Δεσμευμένες λέξεις SQL

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

A B C D E F G H I J K L M            

N O P Q R S T U V W X Y Z            

Η παρακάτω λίστα περιλαμβάνει όλες τις λέξεις δεσμευμένη από το μηχανισμό βάσεων δεδομένων Microsoft Access για χρήση σε προτάσεις SQL. Τις λέξεις στη λίστα που δεν βρίσκονται σε κεφαλαίους χαρακτήρες είναι δεσμευμένες και από άλλες εφαρμογές. Επομένως, τα μεμονωμένα θέματα της Βοήθειας για αυτές τις λέξεις παρέχουν μια γενική περιγραφή που δεν εστίαση σε χρήση SQL.

Σημείωση: Οι λέξεις μετά τις οποίες υπάρχει ένας αστερίσκος (*) είναι δεσμευμένες αλλά προς το παρόν δεν έχουν καμία έννοια εντός του πλαισίου μιας πρότασης του Microsoft Access SQL (για παράδειγμα, Level και TableID). Οι λέξεις χωρίς υπογράμμιση δεν έχουν συνδεδεμένες εξηγήσεις.

A

ABSOLUTE

ANY

ADD

ARE

ADMINDB

AS

ALL

ASC

Alphanumeric — Δείτε TEXT

ASSERTION

ALTER

AUTHORIZATION

ALTER TABLE

AUTOINCREMENT — Δείτε COUNTER

And

Avg

AS


B-C

BEGIN

COLLATION

Between

COLUMN

BINARY

COMMIT

BIT

COMP, COMPRESSION

BIT_LENGTH

CONNECT

BOOLEAN — Δείτε BIT

CONNECTION

BOTH

CONSTRAINT, CONSTRAINTS

BY

CONTAINER

BYTE

CONTAINS

CASCADE

CONVERT

CATALOG

Count

CHAR, CHARACTER — Δείτε TEXT

COUNTER

CHAR_LENGTH

CREATE

CHARACTER_LENGTH

CURRENCY

CHECK

CURRENT_DATE

CLOSE

CURRENT_TIME

CLUSTERED

CURRENT_TIMESTAMP

COALESCE

CURRENT_USER

COLLATE

CURSOR


D

DATABASE

DISALLOW

DATE — Δείτε DATETIME

DISCONNECT

DATETIME

DISTINCT

DAY

DISTINCTROW

DEC, DECIMAL

DOMAIN

DECLARE

DOUBLE

DELETE

DROP

DESC


E-H

Eqv

FOREIGN

EXCLUSIVECONNECT

FROM

EXEC, EXECUTE

FROM Clause

EXISTS

GENERAL — Δείτε LONGBINARY

EXTRACT

GRANT

FALSE

GROUP

FETCH

GUID

FIRST

HAVING

FLOAT, FLOAT8 — Δείτε DOUBLE

HOUR

FLOAT4 — Δείτε SINGLE


I

IDENTITY

INPUT

IEEEDOUBLE — Δείτε DOUBLE

INSENSITIVE

IEEESINGLE — Δείτε SINGLE

INSERT

IGNORE

INSERT INTO

IMAGE

INT, INTEGER, INTEGER4 — Δείτε LONG

Imp

INTEGER1 — Δείτε BYTE

In

INTEGER2 — Δείτε SHORT

IN

INTERVAL

INDEX

INTO

INDEXCREATEDB

Is

INNER

ISOLATION


J-M

JOIN

LONGTEXT

KEY

LOWER

LANGUAGE

MATCH

LAST

Max

LEFT

MEMO — Δείτε LONGTEXT

Level*

Min

Like

MINUTE

LOGICAL, LOGICAL1 — Δείτε BIT

Mod

LONG

MONEY — Δείτε CURRENCY

LONGBINARY

MONTH

LONGCHAR


N-P

NATIONAL

Outer*

NCHAR

OUTPUT

NONCLUSTERED

OWNERACCESS

Not

PAD

NTEXT

PARAMETERS

NULL

PARTIAL

NUMBER — Δείτε DOUBLE

PASSWORD

NUMERIC — Δείτε DECIMAL

PERCENT

NVARCHAR

PIVOT

OCTET_LENGTH

POSITION

OLEOBJECT — Δείτε LONGBINARY

PRECISION

ON

PREPARE

OPEN

PRIMARY

OPTION

PRIVILEGES

Or

PROC, PROCEDURE

ORDER

PUBLIC


Q-S

REAL — Δείτε SINGLE

SMALLDATETIME

REFERENCES

SMALLINT — Δείτε SHORT

RESTRICT

SMALLMONEY

REVOKE

SOME

RIGHT

SPACE

ROLLBACK

SQL

SCHEMA

SQLCODE, SQLERROR, SQLSTATE

SECOND

StDev

SELECT

StDevP

SELECTSCHEMA

STRING — See TEXT

SELECTSECURITY

SUBSTRING

SET

Sum

SHORT

SYSNAME

SINGLE

SYSTEM_USER

SIZE


T-Z

TABLE

UPDATEOWNER

TableID*

UPDATESECURITY

TEMPORARY

UPPER

TEXT

USAGE

TIME — Δείτε DATETIME

USER

TIMESTAMP

USING

TIMEZONE_HOUR

VALUE

TIMEZONE_MINUTE

VALUES

TINYINT

Var

TO

VARBINARY — Δείτε BINARY

TOP

VARCHAR — Δείτε TEXT

TRAILING

VarP

TRANSACTION

VARYING

TRANSFORM

VIEW

TRANSLATE

WHEN

TRANSLATION

WHENEVER

TRIM

WHERE

TRUE

WITH

UNION

WORK

UNIQUE

Xor

UNIQUEIDENTIFIER

YEAR

UNKNOWN

YESNO — Δείτε BIT

UPDATE

ZONE

UPDATEIDENTITYΣημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×