Ειδική επικόλληση

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μπορείτε να καθορίσετε τη μορφοποίηση όταν κάνετε επικόλληση των διαφανειών, κείμενο, εικόνες, αντικείμενα και πίνακες από άλλα προγράμματα ή στο web σε εφαρμογή του Office, όπως η Access, το Word, PowerPoint, Excel και το Outlook.

Για παράδειγμα, όπως εικόνες και άλλα αντικείμενα, το κείμενο σε μια παρουσίαση έχει το δικό της μορφοποίησης — όπως οικογένεια γραμματοσειρών, χρωμάτων, και μέγεθος γραμματοσειράς. Όταν αντιγράφετε κείμενο που έχει διαφορετική μορφοποίηση σε ένα πρόγραμμα του Office, το πρόγραμμα, όπως το PowerPoint ή το Word, αυτόματα αλλάζει τη μορφή συγκεκριμένου κειμένου ώστε να ταιριάζει με το κείμενο του προορισμού. Ωστόσο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε Ειδική επικόλληση για να διατηρήσετε ή να καθορίσετε τις παραμέτρους μορφοποίησης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

 1. Αποκοπή ή αντιγραφή τη διαφάνεια, εικόνα, κείμενο ή αντικείμενο που θέλετε να επικολλήσετε.

 2. Στην καρτέλα κεντρική, στην ομάδα Πρόχειρο, κάντε κλικ στο βέλος στην περιοχή Επικόλληση, κάντε κλικ στην επιλογή Ειδική επικόλληση και, στη συνέχεια, επιλέξτε μία από τις παρακάτω επιλογές.

  Μενού ειδικής επικόλλησης
  • Για να προσθέσετε μια υπερ-σύνδεση σε ξεχωριστό έγγραφο ή παρουσίαση, κάντε κλικ στην επιλογή Επικόλληση σύνδεσης.

   Επιλέξτε Microsoft Excel

   Σημείωση: Η επιλογή Επικόλληση σύνδεσης δεν είναι διαθέσιμη εάν πραγματοποιήσατε αποκοπή ή αντιγραφή περιεχομένου από ένα έγγραφο που δεν υποστηρίζει την επιλογή Επικόλληση σύνδεσης ή εάν το έγγραφο με το οποίο προσπαθείτε να δημιουργήσετε σύνδεση δεν έχει αποθηκευτεί.

   Για να επικολλήσετε το περιεχόμενο ως ένα αντικείμενο σύνδεσης και ενσωμάτωσης αντικειμένων (OLE) εικονίδιο εφαρμογής (αντί για επικόλληση του πραγματικού περιεχομένου), επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση ως εικονιδίου. Μπορείτε να κάνετε κλικ στο εικονίδιο για να ανοίξετε την εφαρμογή και, στη συνέχεια, να προβάλετε το περιεχόμενο. Το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση ως εικονιδίου είναι διαθέσιμη μόνο εάν χρησιμοποιείτε Επικόλληση σύνδεσης ή εάν κάνετε επικόλληση του περιεχομένου ως αντικειμένου OLE. Μπορείτε να, στη συνέχεια, να αλλάξετε το εικονίδιο για το περιεχόμενο που επικολλήσατε.

  • Για να καθορίσετε τη μορφή που θέλετε να επικολλήσετε τη διαφάνεια, το κείμενο ή αντικείμενο ως, κάντε κλικ στην επιλογή Επικόλληση και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τον παρακάτω πίνακα για να επιλέξετε μια μορφή από τη λίστα Χρησιμοποιήστε αυτήν τη μορφή.

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη μορφή


Όταν:

Μορφοποιημένο κείμενο

Θέλετε το κείμενο για να διατηρήσετε τη μορφοποίηση του κειμένου από το άλλο πρόγραμμα ή ιστοσελίδα.

Κείμενο χωρίς μορφοποίηση

Θέλετε το κείμενο για να χρησιμοποιήσετε τη μορφοποίηση του προγράμματος του Office που κάνετε την επικόλληση.

Αντικείμενο σχεδίασης του Microsoft Οffice

Θέλετε τα περιεχόμενα του Προχείρου να εμφανίζονται ως ένα αντικείμενο σχεδίασης του Microsoft Office.

Εικόνα (GIF)

Θέλετε να περιεχόμενα του Προχείρου να εμφανίζονται ως εικόνα GIF (Graphics Interchange Format).

Η μορφή αρχείου GIF περιορίζεται σε 256 χρώματα και είναι, επομένως, η πιο αποτελεσματική για σαρωμένες εικόνες, όπως οι απεικονίσεις και λιγότερο αποτελεσματική για τις έγχρωμες φωτογραφίες. Η μορφή GIF είναι επίσης κατάλληλη για γραμμικά σχέδια, ασπρόμαυρες εικόνες και σύντομο κείμενο ύψους μερικών μόνο pixel καθώς και για κινούμενες εικόνες.

Εικόνα (JPEG)

Θέλετε τα περιεχόμενα του Προχείρου να εμφανίζονται ως εικόνα JPEG (Joint Photographic Experts Group).

Επάνω μέρος του παράθυρο διαλόγου "Ειδική επικόλληση"

Η μορφή αρχείου JPEG υποστηρίζει 16 εκατομμύρια χρώματα και είναι κατάλληλη για φωτογραφίες και σύνθετα γραφικά.

Εικόνα (PNG)

Θέλετε τα περιεχόμενα του Προχείρου να εμφανίζονται ως εικόνα Φορητά γραφικά δικτύου (PNG).

Η μορφή αρχείου PNG είναι παρόμοια με τη μορφή GIF, αλλά παρέχει καλύτερη υποστήριξη χρωμάτων. Συμπιέζει συμπαγείς περιοχές χρώματος, ενώ διατηρεί τις λεπτομέρειες, όπως στο γραμμικό σχέδιο, στα λογότυπα ή στις απεικονίσεις με κείμενο.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε, να επαναφέρετε και αποθηκεύστε ξανά μια εικόνα PNG χωρίς να υποβαθμιστεί την ποιότητα. Σε αντίθεση με τα αρχεία GIF, PNG δεν υποστηρίζει κίνηση και ορισμένα παλαιότερα προγράμματα περιήγησης web και εφαρμογές δεν υποστηρίζουν PNG.

Εικόνα (μετα-αρχείο των Windows)

Θέλετε τα περιεχόμενα του Προχείρου να εμφανίζονται ως εικόνα WMF (Windows Metafile Format).

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μια εικόνα ως γραφικό 16 bit (για χρήση με Windows 3.x και νεότερη έκδοση).

Εικόνα (Εμπλουτισμένο μετα-αρχείο)

Θέλετε τα περιεχόμενα του Προχείρου να εμφανίζονται σε μορφή EMF (Enhanced Metafile).

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μια εικόνα ως γραφικό 32 bit, το οποίο υποστηρίζει πιο εκλεπτυσμένες λειτουργίες γραφικών.

Bitmap ανεξάρτητο από συσκευή

Θέλετε τα περιεχόμενα του Προχείρου να εμφανίζονται ως μια συσκευή ανεξάρτητους Bitmap (DIB), όπως μια διαφάνεια που λειτουργεί ως γραφικό για χρήση σε σελίδες web.

Το DIB είναι μια αναπαράσταση (που αποτελείται από γραμμές και στήλες κουκκίδων) μιας εικόνας γραφικών στη μνήμη του υπολογιστή. Η τιμή κάθε κουκκίδας (είτε είναι συμπληρωμένη είτε όχι) αποθηκεύεται σε ένα ή περισσότερα bit δεδομένων.

Bitmap

Θέλετε τα περιεχόμενα του Προχείρου να εμφανίζονται σε μορφή bitmap.

Η μορφή BMP των Microsoft Windows μπορεί να εμφανίσει εκατομμύρια χρώματα. Επειδή υποστηρίζεται από πολλά προγράμματα, είναι μια πολύ πρακτική μορφή αρχείου που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όταν παρέχετε μια εικόνα σε κάποιον που μπορεί να μην διαθέτει το πρόγραμμα στο οποίο τη δημιουργήσατε.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×