Δομικά στοιχεία

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μπλοκ δόμησης είναι το εταιρικό δομές που καθορίζουν τις λειτουργίες του Microsoft Forecaster. Ελέγχουν στήλης και γραμμή εισαγωγής δεδομένων, μορφοποίηση έκθεσης ή οι υπολογισμοί που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη προβλέψεων ή προϋπολογισμούς σας.

Αυτή η ενότητα παρέχει μια επισκόπηση της δημιουργίας μπλοκ δόμησης στο Microsoft Forecaster.

Εάν ρυθμίζετε μια εφαρμογή για πρώτη φορά, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω ως ένας οδηγός αναφοράς για τη ρύθμιση του μπλοκ δόμησης:

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×