Δήλωση WITH OWNERACCESS OPTION

Σε ένα περιβάλλον πολλών χρηστών με μια ομάδα εργασίας με ενεργοποιημένη ασφάλεια, χρησιμοποιήστε αυτή τη δήλωση με ένα ερώτημα για να δηλώσετε στο χρήστη που εκτελεί το ερώτημα τα ίδια δικαιώματα με τον ιδιοκτήτη του ερωτήματος.

Σύνταξη

πρόταση_sql
WITH OWNERACCESS OPTION

Σχόλια

Η δήλωση WITH OWNERACCESS OPTION είναι προαιρετική.

Το παράδειγμα παρακάτω επιτρέπει στο χρήστη να εμφανίζει πληροφορίες μισθοδοσίας (ακόμα και αν ο χρήστης δεν έχει άδεια να εμφανίζει τον πίνακα "Μισθοδοσία"), με την προϋπόθεση ότι ο ιδιοκτήτης του ερωτήματος έχει αυτό το δικαίωμα:

SELECT Επώνυμο, Όνομα, Μισθός
FROM Υπάλληλοι
ORDER BY Επώνυμο
WITH OWNERACCESS OPTION;

Εάν ο χρήστης παρεμποδίζεται με άλλο τρόπο από το να δημιουργήσει ή να προσθέσει σε έναν πίνακα, μπορείτε να χρησιμοποιήστε τη δήλωση WITH OWNERACCESS OPTION για να επιστρέψετε στο χρήστη να εκτελέσει ένα ερώτημα ερώτημα δημιουργίας πίνακα ή ερώτημα προσάρτησης.

Εάν θέλετε να αναγκάσετε ρυθμίσεις ασφάλειας ομάδας εργασίας και δικαιώματα πρόσβασης χρηστών, μην περιλάβετε τη δήλωση WITH OWNERACCESS OPTION.

Αυτή η επιλογή απαιτεί να έχετε πρόσβαση στο αρχείο System.mdw που σχετίζεται με τη βάση δεδομένων. Είναι χρήσιμο μόνο σε εφαρμογές με δυνατότητα ασφαλείας πολλαπλών χρηστών.Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×