Δημιουργία οργανογράμματος

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Εάν θέλετε να απεικονίσετε τις σχέσεις αναφοράς στην εταιρεία ή τον οργανισμό σας, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα γραφικό SmartArt που χρησιμοποιεί μια διάταξη οργανογράμματος, όπως το Οργανόγραμμα, ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε Microsoft Visio για να δημιουργήσετε ένα οργανόγραμμα. Εάν έχετε Visio, μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τις Όταν Visio είναι ο καλύτερος τρόπος για να δημιουργήσετε το οργανόγραμμα.

Επισκόπηση της δημιουργίας ενός οργανογράμματος

Ένα οργανόγραμμα απεικονίζει γραφικά τη δομή διαχείρισης μιας εταιρείας, όπως μεταξύ διευθυντών τμημάτων και τους υπαλλήλους μέσα σε μια εταιρεία. Χρησιμοποιώντας ένα γραφικό SmartArt στο Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint ή Microsoft Word, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα οργανόγραμμα και να συμπεριλάβετε στο φύλλο εργασίας, παρουσίαση ή εγγράφου. Για να δημιουργήσετε ένα οργανόγραμμα γρήγορα και εύκολα, μπορείτε, πληκτρολογήστε ή επικολλήστε το κείμενό του οργανογράμματός σας και, στη συνέχεια, να έχετε το κείμενο αυτόματη Τοποθέτησης και τακτοποίησής του.

Όταν προσθέτετε ένα βοηθητικό πλαίσιο σε μια διάταξη οργανογράμματος, όπως το Οργανόγραμμα, μια κουκκίδα με μια γραμμή υποδεικνύει το βοηθητικό πλαίσιο στο παράθυρο κειμένου.

Διάταξη οργανογράμματος με 1 διευθυντή, 2 υφιστάμενους και 1 βοηθό.

Παρόλο που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλες διατάξεις ιεραρχίας για να δημιουργήσετε ένα οργανόγραμμα, το βοηθητικό πλαίσιο και οι διατάξεις με προεξοχή είναι διαθέσιμα μόνο με διατάξεις οργανογράμματος.

Για να προσθέσετε γρήγορα ένα επαγγελματικής σχεδίασης εμφάνιση και Πολωνικά στο γραφικό SmartArt, μπορείτε να αλλάξετε τα χρώματα ή εφαρμογή ενός στυλ SmartArt στο οργανόγραμμα. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε εφέ, όπως λάμψεις, απαλές ακμές ή εφέ 3-δ. Στις παρουσιάσεις PowerPoint, μπορείτε να προσθέσετε κίνηση στο οργανόγραμμα.

ΣΥΜΒΟΥΛΉ: Κάντε κλικ στην επιλογή τις παρακάτω επικεφαλίδες για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με κάθε εργασία.

Συμβουλή: Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα οργανόγραμμα με φωτογραφίες των ατόμων στην εταιρεία σας.

 1. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Απεικονίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή SmartArt.

  Κορδέλα ομάδας 'Εικόνες'

 2. Στη συλλογή Επιλογή γραφικού SmartArt, κάντε κλικ στην επιλογή Ιεραρχία, κάντε κλικ σε μια διάταξη οργανογράμματος (όπως Οργανόγραμμα) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 3. Για να εισαγάγετε το κείμενό σας, κάντε ένα από τα εξής:

  • Κάντε κλικ σε ένα πλαίσιο στο γραφικό SmartArt και έπειτα πληκτρολογήστε το κείμενό σας.

   Σημείωση: Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή αφού προσθέσετε όλα τα πλαίσια που θέλετε.

  • Κάντε κλικ στο στοιχείο [Κείμενο] στο παράθυρο κειμένου και έπειτα πληκτρολογήστε το κείμενο.

  • Αντιγράψτε το κείμενο από μια άλλη θέση ή ένα άλλο πρόγραμμα, κάντε κλικ στην επιλογή [Κείμενο] από το παράθυρο "Κείμενο" και επικολλήστε το κείμενο.

   Σημείωση: Εάν δεν εμφανίζεται το παράθυρο κειμένου, κάντε κλικ στο στοιχείο ελέγχου.

   Στοιχείο ελέγχου Παραθύρου κειμένου

Προσθήκη πλαισίου

 1. Κάντε κλικ στο γραφικό SmartArt στο οποίο θέλετε να προσθέσετε ένα πλαίσιο.

 2. Κάντε κλικ στο υπάρχον πλαίσιο που βρίσκεται πιο κοντά στο σημείο όπου θέλετε να προσθέσετε το νέο πλαίσιο.

 3. Στην περιοχή Εργαλεία SmartArt, στην καρτέλα Σχεδίαση, της ομάδας Δημιουργία γραφικού, κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται στην επιλογή Προσθήκη σχήματος, και στη συνέχεια κάντε ένα από τα εξής:

  Εικόνα καρτέλας "Σχεδίαση" των Εργαλείων SmartArt

  Εάν δεν βλέπετε τις καρτέλες Εργαλεία SmartArt ή Σχεδίαση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει ένα γραφικό SmartArt.

  • Για να εισαγάγετε ένα πλαίσιο στο ίδιο επίπεδο με το επιλεγμένο πλαίσιο αλλά μετά από αυτό, κάντε κλικ στην εντολή Προσθήκη σχήματος έπειτα από.

  • Για να εισαγάγετε ένα πλαίσιο στο ίδιο επίπεδο με το επιλεγμένο πλαίσιο αλλά πριν από αυτό, κάντε κλικ στην εντολή Προσθήκη σχήματος πριν από.

  • Για να εισαγάγετε ένα πλαίσιο ένα επίπεδο επάνω από το επιλεγμένο πλαίσιο, κάντε κλικ στην εντολή Προσθήκη σχήματος επάνω από.

   Το νέο πλαίσιο παίρνει τη θέση του επιλεγμένου, ενώ το επιλεγμένο πλαίσιο και όλα τα πλαίσια ακριβώς κάτω από αυτό υποβιβάζονται ένα επίπεδο το καθένα.

  • Για να εισαγάγετε ένα πλαίσιο ένα επίπεδο κάτω από το επιλεγμένο πλαίσιο, κάντε κλικ στην εντολή Προσθήκη σχήματος κάτω από.

   Το νέο πλαίσιο προστίθεται μετά το άλλο πλαίσιο στο ίδιο επίπεδο.

  • Για να προσθέσετε ένα βοηθητικό πλαίσιο, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη Βοηθού.

   Το βοηθητικό πλαίσιο προστίθεται επάνω από τα άλλα πλαίσια στο ίδιο επίπεδο στο γραφικό SmartArt, αλλά εμφανίζεται στο παράθυρο κειμένου μετά τα άλλα πλαίσια στο ίδιο επίπεδο.

   Η επιλογή Προσθήκη Βοηθού είναι διαθέσιμη μόνο για διατάξεις οργανογράμματος. Δεν είναι διαθέσιμη για διατάξεις ιεραρχίας, όπως Ιεραρχία.

Σημειώσεις: 

 • Όταν πρέπει να προσθέσετε ένα πλαίσιο στο γραφικό σχέσεων, πειραματιστείτε προσθέτοντας το σχήμα πριν ή μετά το επιλεγμένο σχήμα, για να βρείτε τη θέση που θέλετε για το νέο σχήμα. Μπορείτε εύκολα να διορθώσετε συνηθισμένα λάθη SmartArt.

 • Για να προσθέσετε ένα σχήμα από το παράθυρο κειμένου:

  1. Στο επίπεδο σχήματος, τοποθετήστε το δρομέα στο τέλος του κειμένου στο οποίο θέλετε να προσθέσετε ένα νέο σχήμα.

  2. Πατήστε Enter και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε στο νέο σχήμα.

  3. Για να προσθέσετε ένα βοηθητικό πλαίσιο, πατήστε το πλήκτρο ENTER ενώ είναι επιλεγμένο ένα βοηθητικό πλαίσιο στο παράθυρο κειμένου.

 • Παρόλο που δεν είναι δυνατό να αυτόματη σύνδεση δύο πλαισίων ανώτατου επιπέδου με μια γραμμή σε διατάξεις οργανογράμματος, όπως το Οργανόγραμμα, μπορείτε να μιμηθείτε αυτήν την εμφάνιση μέσω της προσθήκης ενός πλαισίου σε γραφικό SmartArt και, στη συνέχεια, τη σχεδίαση μιας γραμμής για να συνδέσετε πλαίσια.

 • Για να μετακινήσετε ένα πλαίσιο, κάντε κλικ στο πλαίσιο που θέλετε να μετακινήσετε και, στη συνέχεια, σύρατε το πλαίσιο στη νέα του θέση. Για να μετακινήσετε ή να "ωθήσετε" το πλαίσιο κατά πολύ μικρά διαστήματα, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ πατάτε τα πλήκτρα βέλους στο πληκτρολόγιο.

Διαγραφή πλαισίου

Για να διαγράψετε ένα πλαίσιο, κάντε κλικ στο περίγραμμα του πλαισίου που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο DELETE.

Για να εμφανιστεί μια διακεκομμένη γραμμή η οποία θα δηλώνει τη σχέση μεταξύ δύο πλαισίων, αλλάξτε το στυλ της γραμμής μεταξύ των δύο πλαισίων.

 1. Κάντε κλικ στο γραφικό SmartArt του οποίου θέλετε να αλλάξετε τη γραμμή.

 2. Κάντε δεξί κλικ στη γραμμή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Μορφοποίηση σχήματος στο μενού συντόμευσης.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Στυλ γραμμής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στον Τύπο παύλας που θέλετε.

Μια διάταξη με προεξοχή επηρεάζει τη διάταξη όλων των πλαισίων κάτω από το επιλεγμένο πλαίσιο.

 1. Κάντε κλικ στο πλαίσιο στο οργανόγραμμα στο οποίο θέλετε να εφαρμόσετε διάταξη με προεξοχή.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία SmartArt , στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Δημιουργία γραφικού, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα παρακάτω:

  Εικόνα καρτέλας "Σχεδίαση" των Εργαλείων SmartArt

  Εάν δεν βλέπετε τις καρτέλες Εργαλεία SmartArt ή Σχεδίαση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει ένα γραφικό SmartArt.

  • Για να στοιχίσετε στο κέντρο όλα τα πλαίσια κάτω από το επιλεγμένο πλαίσιο, κάντε κλικ στην επιλογή Τυπική.

   Οργανόγραμμα με Τυπική διάταξη με προεξοχή

  • Για να στοιχίσετε στο κέντρο το επιλεγμένο πλαίσιο πάνω από τα πλαίσια που βρίσκονται από κάτω του και να τακτοποιήσετε τα πλαίσια κάτω από αυτό οριζόντια με δύο πλαίσια σε κάθε σειρά, κάντε κλικ στην επιλογή Και στα δύο.

   Οργανόγραμμα με διάταξη με προεξοχή "Και στα δύο"

  • Για να τακτοποιήσετε το επιλεγμένο πλαίσιο στα δεξιά των πλαισίων που βρίσκονται από κάτω του και να στοιχίσετε αριστερά τα πλαίσια κάτω από αυτό κατακόρυφα, κάντε κλικ στην επιλογή Προεξοχή στα αριστερά.

   Οργανόγραμμα με διάταξη "Προεξοχή στα αριστερά"

  • Για να τακτοποιήσετε το επιλεγμένο πλαίσιο στα αριστερά των πλαισίων που βρίσκονται από κάτω του και να στοιχίσετε δεξιά τα πλαίσια κάτω από αυτό κατακόρυφα, κάντε κλικ στην επιλογή Προεξοχή στα δεξιά.

   Οργανόγραμμα με διάταξη "Προεξοχή στα δεξιά"

Μπορείτε να εφαρμόσετε συνδυασμούς χρωμάτων που παράγονται από τα χρώματα θέματος στα πλαίσια του γραφικού SmartArt.

 1. Κάντε κλικ στο γραφικό SmartArt του οποίου θέλετε να αλλάξετε το χρώμα.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία SmartArt, στην καρτέλα Σχεδίαση, της ομάδας Στυλ SmartArt , κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή χρωμάτων.

  Εικόνα καρτέλας "Σχεδίαση" των Εργαλείων SmartArt

  Εάν δεν βλέπετε τις καρτέλες Εργαλεία SmartArt ή Σχεδίαση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει ένα γραφικό SmartArt.

 3. Κάντε κλικ στο συνδυασμό χρώματος που θέλετε.

Συμβουλή: Όταν τοποθετείτε το δείκτη του ποντικιού σας πάνω από μια μικρογραφία, μπορείτε να δείτε πως τα χρώματα επηρεάζουν το γραφικό SmartArt.

 1. Κάντε δεξί κλικ στο περίγραμμα ενός πλαισίου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Μορφοποίηση σχήματος στο μενού συντόμευσης.

 2. Κάντε κλικ στο παράθυρο Γέμισμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Συμπαγές γέμισμα.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Χρώμα Επιλογέας χρώματος και στη συνέχεια κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε.

 4. Για να καθορίσετε τη διαφάνεια του χρώματος φόντου, μετακινήστε το ρυθμιστικό Διαφάνεια ή πληκτρολογήστε έναν αριθμό στο πλαίσιο που βρίσκεται δίπλα στο ρυθμιστικό. Το ποσοστό διαφάνειας μπορεί να κυμαίνεται από 0% (πλήρως αδιαφανές, η προεπιλεγμένη ρύθμιση) έως 100% (πλήρως διαφανές).

Ένα Στυλ SmartArt είναι ένας συνδυασμός από διάφορα εφέ, όπως στυλ γραμμής, κορνίζα ή εμφάνιση 3-Δ, που μπορείτε να εφαρμόσετε στα πλαίσια του γραφικού SmartArt για να δημιουργήσετε μια μοναδική και επαγγελματική εμφάνιση.

 1. Κάντε κλικ στο γραφικό SmartArt του οποίου το Στυλ SmartArt θέλετε να αλλάξετε.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία SmartArt, στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Στυλ SmartArt, κάντε κλικ στο Στυλ SmartArt που θέλετε.

  Για να δείτε περισσότερα Στυλ SmartArt, κάντε κλικ στο κουμπί Περισσότερα Εικόνα κουμπιού .

  Εάν δεν βλέπετε τις καρτέλες Εργαλεία SmartArt ή Σχεδίαση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει ένα γραφικό SmartArt.

Σημειώσεις: 

Εάν χρησιμοποιείτε το Microsoft PowerPoint, μπορείτε να προσθέσετε κίνηση στο οργανόγραμμα για να δώσετε έμφαση σε κάθε πλαίσιο, κάθε κλάδο ή κάθε ιεραρχικό επίπεδο.

 1. Κάντε κλικ στο οργανόγραμμα γραφικού SmartArt στο οποίο θέλετε να προσθέσετε κίνηση.

 2. Στην καρτέλα Κινήσεις, στην ομάδα Κινήσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Κίνηση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κατά κλάδο ένα προς ένα.

  εικόνα καρτέλας Κινήσεις

Σημείωση: Εάν αντιγράψετε ένα οργανόγραμμα στο οποίο έχει εφαρμοστεί μια κίνηση σε άλλη διαφάνεια, η κίνηση αντιγράφεται επίσης.

Δείτε επίσης

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×