Δυνατότητες για άτομα με ειδικές ανάγκες

Στις τοποθεσίες του Microsoft Office SharePoint Server 2007 ή του Microsoft Office Forms Server 2007, μπορείτε να εκτελέσετε τις περισσότερες εργασίες χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες για άτομα με ειδικές ανάγκες, όπως είναι οι συντομεύσεις πληκτρολογίου. Εκτός από τις δυνατότητες για άτομα με ειδικές ανάγκες και τα βοηθήματα των Microsoft Windows, οι δυνατότητες που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο κάνουν ευκολότερη την πρόσβαση των ατόμων με ειδικές ανάγκες στις τοποθεσίες.

Σημείωση: Οι πληροφορίες σε αυτό το θέμα αφορούν μόνο τους χρήστες που έχουν άδεια χρήσης των προϊόντων της Microsoft στις Η.Π.Α. Εάν προμηθευτήκατε αυτό το προϊόν εκτός των Η.Π.Α., το πακέτο σας περιέχει μια κάρτα με διευθύνσεις και τηλέφωνα εξυπηρέτησης θυγατρικών εταιρειών της Microsoft. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη θυγατρική εταιρεία για να μάθετε που που είναι διαθέσιμα στην περιοχή σας τα είδη προϊόντων και υπηρεσιών που περιγράφονται εδώ. Για περισσότερες πληροφορίες που είναι διαθέσιμες σε άλλες γλώσσες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται τα Ιαπωνικά και τα Γαλλικά, ανατρέξτε στην τοποθεσία http://www.microsoft.com/enable/worldwide.htm.

Σε αυτό το άρθρο

Πιο προσπελάσιμη λειτουργία

Συντομεύσεις πληκτρολογίου

Περιήγηση

Επικεφαλίδες

Εικόνες, εναλλακτικό κείμενο και ρυθμίσεις προβολής

Χρήση εργαλείων προσβασιμότητας

Χρήση της Βοήθειας

Δυνατότητες που παρέχονται από το πρόγραμμα περιήγησης του Web που διαθέτετε

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσβασιμότητα

Πιο προσπελάσιμη λειτουργία

Σε μια τοποθεσία του Office SharePoint Server 2007 ή του Office Forms Server 2007 τα περισσότερα στοιχεία περιβάλλοντος χρήστη, όπως οι συνδέσεις, τα στοιχεία ελέγχου φόρμας και τα κουμπιά έχουν σχεδιαστεί να χρησιμοποιούν την ενεργή προσβασιμότητα της Microsoft (Microsoft Active Accessibility - MSAA). Το MSAA επιτρέπει σε άτομα με ειδικές ανάγκες με αλληλεπιδρούν με το περιεχόμενο χρησιμοποιώντας εργαλεία προσβασιμότητας όπως προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, τα οποία είναι συσκευές που παρέχουν ομιλία από συνθεσάιζερ ή περιγραφή Μπράιγ των στοιχείων που ένας τυφλός ή με χαμηλή όραση χρήστης δεν μπορεί να δει στην οθόνη του υπολογιστή ή σε μια τοποθεσία του Web. Επειδή ορισμένα προσαρμοσμένα στοιχεία περιβάλλοντος χρήστη δεν χρησιμοποιούν τις ιδιότητες MSAA, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την πιο προσπελάσιμη λειτουργία. Αυτή η λειτουργίας καθιστά τα προσαρμοσμένα στοιχεία ελέγχου ισοδύναμα με τυπικά στοιχεία ελέγχου HTML. Η ενέργεια αυτή εξασφαλίζει ότι οι χρήστες των εργαλείων προσβασιμότητας είναι ικανοί να αλληλεπιδράσουν με τα προσαρμοσμένα στοιχεία ελέγχου.

Σημείωση: Η πιο προσπελάσιμη λειτουργία δεν ενεργοποιεί εναλλακτικές εκδόσεις κάθε στοιχείου του περιβάλλοντος εργασίας. Για παράδειγμα, εάν κάποιος στην εταιρεία σας προσαρμόσει μια τοποθεσία SharePoint προσθέτοντας ένα προσαρμοσμένο στοιχείο ελέγχου, η ενεργοποίηση της πιο προσπελάσιμης λειτουργίας δεν δημιουργεί αυτόματα μια εναλλακτική έκδοση για αυτό το στοιχείο ελέγχου.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την πιο προσπελάσιμη λειτουργία πατώντας το πλήκτρο TAB αμέσως μόλις εστιάσετε σε μια σελίδα σε ένα πρόγραμμα περιήγησης. Πιέστε το πλήκτρο ΤΑΒ έως ότου φτάσετε στη σύνδεση Ενεργοποίηση πιο προσπελάσιμης λειτουργίας ή Απενεργοποίηση πιο προσπελάσιμης λειτουργίας. Αν και η σύνδεση για την ενεργοποίηση της πιο προσπελάσιμης λειτουργίας είναι το πρώτο στοιχείο στη σειρά μετάβασης με το πλήκτρο tab — πράγμα που σημαίνει ότι είναι η πρώτη επιλογή με την οποία αλληλεπιδράτε στη σελίδα — ίσως χρειαστεί να πατήσετε το πλήκτρο TAB περισσότερες από μία φορές για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα. Αυτό συμβαίνει επειδή τα μενού ή οι γραμμές εργαλείων του προγράμματος περιήγησης μπορεί να έχουν αρχικά την ενεργή εστίαση. Η πιο προσπελάσιμη λειτουργία αλλάζει τον τρόπο που η σελίδα εμφανίζεται σε εσάς, όχι σε άλλους χρήστες της τοποθεσίας. Επειδή πρόκειται για τοπική ρύθμιση, κανείς άλλος εκτός από εσάς δεν γνωρίζει ότι ενεργοποιήσατε τη ρύθμιση. Η πιο προσπελάσιμη λειτουργία παραμένει ενεργοποιημένη έως ότου την απενεργοποιήσετε ή κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης. Η πιο προσπελάσιμη λειτουργία επιτρέπει την εμφάνιση των παρακάτω στοιχείων με τέτοιον τρόπο ώστε να βελτιστοποιείται η εργασία σε αυτά με τα εργαλεία προσβασιμότητας όπως τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης:

 • Μενού    Αντί να εμφανίζονται αναπτυσσόμενα μενού επιλογών για αρχεία σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων, ανοίγεται ένα νέο παράθυρο του προγράμματος περιήγησης που περιέχει όλα τα στοιχεία του μενού ως υπερσυνδέσεις. Η μορφή αυτή είναι ερμηνεύεται ευκολότερα από τα εργαλεία προσβασιμότητας.

 • Βελτιστοποιημένα πεδία    Ορισμένα πεδία ερμηνεύονται δύσκολα από εργαλεία προσβασιμότητας. Όταν ενεργοποιείται η πιο προσπελάσιμη λειτουργία, τα πεδία αυτά αντικαθίστανται με πεδία βελτιστοποιημένα για εργαλεία προσβασιμότητας. Για παράδειγμα, ορισμένες λίστες SharePoint υποστηρίζουν πεδία εμπλουτισμένου κειμένου που επιτρέπουν στους χρήστες να προσθέσουν μορφοποιημένο κείμενο, εικόνες, πίνακες και υπερσυνδέσεις. Λόγω του τρόπου ανάλυσης αυτών των πεδίων στο πρόγραμμα περιήγησης, ορισμένα εργαλεία προσβασιμότητας δεν μπορούν να τα διαβάσουν. Όταν ενεργοποιείτε την πιο προσπελάσιμη λειτουργία, παρόμοια πεδία αντικαθίστανται με τυπικά πεδία απλού κειμένου που είναι συμβατά με εργαλεία προσβασιμότητας.

  Εκτός από τα πεδία εμπλουτισμένου κειμένου, στην πιο προσπελάσιμη λειτουργία αντικαθίσταται διάφοροι άλλοι τύποι πεδίων με εναλλακτικά πεδία.

  Λίστα πεδίων και εναλλακτικών πεδίων στην πιο προσπελάσιμη λειτουργία

  Πεδίο στην τυπική λειτουργία

  Εναλλακτικό πεδίο στην πιο προσπελάσιμη λειτουργία

  Πεδίο εμπλουτισμένου κειμένου

  Πεδίο κειμένου πολλαπλών γραμμών

  Γραφικά σχεδιαγράμματα σύνοψης (για έρευνες)

  Πίνακας με επικεφαλίδες πίνακα

  Γράφημα Gantt (σε μια λίστα έργου)

  Πίνακας με επικεφαλίδες πίνακα

  Ένας πίνακας με επικεφαλίδες πίνακα εμφανίζεται επίσης κάτω από ένα γράφημα Gantt στην τυπική λειτουργία.

  Επιλογή επαφής

  Πεδίο κειμένου

Σημείωση: Η πιο προσπελάσιμη λειτουργία δεν περιορίζει τη λειτουργικότητα, αλλά αντιθέτως επιτρέπει εναλλακτικές μεθόδους ανάλυσης των στοιχείων της σελίδας ώστε να είναι συμβατά με τα εργαλεία προσβασιμότητας.

Αρχή της σελίδας

Συντομεύσεις πληκτρολογίου

Πολλές δυνατότητες και εντολές είναι απευθείας διαθέσιμες, με χρήση του πληκτρολογίου. Μπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο TAB και το συνδυασμό πλήκτρων SHIFT+TAB για να μετακινήστε προς τα εμπρός και προς τα πίσω μεταξύ των στοιχείων οποιασδήποτε σελίδας. Επίσης, μπορείτε να βρείτε συντομεύσεις πληκτρολογίου για πολλές εντολές. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Συντομεύσεις πληκτρολογίου.

Αρχή της σελίδας

Περιήγηση

Τα στοιχεία σελίδας και περιήγησης σε μια τοποθεσία ακολουθούν μια λογική και "έξυπνη" σειρά πρόσβασης με το πλήκτρο TAB. Η σειρά του πλήκτρου TAB είναι η σειρά με την οποία μετακινείτε την εστίαση από ένα στοιχείο του περιβάλλοντος χρήστη σε κάποιο άλλο με το πάτημα του πλήκτρου TAB. Επιπλέον, δύο σημαντικές επιλογές — η σύνδεση Ενεργοποίηση πιο προσπελάσιμης λειτουργίας και η σύνδεση Παράλειψη για το κύριο περιεχόμενο — είναι οι πρώτες δύο επιλογές στη σειρά του πλήκτρου tab. Εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε την Πιο προσπελάσιμη λειτουργία, μπορείτε να το κάνετε πατώντας το πλήκτρο TAB μόλις η σελίδα στο πρόγραμμα περιήγησης έχει την ενεργή εστίαση. Επιπλέον, εάν θέλετε να παρακάμψετε επαναλαμβανόμενες συνδέσεις περιήγησης και να μεταβείτε απευθείας στην περιοχή του κυρίως περιεχομένου της σελίδας, μπορείτε να το κάνετε πατώντας το πλήκτρο TAB έως ότου φτάσετε στη σύνδεση Παράλειψη για το κύριο περιεχόμενο.

Επιπλέον, οι σελίδες σε μια τοποθεσία του Office SharePoint Server 2007 ή του Office Forms Server 2007 χρησιμοποιούν συνδέσεις περιήγησης πορείας που αναγνωρίζουν που ταιριάζει η τρέχουσα σελίδα ή τοποθεσία στη συνολική ιεραρχία της τοποθεσίας ή της συλλογής τοποθεσιών. Αυτές οι συνδέσεις περιήγησης εμφανίζονται κοντά στην κορυφή των περισσότερων σελίδων, κάτω από το όνομα της σελίδας. Για παράδειγμα, εάν μεταβείτε σε έναν φάκελο με το όνομα Εκθέσεις στη βιβλιοθήκη κοινόχρηστων εγγράφων για την τοποθεσία Contoso, οι συνδέσεις περιήγησης ενδέχεται να εμφανίζουν Contoso > Κοινόχρηστα έγγραφα > Εκθέσεις.

Αρχή της σελίδας

Επικεφαλίδες

Επικεφαλίδες πίνακα    Για πίνακες δεδομένων, χρησιμοποιούνται κελιά επικεφαλίδας πίνακα (ετικέτες TH). Για παράδειγμα, σε μια σελίδα ανακοινώσεων, στην προεπιλεγμένη προβολή "Όλα τα στοιχεία", οι επικεφαλίδες της στήλης Τίτλος και Τροποποίηση περιέχονται σε κελιά επικεφαλίδας πίνακα. Τα κελιά επικεφαλίδας πίνακα βοηθούν τους χρήστες να καταλάβουν τη δομή ενός πίνακα και να βελτιώσουν την αναγνωστική εμπειρία για άτομα που χρησιμοποιούν εργαλεία προσβασιμότητας.

Ετικέτες επικεφαλίδας    Στις τοποθεσίες χρησιμοποιούνται ετικέτες για να μεταδώσουν τη δομή μιας σελίδας σε χρήστες εργαλείων προσβασιμότητας. Οι ετικέτες επικεφαλίδας (H1, H2, H3 και H4) δημιουργούν μια λογική διάρθρωση του περιεχομένου σε μια σελίδα. Εάν χρησιμοποιείτε κάποιο εργαλείο προσβασιμότητας όπως ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, μπορείτε να το ρυθμίσετε να διαβάζει μόνο τις ετικέτες επικεφαλίδας σε μια σελίδα. Αυτή η εικονική διάρθρωση των ετικετών επικεφαλίδας βοηθούν στη βελτίωση της σαφήνειας του περιεχομένου της σελίδας. Για παράδειγμα, η αρχική σελίδα για μια τοποθεσία περιέχει μία ετικέτα H1 που περιέχει τον τίτλο της τοποθεσίας, μία ετικέτα H2 που περιέχει τον τίτλο της σελίδας, μια ετικέτα H3 γύρω από τη σύνδεση Προβολή όλου του περιεχομένου τοποθεσίας και ετικέτες H3 γύρω από τον κάθε τίτλο του τμήματος του Web. Οι χρήστες ορισμένων εργαλείων προσβασιμότητας μπορούν να ανακτήσουν μια διάρθρωση με βάση αυτές τις ετικέτες και να την χρησιμοποιήσουν για να καταλάβουν εύκολα τη διάταξη της σελίδας και να μεταβούν στην επικεφαλίδα που θέλουν.

Αρχή της σελίδας

Εικόνες, εναλλακτικό κείμενο και ρυθμίσεις προβολής

Εναλλακτικό κείμενο και τίτλοι για εικόνες    Τα άτομα με αδύναμη όραση δεν μπορούν να δουν τις εικόνες (όπως αρχεία σε μορφή JPEG, GIF ή PNG) και βασίζονται στη χρήση εναλλακτικού κειμένου για τις εικόνες σε μια τοποθεσία. Το εναλλακτικό κείμενο για εικόνες ρυθμίζεται με το χαρακτηριστικό ALT στο εσωτερικό της ετικέτας IMG. Χωρίς καλογραμμένο και πληροφοριακό εναλλακτικό κείμενο, οι χρήστες με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να καταλάβουν το νόημα των εικόνων σε μια σελίδα. Το εναλλακτικό κείμενο εμφανίζεται επίσης σε οπτικά προγράμματα περιήγησης εάν η εικόνα δεν φορτωθεί ή εάν η απόδοση των εικόνων δεν έχει ενεργοποιηθεί για το πρόγραμμα περιήγησης. Οι τοποθεσίες του SharePoint χρησιμοποιούν περιγραφικό εναλλακτικό κείμενο ALT για εικόνες που μεταφέρουν κάποιο νόημα ή σημαντικές πληροφορίες για το χρήστη. Οι εικόνες που θεωρούνται εικόνες κάλυψης χώρου ή δεν έχουν πληροφοριακή αξία περιέχουν ένα χαρακτηριστικό ALT=”” το οποίο ενημερώνει τα εργαλεία προσβασιμότητας ότι οι εικόνες δεν μεταφέρουν περιεχόμενο ή πληροφορίες.

Επιπλέον, όταν στέλνετε ένα αρχείο εικόνας σε μια τοποθεσία, μπορείτε να προσθέσετε εναλλακτικό κείμενο σε αυτήν την εικόνα, σημαντικό για τη δημιουργία μιας τοποθεσία με πρόσβαση σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Για παράδειγμα, το Τμήμα Web εικόνας τοποθεσίας περιέχει ένα πεδίο στο οποίο μπορείτε να πληκτρολογήσετε προσαρμοσμένο κείμενο ALT όταν προσθέτετε μια εικόνα. Όταν προσθέτετε εικόνες σε μια βιβλιοθήκη εικόνων μπορείτε να ορίσετε προσαρμοσμένο κείμενο ALT για τις εικόνες.

Μερικές φορές, κάνοντας κλικ σε ένα στοιχείο ανοίγει ένα νέο παράθυρο του προγράμματος περιήγησης. Το κείμενο ALT για εικόνες που ανοίγουν νέα παράθυρα και τα χαρακτηριστικά τίτλου για υπερσυνδέσεις που κάνουν το ίδιο, περιέχουν πρόσθετες πληροφορίες που βοηθούν το χρήστη να καταλάβει ότι πρόκειται να ανοίξει ένα νέο παράθυρο. Για παράδειγμα, το χαρακτηριστικό τίτλου μιας υπερσύνδεσης που ανοίγει ένα νέο παράθυρο περιέχει το κείμενο (νέο παράθυρο).

Υποστήριξη για συνδυασμούς χρωμάτων υψηλής αντίθεσης    Οι σελίδες σε μια τοποθεσία του SharePoint έχουν σχεδιαστεί ώστε να προβάλλονται σωστά εάν εφαρμόσετε έναν συνδυασμό χρωμάτων υψηλής αντίθεσης στον υπολογιστή σας.

Αρχή της σελίδας

Χρήση εργαλείων προσβασιμότητας

Ορισμένα εργαλεία προσβασιμότητας μπορεί να μην λειτουργούνε καλά με συγκεκριμένα στοιχεία των σελίδων μιας τοποθεσίας. Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα, ανατρέξτε στις παρακάτω πληροφορίες και τους πόρους για πιθανές λύσεις.

Σημείωση: Συνιστάται οι χρήστες με εργαλεία προσβασιμότητας να ενεργοποιούν την πιο προσπελάσιμη λειτουργία. Η λειτουργία αυτή επιτρέπει στους χρήστες να αλληλεπιδρούν με τα στοιχεία μιας τοποθεσίας του Office SharePoint Server 2007 ή του Office Forms Server 2007 χρησιμοποιώντας εργαλεία προσβασιμότητας όπως τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης.

Εργασία με την Αναγνώριση ομιλίας των Windows στα Windows Vista

Η Αναγνώριση ομιλίας των Windows είναι ένα εργαλείο προσβασιμότητας που βασίζεται στην ομιλία και η οποία είναι διαθέσιμη στο Microsoft Windows Vista. Η Αναγνώριση ομιλίας των Windows επιτρέπει στους χρήστες να εκτελούν ενέργειες μιλώντας αντί να χρησιμοποιούν το πληκτρολόγιο ή το ποντίκι.

Υπάρχουν γνωστά προβλήματα σχετικά με τη χρήση της Αναγνώρισης ομιλίας των Windows με ορισμένα μενού σε μια σελίδα του Office SharePoint Server 2007 ή του Office Forms Server 2007, συμπεριλαμβανομένων των μενού για τη Δημιουργία, την Αποστολή, την ΥποδοχήΧρήστη και του αναπτυσσόμενου μενού των επιλογών που είναι διαθέσιμες σε αρχεία μιας βιβλιοθήκης εγγράφων.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά τα μενού με τη χρήση της Αναγνώρισης ομιλίας των Windows, ενεργοποιήστε την Πιο προσπελάσιμη λειτουργία εκτελώντας τα εξής:

 1. Ανοίξτε την αρχική σελίδα της τοποθεσίας σε ένα πρόγραμμα περιήγησης και στη συνέχεια πείτε "Πάτησε το TAB" έως ότου εμφανιστεί η σύνδεση Ενεργοποίηση πιο προσπελάσιμης λειτουργίας.

 2. Πείτε "Πάτησε το ENTER".

 3. Για να χρησιμοποιήσετε ένα χωρισμένο κουμπί μενού όπως το κουμπί Δημιουργία ή Αποστολή σε μια γραμμή εργαλείων λίστας ή για να χρησιμοποιήσετε το μενού επιλογών για ένα έγγραφο της βιβλιοθήκης εγγράφων, φέρτε πρώτα την ενεργή εστίαση στο στοιχείο, λέγοντας "Πάτησε το TAB" και, στη συνέχεια, λέγοντας "Πάτησε ALT ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ".

  Θα ανοίξει ένα νέο παράθυρο του προγράμματος περιήγησης που περιέχει συνδέσεις από το μενού.

Σημείωση: Για τα μενού που περιέχουν περισσότερες από μία εντολές, πείτε "Πάτησε ALT ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ".

Αρχή της σελίδας

Χρήση της Βοήθειας

Ορισμένα εργαλεία προσβασιμότητας όπως τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης μπορεί να μην λειτουργούν με τις συνδέσεις με δυνατότητα επέκτασης της Βοήθειας. Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα, δοκιμάστε να εγκαταστήσετε το Microsoft Internet Explorer 5 ή το Internet Explorer 6. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την τοποθεσία Web του Internet Explorer.

Σημείωση: Οι υπερσυνδέσεις σε αυτό το θέμα σάς μεταφέρουν στο Web. Μπορείτε να επιστρέψετε στη Βοήθεια οποιαδήποτε στιγμή.

Αρχή της σελίδας

Δυνατότητες που παρέχονται από το πρόγραμμα περιήγησης του Web που διαθέτετε

Το πρόγραμμα περιήγησης του Web διαθέτει δυνατότητες που βελτιώνουν την αναγνωσιμότητας των σελίδων. Για πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες για άτομα με ειδικές ανάγκες που παρέχονται από το πρόγραμμα περιήγησης του Web, ανατρέξτε για πληροφορίες στη Βοήθεια για το πρόγραμμα περιήγησης σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης παραμέτρων του προγράμματος περιήγησης ώστε να εμφανίζει τις γραμματοσειρές και τα χρώματα που προτιμάτε. Εάν το πρόγραμμα περιήγησης είναι ο Internet Explorer, ανατρέξτε στο θέμα Για άτομα με ειδικές ανάγκες στον πίνακα περιεχομένων της Βοήθειας.

Αρχή της σελίδας

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσβασιμότητα

Η τοποθεσία Web προσβασιμότητας της Microsoft στη διεύθυνση Microsoft Accessibility παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη βοηθητική τεχνολογία για τη βελτίωση της ζωής των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Από τις πληροφορίες σε αυτήν την τοποθεσία επωφελούνται τα άτομα με ειδικές ανάγκες καθώς και οι φίλοι και συγγενείς τους, τα άτομα σε οργανισμούς ανάπτυξης, οι εκπαιδευτικοί και οι δικηγόροι.

Ένα δωρεάν μηνιαίο ηλεκτρονικό δελτίο ενημέρωσης είναι διαθέσιμο για την ενημέρωσή σας σχετικά με θέμα προσβασιμότητας των προϊόντων της Microsoft. Για να γίνετε συνδρομητές, επισκεφθείτε την τοποθεσία Δωρεάν συνδρομή στο ενημερωτικό δελτίο ενημέρωσης για θέματα προσβασιμότητας.

Για να μάθετε για τη δημιουργία προσβάσιμου περιεχομένου για τις ιστοσελίδες σας, ανατρέξτε στα πρότυπα προσβασιμότητας που αναπτύχθηκαν από το World Wide Web Consortium.

Αρχή της σελίδας

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×