Εισαγωγή δεδομένων σε σχήματα στο σχέδιό σας

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Η σύνδεση δεδομένων από εξωτερικές προελεύσεις, όπως το Excel, η Access, ο SQL Server ή το SharePoint, είναι μια διαδικασία δύο βημάτων – πρώτα εισάγετε τα δεδομένα σας και κατόπιν τα συνδέετε με τα σχήματα.

Σε αυτό το πρώτο βήμα, χρησιμοποιήστε τον οδηγό Επιλογέας δεδομένων για να εισαγάγετε τα δεδομένα σας στο παράθυρο Εξωτερικά δεδομένα.

 1. Στην καρτέλα Δεδομένα, στην ομάδα Εξωτερικά δεδομένα, κάντε κλικ στην επιλογή Σύνδεση δεδομένων σε σχήματα.

 2. Στην πρώτη σελίδα του οδηγού Επιλογέας δεδομένων, επιλέξτε ποιον από τους τύπους προελεύσεων δεδομένων θέλετε να χρησιμοποιήσετε:

  • Βιβλίο εργασίας του Microsoft Excel

  • Βάση δεδομένων της Microsoft Access

  • Λίστα του Microsoft SharePoint Foundation

  • Βάση δεδομένων του Microsoft SQL Server

  • Άλλη προέλευση δεδομένων OLEDB ή ODBC

  • Σύνδεση που δημιουργήθηκε προηγούμενα

 3. Ακολουθήστε τις οδηγίες στον οδηγό Επιλογέας δεδομένων.

 4. Αφού επιλέξετε Τέλος στην τελευταία σελίδα του οδηγού Επιλογέας δεδομένων, εμφανίζεται το παράθυρο Εξωτερικά δεδομένα με τα δεδομένα που έχετε εισαγάγει να εμφανίζονται σε πίνακα.

  Δεδομένα εισαγωγής

Τα δεδομένα του παραθύρου Εξωτερικά δεδομένα είναι ένα στιγμιότυπο των δεδομένων προέλευσης, τη στιγμή της εισαγωγής. Μπορείτε να ανανεώσετε αυτά τα δεδομένα ώστε να συμφωνούν με τις αλλαγές στα δεδομένα προέλευσης (κάντε κλικ στο στοιχείο Ανανέωση όλων στην καρτέλα Δεδομένα), αλλά το Visio δεν στέλνει τις αλλαγές στο διάγραμμα πίσω στην προέλευση δεδομένων.

Για να αποκρύψετε το παράθυρο Εξωτερικά δεδομένα, στην καρτέλα Δεδομένα, της ομάδας Εμφάνιση/Απόκρυψη, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Παράθυρο εξωτερικών δεδομένων.

Σύνδεση γραμμών δεδομένων σε σχήματα στο σχέδιό σας

Υπάρχουν τρεις τρόποι σύνδεσης γραμμών δεδομένων σε σχήματα στο σχέδιό σας: Μπορείτε να συνδέσετε γραμμές σε υπάρχοντα σχήματα, ένα κάθε φορά, μπορείτε να συνδέσετε τις γραμμές σε σχήματα με αυτόματο τρόπο ή μπορείτε να δημιουργήσετε σχήματα από τα δεδομένα.

Σύνδεση γραμμών σε υπάρχοντα σχήματα ένα κάθε φορά

Αυτή η μέθοδος είναι καλύτερη για υπάρχοντα σχέδια με σχετικά λίγα σχήματα και δεν χρειάζεται ειδική ρύθμιση προηγουμένως.

 • Σύρετε μια γραμμή από το παράθυρο Εξωτερικά δεδομένα και αποθέστε τη σε ένα σχήμα στο σχέδιό σας.
  Μεταφορά δεδομένων σε σχήμα

Ή:

 • Επιλέξτε ένα σχήμα και, στη συνέχεια, κάντε δεξί κλικ σε μια γραμμή δεδομένων και κάντε κλικ στην επιλογή Σύνδεση σε επιλεγμένα σχήματα στο μενού συντόμευσης. Χρησιμοποιήσετε αυτήν τη μέθοδο για τη σύνδεση δεδομένων σε ένα σχήμα κοντέινερ.

Τα δεδομένα σας εμφανίζονται με το σχήμα, ενώ και ένα εικονίδιο σύνδεσης Δημιουργία σύνδεσης εμφανίζεται στο παράθυρο Εξωτερικά δεδομένα, για να δείξει ότι η γραμμή είναι συνδεδεμένη με ένα σχήμα. Μπορείτε να συνδέσετε μια μεμονωμένη γραμμή σε πολλά σχήματα, αλλά κάθε σχήμα μπορεί να συνδέεται μόνο σε μία γραμμή.

Αυτόματη σύνδεση γραμμών σε σχήματα

Αυτή η μέθοδος είναι καλύτερη για υπάρχοντα σχέδια με πολλά σχήματα, αλλά πρέπει να προετοιμάσετε τα σχήματα προηγουμένως αποδίδοντάς τους ειδικά πεδία τύπου "Δεδομένα σχήματος". Η τιμή σε ένα πεδίο Δεδομένα σχήματος πρέπει να συμφωνεί με μια τιμή σε μια γραμμή της προέλευσης δεδομένων, ώστε το Visio να μπορεί να συνδέσει αυτή τη συγκεκριμένη γραμμή με το σχήμα που έχει την αντίστοιχη τιμή.

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι έχετε ένα βιβλίο εργασίας του Excel, το οποίο περιέχει δεδομένα κατάστασης για τους υπολογιστές που ανήκουν σε ένα δίκτυο, και θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα διάγραμμα δικτύου για να αναπαραστήσετε οπτικά την κατάσταση των υπολογιστών. Στο βιβλίο εργασίας, κάθε γραμμή δεδομένων αντιστοιχεί σε έναν υπολογιστή. Σε αυτό το παράδειγμα, η στήλη "Όνομα υπολογιστή" είναι το μοναδικό αναγνωριστικό. Για να συνδέσετε αυτόματα τις σωστές γραμμές στο βιβλίο εργασίας με τα σωστά σχήματα στο διάγραμμα, προσθέστε ένα πεδίο "Όνομα υπολογιστή" στα δεδομένα σχήματος για κάθε σχήμα, συμπληρώστε το πεδίο με το όνομα ενός μοναδικού υπολογιστή του δικτύου και, στη συνέχεια, ξεκινήστε τον οδηγό Αυτόματη σύνδεση:

 1. Στην καρτέλα Δεδομένα, στην ομάδα Εξωτερικά δεδομένα, κάντε κλικ στην επιλογή Αυτόματη σύνδεση.

 2. Ακολουθήστε τις οδηγίες στον οδηγό Αυτόματη σύνδεση.

Στο παράδειγμα, στη σελίδα του οδηγού που αναφέρει Να συνδέεται αυτόματα η γραμμή στο σχήμα, εάν, θα επιλέξετε "Όνομα υπολογιστή" στη λίστα Στήλη δεδομένων και το ίδιο επίσης στη λίστα Πεδίο σχήματος . Όταν ολοκληρώσετε τον οδηγό, το Visio θα συνδέσει τις γραμμές με τα σχήματα που έχουν αντίστοιχες τιμές.

Δημιουργία σχημάτων από τα δεδομένα σας

Αυτή η προσέγγιση είναι καλύτερη εάν το σχέδιό σας δεν διαθέτει ήδη σχήματα και δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε συγκεκριμένα σχήματα.

 1. Επιλέξτε ένα σχήμα στο παράθυρο Σχήματα.

 2. Σύρετε μια γραμμή ή ένα σύνολο γραμμών από το παράθυρο Εξωτερικά δεδομένα σε μια κενή περιοχή στο σχέδιό σας.

Ένας κλώνος του επιλεγμένου σχήματος εμφανίζεται για κάθε γραμμή την οποία σύρατε στο σχέδιο.

Μορφοποίηση των δεδομένων της σελίδας

Για να προσθέσετε οπτική αναπαράσταση των δεδομένων και να διευκολύνετε τη σάρωσή τους, εφαρμόστε προσαρμοσμένα γραφικά δεδομένων στα σχήματα.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×