Δημιουργία οργανογράμματος

Εάν θέλετε να απεικονίσετε τις σχέσης αναφοράς στην εταιρεία ή τον οργανισμό σας, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα γραφικό SmartArt που χρησιμοποιεί μια διάταξη οργανογράμματος εταιρείας, όπως το Οργανόγραμμα ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Microsoft Office Visio 2007 για να δημιουργήσετε ένα οργανόγραμμα. Εάν έχετε το Office Visio 2007, μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με το πότε είναι το Visio το καλύτερο πρόγραμμα για τη δημιουργία ενός οργανογράμματος.

Σε αυτό το άρθρο

Επισκόπηση της δημιουργίας ενός οργανογράμματος

Δημιουργία οργανογράμματος

Προσθήκη ενός σχήματος στο οργανόγραμμα

Αλλάξτε τη διάταξη με προεξοχή στο οργανόγραμμα

Αλλάξτε το χρώμα του οργανογράμματος

Εφαρμόστε στο οργανόγραμμα ένα Στυλ SmartArt

Επισκόπηση της δημιουργίας ενός οργανογράμματος

Το οργανόγραμμα απεικονίζει γραφικά τη δομή διαχείρισης μιας εταιρείας, όπως τους διαχειριστές τμημάτων και τους υπαλλήλους χωρίς διοικητική θέση μέσα σε μια εταιρεία. Όταν χρησιμοποιείτε ένα γραφικό SmartArt στο Microsoft Office Excel 2007, στο Microsoft Office Outlook 2007, στο Microsoft Office PowerPoint 2007 ή στο Microsoft Office Word 2007, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα οργανόγραμμα και να το συμπεριλάβετε στο φύλλο εργασίας, την παρουσίαση ή το έγγραφο. Για να δημιουργήσετε ένα οργανόγραμμα γρήγορα και εύκολα, μπορείτε να πληκτρολογήσετε ή να επικολλήσετε κείμενο στο οργανόγραμμα και στη συνέχεια να τοποθετηθεί και να τακτοποιηθεί το κείμενο αυτόματα.

Κατά την προσθήκη ενός βοηθητικού σχήματος σε μια διάταξη οργανογράμματος, όπως το Οργανόγραμμα, μια κουκκίδα με μια γραμμή υποδεικνύει το βοηθητικό σχήμα στο παράθυρο εργασιών "Κείμενο".

Διάταξη οργανογράμματος με 1 διευθυντή, 2 υφιστάμενους και 1 βοηθό.

Παρόλο που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλες διατάξεις ιεραρχίας για να δημιουργήσετε ένα οργανόγραμμα, το βοηθητικό σχήμα και οι διατάξεις είναι διαθέσιμες μόνο με διατάξεις οργανογράμματος.

Για να προσθέσετε γρήγορα εμφάνιση και τελείωμα επαγγελματικής σχεδίασης στο γραφικό SmartArt, μπορείτε να αλλάξετε τα χρώματα ή να εφαρμόσετε ένα Στυλ SmartArt στο οργανόγραμμα. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε εφέ, όπως φωτεινότητα, αχνές άκρες ή εφέ 3Δ. Στις παρουσιάσεις του Office PowerPoint 2007, μπορείτε να δώσετε κίνηση στο οργανόγραμμα.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία οργανογράμματος

 1. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Απεικονίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή SmartArt.

  Κορδέλα ομάδας 'Εικόνες'

 2. Στη συλλογή Επιλογή γραφικού SmartArt, κάντε κλικ στην επιλογή Ιεραρχία, κάντε κλικ σε μια διάταξη οργανογράμματος (όπως Οργανόγραμμα) και στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 3. Για να εισάγετε κείμενο, κάντε ένα από τα εξής:

  • Κάντε κλικ σε ένα από τα σχήματα του γραφικού SmartArt και έπειτα πληκτρολογήστε το κείμενό σας.

   Σημείωση  Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή εφόσον προσθέσετε όλα τα σχήματα που θέλετε.

  • Κάντε κλικ στο στοιχείο [Κείμενο] στο παράθυρο κειμένου και έπειτα πληκτρολογήστε το κείμενο.

  • Αντιγράψτε το κείμενο από μια άλλη θέση ή ένα άλλο πρόγραμμα, κάντε κλικ στην επιλογή [Κείμενο] από το παράθυρο "Κείμενο" και επικολλήστε το κείμενο.

   Εάν δεν εμφανίζεται το παράθυρο κειμένου

   1. Κάντε κλικ στο γραφικό SmartArt.

   2. Στην περιοχή Εργαλεία SmartArt, στην καρτέλα Σχεδίαση, της ομάδας Δημιουργία γραφικού, κάντε κλικ στην επιλογή Παράθυρο "Κείμενο".

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη ενός σχήματος στο οργανόγραμμα

 1. Κάντε κλικ στο γραφικό SmartArt στο οποίο θέλετε να προσθέσετε το σχήμα.

 2. Κάντε κλικ στο υπάρχον σχήμα που βρίσκεται πλησιέστερα στο σημείο όπου θέλετε να προσθέσετε το νέο σχήμα.

 3. Στην περιοχή Εργαλεία SmartArt, στην καρτέλα Σχεδίαση, της ομάδας Δημιουργία γραφικού, κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται στην επιλογή Προσθήκη σχήματος, και στη συνέχεια κάντε ένα από τα εξής:

  Εικόνα καρτέλας "Σχεδίαση" των Εργαλείων SmartArt

  • Για να εισαγάγετε ένα σχήμα στο ίδιο επίπεδο με το επιλεγμένο σχήμα αλλά μετά από αυτό, κάντε κλικ στην εντολή Προσθήκη σχήματος μετά.

  • Για να εισαγάγετε ένα σχήμα στο ίδιο επίπεδο με το επιλεγμένο σχήμα αλλά πριν από αυτό, κάντε κλικ στην εντολή Προσθήκη σχήματος πριν.

  • Για να εισαγάγετε ένα σχήμα ένα επίπεδο επάνω από το επιλεγμένο σχήμα, κάντε κλικ στην εντολή Προσθήκη σχήματος από επάνω.

   Το νέο σχήμα λαμβάνει τη θέση του επιλεγμένου και το επιλεγμένο σχήμα και όλα τα σχήματα ακριβώς κάτω από αυτό περνούν ένα επίπεδο κάτω το καθένα.

  • Για να εισαγάγετε ένα σχήμα ένα επίπεδο κάτω από το επιλεγμένο σχήμα, κάντε κλικ στην εντολή Προσθήκη σχήματος από κάτω.

   Το νέο σχήμα προστίθεται μετά από τα άλλα σχήματα στο ίδιο επίπεδο.

  • Για να προσθέσετε ένα βοηθητικό σχήμα, κάντε κλικ στην εντολή Προσθήκη βοηθού.

   Το βοηθητικό σχήμα προστίθεται επάνω από τα άλλα σχήματα στο ίδιο επίπεδο στο γραφικό SmartArt, αλλά εμφανίζεται στο παράθυρο "Κείμενο" μετά από τα άλλα σχήματα στο ίδιο επίπεδο.

   Η επιλογή Προσθήκη βοηθού είναι διαθέσιμη μόνο για διατάξεις οργανογράμματος. Δεν είναι διαθέσιμη για διατάξεις ιεραρχίας, όπως Ιεραρχία.

Σημείωση  

 • Παρόλο που δεν είναι δυνατή η αυτόματη σύνδεση δύο σχημάτων αρχικού ανώτερου επιπέδου με μια γραμμή σε διατάξεις οργανογράμματος, όπως το Οργανόγραμμα, μπορείτε να αντιγράψετε αυτή την εμφάνιση μέσω της προσθήκης ενός σχήματος στο γραφικό SmartArt και στη συνέχεια, με τη σχεδίαση μιας γραμμής για τη σύνδεση των σχημάτων.

 • Για να εμφανίσετε μια γραμμή με κουκίδες για την αναφορά των σχέσεων μεταξύ δύο σχημάτων, κάντε δεξί κλικ στη γραμμή και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Μορφοποίηση σχήματος στο μενού συντόμευσης. Κάντε κλικ στην επιλογή Στυλ γραμμής και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Τύπος παύλας που θέλετε.

 • Για να προσθέσετε ένα σχήμα από το παράθυρο "Κείμενο", τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην αρχή του κειμένου όπου θέλετε να προσθέσετε ένα σχήμα. Πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε στο νέο σχήμα, πιέστε το πλήκτρο ENTER και στη συνέχεια για να τοποθετήσετε εσοχή στο νέο σχήμα, πιέστε το πλήκτρο TAB ή για να τοποθετήσετε αρνητική εσοχή, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων SHIFT+TAB.

  Για να προσθέσετε ένα βοηθητικό σχήμα, πατήστε το πλήκτρο ENTER ενώ ένα βοηθητικό σχήμα επιλέχθηκε στο παράθυρο κειμένου.

Αρχή της σελίδας

Αλλάξτε τη διάταξη με προεξοχή στο οργανόγραμμα

Ένα οργανόγραμμα επηρεάζει τη διάταξη όλων των σχημάτων κάτω από το επιλεγμένο σχήμα.

 1. Κάντε κλικ στο σχήμα στο οργανόγραμμα που θέλετε να εφαρμόσετε διάταξη με προεξοχή.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία SmartArt , στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Δημιουργία γραφικού , κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη και στη συνέχεια κάντε ένα από τα ακόλουθα:

  Εικόνα καρτέλας "Σχεδίαση" των Εργαλείων SmartArt

  • Στο κέντρο όλων των σχημάτων κάτω από το επιλεγμένο σχήμα, κάντε κλικ στην επιλογή Τυπική.

   Οργανόγραμμα με Τυπική διάταξη με προεξοχή

  • Στο κέντρο πάνω στο επιλεγμένο σχήμα κάντε κλικ στα σχήματα κάτω από αυτό και ταξινομήστε τα σχήματα κάτω από αυτό οριζόντια με δύο σχήματα σε κάθε σειρά, Και στα δύο.

   Οργανόγραμμα με διάταξη με προεξοχή "Και στα δύο"

  • Για να ταξινομήσετε το επιλεγμένο σχήμα στα δεξιά των σχημάτων κάντε κλικ κάτω από αυτό και στοιχήσετε-αριστερά τα σχήματα κατακόρυφα κάτω από αυτό, κάντε κλικ στην εντολή Προεξοχή στα αριστερά.

   Οργανόγραμμα με διάταξη "Προεξοχή στα αριστερά"

  • Για να ταξινομήσετε το επιλεγμένο σχήμα στα δεξιά των σχημάτων κάντε κλικ κάτω από αυτό και στοιχήσετε-δεξιά τα σχήματα κατακόρυφα κάτω από αυτό, κάντε κλικ στην εντολή Προεξοχή στα δεξιά.

   Οργανόγραμμα με διάταξη "Προεξοχή στα δεξιά"

Αρχή της σελίδας

Αλλάξτε το χρώμα του οργανογράμματος

Μπορείτε να εφαρμόσετε συνδυασμούς χρώματος που παράγονται από τα χρώματα θέματος στα σχήματα του γραφικού SmartArt.

 1. Κάντε κλικ στο γραφικό SmartArt του οποίου θέλετε να αλλάξετε το χρώμα.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία SmartArt, στην καρτέλα Σχεδίαση, της ομάδας Στυλ SmartArt , κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή χρωμάτων.

  Εικόνα καρτέλας "Σχεδίαση" των Εργαλείων SmartArt

 3. Κάντε κλικ στο συνδυασμό χρώματος που θέλετε.

Συμβουλή  Όταν τοποθετείτε το δείκτη του ποντικιού σας πάνω από μια μικρογραφία, μπορείτε να δείτε πως τα χρώματα επηρεάζουν το γραφικό SmartArt.

Αρχή της σελίδας

Εφαρμόστε στο οργανόγραμμα ένα Στυλ SmartArt

Το Στυλ SmartArt είναι ένας συνδυασμός από διάφορα εφέ, όπως ένα στυλ γραμμής, μια κλίση ή εμφάνιση 3-Δ, που μπορείτε να εφαρμόσετε στα σχήματα του γραφικού SmartArt για να δημιουργήσετε μια μοναδικά και επαγγελματικά σχεδιασμένη εμφάνιση.

 1. Κάντε κλικ στο γραφικό SmartArt του οποίου το στυλ SmartArt θέλετε να αλλάξετε.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία SmartArt, στην καρτέλα Σχεδίαση, της ομάδας Στυλ SmartArt, κάντε κλικ στο Στυλ SmartArt που θέλετε.

  Για να δείτε περισσότερα Στυλ SmartArt, κάντε κλικ στο κουμπί Περισσότερα. Εικόνα κουμπιού.

Σημείωση  

Αρχή της σελίδας

Ισχύει για: Excel 2007, Word 2007, PowerPoint 2007Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Ναι Όχι

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

255 χαρακτήρες που απομένουν

Για να προστατεύσετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μην συμπεριλαμβάνετε στοιχεία επικοινωνίας στα σχόλιά σας. Αξιολογήστε πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Αλλαγή γλώσσας