Δημοσίευση μιας βάσης δεδομένων σε τοποθεσία του SharePoint

Όταν δημοσιεύετε μια βάση δεδομένων της Microsoft Office Access 2007 σε τοποθεσία του Windows SharePoint Services 3.0, τα άλλα μέλη της επιχείρησής σας μπορούν να εργαστούν με τη βάση δεδομένων.

Σε αυτό το άρθρο

Επισκόπηση

Δημοσίευση βάσης δεδομένων σε τοποθεσία του SharePoint

Επαναδημοσίευση μιας βάσης δεδομένων σε τοποθεσία του SharePoint

Επισκόπηση

Όταν δημοσιεύετε μια βάση δεδομένων σε τοποθεσία του SharePoint, μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση των δεδομένων με άλλα άτομα που χρησιμοποιούν την τοποθεσία του SharePoint, ενώ συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε την Access ως πρόγραμμα-πελάτη για τις φόρμες, τις αναφορές και τα ερωτήματα στη βάση δεδομένων.

Υπάρχουν δύο τρόποι με τους οποίους μπορείτε να εργαστείτε με μια δημοσιευμένη βάση δεδομένων. Εάν είστε σχεδιαστής βάσεων δεδομένων, μπορείτε να δημιουργήσετε ερωτήματα, φόρμες και αναφορές που χρησιμοποιούν τα δεδομένα από την τοποθεσία του SharePoint. Εάν είστε χρήστης βάσεων δεδομένων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Access για να εισαγάγετε, προβάλετε και να αναλύσετε δεδομένα από την τοποθεσία του SharePoint.

Μπορείτε να δημοσιεύσετε μια βάση δεδομένων που έχετε ήδη δημιουργήσει ή μπορείτε να δημιουργήσετε μια βάση δεδομένων από έναν ή περισσότερους πίνακες που συνδέονται σε λίστες ή βιβλιοθήκες του SharePoint. Όταν συνδέονται δεδομένα από μια λίστα ή βιβλιοθήκη του SharePoint σε έναν πίνακα της Access, μπορείτε να δημιουργήσετε προβολές για αυτές τις λίστες ή τις βιβλιοθήκες που βασίζονται σε φόρμες, ερωτήματα και αναφορές της Access. Αυτό σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μια εφαρμογή της Access που να εντοπίζει τα δεδομένα στην τοποθεσία του SharePoint.

Για παράδειγμα, αν η τοποθεσία του SharePoint περιέχει λίστες που παρακολουθούν θέματα εξυπηρέτησης πελατών και αποθηκεύουν πληροφορίες υπαλλήλων, μπορείτε να δημιουργήσετε μια βάση δεδομένων στην Access ως πρόγραμμα-πελάτη για αυτές τις λίστες. Μπορείτε να δημιουργήσετε ερωτήματα της Access για να αναλύσετε αυτά τα θέματα και αναφορές της Access για τη μορφοποίηση και δημοσίευση γραπτών αναφορών για μια σύσκεψη κατάστασης ομάδας. Εάν τα άτομα έχουν την Access στους υπολογιστές τους, τα ερωτήματα και οι αναφορές της Access γίνονται διαθέσιμα στο μενού Προβολή Μενού Προβολή για τη λίστα του SharePoint. Όταν τα άτομα προβάλουν τη λίστα στην τοποθεσία του SharePoint, μπορούν να εντοπίζουν και να ανοίγουν ερωτήματα, αναφορές και άλλα αντικείμενα της Access, κάνοντας κλικ στο μενού Προβολή.

Όταν δημοσιεύετε μια βάση δεδομένων σε τοποθεσία του SharePoint για πρώτη φορά, η Access παρέχει μια λίστα διακομιστών Web, διευκολύνοντας με αυτόν τον τρόπο την πλοήγηση προς την τοποθεσία που θέλετε να κάνετε τη δημοσίευση, όπως μια βιβλιοθήκη εγγράφων. Αφού δημοσιεύσετε τη βάση δεδομένων, η Access αποθηκεύσει την τοποθεσία, ώστε να μην απαιτείται να εντοπίσετε ξανά το διακομιστή μετά τη δημοσίευση τυχόν αλλαγών.

Η δημοσίευση μιας βάσης δεδομένων σε τοποθεσία του SharePoint είναι διαθέσιμη μόνο για αρχεία βάσεων δεδομένων που είναι αποθηκευμένα σε μορφή Office Access 2007.

Εργασία με δεδομένα σε μια τοποθεσία του SharePoint

Εάν θέλετε να δημιουργήσετε μια βάση δεδομένων που βασίζεται σε λίστα του SharePoint, μπορείτε να ξεκινήσετε από τη λίστα του SharePoint. Μπορείτε να κάνετε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα στη Microsoft Access του μενού Ενέργειες Εικόνα μενού για τη λίστα του SharePoint και μετά να επιλέξετε τη σύνδεση των δεδομένων στην τοποθεσία του SharePoint. Κατόπιν μπορείτε να δημιουργήσετε φόρμες, αναφορές και ερωτήματα για τα δεδομένα, καθώς και τυχόν άλλες λίστες που προσθέτετε στη βάση δεδομένων.

Όταν δημοσιεύετε τη βάση δεδομένων σε μια βιβλιοθήκη της τοποθεσίας του SharePoint, τα αντικείμενα που δημιουργήσατε στην Access είναι διαθέσιμα για χρήση από άλλα άτομα στο μενού Προβολή για τη λίστα του SharePoint. Όταν τα άτομα ανοίγουν τις προβολές, τα αντικείμενα της Access είναι διαθέσιμα ως μόνο για ανάγνωση. Για να ενημερώσετε τις προβολές, μπορείτε να ενημερώσετε τα αντίστοιχα αντικείμενα, κάνοντας επεξεργασία στη βάση δεδομένων που δημοσιεύσατε.

Κατά την εργασία των ατόμων σε μια δημοσιευμένη βάση δεδομένων εμφανίζεται μήνυμα αποθήκευσης ενός τοπικού αντιγράφου. Οι αλλαγές αποθηκεύονται τοπικά μέχρι να δημοσιεύσουν τις αλλαγές τους. Συνήθως αυτό ενισχύει τις επιδόσεις και διευκολύνει την ανάκτηση δεδομένων σε περίπτωση που παρουσιαστεί σφάλμα δικτύου. Όταν κάνετε τυχόν αλλαγές στα δεδομένα ή στα αντικείμενα, πρέπει να επαναδημοσιεύσετε τη βάση δεδομένων πριν να γίνουν διαθέσιμες οι αλλαγές σε άλλα άτομα.

Η Access παρέχει πολλά κουμπιά που επιτρέπουν την εύκολη εργασία με τα δεδομένα από λίστες του SharePoint, για παράδειγμα, τη δημιουργία ειδοποιήσεων και την τροποποίηση των στηλών για τις λίστες. Όταν χρησιμοποιείτε την Access για να επεξεργαστείτε τους πίνακες που συνδέονται σε λίστες του SharePoint σε μια δημοσιευμένη βάση δεδομένων, τα κουμπιά είναι διαθέσιμα στην ομάδα Λίστα του SharePoint της καρτέλας Φύλλο δεδομένων.

Όταν δημοσιεύετε μια βάση δεδομένων σε μια τοποθεσία του SharePoint, η βάση δεδομένων γίνεται διαθέσιμη σε άτομα με δικαιώματα εργασίας στην τοποθεσία. Εάν τα άτομα έχουν δικαιώματα αλλαγής των λιστών στη θέση που δημοσιεύσατε τη βάση δεδομένων, όπως μια βιβλιοθήκη εγγράφων, μπορούν να ενημερώνουν τη βάση δεδομένων. Εάν τα άτομα έχουν δικαιώματα συμβολής στις λίστες της τοποθεσίας του SharePoint, μπορούν να προσθέτουν δεδομένα στη βάση δεδομένων. Εάν τα άτομα έχουν δικαιώματα προβολής των λιστών, μπορούν να προβάλουν τα δεδομένα στη βάση δεδομένων.

Επαναδημοσίευση της βάσης δεδομένων

Όταν δημοσιεύετε μια βάση δεδομένων σε τοποθεσία του SharePoint και μετά κάνετε αλλαγές στα δεδομένα, θα πρέπει να επαναδημοσιεύσετε τη βάση δεδομένων για να αποθηκευθούν οι τελευταίες αλλαγές. Κατά την επαναδημοσίευση, η βάση δεδομένων παρατίθεται ως διαθέσιμη βάση δεδομένων την επόμενη φορά που θα ανοιχτεί η Access.

Αρχή της σελίδας

Δημοσίευση βάσης δεδομένων σε τοποθεσία του SharePoint

Όταν δημοσιεύετε μια βάση δεδομένων, μπορείτε να ξεκινήσετε με μια υπάρχουσα βάση δεδομένων ή να δημιουργήσετε μια βάση δεδομένων χρησιμοποιώντας τις λίστες στην τοποθεσία του SharePoint.

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office , τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Δημοσίευση και μετά κάντε κλικ στην επιλογή Διακομιστής διαχείρισης εγγράφων.

 2. Πληκτρολογήστε το URL της τοποθεσίας SharePoint όπου θέλετε να δημοσιεύσετε τη βάση δεδομένων.

  Εάν χρησιμοποιήσατε την ίδια θέση κατά την τελευταία φορά που ανοίξατε την Access, η βάση δεδομένων εμφανίζεται στο παράθυρο διαλόγου Δημοσίευση σε διακομιστή Web.

  Σημείωση: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο αν η βάση δεδομένων σας είναι αποθηκευμένη σε μορφή Office Access 2007.

 3. Επιλέξτε τη βιβλιοθήκη, όπως μια βιβλιοθήκη εγγράφων, στην οποία θέλετε να δημοσιεύσετε τη βάση δεδομένων και μετά κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 4. Στο πλαίσιο Όνομα, πληκτρολογήστε ένα όνομα αρχείου για τη βάση δεδομένων.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Δημοσίευση.

Σημείωση: Όταν ανοίγετε μια βάση δεδομένων από την τοποθεσία του SharePoint εμφανίζεται ένα μήνυμα αποθήκευσης ενός τοπικού εγγράφου.

Αρχή της σελίδας

Επαναδημοσίευση μιας βάσης δεδομένων σε τοποθεσία του SharePoint

Αφού κάνετε αλλαγές στα δεδομένα ή στη σχεδίαση μιας βάσης δεδομένων, θα πρέπει να την επαναδημοσιεύσετε στην τοποθεσία του SharePoint. Κατά την επαναδημοσίευση μιας βάσης δεδομένων, η Access αποθηκεύει τη θέση της, ώστε να μην χρειάζεται να πλοηγηθείτε προς αυτήν ξανά.

Όταν ανοίγετε μια βάση δεδομένων για επεξεργασία, η οποία ήταν δημοσιευμένη σε βιβλιοθήκη του SharePoint, εμφανίζεται μια γραμμή μηνυμάτων στο επάνω μέρος της βάσης δεδομένων με ένα κουμπί Δημοσίευση σε τοποθεσία του SharePoint. Εάν η γραμμή μηνυμάτων δεν είναι διαθέσιμη για κάποιον λόγο — για παράδειγμα, αν κλείσατε τη γραμμή μηνυμάτων στη διάρκεια της εργασίας — μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις εντολές δημοσίευσης στο Κουμπί του Microsoft Office.

 1. Στη γραμμή μηνυμάτων, κάντε κλικ στο κουμπίΔημοσίευση σε τοποθεσία του SharePoint.

  Σημείωση: Εάν δεν βλέπετε μια γραμμή μηνυμάτων με ένα κουμπί Δημοσίευση σε τοποθεσία του SharePoint, κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office , τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Δημοσίευση και μετά κάντε κλικ στην επιλογή Διακομιστής διαχείρισης εγγράφων.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Δημοσίευση σε διακομιστή Web, επιβεβαιώστε ότι η βιβλιοθήκη που εμφανίζεται είναι η θέση στην οποία θέλετε να εκτελέσετε την επαναδημοσίευση.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Δημοσίευση.

 4. Όταν σας ζητηθεί να αντικαταστήσετε το αντίγραφο της βάσης δεδομένων στην τοποθεσία, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι.

Αρχή της σελίδας

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×