Δημιουργία οργανογράμματος

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Εάν θέλετε να απεικονίσετε τις σχέσεις αναφοράς στην εταιρεία ή τον οργανισμό σας, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα γραφικό SmartArt που χρησιμοποιεί μια διάταξη οργανογράμματος, όπως το Οργανόγραμμα, ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Microsoft Office Visio 2007 για να δημιουργήσετε ένα οργανόγραμμα. Εάν έχετε το Office Visio 2007, μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με το πότε το Visio είναι το καλύτερο πρόγραμμα για τη δημιουργία ενός οργανογράμματος.

Αυτό το άρθρο περιγράφει τη δημιουργία ενός οργανογράμματος.

Σημαντικό: Το Οργανόγραμμα, που ονομαζόταν στο παρελθόν Microsoft Organization Chart 2.0, είναι ένα πρόσθετο για τα προγράμματα της έκδοσης 2007 του Office το οποίο μπορείτε να προσθέσετε στο έγγραφο ή την παρουσίασή σας από το παράθυρο διαλόγου "Εισαγωγή αντικειμένου". Το Οργανόγραμμα είναι διαθέσιμο από την κυκλοφορία του Microsoft PowerPoint 95. Δεν έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές στο πρόγραμμα από την αρχική του έκδοση και δεν σχεδιάζεται η προσθήκη κάποιας σημαντικής δυνατότητας στο προϊόν στο μέλλον. Συνιστάται για νέα οργανογράμματα να χρησιμοποιείτε γραφικά SmartArt ή το Office Visio 2007.

Τι θέλετε να κάνετε;

Επισκόπηση της δημιουργίας ενός οργανογράμματος

Δημιουργία οργανογράμματος

Προσθήκη ή διαγραφή σχημάτων στο γραφικό SmartArt

Αλλαγή μιας συμπαγούς γραμμής σε διακεκομμένη γραμμή

Αλλάξτε τη διάταξη με προεξοχή στο οργανόγραμμα

Αλλάξτε το χρώμα του οργανογράμματος

Αλλαγή του χρώματος φόντου ενός πλαισίου σε οργανόγραμμα

Εφαρμόστε στο οργανόγραμμα ένα Στυλ SmartArt

Προσθήκη κίνησης στο οργανόγραμμα

Συμβουλή: Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα οργανόγραμμα με φωτογραφίες των ατόμων στην εταιρεία σας.

Διάταξη γραφήματος οργάνωσης εικόνας

Επισκόπηση της δημιουργίας ενός οργανογράμματος

Το οργανόγραμμα απεικονίζει γραφικά τη δομή διοίκησης ενός οργανισμού, όπως τους διευθυντές τμημάτων και τους μη διοικητικούς υπαλλήλους σε μια εταιρεία. Χρησιμοποιώντας ένα γραφικό SmartArt στο Microsoft Office Excel 2007, στο Microsoft Office Outlook 2007, στο Microsoft Office PowerPoint 2007 ή στο Microsoft Office Word 2007, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα οργανόγραμμα και να το συμπεριλάβετε στο φύλλο εργασίας, την παρουσίαση ή το έγγραφό σας. Για να δημιουργήσετε ένα οργανόγραμμα γρήγορα και εύκολα, μπορείτε να πληκτρολογήσετε ή να επικολλήσετε κείμενο στο οργανόγραμμα και, στη συνέχεια, να επιλέξετε να τοποθετηθεί και να τακτοποιηθεί το κείμενο αυτόματα.

Όταν προσθέτετε ένα βοηθητικό πλαίσιο σε μια διάταξη οργανογράμματος, όπως το Οργανόγραμμα, μια κουκκίδα με μια γραμμή υποδεικνύει το βοηθητικό πλαίσιο στο παράθυρο κειμένου.

Διάταξη οργανογράμματος με 1 διευθυντή, 2 υφιστάμενους και 1 βοηθό.

Παρόλο που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλες διατάξεις ιεραρχίας για να δημιουργήσετε ένα οργανόγραμμα, το βοηθητικό πλαίσιο και οι διατάξεις με προεξοχή είναι διαθέσιμα μόνο με διατάξεις οργανογράμματος.

Για να προσθέσετε γρήγορα εμφάνιση και τελείωμα επαγγελματικής σχεδίασης στο γραφικό SmartArt, μπορείτε να αλλάξετε τα χρώματα ή να εφαρμόσετε ένα Στυλ SmartArt στο οργανόγραμμα. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε εφέ, όπως λάμψη, απαλές ακμές ή εφέ 3-Δ. Στις παρουσιάσεις του Office PowerPoint 2007, μπορείτε να προσθέσετε κίνηση στο οργανόγραμμα.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία οργανογράμματος

 1. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Απεικονίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή SmartArt.

  Κορδέλα ομάδας 'Εικόνες'

 2. Στη συλλογή Επιλογή γραφικού SmartArt, κάντε κλικ στην επιλογή Ιεραρχία, κάντε κλικ σε μια διάταξη οργανογράμματος (όπως Οργανόγραμμα) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 3. Για να εισαγάγετε το κείμενό σας, κάντε ένα από τα εξής:

  • Κάντε κλικ σε ένα πλαίσιο στο γραφικό SmartArt και έπειτα πληκτρολογήστε το κείμενό σας.

   Σημείωση: Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή αφού προσθέσετε όλα τα πλαίσια που θέλετε.

  • Κάντε κλικ στο στοιχείο [Κείμενο] στο παράθυρο κειμένου και έπειτα πληκτρολογήστε το κείμενο.

  • Αντιγράψτε το κείμενο από μια άλλη θέση ή ένα άλλο πρόγραμμα, κάντε κλικ στην επιλογή [Κείμενο] από το παράθυρο "Κείμενο" και επικολλήστε το κείμενο.

   Σημείωση: Εάν δεν εμφανίζεται το παράθυρο κειμένου, κάντε κλικ στο στοιχείο ελέγχου.

   Στοιχείο ελέγχου Παραθύρου κειμένου

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη ή διαγραφή σχημάτων στο γραφικό SmartArt

Προσθήκη ενός πλαισίου

 1. Κάντε κλικ στο γραφικό SmartArt στο οποίο θέλετε να προσθέσετε ένα πλαίσιο.

 2. Κάντε κλικ στο υπάρχον πλαίσιο που βρίσκεται πιο κοντά στο σημείο όπου θέλετε να προσθέσετε το νέο πλαίσιο.

 3. Στην περιοχή Εργαλεία SmartArt, στην καρτέλα Σχεδίαση, της ομάδας Δημιουργία γραφικού, κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται στην επιλογή Προσθήκη σχήματος, και στη συνέχεια κάντε ένα από τα εξής:

  Εικόνα καρτέλας "Σχεδίαση" των Εργαλείων SmartArt

  Εάν δεν βλέπετε τις καρτέλες Εργαλεία SmartArt ή Σχεδίαση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει ένα γραφικό SmartArt.

  • Για να εισαγάγετε ένα πλαίσιο στο ίδιο επίπεδο με το επιλεγμένο πλαίσιο αλλά μετά από αυτό, κάντε κλικ στην εντολή Προσθήκη σχήματος έπειτα από.

  • Για να εισαγάγετε ένα πλαίσιο στο ίδιο επίπεδο με το επιλεγμένο πλαίσιο αλλά πριν από αυτό, κάντε κλικ στην εντολή Προσθήκη σχήματος πριν από.

  • Για να εισαγάγετε ένα πλαίσιο ένα επίπεδο επάνω από το επιλεγμένο πλαίσιο, κάντε κλικ στην εντολή Προσθήκη σχήματος επάνω από.

   Το νέο πλαίσιο παίρνει τη θέση του επιλεγμένου, ενώ το επιλεγμένο πλαίσιο και όλα τα πλαίσια ακριβώς κάτω από αυτό υποβιβάζονται ένα επίπεδο το καθένα.

  • Για να εισαγάγετε ένα πλαίσιο ένα επίπεδο κάτω από το επιλεγμένο πλαίσιο, κάντε κλικ στην εντολή Προσθήκη σχήματος κάτω από.

   Το νέο πλαίσιο προστίθεται μετά το άλλο πλαίσιο στο ίδιο επίπεδο.

  • Για να προσθέσετε ένα βοηθητικό πλαίσιο, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη Βοηθού.

   Το βοηθητικό πλαίσιο προστίθεται επάνω από τα άλλα πλαίσια στο ίδιο επίπεδο στο γραφικό SmartArt, αλλά εμφανίζεται στο παράθυρο κειμένου μετά τα άλλα πλαίσια στο ίδιο επίπεδο.

   Η επιλογή Προσθήκη Βοηθού είναι διαθέσιμη μόνο για διατάξεις οργανογράμματος. Δεν είναι διαθέσιμη για διατάξεις ιεραρχίας, όπως Ιεραρχία.

Διαγραφή ενός πλαισίου

Για να διαγράψετε ένα πλαίσιο, κάντε κλικ στο περίγραμμα του πλαισίου που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο DELETE.

Σημειώσεις: 

 • Όταν πρέπει να προσθέσετε ένα πλαίσιο στο γραφικό σχέσεων, πειραματιστείτε προσθέτοντας το σχήμα πριν ή μετά το επιλεγμένο σχήμα, για να βρείτε τη θέση που θέλετε για το νέο σχήμα. Μπορείτε εύκολα να διορθώσετε συνηθισμένα λάθη SmartArt.

 • Για να προσθέσετε ένα σχήμα από το παράθυρο κειμένου:

  1. Στο επίπεδο σχήματος, τοποθετήστε το δρομέα στο τέλος του κειμένου στο οποίο θέλετε να προσθέσετε ένα νέο σχήμα.

  2. Πατήστε Enter και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε στο νέο σχήμα.

  3. Για να προσθέσετε ένα βοηθητικό πλαίσιο, πατήστε το πλήκτρο ENTER ενώ είναι επιλεγμένο ένα βοηθητικό πλαίσιο στο παράθυρο κειμένου.

 • Παρόλο που δεν είναι δυνατή η αυτόματη σύνδεση δύο πλαισίων ανώτερου επιπέδου με μια γραμμή σε διατάξεις οργανογράμματος, όπως το Οργανόγραμμα, μπορείτε να μιμηθείτε αυτή την εμφάνιση προσθέτοντας ένα πλαίσιο στο γραφικό SmartArt και, στη συνέχεια, σχεδιάζοντας μια γραμμή για να συνδέσετε τα πλαίσια.

 • Για να μετακινήσετε ένα πλαίσιο, κάντε κλικ στο πλαίσιο που θέλετε να μετακινήσετε και, στη συνέχεια, σύρατε το πλαίσιο στη νέα του θέση. Για να μετακινήσετε ή να "ωθήσετε" το πλαίσιο κατά πολύ μικρά διαστήματα, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ πατάτε τα πλήκτρα βέλους στο πληκτρολόγιο.

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή μιας συμπαγούς γραμμής σε διακεκομμένη γραμμή

Για να εμφανιστεί μια διακεκομμένη γραμμή η οποία θα δηλώνει τη σχέση μεταξύ δύο πλαισίων, αλλάξτε το στυλ της γραμμής μεταξύ των δύο πλαισίων.

 1. Κάντε κλικ στο γραφικό SmartArt του οποίου θέλετε να αλλάξετε τη γραμμή.

 2. Κάντε δεξί κλικ στη γραμμή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Μορφοποίηση σχήματος στο μενού συντόμευσης.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Στυλ γραμμής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στον Τύπο παύλας που θέλετε.

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή της διάταξης με προεξοχή στο οργανόγραμμα

Μια διάταξη με προεξοχή επηρεάζει τη διάταξη όλων των πλαισίων κάτω από το επιλεγμένο πλαίσιο.

 1. Κάντε κλικ στο πλαίσιο στο οργανόγραμμα στο οποίο θέλετε να εφαρμόσετε διάταξη με προεξοχή.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία SmartArt , στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Δημιουργία γραφικού, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα παρακάτω:

  Εικόνα καρτέλας "Σχεδίαση" των Εργαλείων SmartArt

  Εάν δεν βλέπετε τις καρτέλες Εργαλεία SmartArt ή Σχεδίαση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει ένα γραφικό SmartArt.

  • Για να στοιχίσετε στο κέντρο όλα τα πλαίσια κάτω από το επιλεγμένο πλαίσιο, κάντε κλικ στην επιλογή Τυπική.

   Οργανόγραμμα με Τυπική διάταξη με προεξοχή

  • Για να στοιχίσετε στο κέντρο το επιλεγμένο πλαίσιο πάνω από τα πλαίσια που βρίσκονται από κάτω του και να τακτοποιήσετε τα πλαίσια κάτω από αυτό οριζόντια με δύο πλαίσια σε κάθε σειρά, κάντε κλικ στην επιλογή Και στα δύο.

   Οργανόγραμμα με διάταξη με προεξοχή "Και στα δύο"

  • Για να τακτοποιήσετε το επιλεγμένο πλαίσιο στα δεξιά των πλαισίων που βρίσκονται από κάτω του και να στοιχίσετε αριστερά τα πλαίσια κάτω από αυτό κατακόρυφα, κάντε κλικ στην επιλογή Προεξοχή στα αριστερά.

   Οργανόγραμμα με διάταξη "Προεξοχή στα αριστερά"

  • Για να τακτοποιήσετε το επιλεγμένο πλαίσιο στα αριστερά των πλαισίων που βρίσκονται από κάτω του και να στοιχίσετε δεξιά τα πλαίσια κάτω από αυτό κατακόρυφα, κάντε κλικ στην επιλογή Προεξοχή στα δεξιά.

   Οργανόγραμμα με διάταξη "Προεξοχή στα δεξιά"

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή των χρωμάτων του οργανογράμματος

Μπορείτε να εφαρμόσετε συνδυασμούς χρωμάτων που παράγονται από τα χρώματα θέματος στα πλαίσια του γραφικού SmartArt.

 1. Κάντε κλικ στο γραφικό SmartArt του οποίου θέλετε να αλλάξετε το χρώμα.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία SmartArt, στην καρτέλα Σχεδίαση, της ομάδας Στυλ SmartArt , κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή χρωμάτων.

  Εικόνα καρτέλας "Σχεδίαση" των Εργαλείων SmartArt

  Εάν δεν βλέπετε τις καρτέλες Εργαλεία SmartArt ή Σχεδίαση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει ένα γραφικό SmartArt.

 3. Κάντε κλικ στο συνδυασμό χρώματος που θέλετε.

Συμβουλή: Όταν τοποθετείτε το δείκτη του ποντικιού σας πάνω από μια μικρογραφία, μπορείτε να δείτε πως τα χρώματα επηρεάζουν το γραφικό SmartArt.

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή του χρώματος φόντου ενός πλαισίου σε οργανόγραμμα

 1. Κάντε δεξί κλικ στο περίγραμμα ενός πλαισίου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Μορφοποίηση σχήματος στο μενού συντόμευσης.

 2. Κάντε κλικ στο παράθυρο Γέμισμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Συμπαγές γέμισμα.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Χρώμα Επιλογέας χρώματος και στη συνέχεια κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε.

 4. Για να καθορίσετε τη διαφάνεια του χρώματος φόντου, μετακινήστε το ρυθμιστικό Διαφάνεια ή πληκτρολογήστε έναν αριθμό στο πλαίσιο που βρίσκεται δίπλα στο ρυθμιστικό. Το ποσοστό διαφάνειας μπορεί να κυμαίνεται από 0% (πλήρως αδιαφανές, η προεπιλεγμένη ρύθμιση) έως 100% (πλήρως διαφανές).

Αρχή της σελίδας

Εφαρμογή ενός Στυλ SmartArt στο οργανόγραμμα

Ένα Στυλ SmartArt είναι ένας συνδυασμός από διάφορα εφέ, όπως στυλ γραμμής, κορνίζα ή εμφάνιση 3-Δ, που μπορείτε να εφαρμόσετε στα πλαίσια του γραφικού SmartArt για να δημιουργήσετε μια μοναδική και επαγγελματική εμφάνιση.

 1. Κάντε κλικ στο γραφικό SmartArt του οποίου το Στυλ SmartArt θέλετε να αλλάξετε.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία SmartArt, στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Στυλ SmartArt, κάντε κλικ στο Στυλ SmartArt που θέλετε.

  Για να δείτε περισσότερα Στυλ SmartArt, κάντε κλικ στο κουμπί Περισσότερα Εικόνα κουμπιού .

  Εάν δεν βλέπετε τις καρτέλες Εργαλεία SmartArt ή Σχεδίαση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει ένα γραφικό SmartArt.

Σημείωση: 

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη κίνησης στο οργανόγραμμα

Εάν χρησιμοποιείτε το Microsoft PowerPoint 2007, μπορείτε να προσθέσετε κίνηση στο οργανόγραμμα για να δώσετε έμφαση σε κάθε πλαίσιο, σε κάθε κλάδο ή σε κάθε ιεραρχικό επίπεδο.

 1. Κάντε κλικ στο οργανόγραμμα γραφικού SmartArt στο οποίο θέλετε να προσθέσετε κίνηση.

 2. Στην καρτέλα Κινήσεις, στην ομάδα Κινήσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Κίνηση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κατά κλάδο ένα προς ένα.

  εικόνα καρτέλας Κινήσεις

Σημείωση: Εάν αντιγράψετε ένα οργανόγραμμα στο οποίο έχει εφαρμοστεί μια κίνηση σε άλλη διαφάνεια, η κίνηση αντιγράφεται επίσης.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×