Εισαγωγή αναθέσεων από το Project Web Access στο Outlook

Με το πρόσθετο Microsoft Office Project Add-in for Outlook, μπορείτε να εισαγωγή τις ανάθεση των εργασιών σας. Αυτή η δυνατότητα σας επιτρέπει να δημιουργείτε αναφορές σχετικά με τον πραγματική εργασία και την κατάσταση εργασίας του φύλλου κατανομής χρόνου για το διαχειριστή έργου, χρησιμοποιώντας το Microsoft Office Outlook.

Σημείωση: Για πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση και τη διαμόρφωση του πρόσθετου, ανατρέξτε στην ενότητα "Εγκατάσταση και ρύθμιση του Microsoft Office Project Add-in for Outlook".

Εισαγωγή αναθέσεων εργασίας

Αφού συνδέσετε το Outlook με το Microsoft Office Project Web Access, μπορείτε να εισαγάγετε αναθέσεις εργασίας.

 1. Στο Outlook, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή νέων αναθέσεων στη γραμμή εργαλείων του Project Web Access.

  Εάν η γραμμή εργαλείων δεν εμφανίζεται, κάντε κλικ στο μενού Προβολή, μετακινήστε το δείκτη στην επιλογή Γραμμές εργαλείων και στη συνέχεια επιλέξτε Project Web Access.

  Συμβουλή: Αυτή η επιλογή υπάρχει επίσης διαθέσιμη στο μενού Εργαλεία. Μετακινήστε το δείκτη στην επιλογή Project Web Access και στη συνέχεια επιλέξτε Εισαγωγή νέων αναθέσεων.

 2. Εάν θέλετε να συνδεθείτε στο διακομιστή Microsoft Office Project Server χρησιμοποιώντας έλεγχο ταυτότητας του Project Server, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης στο πλαίσιο Κωδικός πρόσβασης και στη συνέχεια κάντε κλικ στο OK.

 3. Ελέγξτε τη λίστα των εργασιών που πρόκειται να εισαχθούν και στη συνέχεια κάντε κλικ στο OK.

  Συμβουλή: Εάν δεν θέλετε να εμφανιστεί το συγκεκριμένο παράθυρο διαλόγου την επόμενη φορά που θα εισαγάγετε εργασίες, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εισαγωγή χωρίς εμφάνιση αυτού του παραθύρου στο μέλλον στο παράθυρο ελέγχου Εισαγωγή αναθέσεων από το Project Web Access. Για να αναιρέσετε τη ρύθμιση, στο μενού Εργαλεία κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές. Επιλέξτε την καρτέλα Project Web Access και στη συνέχεια ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση μηνύματος επιβεβαίωσης πριν την εισαγωγή.

Οι εργασίες προστίθενται στο Ημερολόγιο ή στο φάκελο "Εργασίες" του Outlook, ανάλογα με τις ρυθμίσεις.

Εάν έχετε ορίσει να εμφανίζονται οι εργασίες σας στο ημερολόγιο του Outlook, σημειώστε ότι οι εργασίες εμφανίζονται με βάση τη διάρκεια και όχι σε καθημερινή βάση υποδεικνύοντας τις ώρες που καταναλώνονται για μια εργασία. Για παράδειγμα, εάν σας έχει ανατεθεί μια εργασία διάρκειας πέντε ημερών, αυτή η εργασία θα εμφανίζεται διαρκώς επί πέντε μέρες. Από προεπιλογή, ο προγραμματισμένος χρόνος εμφανίζεται ως διαθέσιμος, όχι ως διαθέσιμοςαπασχολημένος.

Συμβουλή: Ανατρέξτε στην ενότητα Αλλαγή των επιλογών εισαγωγής του παρόντος άρθρου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή της προεπιλεγμένης διαθεσιμότητας του Ημερολογίου για την εισαγωγή αναθέσεων.

Εάν σας ανατεθούν πρόσθετες εργασίες, μπορείτε να κάνετε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή νέων αναθέσεων στη γραμμή εργαλείων του Project Web Access για να προσθέσετε αυτές τις εργασίες στο Outlook.

Σημείωση: Κατά τη εισαγωγή εργασιών, εισάγονται όλες οι εργασίες που σας έχουν ανατεθεί εντός μιας συγκεκριμένης περιοχής ημερομηνιών. Ανατρέξτε στην ενότητα Αλλαγή των επιλογών εισαγωγής του παρόντος εγγράφου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον ορισμό της περιοχής ημερομηνιών. Εάν υπάρχουν ήδη εργασίες στο Ημερολόγιο, θα ενημερωθούν με τις αλλαγές που πραγματοποιήσατε.

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή των επιλογών εισαγωγής

Υπάρχουν αρκετές πρόσθετες επιλογές με τις οποίες μπορείτε να προσδιορίσετε τον τρόπο που θα εισαγάγει το πρόσθετο τις αναθέσεις εργασιών. Για να τροποποιήσετε αυτές τις επιλογές, κάντε κλικ στο μενού Εργαλεία, επιλέξτε Επιλογές και στη συνέχεια κάντε κλικ στην καρτέλα Project Web Access.

 • Για να ορίσετε την περιοχή των ημερομηνιών εισαγωγής αναθέσεων    Στην ενότητα Εισαγωγή ανάθεσης, στο στοιχείο Περιοχή ημερομηνιών, επιλέξτε Επόμενο και στη συνέχεια ορίστε τον αριθμό των ημερών, των εβδομάδων ή των μηνών στα αντίστοιχα πλαίσια.

 • Για να προγραμματίσετε την εισαγωγή αναθέσεων ανά τακτά χρονικά διαστήματα    Στην ενότητα Εισαγωγή ανάθεσης, στην επιλογή Εισαγωγή από το Project Web Access στο ημερολόγιο του Outlook, επιλέξτε Κάθε, ορίστε τον αριθμό των ημερών, εβδομάδων, μηνών στα αντίστοιχα πλαίσια και στη συνέχεια εισαγάγετε πότε θέλετε να πραγματοποιηθεί η επόμενη ενημέρωση στο πλαίσιο επόμενη ενημέρωση .

  Σημείωση: Για αυτόματη εισαγωγή των αναθέσεων πρέπει να είστε συνδεδεμένοι με το διακομιστή Microsoft Office Project Server χρησιμοποιώντας ένα λογαριασμό χρήστη των Windows.

 • Για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη διαθεσιμότητα του Ημερολογίου για την εισαγωγή αναθέσεων    Κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές για προχωρημένους. Στην ενότητα Εισαγωγή ανάθεσης, επιλέξτε Διαθέσιμος, Αβέβαιος, Απασχολημένος ή Εκτός γραφείου στη λίστα Προβολή διαθεσιμότητας για συναντήσεις αναθέσεων έργων ως για να επιλέξτε τη διαθεσιμότητα που θέλετε να ορίσετε για όλες τις αναθέσεις εργασιών που εισάγονται από το Project Web Access.

 • Για να αλλάξετε τις υπενθυμίσεις για την εισαγωγή εργασιών    Κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές για προχωρημένους. Στην ενότητα Εισαγωγή ανάθεσης, στην επιλογή Κατά την εισαγωγή από το Project Web Access στο Outlook, κάντε κλικ στην επιλογή υπενθύμισης που θέλετε. Εάν επιλέξετε Να δημιουργούνται πάντα υπενθυμίσεις, επιλέξτε χρόνο υπενθύμισης από την αντίστοιχη λίστα.

Αρχή της σελίδας

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×