Δήλωση PARAMETERS

Δηλώνει το όνομα και τον τύπο δεδομένων για κάθε παράμετρο σε ένα ερώτημα παραμέτρων.

Σύνταξη

PARAMETERS όνομα τύπος_δεδομένων [, όνομα τύπος_δεδομένων [, ...]]

Η δήλωση PARAMETERS αποτελείται από τα εξής τμήματα:

Τμήμα

Περιγραφή

όνομα

Το όνομα της παραμέτρου. Εκχωρείται στην ιδιότητα Name του αντικειμένου Parameter και χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό αυτής της παραμέτρου στη συλλογή Parameters. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το όρισμα name ως συμβολοσειρά που εμφανίζεται σε ένα παράθυρο διαλόγου ενώ η εφαρμογή σας εκτελεί ένα ερώτημα. Χρησιμοποιήστε αγκύλες ([ ]) για να περικλείσετε κείμενο που περιέχει κενά ή σημεία στίξης. Για παράδειγμα, [Χαμηλή τιμή] και [Έναρξη έκθεσης με ποιόν μήνα;] είναι έγκυρα ορίσματα τύπου name.

τύπος_δεδομένων

Ένας από τους πρωτεύοντες τύπους δεδομένων SQL της Microsoft Access ή τα συνώνυμά τους.


Σχόλια

Για τα ερωτήματα που εκτελείτε τακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια δήλωση PARAMETERS προκειμένου να δημιουργήσετε ένα ερώτημα παραμέτρων. Ένα ερώτημα παραμέτρων μπορεί να βοηθήσει στην αυτοματοποίηση της διαδικασίας αλλαγής των κριτήρια ερωτήματος. Με ένα ερώτημα παραμέτρων, ο κώδικάς σας θα πρέπει να παρέχει τις παραμέτρους κάθε φορά που εκτελείται το ερώτημα.

Η δήλωση PARAMETERS είναι προαιρετική, όταν όμως συμπεριλαμβάνεται, προηγείται οποιασδήποτε άλλης πρότασης, περιλαμβανόμενης της πρότασης SELECT.

Εάν η δήλωση περιέχει περισσότερες από μία παραμέτρους, διαχωρίστε τις με κόμμα. Το παρακάτω παράδειγμα περιλαμβάνει δύο παραμέτρους:

PARAMETERS [Χαμηλή τιμή] Νομισματική μονάδα, [Ημερομηνία έναρξης] Ημερομηνία Ώρα;

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το όρισμα όνομα αλλά όχι το όρισμα τύπος_δεδομένων σε έναν όρο WHERE ή HAVING. Το παρακάτω παράδειγμα αναμένει την εισαγωγή δυο παραμέτρων και στη συνέχεια εφαρμόζει τα κριτήρια σε εγγραφές του πίνακα "Παραγγελίες":

PARAMETERS [Χαμηλή τιμή] Νομισματική μονάδα, [Ημερομηνία έναρξης] Ημερομηνία Ώρα;

SELECT ΚωδΠαραγγελίας, Ποσότητα παραγγελίας FROM Παραγγελίες WHERE Ποσότητα παραγγελίας > [Χαμηλή τιμή] AND Ημερομηνία παραγγελίας >= [Ημερομηνία έναρξης];Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×