Εισαγωγή επαναλαμβανόμενης ενότητας

Εάν εισάγετε μια επαναλαμβανόμενη ενότητα στο πρότυπο φόρμας του Microsoft Office InfoPath, οι χρήστες μπορούν να προσθέσουν πολλές επαναλήψεις αυτής της ενότητας κατά τη συμπλήρωση μιας φόρμας που βασίζεται στο πρότυπο φόρμας.

Σε αυτό το άρθρο

Πότε χρησιμοποιείται μια επαναλαμβανόμενη ενότητα

Η εμπειρία για το χρήστη

Εισαγωγή επαναλαμβανόμενης ενότητας

Συμβουλές διάταξης

Πότε χρησιμοποιείται μια επαναλαμβανόμενη ενότητα

Η επαναλαμβανόμενη ενότητα είναι ένα στοιχείο ελέγχου που περιέχει άλλα στοιχεία ελέγχου και επαναλαμβάνεται όταν απαιτείται. Χρησιμοποιήστε μια επαναλαμβανόμενη ενότητα όταν θέλετε να:

 • Συλλέξετε πολλές εμφανίσεις του ίδιου τύπου δεδομένων. Για παράδειγμα, σε μια αναφορά πωλήσεων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια επαναλαμβανόμενη ενότητα για να συλλέξετε στόχους πωλήσεων από την ομάδα πωλήσεων.

 • Εμφάνιση διαφόρων ποσοτήτων δεδομένων σε μια φόρμα. Για παράδειγμα, εάν το πρότυπο φόρμας είναι συνδεδεμένο με μια βάση δεδομένων αρχείων υπαλλήλων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια επαναλαμβανόμενη ενότητα για να εμφανίσετε αντίστοιχες εγγραφές όταν ένα χρήστης θέτει ερώτημα στη βάση δεδομένων από το ίδιο το InfoPath. Εάν επιστραφεί μια εγγραφή, ο χρήστης βλέπει μόνο την ενότητα στη φόρμα. Εάν επιστραφούν 10 εγγραφές, ο χρήστης βλέπει 10 ενότητες.

 • Να αποφύγετε κενές περιοχές κράτησης θέσης που καταλαμβάνουν πολύ χώρο στο πρότυπο φόρμας.

Φανταστείτε ένα πρότυπο φόρμας μιας αίτησης ασφαλιστηρίου στο οποίο οι αιτούντες πρέπει να αναφέρουν ονόματα και ηλικίες από τα εξαρτώμενα μέλη τους. Σε μια έντυπη έκδοση αυτής της φόρμας, ενδέχεται να δείτε τρία πεδία κράτησης θέσης, που σημαίνει ότι οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν μέχρι τρία εξαρτώμενα μέλη. Αυτοί που έχουν περισσότερα από τρία εξαρτώμενα μέλη θα πρέπει να γράψουν τις πληροφορίες για τα πρόσθετα εξαρτώμενα μέλη κάτω από τα υπάρχοντα πεδία ή να γράψουν το πίσω μέρος της φόρμας.

Σε μια έκδοση της φόρμας στο InfoPath, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια επαναλαμβανόμενη ενότητα, ώστε οι αιτούντες να μπορούν εύκολα να προσθέτουν όσα εξαρτώμενα μέλη χρειάζονται. Η παρακάτω εικόνα εμφανίζει την εικόνα που θα έχει το πρόσωπο που συμπληρώνει τη φόρμα.

Repeating section on form

Κατά την εισαγωγή μιας επαναλαμβανόμενης ενότητας σε ένα πρότυπο φόρμας, εισάγετε απαραίτητα ένα κενό πλαίσιο. Για να είναι χρήσιμη η επαναλαμβανόμενη ενότητα πρέπει να εισάγετε στοιχεία ελέγχου στην επαναλαμβανόμενη ενότητα.

Συσχετισμένα στοιχεία ελέγχου

Το InfoPath περιλαμβάνει άλλα στοιχεία ελέγχου που είναι παρόμοια με τις επαναλαμβανόμενες ενότητες, αλλά εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς. Για να αποφασίσετε ποιο από αυτά τα στοιχεία ελέγχου λειτουργεί καλύτερα στο πρότυπο φόρμας, ανατρέξτε στην παρακάτω λίστα:

Επαναλαμβανόμενος πίνακας    Εάν θέλετε να μπορούν οι χρήστες να προσθέτουν πολλές γραμμές σε έναν πίνακα θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε έναν επαναλαμβανόμενο πίνακα αντί μια επαναλαμβανόμενη ενότητα στο πρότυπο φόρμας. Για παράδειγμα, μπορείτε να παρουσιάσετε μεμονωμένα δεδομένα όπως στοιχεία τιμολογίου σε μια μορφή πίνακα, ώστε οι χρήστε να μπορούν να προσθέτουν γραμμές στον πίνακα όπως απαιτείται. Τέλος, η χρήση ενός επαναλαμβανόμενου πίνακα αντί για μια επαναλαμβανόμενη ενότητα είναι θέμα προτίμησης. Και τα δύο στοιχεία ελέγχου σας επιτρέπουν να συλλέγετε πολλές επαναλήψεις του ίδιου τύπου δεδομένων.

Ενότητα    Οι ενότητες χρησιμοποιούνται για την οργάνωση ομάδων συσχετισμένων στοιχείων ελέγχου. Εάν χρησιμοποιείτε μια ενότητα αντί μιας επαναλαμβανόμενης ενότητας, οι χρήστες δεν μπορούν να προσθέσουν πρόσθετες ενότητες στη φόρμα τους.

Επαναλαμβανόμενη ομάδα επιλογής    Οι ομάδες επιλογής περιέχουν δύο ή περισσότερες ενότητες. Από προεπιλογή, μία από αυτές τις ενότητες εμφανίζεται στη φόρμα. Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν την αντικατάστασή της με μια διαφορετική ενότητα. Οι ομάδες επιλογής μπορούν επίσης να εισαχθούν σε μια φόρμα από τον χρήστη πολλές φορές.

Επαναληπτική ενότητα    Όπως μια επαναλαμβανόμενη ενότητα,η επαναληπτική ενότητα μπορεί να εισαχθεί πολλές φορές σε μια φόρμα. Όταν οι χρήστες εισάγουν πολλές επαναλήψεις μιας επαναλαμβανόμενης ενότητας, κάθε νέα ενότητα εισάγεται κάτω από την προηγούμενη, η μία μετά από την άλλη. Με μια επαναληπτική ενότητα, ωστόσο, κάθε νέα ενότητα εισάγεται μέσα σε μια υπάρχουσα ενότητα, που απορρέει σε ένα σύνολο ενοτήτων. Αυτό είναι χρήσιμο όταν θέλετε να δημιουργήσετε ιεραρχικό περιεχόμενο, όπως μια διάρθρωση.

Προαιρετική ενότητα    Εάν προσθέσετε μια επαναλαμβανόμενη ενότητα στο πρότυπο φόρμας, θα εμφανίζεται πάντα στη φόρμα όταν την ανοίγει ο χρήστης. Από την άλλη πλευρά, οι προαιρετικές ενότητες είναι από προεπιλογή κρυφές. Οι χρήστες επιλέγουν αν θα συμπεριλαμβάνεται μια προαιρετική ενότητα στη φόρμα. Για παράδειγμα, σε μια φόρμα παραγγελίας,μερικοί χρήστες μπορεί να θέλουν να σχολιάσουν στις προμήθειες που πρόκειται να παραγγείλουν. Μπορείτε να εισάγετε μια προαιρετική ενότητα και να προσθέσετε ένα πλαίσιο εμπλουτισμένου κειμένου με την ετικέτα Σημειώσεις μέσα στην προαιρετική ενότητα. Οι χρήστες μπορούν να προσθέσουν την προαιρετική ενότητα αν θέλουν, κάνοντας κλικ στο κείμενο οδηγιών, κάτω από την προαιρετική ενότητα.

Στοιχείο ελέγχου λίστας    Τα στοιχεία ελέγχου λίστας είναι ο πιο απλός τύπος επαναλαμβανόμενου στοιχείου ελέγχου και είναι χρήσιμα όταν θέλετε να μπορούν οι χρήστες να προσθέτουν όσα στοιχεία χρειάζονται σε μια λίστα με κουκκίδες, μια λίστα με αρίθμηση ή μια απλή λίστα. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα στοιχείο ελέγχου λίστας με κουκκίδες για να συλλέξετε πολλά στοιχεία σε μια λίστα θεμάτων.

Στοιχείο ελέγχου "Κύριο/Λεπτομέρειες"    Ένα στοιχείο ελέγχου "Κύριο/Λεπτομέρειες" είναι ένα σύνολο δύο συσχετισμένων στοιχείων ελέγχου. Το κύριο στοιχείο ελέγχου είναι πάντα ένας επαναλαμβανόμενος πίνακας. Το στοιχείο ελέγχου λεπτομερειών μπορεί να είναι επαναλαμβανόμενος πίνακας ή επαναλαμβανόμενη ενότητα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το στοιχείο ελέγχου "Κύριο/Λεπτομέρειες" για να συνδέσετε ένα στοιχείο ελέγχου με ένα άλλο, ώστε η επιλογή στο πρώτο στοιχείο ελέγχου να προσδιορίζει τι θα εμφανίζεται στο δεύτερο.

Αρχή της σελίδας

Η εμπειρία για το χρήστη

Όταν οι χρήστες μετακινούν το δείκτη του ποντικιού επάνω από την επαναλαμβανόμενη ενότητα, εμφανίζεται ένα μπλε κουμπί με ένα βέλος στη άνω, αριστερή γωνία του. Αυτό είναι το κουμπί του μενού συντόμευσης. Οι χρήστες μπορούν να κάνουν κλικ στο κουμπί για να εμφανιστούν οι επιλογές εισαγωγής ή κατάργησης της επαναλαμβανόμενης ενότητας.

Shortcut menu overlapping repeating section on form

Αρχή της σελίδας

Εισαγωγή επαναλαμβανόμενης ενότητας

Η διαδικασία εισαγωγής μιας επαναλαμβανόμενης ενότητας διαφέρει λίγο, ανάλογα, είτε σχεδιάζετε ένα νέο, κενό πρότυπο φόρμας είτε βασίζετε τη σχεδίαση του προτύπου φόρμας σε μια βάση δεδομένων ή άλλη, εξωτερική προέλευση δεδομένων.

Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται μια επαναλαμβανόμενη ενότητα επιλεγμένη σε κατάσταση σχεδίασης.

Repeating section selected in design mode

Τα στοιχεία ελέγχου μπορεί να είναι δεσμευμένα ή μη. Όταν ένα στοιχείο ελέγχου είναι δεσμευμένο, συνδέεται σε ένα πεδίο ή μια ομάδα στη προέλευση δεδομένων, έτσι ώστε τα δεδομένα που εισάγονται στο στοιχείο ελέγχου αποθηκεύονται στο υποκείμενο αρχείο φόρμας (.xml). Όταν ένα στοιχείο ελέγχου δεν είναι δεσμευμένο, δεν συνδέεται σε ένα πεδίο ή μια ομάδα και τα δεδομένα που εισάγονται στο στοιχείο ελέγχου δεν αποθηκεύονται. Όταν επιλέγετε ή μετακινείτε το δείκτη επάνω από ένα στοιχείο ελέγχου, εμφανίζεται ένα κείμενο και ένα εικονίδιο δέσμευσης στην επάνω δεξιά γωνία του στοιχείου ελέγχου. Το κείμενο δηλώνει την ομάδα ή το πεδίο στο οποίο είναι δεσμευμένο το στοιχείο ελέγχου στην προέλευση δεδομένων. Το εικονίδιο δηλώνει εάν το στοιχείο ελέγχου είναι εκείνη τη στιγμή δεσμευμένο στην αντίστοιχη ομάδα ή πεδίο. Όταν η δέσμευση είναι σωστή, εμφανίζεται ένα πράσινο εικονίδιο. Εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τη δέσμευση, εμφανίζεται ένα μπλε ή ένα κόκκινο εικονίδιο.

Η προέλευση δεδομένων για το πρότυπο της φόρμας αποτελείται από πεδία και ομάδες που εμφανίζονται σε ιεραρχική σειρά στο παράθυρο εργασιών Προέλευση δεδομένων. Οι επαναλαμβανόμενες ενότητες είναι συνήθως συνδεδεμένες με επαναλαμβανόμενη ομάδα στο αρχείο προέλευσης δεδομένων του προτύπου φόρμας, παρόλο που μπορούν να συνδεθούν και με επαναλαμβανόμενο πεδίο.

Στο παρακάτω παράδειγμα, η επαναλαμβανόμενη ενότητα Εξαρτώμενα μέλη στο πρότυπο φόρμας είναι συνδεδεμένη με την επαναλαμβανόμενη ομάδα εξαρτώμενα_μέλη, στο παράθυρο εργασιών Αρχείο προέλευσης δεδομένων. Κάθε στοιχείο ελέγχου μιας επαναλαμβανόμενης ενότητας είναι συνδεδεμένο με ένα πεδίο που είναι μέρος της ομάδας της επαναλαμβανόμενης ενότητας.

Relationship between repeating section on form and repeating group in Data Source task pane

Εισαγωγή μιας επαναλαμβανόμενης ενότητας σε ένα νέο, κενό πρότυπο φόρμας

Όταν σχεδιάζετε ένα νέο, κενό πρότυπο φόρμας, το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη δημιουργία αρχείου προέλευσης δεδομένων στο παράθυρο εργασιών Στοιχεία ελέγχου επιλέγεται από προεπιλογή. Αυτό επιτρέπει στο InfoPath να δημιουργεί αυτόματα πεδία και ομάδες στο αρχείο προέλευσης δεδομένων, καθώς εισάγετε στοιχεία ελέγχου στο πρότυπο φόρμας. Αυτά τα πεδία και οι ομάδες δηλώνονται με εικονίδια φακέλου και αρχείου στο παράθυρο εργασιών Προέλευση δεδομένων.

 1. Στο πρότυπο φόρμας, τοποθετήστε το δρομέα εκεί όπου θέλετε να εισαγάγετε το στοιχείο ελέγχου.

 2. Εάν το παράθυρο εργασιών Στοιχεία ελέγχου δεν είναι ορατό, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα στοιχεία ελέγχου από το μενού Εισαγωγή ή πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT+I, C.

 3. Στην εντολή Εισαγωγή στοιχείων ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Επαναλαμβανόμενη ενότητα.

 4. Για να προσθέσετε στοιχεία ελέγχου στην επαναλαμβανόμενη ενότητα, σύρετε τα στοιχεία ελέγχου που θέλετε από το παράθυρο εργασιών Στοιχεία ελέγχου, στην επαναλαμβανόμενη ενότητα στο πρότυπο φόρμας.

  Σημείωση: Δεν πρέπει να μετακινείτε ένα στοιχείο ελέγχου που υπάρχει ήδη σε μια ενότητα του προτύπου φόρμας, εκτός αν το πεδίο του στοιχείου ελέγχου αποτελεί ήδη τμήμα της ομάδας της ενότητας στο αρχείο προέλευσης δεδομένων. Διαφορετικά, ενδέχεται να καταργηθεί η σύνδεση για το στοιχείο ελέγχου.

 5. Για να προσθέσετε μια ετικέτα στο στοιχείο ελέγχου, πληκτρολογήστε κείμενο επάνω του.

Εισαγωγή επαναλαμβανόμενης ενότητας σε ένα πρότυπο φόρμας που βασίζεται σε ένα υπάρχον αρχείο προέλευσης δεδομένων

Εάν η σχεδίαση του προτύπου φόρμας βασίζεται σε ένα υπάρχον αρχείο XML (Extensible Markup Language), βάση δεδομένων ή υπηρεσία Web, το InfoPath παράγει τα πεδία και τις ομάδες στο παράθυρο εργασιών Προέλευση δεδομένων από αυτό το υπάρχον αρχείο προέλευσης δεδομένων. Στο σενάριο αυτό μπορείτε να εισάγετε μια επαναλαμβανόμενη ενότητα, σύροντας μια επαναλαμβανόμενη ομάδα από το παράθυρο εργασιών Αρχείο προέλευσης δεδομένων στο πρότυπο φόρμας ή εισάγοντας την επαναλαμβανόμενη ενότητα με χρήση του παραθύρου εργασιών Στοιχεία ελέγχου, όπως περιγράφεται στην παρακάτω διαδικασία:

 1. Στο πρότυπο φόρμας, τοποθετήστε το δρομέα εκεί όπου θέλετε να εισαγάγετε το στοιχείο ελέγχου.

 2. Εάν το παράθυρο εργασιών Στοιχεία ελέγχου δεν είναι ορατό, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα στοιχεία ελέγχου από το μενού Εισαγωγή ή πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT+I, C.

 3. Στην εντολή Εισαγωγή στοιχείων ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Επαναλαμβανόμενη ενότητα.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Επαναλαμβανόμενη ενότητα, επιλέξτε την επαναλαμβανόμενη ομάδα στην οποία θέλετε να αποθηκεύσετε την επαναλαμβανόμενη ενότητα και στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 5. Προσθέστε στοιχεία ελέγχου στην επαναλαμβανόμενη ενότητα και, στη συνέχεια, συνδέστε τα με τα κατάλληλα πεδία στο αρχείο προέλευσης δεδομένων.

 6. Το InfoPath χρησιμοποιεί το όνομα του πεδίου ή της ομάδας ως ετικέτα για το στοιχείο ελέγχου. Εάν απαιτείται, αλλάξτε το κείμενο της ετικέτας.

  Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο εργασιών Αρχείο προέλευσης δεδομένων για εισαγωγή στοιχείων ελέγχου. Στο παράθυρο εργασιών Αρχείο προέλευσης δεδομένων, κάντε δεξιό κλικ στην επαναλαμβανόμενη ομάδα που θέλετε να δεσμεύσετε στο στοιχείο ελέγχου επαναλαμβανόμενης ενότητας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επαναλαμβανόμενη ενότητα από το μενού συντόμευσης.

Αρχή της σελίδας

Συμβουλές διάταξης

Πριν από την εισαγωγή στοιχείων ελέγχου σε μια επαναλαμβανόμενη ενότητα, σκεφτείτε πως θέλετε να τακτοποιήσετε τα στοιχεία ελέγχου. Μπορείτε να προσθέσετε στοιχεία ελέγχου σε ελεύθερη σειρά, σύροντάς τα στην ενότητα, όπου θέλετε. Διαφορετικά, αν θέλετε να έχετε μεγαλύτερο έλεγχο της διάταξης, μπορείτε να προσθέσετε έναν πίνακας διάταξης μέσα στην επαναλαμβανόμενη ενότητα και στη συνέχεια,να εισάγετε ετικέτες και στοιχεία ελέγχου στα μεμονωμένα κελιά, ώστε να είναι καλά στοιχισμένα. Στο παρακάτω παράδειγμα, ο σχεδιαστής φόρμας έχει χρησιμοποιήσει έναν πίνακα διάταξης μιας γραμμής και τριών στηλών για την τακτοποίηση στοιχείων ελέγχου στην επαναλαμβανόμενη ενότητα.

layout table used to arrange controls in repeating section

Εκτός από τους πίνακες διάταξης, μπορείτε να κάνετε ένα ή περισσότερα από τα εξής:

 • Για να αλλάξετε το μέγεθος πολλών επαναλαμβανόμενων ενοτήτων ταυτόχρονα, επιλέξτε τις επαναλαμβανόμενες ενότητες, των οποίων το μέγεθος θέλετε να αλλάξετε. Στο μενού Μορφή, κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες και στη συνέχεια, κάντε τις απαραίτητες αλλαγές στην καρτέλα Μέγεθος.

 • Για να αλλάξετε το περίγραμμα ή το χρώμα μιας επαναλαμβανόμενης ενότητας, επιλέξτε την στο πρότυπο φόρμας, στο μενού Μορφή, κάντε κλικ στην εντολή Περιγράμματα και σκίαση, κάντε κλικ στην καρτέλα Περιγράμματα και στη συνέχεια, κάντε τις απαραίτητες αλλαγές.

 • Για να δείτε πως θα εμφανίζονται τα στοιχεία ελέγχου στην επαναλαμβανόμενη ενότητα με κείμενο, κάντε κλικ στην εντολή Δείγμα δεδομένων, στο μενού Προβολή. Με αυτόν τον τρόπο παίρνετε μια ιδέα για την εμφάνιση μια φόρμας που βασίζεται στο πλαίσιο φόρμας κατά τη συμπλήρωσή της από έναν χρήστη.

 • Μερικές φορές, το κείμενο μέσα στα στοιχεία ελέγχου μιας επαναλαμβανόμενης ενότητας και οι ετικέτες στα αριστερά αυτών των στοιχείων ελέγχου μπορεί να εμφανίζονται ελαφρώς μη στοιχισμένα. Για να τα στοιχίσετε ξανά γρήγορα, κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο ελέγχου, κάντε κλικ στην εντολή Στοίχιση στην καρτέλα Μέγεθος και στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Εφαρμογή. Εάν η ετικέτα και το στοιχείο ελέγχου βρίσκονται σε διαφορετικά κελιά σε έναν πίνακα διάταξης, κάντε δεξιό κλικ στο κελί που περιέχει την ετικέτα Ιδιότητες πίνακα, στο μενού συντόμευσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Κέντρο, στην ενότητα Κατακόρυφη στοίχιση, στην καρτέλα Κελί.

 • Η επιλογή Κάθετη επανάληψη είναι επιλεγμένη από προεπιλογή. Αυτό σημαίνει ότι καθώς οι χρήστες προσθέτουν επαναλαμβανόμενες ενότητες, αυτές οι ενότητες εμφανίζονται σε κατακόρυφη διάταξη κατά μήκος της φόρμας. Αντιθέτως, μπορείτε να επιλέξετε να πραγματοποιείται η επέκταση των επαναλαμβανόμενων ενοτήτων οριζόντια. Αυτό επιτρέπει τη δημιουργία εντελώς διαφορετικών διατάξεων. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα πρότυπο φόρμας που να μοιάζει με ημερολόγιο. Η επιλογή Οριζόντια επανάληψη δεν υποστηρίζεται από πρότυπα φορμών συμβατών με προγράμματα περιήγησης.

Αρχή της σελίδας

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×