε το μήνυμα σφάλματος: Εάν προσπαθείτε να εισαγάγετε περισσότερες από 2000 επαφές τη φορά, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος. Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα όπως το Excel για να ανοίξετε το αρχείο CSV, διαχωρίστε τη λίστα επαφών σε μικρότερα αρχεία .csv και, στη συνέχεια, εισαγάγετε κάθε αρχείο CSV που μόλις δημιουργήσατε.

 • Δεν εμφανίζεται καμία επαφή στο Outlook: Εάν ολοκληρώσατε τη διαδικασία εισαγωγής, αλλά δεν εμφανίζονται επαφές στο Outlook, κάντε τα εξής:

  1. Εντοπίστε το αρχείο csv που έχει εξαχθεί από το Google. Το προεπιλεγμένο όνομα του αρχείου είναι contacts.csv.

  2. Χρησιμοποιήστε το Excel για να ανοίξετε το αρχείο csv που έχει εξαχθεί από το Google.

  3. Ελέγξτε εάν υπάρχουν πληροφορίες στο αρχείο CSV. Εάν δεν υπάρχουν πληροφορίες στο αρχείο CSV, η εξαγωγή από το Google δεν θα λειτουργήσει. Σε αυτή την περίπτωση:

   1. Διαγράψτε το αρχείο contacts.csv.

   2. Κάντε εξαγωγή των επαφών σας από το Google ξανά. Φροντίστε να επιλέξετε να κάνετε εξαγωγή Όλων των επαφών ή της κατάλληλης ομάδας επαφών.

    Επιλέξτε τη μορφή Outlook csv για να εξαγάγετε τις επαφές που θα εισαγάγετε στο Outlook

   3. Μετά την εξαγωγή των επαφών σας, χρησιμοποιήστε το Excel για να ανοίξετε το αρχείο CSV και να βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν δεδομένα. Όταν κλείσετε το αρχείο, το Excel θα εμφανίσει μερικές φορές το μήνυμα "Είστε βέβαιοι ότι θέλετε να το αποθηκεύσετε σε μορφή CSV;" Επιλέξτε Ναι σε κάθε περίπτωση. Εάν επιλέξετε "Όχι", το αρχείο δεν θα έχει τη σωστή μορφή και θα πρέπει να ξεκινήσετε από την αρχή με ένα νέο αρχείο contacts.csv.

   4. Επαναλάβετε τα βήματα για να εισαγάγετε το αρχείο contacts.csv στο Outlook.

 • Λείπουν πληροφορίες από τις επαφές: Μετά την εισαγωγή των επαφών σας, εάν ανοίξετε το Outlook και δείτε ότι δεν έχουν εισαχθεί όλες οι πληροφορίες, ανοίξτε το αρχείο CSV με το Excel για να δείτε εάν οι πληροφορίες υπάρχουν εκεί.

  • Μπορείτε να επεξεργαστείτε το αρχείο CSV, χρησιμοποιώντας το Excel για να προσθέσετε ονόματα και άλλες πληροφορίες που λείπουν.

  • Το Outlook απαιτεί οι επικεφαλίδες στηλών να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, επομένως μην τις αντικαταστήσετε με κάτι άλλο.

  • Όταν αποθηκεύσετε το αρχείο CSV, το Excel θα εμφανίσει μερικές φορές το μήνυμα "Είστε βέβαιοι ότι θέλετε να το αποθηκεύσετε σε μορφή CSV;" Επιλέξτε Ναι σε κάθε περίπτωση. Εάν επιλέξετε "Όχι", το αρχείο δεν θα έχει τη σωστή μορφή και θα πρέπει να ξεκινήσετε από την αρχή με την εξαγωγή της λίστας από το Gmail.

  • Επαναλάβετε τα βήματα για να εισαγάγετε το αρχείο contacts.csv στο Outlook. Στο βήμα 5, όταν ερωτηθείτε για τον τρόπο χειρισμού των διπλοτύπων, φροντίστε να επιλέξετε Αντικατάσταση διπλοτύπων από εισαγόμενα στοιχεία.

Επόμενα βήματα

Ακολουθούν κάποια άλλα πράγματα που μπορείτε να κάνετε για να ρυθμίσετε το Outlook:

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Office 365, ανατρέξτε στο Κέντρο εκμάθησης Office 365.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×