Δυνατότητες του InfoPath 2007 που δεν είναι διαθέσιμες στο InfoPath 2003

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Οι περισσότερες δυνατότητες του Microsoft Office InfoPath 2007 λειτουργούν και στο InfoPath 2003. Αυτό σας διευκολύνει στη δημιουργία προτύπων φόρμας του Office InfoPath 2007 τα οποία θα μπορούν να ανοίξουν από χρήστες που εκτελούν το InfoPath 2003. Ωστόσο, υπάρχει ένα μικρός αριθμός δυνατοτήτων του Office InfoPath 2007 οι οποίες δεν λειτουργούν κατά τα αναμενόμενα — ή δεν λειτουργούν καθόλου  — στο InfoPath 2003. Αυτές οι δυνατότητες δημιουργούν σφάλματα ή μηνύματα σε ένα πρότυπο φόρμας του Office InfoPath 2007 που έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να λειτουργεί με το InfoPath 2003.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ σφαλμάτων και μηνυμάτων;

The following table describes the difference between errors and messages in the Design Checker task pane.

Icon

Τύπος

Περιγραφή

Εικόνα εικονιδίου

Error

The form template will not function correctly. You should fix the errors before you publish the form template.

Εικόνα εικονιδίου

Message

The form template may not function as expected. Messages are less serious than errors. You can choose whether to address the messages before you publish the form template.

Ο παρακάτω πίνακας αναγράφει τις δυνατότητες του Office InfoPath 2007 που δεν υποστηρίζονται στο InfoPath 2003.

Office InfoPath 2007η δυνατότητα

Τύπος προβλήματος

Λεπτομέρειες

Διαχείριση δικαιωμάτων πληροφοριών (IRM)

Εικόνα εικονιδίου

Οι δυνατότητες Διαχείρισης δικαιωμάτων πληροφοριών (IRM) δεν υποστηρίζονται στο InfoPath 2003. Πριν να αποθηκεύσετε το πρότυπο φόρμας του Office InfoPath 2007 σε μορφή InfoPath 2003, πρέπει να απενεργοποιήσετε τη διαχείριση δικαιωμάτων για το πρότυπο φόρμας στο παράθυρο διαλόγου Δικαιώματα. Για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Δικαιώματα, κάντε κλικ στην εντολή Διαχείριση πιστοποιήσεων του μενού Αρχείο.

Βιβλιοθήκες συνδέσεων δεδομένων

Εικόνα εικονιδίου

Εάν μια σύνδεση δεδομένων στο πρότυπο της φόρμας σάς συνδέει με μια βιβλιοθήκη συνδέσεων δεδομένων σε κάποια τοποθεσία του Microsoft Office SharePoint Server 2007βιβλιοθήκη σύνδεσης δεδομένωνΣυνδέσεις δεδομένων στο μενού Εργαλεία.

Οι συναρτήσεις addDays, addSeconds και userName

Εικόνα εικονιδίου

Οι συναρτήσεις addDays, Προσθήκη_δευτερολέπτωνκαι όνομα χρήστη δεν υποστηρίζονται στο InfoPath 2003. Αυτές οι συναρτήσεις μερικές φορές εμφανίζονται σε παραστάσεις XPath και ενδέχεται να προκύψουν ως τμήμα του τύπου. Πριν από την αποθήκευση ενός προτύπου φόρμας Office InfoPath 2007 σε μορφή InfoPath 2003, πρέπει να καταργήσετε τυχόν αναφορές σε αυτές τις συναρτήσεις.

Η ικανότητα υποβολής δεδομένων σε περιβάλλον φιλοξενίας

Εικόνα εικονιδίου

Στο InfoPath 2003, δεν μπορείτε να υποβάλετε δεδομένα σε περιβάλλον φιλοξενίας, όπως είναι μια σελίδα Microsoft ASP.NET. Προτού δημοσιεύσετε ή αποθηκεύσετε το πρότυπο της φόρμας σας σε μορφή InfoPath 2003, πρέπει να διαγράψετε τη σύνδεση δεδομένων που εκτελεί τη συγκεκριμένη εργασία.

Το μοντέλο αντικειμένου του Office InfoPath 2007

Εικόνα εικονιδίου

Το μοντέλο αντικειμένου του Office InfoPath 2007 παρέχει βελτιωμένη υποστήριξη για διαχειριζόμενο κώδικα. Αυτό το νέο μοντέλο αντικειμένου δεν υποστηρίζεται στο InfoPath 2003. Εάν χρησιμοποιήσατε το μοντέλο αντικειμένου του Office InfoPath 2007 για να γράψετε κώδικα για πρότυπο φόρμας του Office InfoPath 2007, αλλά στη συνέχεια αποφασίσατε να κάνετε το πρότυπο φόρμας συμβατό με το InfoPath 2003, πρέπει να αφαιρέσετε τον κώδικα ή να τον ξαναγράψετε χρησιμοποιώντας το μοντέλο αντικειμένου του InfoPath 2003.

Συγκεκριμένες γλώσσες κώδικα φόρμας

Εικόνα εικονιδίου

Εάν έχετε προσθέσει Microsoft Visual Basic ή Microsoft Visual C# διαχειριζόμενο κώδικα στο πρότυπο φόρμας με το Microsoft Visual Studio 2005 Tools για Applications (VSTA) ή Microsoft Visual Studio 2005 Tools για το 2007 Microsoft Office System ), που πρέπει να καταργήσετε τον κωδικό ή επανεγγραφή ώστε να λειτουργεί με το InfoPath 2003. Εάν θέλετε να καταργήσετε τον κώδικα, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση κώδικα στο παράθυρο διαλόγου "Επιλογές φόρμας" (ενότηταπρογραμματισμού ). Επίσης, ίσως χρειαστεί να αλλάξετε τη γλώσσα κώδικα φόρμας σε μία που υποστηρίζεται στο InfoPath 2003.

Συνδέσεις δεδομένων που λαμβάνουν φιλτραρισμένα δεδομένα από βιβλιοθήκη ή λίστα του SharePoint

Εικόνα εικονιδίου

Υπάρχουν συγκεκριμένες συνδέσεις δεδομένων που δεν υποστηρίζονται στο InfoPath 2003, συμπεριλαμβανομένων αυτών που λαμβάνουν φιλτραρισμένα δεδομένα από στήλες μιας βιβλιοθήκης ή μιας λίστας του Microsoft Windows SharePoint Services. Προτού αποθηκεύσετε ή δημοσιεύσετε το πρότυπο φόρμας σε μορφή InfoPath 2003, ανοίξτε τον "Οδηγό σύνδεσης δεδομένων", επιλέξτε τη σύνδεση δεδομένων που θέλετε να τροποποιήσετε και, στη συνέχεια, στη σελίδα από όπου επιλέξατε τη βιβλιοθήκη ή τη λίστα του Windows SharePoint Services, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Συμπερίληψη δεδομένων μόνο για την ενεργή φόρμα.

Το xdEnvironment::συναρτήσειςIsMobile και xdEnvironment::IsBrowser

Εικόνα εικονιδίου

Οι συναρτήσεις xdEnvironment::IsMobile και xdEnvironment::IsBrowserδεν υποστηρίζονται στο InfoPath 2003. Οι συγκεκριμένες συναρτήσεις συχνά εμφανίζονται σε παραστάσεις XPath και ενδέχεται να αποτελούν τμήμα ενός κανόνας ή τμήμα επικύρωση δεδομένων ή μορφοποίηση υπό όρους ενός στοιχείου ελέγχου. Προτού αποθηκεύσετε ένα πρότυπο φόρμας σε μορφή InfoPath 2003, πρέπει να καταργήσετε από την παράσταση XPath τις κλήσεις προς τη μη υποστηριζόμενη συνάρτηση.

Στοιχείο ελέγχου σύνθετου πλαισίου

Εικόνα εικονιδίου

Στις φόρμες που βασίζονται σε πρότυπα φόρμας του InfoPath 2003, ένα σύνθετο πλαίσιο εμφανίζεται ως πλαίσιο αναπτυσσόμενης λίστας. Επιπλέον, εάν ανοίξετε το πρότυπο φόρμας στο InfoPath 2003 σε κατάσταση σχεδίασης, δεν θα μπορείτε να αλλάξετε τίποτα στο προβολή που περιέχει το σύνθετο πλαίσιο.

Στοιχείο ελέγχου πλαισίου λίστας πολλαπλών επιλογών

Εικόνα εικονιδίου

Στις φόρμες που βασίζονται σε πρότυπα φόρμας του InfoPath 2003, ένα πλαίσιο λίστας πολλαπλών επιλογών εμφανίζεται ως λίστα με κουκκίδες. Επιπλέον, εάν ανοίξετε το πρότυπο φόρμας στο InfoPath 2003 σε κατάσταση σχεδίασης, δεν θα μπορείτε να αλλάξετε τίποτα στην προβολή που περιέχει το πλαίσιο λίστας πολλαπλών επιλογών.

Εκτύπωση δεδομένων φόρμας σε κεφαλίδες και υποσέλιδα

Εικόνα εικονιδίου

Τα δεδομένα από μια φόρμα που βασίζεται σε ένα πρότυπο φόρμας του Office InfoPath 2007 δεν εμφανίζονται στην εκτυπωμένη επικεφαλίδα ή το υποσέλιδο κατά την εκτύπωση. Αντίθετα, εκτυπώνεται μια παράσταση XPath. Επειδή κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει σύγχυση στους χρήστες σας, ίσως πρέπει να καταργήσετε την επικεφαλίδα ή το υποσέλιδο προτού αποθηκεύσετε το πρότυπο φόρμας του Office InfoPath 2007 σε μορφή InfoPath 2003.

Προέλευση δεδομένων εκτός σύνδεσης

Εικόνα εικονιδίου

Όταν ενεργοποιείτε τις προελεύσεις δεδομένων χωρίς σύνδεση για το πρότυπο φόρμας Office InfoPath 2007, οι χρήστες που συμπληρώνουν τη φόρμα σας χωρίς σύνδεση συνεχίζουν να έχουν πρόσβαση μια προσωρινά αποθηκευμένη έκδοση των δεδομένων σε αυτές τις προελεύσεις δεδομένων. Μπορείτε να αποθηκεύσετε και να δημοσιεύσετε το πρότυπο φόρμας Office InfoPath 2007 σε μορφή InfoPath 2003 με ενεργοποιημένες τις ρυθμίσεις προέλευσης δεδομένων χωρίς σύνδεση. Ωστόσο, το InfoPath 2003 αγνοεί αυτές τις ρυθμίσεις όταν οι χρήστες ανοίξουν και συμπληρώστε τη φόρμα. Ως αποτέλεσμα, οι χρήστες που εργάζεστε χωρίς σύνδεση ενδέχεται να μην μπορείτε να ανοίξετε το πρότυπο φόρμας.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×